Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující úspěch v podnikání

Faktory ovlivňující úspěch v podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Klimičková
Šetření:18. 04. 2012 - 22. 04. 2012
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem totoho dotazníku je zjistit jaké obchody spotřebitelé  preferují a jaké faktory je nejvíce ovlivňují. Dotazník je určen pro všechny respondenty od věkové kategorie 15 let. Výsledek bude složit k vypracování praktické části mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6765,05 %65,05 %  
Muž3634,95 %34,95 %  

Graf

2. Nacházíte se ve věkové kategorii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let7875,73 %75,73 %  
26 - 40 let1514,56 %14,56 %  
41 - 50 let98,74 %8,74 %  
51 a více let10,97 %0,97 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student/ka6058,25 %58,25 %  
Zaměstnaný/á3231,07 %31,07 %  
Podnikatel/ka76,8 %6,8 %  
nezaměstnaný/a43,88 %3,88 %  

Graf

4. Nakupujete raději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v supermarketech, hypermarketech7572,82 %72,82 %  
u maloobchodníků nebo živnostníků2827,18 %27,18 %  

Graf

5. Jakým výrobkům dáváte přednost při nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, je mi to jedno5856,31 %56,31 %  
Tuzemským4038,83 %38,83 %  
Zahraničním54,85 %4,85 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou ceny v hypermarketech nižší než u maloobchodníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7168,93 %68,93 %  
Ne3231,07 %31,07 %  

Graf

7. Ovlivňuje Vás poloha/umístění obchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4341,75 %41,75 %  
Ano4240,78 %40,78 %  
Spíše ne1312,62 %12,62 %  
Ne54,85 %4,85 %  

Graf

8. Kde si myslíte, že jsou k zákazníkovi prodavači/čky vstřícnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U maloobchodníků, živnostiníků9794,17 %94,17 %  
V supermarketech, hypermarketech65,83 %5,83 %  

Graf

9. Je pro Vás důležitá pověst podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4846,6 %46,6 %  
Ano3836,89 %36,89 %  
Spíše ne1514,56 %14,56 %  
Ne21,94 %1,94 %  

Graf

10. Ovlivňuje Vaše nákupní chování zvyšující se cena výrobků/služeb v důsledku zvyšování DPH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5250,49 %50,49 %  
Ne2928,16 %28,16 %  
Nevím2221,36 %21,36 %  

Graf

11. Ovlivňuje Vás reklama při nákupu zboží/služeb (televizní reklama, letáky apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3735,92 %35,92 %  
Spíše ne3433,01 %33,01 %  
Ano2221,36 %21,36 %  
Ne109,71 %9,71 %  

Graf

12. Ovlivňují vaše nákupní chování akční nabídky (zboží v akce/slevě)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7774,76 %74,76 %  
Nevím, nevěnuji tomu pozornost1615,53 %15,53 %  
Ne109,71 %9,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Nacházíte se ve věkové kategorii:

3. Jste:

4. Nakupujete raději:

5. Jakým výrobkům dáváte přednost při nákupu?

6. Myslíte si, že jsou ceny v hypermarketech nižší než u maloobchodníků?

7. Ovlivňuje Vás poloha/umístění obchodu?

8. Kde si myslíte, že jsou k zákazníkovi prodavači/čky vstřícnější?

9. Je pro Vás důležitá pověst podniku?

10. Ovlivňuje Vaše nákupní chování zvyšující se cena výrobků/služeb v důsledku zvyšování DPH?

11. Ovlivňuje Vás reklama při nákupu zboží/služeb (televizní reklama, letáky apod.)?

12. Ovlivňují vaše nákupní chování akční nabídky (zboží v akce/slevě)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Nacházíte se ve věkové kategorii:

3. Jste:

4. Nakupujete raději:

5. Jakým výrobkům dáváte přednost při nákupu?

6. Myslíte si, že jsou ceny v hypermarketech nižší než u maloobchodníků?

7. Ovlivňuje Vás poloha/umístění obchodu?

8. Kde si myslíte, že jsou k zákazníkovi prodavači/čky vstřícnější?

9. Je pro Vás důležitá pověst podniku?

10. Ovlivňuje Vaše nákupní chování zvyšující se cena výrobků/služeb v důsledku zvyšování DPH?

11. Ovlivňuje Vás reklama při nákupu zboží/služeb (televizní reklama, letáky apod.)?

12. Ovlivňují vaše nákupní chování akční nabídky (zboží v akce/slevě)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klimičková, M.Faktory ovlivňující úspěch v podnikání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://faktory-ovlivnujici-uspech-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.