Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující volby do Poslanecké sněmovny

Faktory ovlivňující volby do Poslanecké sněmovny

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Frank
Šetření:26. 04. 2011 - 27. 04. 2011
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto dotazníkem bych chtěl zjistit vazbu mezi měsíčními přijmy domácnosti a velikostí města/obce, ve které bydlíte s Vaší politickou orientací. Výsledky použiji pro seminární práci na téma Faktory ovlivňující volby do Poslanecké sněmovny. Také bych chtěl zjištěná data porovnat s daty z voleb 2010, která najdu na stránkách ČSÚ.

Děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnil jste se voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5882,86 %82,86 %  
Ne1217,14 %17,14 %  

Graf

2. Jakou politickou stranu jste v těchto volbách zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOP 092034,48 %28,57 %  
ODS2034,48 %28,57 %  
ČSSD712,07 %10 %  
VV58,62 %7,14 %  
KSČM46,9 %5,71 %  
Jinou23,45 %2,86 %  

Graf

3. Co Vás vedlo ke zvolení dané strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Program2237,93 %31,43 %  
Představitelé1525,86 %21,43 %  
Její činnost1220,69 %17,14 %  
Historie46,9 %5,71 %  
důvěryhodnost11,72 %1,43 %  
snaha o eliminaci zadluzovani11,72 %1,43 %  
pravice11,72 %1,43 %  
všechny výše uvedené možnosti11,72 %1,43 %  
rodina11,72 %1,43 %  

Graf

4. Ovlivnila Vás při této volbě média a kampaň dané strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2950 %41,43 %  
Spíše ano1831,03 %25,71 %  
Vůbec ne1017,24 %14,29 %  
Ano, zcela11,72 %1,43 %  

Graf

5. Ovlivnily Vás při této volbě rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec ne2441,38 %34,29 %  
Spíše ano1729,31 %24,29 %  
Spíše ne1627,59 %22,86 %  
Ano, zcela11,72 %1,43 %  

Graf

6. Kolik členů má vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43051,72 %42,86 %  
31220,69 %17,14 %  
5 a více915,52 %12,86 %  
2712,07 %10 %  

Graf

7. Jaký je Váš čistý měsíční příjem domácnosti, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 001 - 40 000 Kč2644,83 %37,14 %  
10 001 – 25 000 Kč1220,69 %17,14 %  
60 001 Kč a více1220,69 %17,14 %  
40 001 – 60 000 Kč813,79 %11,43 %  

Graf

8. Kolik obyvatel žije ve městě/obci, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 001 a více1932,76 %27,14 %  
30 001 - 100 0001424,14 %20 %  
5 001 - 30 0001322,41 %18,57 %  
0 - 5 0001220,69 %17,14 %  

Graf

9. Jste nyní spokojen se svou volbou v roce 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4374,14 %61,43 %  
Ne1525,86 %21,43 %  

Graf

10. Jakou stranu byste volil nyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOP 092332,86 %32,86 %  
ODS1825,71 %25,71 %  
Jinou1420 %20 %  
ČSSD1115,71 %15,71 %  
KSČM34,29 %4,29 %  
VV11,43 %1,43 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3752,86 %52,86 %  
Muž3347,14 %47,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zúčastnil jste se voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010?

2. Jakou politickou stranu jste v těchto volbách zvolil/a?

3. Co Vás vedlo ke zvolení dané strany?

4. Ovlivnila Vás při této volbě média a kampaň dané strany?

5. Ovlivnily Vás při této volbě rodiče?

6. Kolik členů má vaše domácnost?

7. Jaký je Váš čistý měsíční příjem domácnosti, ve které bydlíte?

8. Kolik obyvatel žije ve městě/obci, ve které bydlíte?

9. Jste nyní spokojen se svou volbou v roce 2010?

10. Jakou stranu byste volil nyní?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zúčastnil jste se voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010?

2. Jakou politickou stranu jste v těchto volbách zvolil/a?

3. Co Vás vedlo ke zvolení dané strany?

4. Ovlivnila Vás při této volbě média a kampaň dané strany?

5. Ovlivnily Vás při této volbě rodiče?

6. Kolik členů má vaše domácnost?

7. Jaký je Váš čistý měsíční příjem domácnosti, ve které bydlíte?

8. Kolik obyvatel žije ve městě/obci, ve které bydlíte?

9. Jste nyní spokojen se svou volbou v roce 2010?

10. Jakou stranu byste volil nyní?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frank, D.Faktory ovlivňující volby do Poslanecké sněmovny (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://faktory-ovlivnujici-volby-do.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.