Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory pracovní spokojenosti sociálních pracovníků

Faktory pracovní spokojenosti sociálních pracovníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Havelková
Šetření:01. 03. 2016 - 20. 03. 2016
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je určen všem sociálním pracovníkům pracujícím v nejrůznějších oblastech sociální práce. Získané údaje využiji v bakalářské práci, ve které se zabývám pracovní spokojeností pomáhajících pracovníků. Veškeré získané údaje jsou naprosto anonymní.

Děkuji předem za Váš čas,

Jana Havelková, studentka 3. ročníku oboru Sociální patologie a prevence Univerzity Hradec Králové

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20993,72 %93,72 %  
muž146,28 %6,28 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 let10346,19 %46,19 %  
30 - 40 let6730,04 %30,04 %  
41 - 50 let3415,25 %15,25 %  
51 - 60 let188,07 %8,07 %  
61 let a více10,45 %0,45 %  

Graf

3. Jak dlouho vykonáváte práci sociálního pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok - 5 let9843,95 %43,95 %  
6 - 10 let4620,63 %20,63 %  
méně než 1 rok3214,35 %14,35 %  
11 - 15 let188,07 %8,07 %  
16 - 20 let177,62 %7,62 %  
21 let a více125,38 %5,38 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání - bakalářské9743,5 %43,5 %  
vysokoškolské vzdělání - magisterské6127,35 %27,35 %  
vyšší odborné vzdělání4921,97 %21,97 %  
střední odborné vzdělání20,9 %0,9 %  
Středoškolské20,9 %0,9 %  
SŠ s maturitou, studuji VŠ - bakalářské20,9 %0,9 %  
USO10,45 %0,45 %  
sociálně právní nástavba Praha10,45 %0,45 %  
vysokoškolské -inženýrské 10,45 %0,45 %  
střdoškolské s maturitou10,45 %0,45 %  
Docentura10,45 %0,45 %  
střední s maturitou10,45 %0,45 %  
SŠO10,45 %0,45 %  
vyšší odborné + magisterské10,45 %0,45 %  
PhDr.10,45 %0,45 %  
střední - letos maturuji10,45 %0,45 %  

Graf

5. V jakém typu zařízení vykonáváte práci sociálního pracovníka?

(Uveďte pouze obecně např. azylový dům, denní stacionář, apod…samozřejmě není třeba uvádět konkrétní název pracoviště)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domov pro seniory2511,21 %11,21 %  
Úřad práce167,17 %7,17 %  
dětský domov 167,17 %7,17 %  
Nzdm83,59 %3,59 %  
Pedagogicko-psychologická poradna73,14 %3,14 %  
Úřad práce ČR52,24 %2,24 %  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež52,24 %2,24 %  
domov se zvláštním režimem52,24 %2,24 %  
sociální rehabilitace41,79 %1,79 %  
denní stacionář 41,79 %1,79 %  
ostatní odpovědi OSPOD
diagnostický ústav
Nemocnice
pečovatelská služba
úřad
ÚP
azylový dům
výchovný ústav
Kontaktní centrum
Domov pro osoby se zdravotním postižením
domov důchodců
krizové centrum
úřad práce - hmotná nouze
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
státní správa
hmotná nouze
domov seniorů
sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
nízkoprahové zařízení
denní centrum
pečovatelská služba s denním stacionářem
Sociálně-právní ochrana dětí, sociální poradenství
Charitní pečovatelská služba
centrum pro zdravotně postižené
Poradna pro cizince
DOMOV PRO SENIORY - PRACUJI JAKO DOBROVOLNÍK KE SVÉ PRÁCI PERSONALISTY, OD 5/2016 BUDU PRACOVAT NA HPP
sociální poradenství
domov pro děti se zdravotním postižením
dům se zvláštním režimem
Domov pro seniry
azylák
centrum sociálních služeb, následně městský úřad - odbor sociálních věcí
zařízení pro zdravotně postižené
sociálně terapeutické dílny
AD
Magistrát - OSPOD
PPP
nezisková organizace-spolek, terénní a ambulantní služby pro duševně nemocné
Sociálně-právní ochrana dětí
Domov pro seniory, OSPOD
Péče o duševní zdraví z.s.
obec
sociální rehabilitace -terénní práce (duševní nemoci)
terenní a ambulantní služby pro duševně nemocné - sociální rehabilitace
magistrát města - OSPOD
nízkoprahový klub pro děti a mládež
Úřad práce - Dávky pomoci v hmotné nouzi
Úřad práce, oddělení dávek pro zdravotně postižené
úřad práce - dávky hmotné nouze
centrum prevence
Úřad práce - dávky pro osoby se zdrvaotním postižením
nyní - státní správa-úřad, dříve i NNO
nízkoprahový klub
momentálně služba sociální rehabilitace, které se transformovalo z NZDM
azylový dům pro muže
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
nízkoprahové denní centrum a noclehárna
poradna pro děti dospívající a jejich rodiče - sociální služba odborné sociální poradenství
UP ČR
NZDM a terén
adiktologické služby
ve středisku pro lidi bez domova
Úřad práce ČR-kontaktní pracoviště Hradec Králové
Úřad práce - agenda hmotné nouze
Odborné sociální poradenství - poradna
ped.-psych. poradna
OSPOD, obec s rozšířenou působností
terénní služby sociální rehabilitace pro duševně nemocné
chranene bydleni
Vrchni elf
Práce s pěstouny a dětmi
Denni stacionar pro osoby s mentalnim a kombinovanym postizenim
dětská skupina
poradna
léčebna dlouhodobě nemocných
Domov pro seniory-terénní služba
nevykonávám
odlehčovací služby
Sociální pracovník ve zdravotnickém zařízení
Nemocnice - oddělení LDN
zdravotnické zařízení
LDN + sociální lůžka
Následná lůžková péče
LDN
výchovný ústav a dětský domov
VÚ Místo
domov se zvláštním režimem, denní stacionář
poskytovatel pobytové sociální služby - DZR
denní stacionář, byla jsem také v terénní službě - pomoc v domácnostech
terénní pečovatelská služba
Magistrát
Stacionar
ÚP- dávky pomoci v hmotné nouzi
Úřad práce - oddělení hmotné nouze
státní instituce
úřad práce-hmotná nouze
Úřad práce ČR - oddělení příspěvku na péči
v státní správě
soukromá firma
12857,4 %57,4 % 

Graf

6. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu:

Níže uvedená čísla znamenají: 1 = rozhodně nesouhlasím; 2 = nesouhlasím; 3 = spíše nesouhlasím; 4 = nevím; 5 = spíše souhlasím; 6 = souhlasím; 7 = rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Když jsem v nouzi, existuje člověk, který je mi nablízku.6.1521.941
Existuje člověk, se kterým se mohu podělit o své starosti i radosti.6.3181.778
Má rodina se mi skutečně snaží pomáhat.6.0042.184
Mám od své rodiny citovou podporu a pomoc, jakou potřebuji.5.7622.495
Existuje člověk, který je pro mne zdrojem radosti a spokojenosti.6.1882.09
Moji přátelé se mi skutečně snaží pomáhat.5.521.99
Když se mi něco nedaří, mohu se o své přátele opřít a spolehnout se na ně.5.5342.007
Se svoji rodinou mohu hovořit o svých problémech.5.7712.463
Mám přátele, se kterými se mohu podělit o své starosti i radosti.5.8392.198
Existuje člověk, kterému není jedno, co cítím a jak na tom jsem.6.3271.852
Moje rodina mi při rozhodování pomáhá.5.2832.687
O svých problémech si mohu se svými přáteli pohovořit.5.6552.109
Lidé, kteří jsou mi ochotni pomoci, poradit a podepřít mne, když jsem v nesnázích, jsou členové mé rodiny5.7712.481
Lidé, kteří jsou mi ochotni pomoci, poradit a podepřít mne, když jsem v nesnázích, jsou moji přátelé5.5522.229
Lidé, kteří jsou mi ochotni pomoci, poradit a podepřít mne, když jsem v nesnázích, jsou moji spolupracovníci4.9062.668
Lidé, kteří jsou mi ochotni pomoci, poradit a podepřít mne, když jsem v nesnázích, jsou moji nadřízení4.4223.356

Graf

7. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které nejlépe vyjadřuje, jak jste se cítil/a během posledních 2 týdnů:

Níže uvedená čísla znamenají: 1 = nikdy nebo zřídka; 2 = někdy; 3 = dosti často; 4 = velmi často nebo stále

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jsem smutný, skleslý a zkroušený2.0130.623
Ráno se cítím nejlépe2.0490.675
Jsou chvíle, kdy je mi do pláče1.9010.582
V noci mám potíže se spaním1.7040.764
Jím stejné množství jídla jako dříve (dodržujete-li dietu, odpovídejte, jako kdybyste na dietě nebyl/a)3.0040.964
Sexuální život a myšlenky na něj mi stále činí potěšení2.910.961
Všiml jsem si, že ubývám na váze (dodržujete-li dietu, odpovídejte, jako kdybyste na dietě nebyl/a)1.4220.638
Mám potíže se zácpou1.5470.804
Srdce mi buší rychleji než obvykle1.5870.655
Unavím se i bez příčiny2.0810.783
Mám v hlavě jasno jako obvykle2.7850.743
Snadno zvládám totéž co dříve2.8030.876
Cítím nepokoj a nevydržím v klidu1.9280.748
Jsem plný naděje do budoucna2.7710.876
Jsem více podrážděný než obvykle2.0360.752
Snadno se rozhoduji2.5610.829
Cítím, že jsem užitečný a potřebný2.8880.7
Žiji plným životem2.870.795
Cítím, že pro ostatní by bylo lépe, kdybych zemřel1.2780.533
Těší mne stejné věci jako dříve2.9190.756

Graf

8. Níže jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, jak často jste za posledních 30 pracovních dnů zažili každý z následujících pocitů.

Níže uvedená čísla znamenají: 1 = nikdy nebo téměř nikdy; 2 = velmi zřídka; 3 = zřídka; 4 = někdy; 5 = celkem často; 6 = velmi často; 7 = vždy nebo téměř vždy

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cítím se unavený/á4.4531.934
Necítím žádnou sílu jít ráno do práce3.0092.52
Cítím se fyzicky vysílený/á3.4172.647
Cítím, že mám všeho dost3.4843.129
Připadám si, jako by se mi „vybily baterky“3.4622.814
Cítím se vyhořelý/á2.6012.643
Myslí mi to pomalu2.9822.125
Obtížně se koncentruji2.9332.179
Zdá se mi, že mi to nemyslí jasně2.7132.321
Při přemýšlení se cítím nesoustředěný/á2.872.095
Dělá mi potíže přemýšlet o složitých věcech2.8612.326
Cítím, že se mi nedaří být citlivý/á k potřebám spolupracovníků a lidí, se kterými přicházím v práci do styku2.3231.851
Cítím, že nejsem schopen/a citově investovat do spolupracovníků a lidí, se kterými přicházím v práci do styku2.3861.815
Cítím, že nedokážu být milý/á na spolupracovníky a lidi, se kterými přicházím v práci do styku2.1881.597

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let?

 • odpověď méně než 30 let:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1 rok na otázku 3. Jak dlouho vykonáváte práci sociálního pracovníka?

6. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu:

 • odpověď Má rodina se mi skutečně snaží pomáhat.=7:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám od své rodiny citovou podporu a pomoc, jakou potřebuji.=7 na otázku 6. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje rodina mi při rozhodování pomáhá.=7 na otázku 6. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu:
 • odpověď Mám přátele, se kterými se mohu podělit o své starosti i radosti.=7:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když se mi něco nedaří, mohu se o své přátele opřít a spolehnout se na ně.=7 na otázku 6. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi O svých problémech si mohu se svými přáteli pohovořit.=7 na otázku 6. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu:

7. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které nejlépe vyjadřuje, jak jste se cítil/a během posledních 2 týdnů:

 • odpověď Srdce mi buší rychleji než obvykle=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připadám si, jako by se mi „vybily baterky“=1 na otázku 8. Níže jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, jak často jste za posledních 30 pracovních dnů zažili každý z následujících pocitů.
 • odpověď V noci mám potíže se spaním=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se unavený/á=2 na otázku 8. Níže jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, jak často jste za posledních 30 pracovních dnů zažili každý z následujících pocitů.

8. Níže jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, jak často jste za posledních 30 pracovních dnů zažili každý z následujících pocitů.

 • odpověď Cítím se vyhořelý/á=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připadám si, jako by se mi „vybily baterky“=1 na otázku 8. Níže jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, jak často jste za posledních 30 pracovních dnů zažili každý z následujících pocitů.
 • odpověď Zdá se mi, že mi to nemyslí jasně=1:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslí mi to pomalu=1 na otázku 8. Níže jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, jak často jste za posledních 30 pracovních dnů zažili každý z následujících pocitů.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jak dlouho vykonáváte práci sociálního pracovníka?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. V jakém typu zařízení vykonáváte práci sociálního pracovníka?

6. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu:

7. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které nejlépe vyjadřuje, jak jste se cítil/a během posledních 2 týdnů:

8. Níže jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, jak často jste za posledních 30 pracovních dnů zažili každý z následujících pocitů.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jak dlouho vykonáváte práci sociálního pracovníka?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. V jakém typu zařízení vykonáváte práci sociálního pracovníka?

6. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu:

7. U každé z následujících položek označte, prosím, to číslo, které nejlépe vyjadřuje, jak jste se cítil/a během posledních 2 týdnů:

8. Níže jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, jak často jste za posledních 30 pracovních dnů zažili každý z následujících pocitů.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havelková, J.Faktory pracovní spokojenosti sociálních pracovníků (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://faktory-pracovni-spokojenost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.