Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory působící na kavárenské prostředí

Faktory působící na kavárenské prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Mičáková
Šetření:26. 10. 2014 - 28. 10. 2014
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

nyní před sebou máte krátký dotazník, o jehož vyplnění bychom vás rádi požádali.

Jedná se šetření na téma - vlivy působící na kavárenské prostředí, které mají za hlavní cíl zjistit, které z faktorů jsou pro kavárenské odvětví nejdůležitější. 

Celé šetření je koncipováno jako anonymní, uvedené odpovědi budou sloužit pouze k našemu projektu.

Při zodpovídání otázek vždy uveďte dle svého uvážení jednu z nabízených odpovědí, kterou vyjádříte souhlas k danému tvrzení.

Celý dotazník vám nezabere déle než 1 minutu.

 

Předem děkujeme za vás čas.

Iva Mičáková

Viktor Suchý

 

Odpovědi respondentů

1. Který z těchto faktorů má největší vliv na kavárenské odvětví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociálně-kulturní vliv2559,52 %59,52 %  
Ekonomický vliv1535,71 %35,71 %  
Technicko-technologický vliv24,76 %4,76 %  

Graf

2. Seřaďte dle důležitosti, který ze sociálně-kulturních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

1 - nejvíce důležité, 3 - nejméně důležité

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Struktura obyvatelstva (sociální, demografická)2.5480.533
Kultura (tradice, zvyky, trendy)1.9050.467
Životní styl (přístup k volnému času, zdraví)1.5480.486

Graf

3. Seřaďte dle důležitosti, který z ekonomických faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

Seřaďte dle důležitosti, který ze sociálně-kulturních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Měnový kurz (hospodářské cykly, očekávaný vývoj, úroková míra)3.5710.816
Kupní síla (inflace, úspory, HDP)2.191.154
Cena vstupů (cena energií, cena dopravy)2.50.679
Cena komodit (cena kávy, spotřeba kávy, cena ostatních komodit)1.7380.527

Graf

4. Seřaďte dle důležitosti, který z technicko-technologických faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

1 - nejvíce důležité, 4 - nejméně důležité

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Úroveň infrastruktury (časová náročnost, dostupnost MHD)1.8570.789
Vědecký pokrok (technologická úroveň kavárenského vybení, přístup k WIFI)1.9290.495
Platební možnosti (zákaznické věrnostní karty, platba v cizí měně)2.2140.645

Graf

5. Seřaďte dle důležitosti, který z politicko-právních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

1 - nejvíce důležité, 3 - nejméně důležité

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Legislativa (protikuřácký zákon, občanský zákoník, antimonopolní úřad)1.6670.651
Vláda (vládní nařízení, stabilita vlády)2.5710.388
Regulace zahr.obchodu (licence, patenty, ochranné známky)1.7620.467

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Seřaďte dle důležitosti, který ze sociálně-kulturních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

  • odpověď Životní styl (přístup k volnému času, zdraví)=1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kultura (tradice, zvyky, trendy)=2 na otázku 2. Seřaďte dle důležitosti, který ze sociálně-kulturních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

5. Seřaďte dle důležitosti, který z politicko-právních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

  • odpověď Regulace zahr.obchodu (licence, patenty, ochranné známky)=1:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Legislativa (protikuřácký zákon, občanský zákoník, antimonopolní úřad)=2 na otázku 5. Seřaďte dle důležitosti, který z politicko-právních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.
  • odpověď Vláda (vládní nařízení, stabilita vlády)=3:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Legislativa (protikuřácký zákon, občanský zákoník, antimonopolní úřad)=2 na otázku 5. Seřaďte dle důležitosti, který z politicko-právních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Který z těchto faktorů má největší vliv na kavárenské odvětví?

2. Seřaďte dle důležitosti, který ze sociálně-kulturních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

3. Seřaďte dle důležitosti, který z ekonomických faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

4. Seřaďte dle důležitosti, který z technicko-technologických faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

5. Seřaďte dle důležitosti, který z politicko-právních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Který z těchto faktorů má největší vliv na kavárenské odvětví?

2. Seřaďte dle důležitosti, který ze sociálně-kulturních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

3. Seřaďte dle důležitosti, který z ekonomických faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

4. Seřaďte dle důležitosti, který z technicko-technologických faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

5. Seřaďte dle důležitosti, který z politicko-právních faktorů má největší dopad na kavárenské prostředí.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mičáková, I.Faktory působící na kavárenské prostředí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://faktory-pusobici-na-kavarens.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.