Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory úspěšnosti, resp. profesionality manažera

Faktory úspěšnosti, resp. profesionality manažera

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Poláková
Šetření:02. 03. 2010 - 06. 03. 2010
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):26 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:6,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.21:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

mým cílem je vypracovat a aplikovat  dotazník zjišťující faktory úspěšnosti, resp. profesionality manažera a kvality jeho života a jeho interpretaci, včetně modelového zobecnění zjištěných poznatků. Závěry uvedu ve své seminární práci.

 

Předem děkuji za Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

 

Gabriela Poláková, BA

Odpovědi respondentů

1. Co je Vašim manažerským cílem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximalizace tržní hodnoty podniku960 %69,23 %  
spokojenost zákazníků960 %69,23 %  
spokojenost všech stakeholdres533,33 %38,46 %  
maximalizace zisku426,67 %30,77 %  
prestiž, sociální postavení320 %23,08 %  
vysoké osobní peněžité ohodnocení320 %23,08 %  

Graf

2. Domníváte se, že formulování strategických cílů podniku je jednou z primárních manažerských činností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jako manažer strategii vytvářím nebo se alespoň spolupodílím. 1386,67 %100 %  
Ne, vymezování strategie je zásadně činností vlastníka firmy.213,33 %15,38 %  

Graf

3. Máte svou strategii formulovanou ve formě dokumentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, protože tištěná slova a dokumenty mají větší autoritu a lidé je nezpochybňují.1386,67 %100 %  
Neznám strategii firmy, ve které pracuji a nevím, jestli je v tištěné formě. 16,67 %7,69 %  
Ne, strategii podniku mám v hlavě. 16,67 %7,69 %  

Graf

4. Zasahujete do organizační struktury v případě její nefunkčnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nejdříve se snažím zjistit příčinu, na základě které navrhnu další řešení.1386,67 %100 %  
Ano, k nefunkčnosti přistupuji okamžitě radikálně. 16,67 %7,69 %  
Ne, chci být s každým za dobře a raději si v takových případech věci dělám sám. 16,67 %7,69 %  

Graf

5. Jak vidíte své zaměstnance? Jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
splupracovníka, člena týmu1493,33 %107,69 %  
podřízeného16,67 %7,69 %  

Graf

6. Jakým způsobem motivujete zaměstnance k lepšímu výkonu?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
nemotivuju je6.8675.849
peněžité ocenění3.23.36
slovní pochvala před týmem3.2674.462
benefity - např. dárkové poukazy,4.43.04
povýšení5.4673.449
přidělení kanceláře, popř. lepšího vybavení kanceláře5.7331.929
umožnění studia při zaměstnání a dalšího soustaveného vzdělávání42.4
prostřednictvím pečlivého a na míru pracovníkovi šitého přidělování pracovních úkolů, které ho budou bavit a naplňovat3.0673.929

Graf

7. Jaký dopad na úspěch manažera má kvalita jeho týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoký1386,67 %100 %  
Střední213,33 %15,38 %  

Graf

8. Chováte se ke svým zaměstnancům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokraticky1173,33 %84,62 %  
liberálně320 %23,08 %  
autokrativně16,67 %7,69 %  

Graf

9. Poskytujete svým zaměstnancům podporu včetně rad a doporučení, když Vás o to požádají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsme jeden tým, zaměstnanci se mohou spolehnout na mou odbornou pomoc.1493,33 %107,69 %  
Ne, zaměstnanci si musí poradit sami, od toho jsou placeni. Nemám čas je poučovat.16,67 %7,69 %  

Graf

10. Jaký jste temperamentový typ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik1066,67 %76,92 %  
Cholerik213,33 %15,38 %  
Flegmatik213,33 %15,38 %  
Melancholik16,67 %7,69 %  

Graf

11. Jak se podle Vás stát schopným manažerem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bla

být s podřízenými v častém kontaktu, klidně i nepracovního rázu. Zaměřit se na výsledky, pokud své úkoly úspěšně plní, mají pro svou práci volné ruce, ty, kteří mají problémy s plněním zdokonalit v krocích pracovního procesu, které jim jdou nejhůře a pilovat a pilovat.

cílevědomě na sobě pracovat

Člověk musí využít své znalosti a neustále rozvíjet své schopnosti.

Důležité je spolupracovat, naslouchat a komunikovat s lidmi, kteří se spolupodílejí na vytváření cílů či strategií podniku.

kvalitní vzdělání vč. jazykové přípravy, veřejná práce, neustálé zdokonalování tzv. soft znalostí, přesné stanovení cílů, vytrvalost

Mít všeobecný přehled, patřičné vzdělání, dobré povahové a morální vlastnosti, umět předvídat a zdravě riskovat, umět motivovat, spravedlivě ohodnotit pracovní tým a jednotlivce, umět naslouchat,být přístupný, mít přirozenou autoritu.

musí to být osobnost, přirozená autorita, zkušenosti, odbornost, tah na branku, inovativní, vizionář,

Odbornost. Schopnost komunikace (interní-kolegové, externí-obchodní partneři). Schopnost empatie. Flexibilita. Asertivita. Neustálé vzdělávání. Umění připustit si vlastní chyby a poučení se z nich.

Pokud na to dotyčný má vhodné vrozené předpoklady, má chuť a vůli, svou činnost vykonává rád, má příležitost a možnost tuto činnost vykonávat.

Praxe, praxe, štěstí a praxe.

praxí

realizovat projekty pro naplnění dané strategie

realizovat projekty včas a v rámci rozpočtu

Vzdělávat se, pracovat na svých soft skills, být otevřený diskuzi a konstruktivní kritice, podávat spolehlivý a konstantní výkon,

12. Jaká je Vaše autorita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní - získaná na základě Vašich osobnostních vlastností.1066,67 %76,92 %  
Odborná - získaná na základě Vašich odborných znalostí a dovedností.960 %69,23 %  
Morální - získaná na základě Vašeho morálního chování.426,67 %30,77 %  
Formální - vyplývající z podstaty Vaší funkce.213,33 %15,38 %  

Graf

13. Jaký význam má ve Vaší manažerské funkci vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neustále se sebevzdělávám.1493,33 %107,69 %  
Vzdělávám se pouze na povinných firemních školeních.16,67 %7,69 %  

Graf

14. Jste schopen potřebné informace rychle a efektivně

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhodnotit1173,33 %84,62 %  
utřídit746,67 %53,85 %  
zobecnit a posléze je uplatnit746,67 %53,85 %  
schromáždit640 %46,15 %  

Graf

15. S jakou efektivitou pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aby bylo dosaženo optimálního stavu1173,33 %84,62 %  
účelně853,33 %61,54 %  
rychle533,33 %38,46 %  

Graf

16. Domníváte se, že kreativita je jedním z faktorů manažerského úspěchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve firmě by měli být hlavně lidé s inovativním a invenčním myšlením. 1280 %92,31 %  
Nevím. 213,33 %15,38 %  
Ne, kreativní činnost je úkolem podřízených, mou činností je řídit a vést podřízené.16,67 %7,69 %  

Graf

17. Jak přistupujete k profesní odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cítím se být zcela odpovědný za výsledky své i celého mého oddělení a beru v úvahu všechny souvislosti i všechny budoucí možné stavy a důsledky své činnosti.1493,33 %107,69 %  
Odpovědnost mají podřízení, kterým dané úkoly deleguji.16,67 %7,69 %  

Graf

18. Jak přistupujete k důslednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám smysl pro preciznost a detail.1280 %92,31 %  
Na detaily nemám čas.320 %23,08 %  

Graf

19. Kolik činností najednou obvykle jako manažer děláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměřuji se se 100% nasazením a koncentrací na jednu prioritní činnost a nenechám se ničím vyrušovat.960 %69,23 %  
Dělám obvykle několik činností najednou a pod stresem.640 %46,15 %  

Graf

20. Pracujete jako manažer s jistotou a bez zaváhání, opakující činnosti děláte rutinně dokonale?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne960 %69,23 %  
ano640 %46,15 %  

Graf

21. Vkládáte do své manažerské činnosti duši a srdce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pracuji s láskou a upřímným nadšením.1386,67 %100 %  
Ne, žádné city a emoce do mé práce nepatři. 213,33 %15,38 %  

Graf

22. Znáte pojem The Deming Cycle?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %61,54 %  
ano746,67 %53,85 %  

Graf

23. O jaké manažerské činnosti jste přesvědčen, že pravidelně vykonáváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koordinace a realizace cílů.1173,33 %84,62 %  
Kontrola dosažení cílů. 1066,67 %76,92 %  
Plánování cílů.746,67 %53,85 %  
Revidování cílů. 640 %46,15 %  

Graf

24. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1173,33 %84,62 %  
muž426,67 %30,77 %  

Graf

25. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 640 %46,15 %  
31 - 45640 %46,15 %  
46 - 65320 %23,08 %  

Graf

26. Kolik let zastáváte manažerskou funkci?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1426,67 %30,77 %  
5320 %23,08 %  
2213,33 %15,38 %  
1016,67 %7,69 %  
316,67 %7,69 %  
016,67 %7,69 %  
816,67 %7,69 %  
1216,67 %7,69 %  
2516,67 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.31
Minimum:1
Maximum:12
Variační rozpětí:11
Rozptyl:13.56
Směrodatná odchylka:3.68
Medián:3
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Poláková, G.Faktory úspěšnosti, resp. profesionality manažera (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://faktory-uspesnosti-resp-profesionality-manazera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.