Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fáma

Fáma

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Berousková
Šetření:28. 11. 2014 - 05. 12. 2014
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):1 / 1
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který obsahuje pouhou jednu otázku.

Výzkum je zaměřen na všechny bez rozdílu věku, pohlaví i všeho ostatního :)

Předem děkuji za Váš čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Co je to fáma?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Blábol či drb o někom nebo o něčem.

domněnka na základě lži, která koluje mezi veřejností

Drb

Fáma je informace, která se sice může zakládat na pravdě, ale zpravidla je nějak okořeněna či je úplně vymyšlena. Fámy se povětšinou šíří velmi rychle a přinášejí informace, které jsou nějakým způsobe zajímavé, atraktivní, a proto se také rychle šíří.

Historka, která se vykládá, ale nemá pravdivý podtext.

hoax

Informace, která je většinou nepravdivá, ať už nepozorným přenosem nebo záměrně.

informace, která se nezakládá na pravdě nebo pravdu úmyslně překrucuje

Kachna, zvěst, kec, v jistém slova smyslu i třeba pověra

mem

Neautorizovaná zpráva, která koluje mezi veřejností. Není oficiálně potvrzena ani vyvrácena. Obvykle bez konkrétního zdroje (dohledatelného a citovatelného). Může být pozitivní i negativní, pravdivá i nepravdivá.

Někdo tvrdí, že příšera podobná sani, která žije na vysoké hoře, sylyší, co si lidé povídají a překrucuje to a tak se to dostává k dalším lidem. Já si myslím, že je to nepravdivé tvrzení o člověku, které ale vzniklo neúmyslně, nebo aspoň bez touhy tomu, koho se týká, uškodit. Jinak by to byla pomluva.

Neověřená nebo nepravdivá informace, kterou lidé 'pouští dál'.

Nepravdivá hláška, Domněnka a také název filmu :D

nepravdivá informace

nepravdivá informace, kterou lidé považují za pravdivou a šíří ji dále.

pomluva

pomluva nebo nějaká věc, co se šíří mezi lidmi

pomluva, lež

pomluva, nějaká informace, která koluje mezi lidmi a není pravdivá

se koukněte do slovníku. nemá cenu vymýšlet pro zavedená slova nové významy, i když se to často děje.

Společností vytvořená pohádka na domnělých skutečnostech.

šíření nepravdivé informace

šířící se, často nepravdivá, informace

Účelově či náhodně lidmi předávaná nepravdivá informace.

účelově vypuštěná, většinou nepravdivá, informace-zpráva

Určitá zkreslená, změněná či lživá událost, která se šíří mezi lidmi.

v podstatě pomluva

výmysl

Výmysl

vymyšlená věc, kterou autor rozšíří mezi co nejvíce lidí a která má někoho druhého poškodit

zveličená informace, pomluva, "kachna"

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Berousková, M.Fáma (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://fama.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.