Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > FAMU/DAMU/Umělecká VŠ

FAMU/DAMU/Umělecká VŠ

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vanda Tichá
Šetření:26. 10. 2022 - 09. 11. 2022
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.17:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem, tento dotazník jsem vytvořila v rámci školního projektu. Prosím, aby na tento dotazník odpovídali pouze studenti nebo absolventi FAMU, DAMU nebo Uměleckých vysokých škol

Předem děkuji všem respondentům.

Odpovědi respondentů

1. Na jakou školu chodíte/ jste chodili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DAMU133,33 %33,33 %  
FAMU133,33 %33,33 %  
Umělecká VŠ133,33 %33,33 %  

Graf

2. Na jaký obor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dramatická výchova

Grafika Ilustrace

kamera

3. Proč jste si vybrali tuto školu/ obor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bavilo mne to

Po střední škole jsem nevěděla, co dál a hledala jsem něco, co mě bude bavit

zvýšení učitelské kvalifikace

4. Jaké odborné předměty se vyučují na této škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

co se učí dnes to netuším

dramatická výchova, herectví, pohybová výchova, úvod do dramaturgie, dětské divadlo, hlasová výchova, hra s předětem a loutkou, divadelní projekt, .. stačí nahlédnout do studijního plánu prakticky všechny předměty kromě jazyka jsou ve vtahu k oboru

Grafika, tiskové techniky, figura, počítačová grafika, typografie, knihtisk, hlubosti, sitotisk, fotka, dejiny

5. Jaký z předmětů je nejvíce uplatnitelný pro vaši kariéru?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

počítačová grafika

skoro všechny

svým způsobem všechny

6. Našli jste uplatnění v oboru, který jste studovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
ještě studuji133,33 %33,33 %  

Graf

7. Jak probíhalo přijímací řízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dvoukolové - praktická zadání-pohovor

talentová zkouška rozdělena do tří dnů + pohovor

Tříkolové - přednes, odborná klausurní práce, test všeobecných kulturních znalostí domácí práce na odborné téma - třetí kolo - hlasově pohybové dovednosti, dramatické hry, pohovor

8. Jak jste se na něj připravovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

portfolio, doma kreslení a kreslení

příprava přednesu, četba odborné literatury, zkušenost lidí z praxe

9. Chodili jste na střední školu se stejným/ podobným zaměřením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

10. Pokud ano, mělo to pro Vás nějaké výhody?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nemělo, byla to ztráta času a motivace

11. Probíhaly na škole nějaké praxe?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

12. Jak velký důraz se kladl na praxe?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8150 %33,33 %  
4150 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6
Minimum:4
Maximum:8
Variační rozpětí:4
Rozptyl:8
Směrodatná odchylka:2.83
Medián:6
Modus:8

Graf

13. Kde se konaly a jak probíhaly?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Není jasné, jestli se otázka vztahuje k SŠ nebo VŠ - na VŠ dané školou + samostatné a pak součástí závěrečné zkoušky je i závěrečný praktický projekt

Praxe jsme si museli najít sami - často tak lidé zůstávali na své brigádě a měli praxi načerno

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Tichá, V.FAMU/DAMU/Umělecká VŠ (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://famu-damu-umelecka-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.