Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fastfood - McDonald's

Fastfood - McDonald's

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukas Klima
Šetření:30. 11. 2013 - 04. 12. 2013
Počet respondentů:238
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:89,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký dotazník o stravování v restauracích rychlého občerstvení, zaměřený na společnost McDonald's.
 

Odpovědi respondentů

1. Jak často chodíte do fast-food restaurací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [skoro každý denotázka č. 2, alespoň 4x do týdneotázka č. 2, alespoň jednou týdněotázka č. 2, alespoň jednou za měsícotázka č. 2, párkrát do rokaotázka č. 2, nikdyotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát do roka10845,38 %45,38 %  
alespoň jednou za měsíc7431,09 %31,09 %  
nikdy2912,18 %12,18 %  
alespoň jednou týdně2410,08 %10,08 %  
skoro každý den20,84 %0,84 %  
alespoň 4x do týdne10,42 %0,42 %  

Graf

2. Jaký typ produktu si nejčastěji kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samotné sendviče8942,58 %37,39 %  
menu6832,54 %28,57 %  
doplňkové produkty (donuty, taštičky, hranolky…)178,13 %7,14 %  
zmrzliny157,18 %6,3 %  
nápoje125,74 %5,04 %  
nugety62,87 %2,52 %  
saláty20,96 %0,84 %  

Graf

3. Podle čeho se primárně rozhodujete při výběru produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chuť10248,8 %42,86 %  
cena4521,53 %18,91 %  
složení3717,7 %15,55 %  
bez preferencí157,18 %6,3 %  
vzhled73,35 %2,94 %  
novinka31,44 %1,26 %  

Graf

4. Chutná vám jídlo u McDonalds?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5, nikdy jsem jejich produkty nejedlotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16076,56 %67,23 %  
ne4722,49 %19,75 %  
nikdy jsem jejich produkty nejedl20,96 %0,84 %  

Graf

5. Vyšli vám u McDonalds vstříc, když jste požádali o speciální (podle vašich požadavků) sendvič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nežádal jsem15574,88 %65,13 %  
většinou ano3014,49 %12,61 %  
vždy125,8 %5,04 %  
většinou ne73,38 %2,94 %  
nikdy31,45 %1,26 %  

Graf

6. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let13757,56 %57,56 %  
16 až 20 let5523,11 %23,11 %  
31 až 40 let239,66 %9,66 %  
41 let a více135,46 %5,46 %  
do 15 let104,2 %4,2 %  

Graf

7. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16067,23 %67,23 %  
muž7832,77 %32,77 %  

Graf

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské10243,04 %42,86 %  
střední s maturitou8535,86 %35,71 %  
základní3012,66 %12,61 %  
střední208,44 %8,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Věk?

  • odpověď 21 až 30 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy na otázku 5. Vyšli vám u McDonalds vstříc, když jste požádali o speciální (podle vašich požadavků) sendvič?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 15 let na otázku 6. Věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často chodíte do fast-food restaurací?

2. Jaký typ produktu si nejčastěji kupujete?

3. Podle čeho se primárně rozhodujete při výběru produktu?

4. Chutná vám jídlo u McDonalds?

5. Vyšli vám u McDonalds vstříc, když jste požádali o speciální (podle vašich požadavků) sendvič?

6. Věk?

7. Pohlaví?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často chodíte do fast-food restaurací?

2. Jaký typ produktu si nejčastěji kupujete?

3. Podle čeho se primárně rozhodujete při výběru produktu?

4. Chutná vám jídlo u McDonalds?

5. Vyšli vám u McDonalds vstříc, když jste požádali o speciální (podle vašich požadavků) sendvič?

6. Věk?

7. Pohlaví?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klima, L.Fastfood - McDonald's (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://fastfood-mcdonald-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.