Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fatalistické postoje v partnerských vztazích

Fatalistické postoje v partnerských vztazích

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Haubertová
Šetření:19. 03. 2010 - 01. 04. 2010
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):44 / 43.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jak je patrné již z názvu, následující dotazník se zaměřuje na zjištění míry Vašich fatalistických postojů na poli partnerských vztahů. Úkolem tohoto dotazníku je zjistit, jak moc se ve spojitosti s partnerskými vztahy spoléháte na osud, nebo naopak sami na sebe.

Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere několik málo minut. Získané údaje se stanou podkladem pro moji práci do předmětu teorie psychodiagnostiky, v rámci kterého je mým úkolem vytvořit a vyhodnotit mnou vytvořený dotazník.

Předem velmi děkuji za Vaši ochotu a Váš čas.

Daniela Haubertová, studentka psychologie FF UK

 

Odpovědi respondentů

1. Myslím si, že všechno, co se na světě děje, se děje z nějakého důvodu - nic v našich životech se neodehrává jen tak pro nic za nic.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2735,53 %35,53 %  
souhlasím2431,58 %31,58 %  
spíše nesouhlasím1114,47 %14,47 %  
nesouhlasím79,21 %9,21 %  
nevím79,21 %9,21 %  

Graf

2. Občas hledám odpovědi na svoje otázky v kartách, astrologii nebo v různých znameních.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3951,32 %51,32 %  
spíše nesouhlasím1621,05 %21,05 %  
spíše souhlasím1114,47 %14,47 %  
souhlasím67,89 %7,89 %  
nevím45,26 %5,26 %  

Graf

3. Na osudová setkání nevěřím. Dle mého názoru jde vždy pouze o souhry náhod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2026,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím1621,05 %21,05 %  
spíše souhlasím1519,74 %19,74 %  
nesouhlasím1317,11 %17,11 %  
nevím1215,79 %15,79 %  

Graf

4. Věřím, že svůj život a partnerské vztahy držím pevně ve svých rukou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2026,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím1925 %25 %  
souhlasím1722,37 %22,37 %  
nevím1317,11 %17,11 %  
nesouhlasím79,21 %9,21 %  

Graf

5. Věřím, že někteří lidé jsou si prostě souzeni.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2634,21 %34,21 %  
spíše souhlasím2330,26 %30,26 %  
nevím1114,47 %14,47 %  
spíše nesouhlasím1013,16 %13,16 %  
nesouhlasím67,89 %7,89 %  

Graf

6. Myslím si, že je lidskou přirozeností hledat nějaký vyšší smysl tam, kde je ovšem mnohdy zbytečné jej hledat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3140,79 %40,79 %  
spíše souhlasím2836,84 %36,84 %  
nevím79,21 %9,21 %  
spíše nesouhlasím67,89 %7,89 %  
nesouhlasím45,26 %5,26 %  

Graf

7. Osudová láska je pouze něčím, co vymysleli filmaři, aby vytvořili poutavý příběh.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2634,21 %34,21 %  
spíše souhlasím1823,68 %23,68 %  
nesouhlasím1519,74 %19,74 %  
souhlasím911,84 %11,84 %  
nevím810,53 %10,53 %  

Graf

8. Jsem toho názoru, že jsou to tak zvané "růžové brýle", co stojí v pozadí příběhů o osudových vztazích.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2330,26 %30,26 %  
spíše nesouhlasím1722,37 %22,37 %  
nevím1418,42 %18,42 %  
souhlasím1418,42 %18,42 %  
nesouhlasím810,53 %10,53 %  

Graf

9. Už jsem v životě zažil(a) věci, které prostě nemohou být pouhou náhodou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2532,89 %32,89 %  
spíše souhlasím2127,63 %27,63 %  
spíše nesouhlasím1418,42 %18,42 %  
nesouhlasím911,84 %11,84 %  
nevím79,21 %9,21 %  

Graf

10. Příběhy typu Romeo a Julie o osudové lásce mi přijdou spíše směšné, než abych z nich čerpal(a) inspiraci pro vlastní život.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2836,84 %36,84 %  
spíše souhlasím1925 %25 %  
souhlasím1114,47 %14,47 %  
nevím1013,16 %13,16 %  
nesouhlasím810,53 %10,53 %  

Graf

11. Alespoň jednou v životě jsem byl(a) přesvědčen(a), že já a moje partnerka ( můj partner) jsme se nemohli potkat jen tak náhodou, ale byli jsme dohromady svedeni nějakou vyšší mocí, kterou jsme ani jeden z nás nemohli ovlivnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1722,37 %22,37 %  
spíše nesouhlasím1722,37 %22,37 %  
souhlasím1519,74 %19,74 %  
spíše souhlasím1418,42 %18,42 %  
nevím1317,11 %17,11 %  

Graf

12. To, že můžeme někoho druhého po celý život uchovávat v srdci jako někoho, kdo je nezaměnitelný a nezapomenutelný, je dle mého názoru jasnou známkou osudovosti vztahu, který jsme s touto osobou navázali.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2026,32 %26,32 %  
souhlasím1925 %25 %  
spíše souhlasím1317,11 %17,11 %  
nesouhlasím1317,11 %17,11 %  
nevím1114,47 %14,47 %  

Graf

13. Nevím, jestli jsem já sám (sama) potkala vztah, který by se dal označit jako osudový, ve svém okolí ale takové vztahy pozoruji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1925 %25 %  
nevím1621,05 %21,05 %  
spíše souhlasím1519,74 %19,74 %  
souhlasím1317,11 %17,11 %  
nesouhlasím1317,11 %17,11 %  

Graf

14. Myslím si, že lidé, kteří mluví o osudových setkáních, mají jen pouhý sklon věci přehánět.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2634,21 %34,21 %  
spíše souhlasím1823,68 %23,68 %  
nevím1215,79 %15,79 %  
nesouhlasím1013,16 %13,16 %  
souhlasím1013,16 %13,16 %  

Graf

15. Znám alespoň jeden pár, který svedla dohromady souhra několika zvláštních náhod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3140,79 %40,79 %  
nevím1621,05 %21,05 %  
spíše souhlasím1621,05 %21,05 %  
nesouhlasím911,84 %11,84 %  
spíše nesouhlasím45,26 %5,26 %  

Graf

16. Sklon věřit tomu, že náš partner je pro nás stvořený, je dle mého názoru vlastní především mladým lidem, kteří prožívají jedny ze svých prvních vztahů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2735,53 %35,53 %  
souhlasím1823,68 %23,68 %  
nesouhlasím1621,05 %21,05 %  
spíše nesouhlasím1114,47 %14,47 %  
nevím45,26 %5,26 %  

Graf

17. Myslím si, že lidé mají sklon označovat jako osudový ten vztah, který jim nevyšel.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2127,63 %27,63 %  
nesouhlasím2026,32 %26,32 %  
nevím1722,37 %22,37 %  
spíše souhlasím1013,16 %13,16 %  
souhlasím810,53 %10,53 %  

Graf

18. Lidé, kteří za vším vidí osudová znamení, jsou dle mého názoru většinou naivní a osobnostně nevyzrálí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2431,58 %31,58 %  
spíše nesouhlasím1925 %25 %  
souhlasím1317,11 %17,11 %  
nevím1013,16 %13,16 %  
nesouhlasím1013,16 %13,16 %  

Graf

19. Jsem přesvědčen(a), že každý za svůj život potká mnoho partnerů, ale jen jeden nás provází po celý náš život.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2330,26 %30,26 %  
souhlasím2127,63 %27,63 %  
spíše nesouhlasím1823,68 %23,68 %  
nevím810,53 %10,53 %  
nesouhlasím67,89 %7,89 %  

Graf

20. Věřím, že lidé, kteří jsou ve vztahu s jiným partnerem, než s tím, kterého považují za "toho pravého", nemohou být, co se týče lásky, opravdu šťastni.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2836,84 %36,84 %  
souhlasím2026,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím1215,79 %15,79 %  
nesouhlasím911,84 %11,84 %  
nevím79,21 %9,21 %  

Graf

21. Ze svého okolí znám alespoň jeden pár, jejichž vztah se mi jeví jako osudový.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2228,95 %28,95 %  
souhlasím2026,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím1317,11 %17,11 %  
spíše souhlasím1114,47 %14,47 %  
nesouhlasím1013,16 %13,16 %  

Graf

22. Při troše snahy můžeme v podstatě každé setkání nazvat osudovým. Otázkou osudovosti se tedy namá cenu nijak výrazněji zabývat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2431,58 %31,58 %  
spíše souhlasím2431,58 %31,58 %  
nesouhlasím1215,79 %15,79 %  
spíše nesouhlasím1013,16 %13,16 %  
nevím67,89 %7,89 %  

Graf

23. Přesvědčení o osudovosti vztahu se objevují jen a pouze v počátečním stádiu vztahu - v období prvotní zamilovanosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2634,21 %34,21 %  
spíše nesouhlasím1519,74 %19,74 %  
spíše souhlasím1519,74 %19,74 %  
souhlasím1114,47 %14,47 %  
nevím911,84 %11,84 %  

Graf

24. Někteří lidé k sobě prostě a jednoduše patří.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4052,63 %52,63 %  
spíše souhlasím2026,32 %26,32 %  
nevím1013,16 %13,16 %  
spíše nesouhlasím45,26 %5,26 %  
nesouhlasím22,63 %2,63 %  

Graf

25. To, jakého si najdeme partnera, závisí hlavně na tom, s jakými lidmi se stýkáme, kam chodíme a jaké máme koníčky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3850 %50 %  
spíše souhlasím2634,21 %34,21 %  
nevím79,21 %9,21 %  
nesouhlasím45,26 %5,26 %  
spíše nesouhlasím11,32 %1,32 %  

Graf

26. Jsem toho názoru, že sám (sama) nemohu nijak výrazně ovlivnit to, zda se svou partnerkou (svým partnerem) zůstanu, nebo se s ním ( s ní ) rozejdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3444,74 %44,74 %  
spíše nesouhlasím1823,68 %23,68 %  
spíše souhlasím1317,11 %17,11 %  
nevím67,89 %7,89 %  
souhlasím56,58 %6,58 %  

Graf

27. Věřím tomu, že patří-li dva lidé k sobě, jistě si k sobě najdou cestu, ať už se kolem nich odehrává cokoliv.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2228,95 %28,95 %  
souhlasím1519,74 %19,74 %  
spíše nesouhlasím1418,42 %18,42 %  
nesouhlasím1317,11 %17,11 %  
nevím1215,79 %15,79 %  

Graf

28. Jsem přesvědčen(a), že lidé se potkávají náhodně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2228,95 %28,95 %  
souhlasím2228,95 %28,95 %  
spíše nesouhlasím1317,11 %17,11 %  
nevím1317,11 %17,11 %  
nesouhlasím67,89 %7,89 %  

Graf

29. Osudová setkání existují, ale ne všichni jsou je schopni vnímat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2228,95 %28,95 %  
souhlasím1925 %25 %  
nevím1519,74 %19,74 %  
spíše nesouhlasím1114,47 %14,47 %  
nesouhlasím911,84 %11,84 %  

Graf

30. Přesvědčení o tom, že některá setkání dvou lidí jsou řízena nějakou vyšší mocí, jsou jen pouhou snahou, aby daný vztah vypadal zajímavější, než ve skutečnosti je.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2026,32 %26,32 %  
nevím1925 %25 %  
nesouhlasím1519,74 %19,74 %  
souhlasím1114,47 %14,47 %  
spíše souhlasím1114,47 %14,47 %  

Graf

31. Souhlasím s tím, že hluboké prožitky, které dokážeme pociťovat pouze po boku jedné určité osoby, jsou jasným důkazem toho, že jisté vztahy se dají považovat za osudové.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1823,68 %23,68 %  
spíše nesouhlasím1621,05 %21,05 %  
nesouhlasím1621,05 %21,05 %  
nevím1317,11 %17,11 %  
souhlasím1317,11 %17,11 %  

Graf

32. V mém okolí znám alespoň jeden pár, o kterém si myslím, že ti dva k sobě prostě patří, byli stvořeni jeden pro druhého, a neumím si je představit po boku jiného partnera.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2330,26 %30,26 %  
spíše souhlasím2127,63 %27,63 %  
nevím1519,74 %19,74 %  
nesouhlasím1013,16 %13,16 %  
spíše nesouhlasím79,21 %9,21 %  

Graf

33. Stavět vztah především na pocitu "osudovosti vztahu" je dle mého názoru velmi krátkozraké.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3951,32 %51,32 %  
spíše souhlasím2228,95 %28,95 %  
nevím810,53 %10,53 %  
spíše nesouhlasím67,89 %7,89 %  
nesouhlasím11,32 %1,32 %  

Graf

34. V životě jsem potkal(a) partnery, se kterými jsem pociťoval(a) nevysvětlitelný zdroj souznění, který nejde vysvětlit pouhými "růžovými brýlemi".

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2736 %35,53 %  
spíše souhlasím1520 %19,74 %  
spíše nesouhlasím1216 %15,79 %  
nesouhlasím1114,67 %14,47 %  
nevím1013,33 %13,16 %  

Graf

35. Jsem toho názoru, že každý člověk touží najít takového partnera, který je stvořen přímo pro něj.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4255,26 %55,26 %  
spíše souhlasím2026,32 %26,32 %  
nevím1013,16 %13,16 %  
spíše nesouhlasím22,63 %2,63 %  
nesouhlasím22,63 %2,63 %  

Graf

36. Sám (sama) někdy ve spojitosti se svým milostným vztahem mluvím o zásahu vyšších mocí, ale ve skutečnosti vím, že jsou to jen nesmysly.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2127,63 %27,63 %  
nesouhlasím2026,32 %26,32 %  
spíše souhlasím1418,42 %18,42 %  
nevím1418,42 %18,42 %  
souhlasím79,21 %9,21 %  

Graf

37. Zatímco někteří lidé se v partnerských vztazích zaměřují hlavně na to, jestli byl jimi vybraný partner pro ně "stvořen", já se zabývám hlavně tím, kolik toho máme společného a kolik odlišného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3039,47 %39,47 %  
spíše souhlasím2127,63 %27,63 %  
spíše nesouhlasím1215,79 %15,79 %  
nevím911,84 %11,84 %  
nesouhlasím45,26 %5,26 %  

Graf

38. Věřím, že případné rozchody, pro mne mají význam, který budu schopen (schopna) pochopit až v budoucnu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2735,53 %35,53 %  
souhlasím2634,21 %34,21 %  
nevím1114,47 %14,47 %  
nesouhlasím911,84 %11,84 %  
spíše nesouhlasím33,95 %3,95 %  

Graf

39. Nikdy jsem se ve svém okolí nesetkal(a) s párem, o kterém bych mohl(a) prohlásit, že jejich vztah je natolik výjimečným, že by se dal nazvat osudovým.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1925 %25 %  
spíše nesouhlasím1823,68 %23,68 %  
nevím1519,74 %19,74 %  
spíše souhlasím1317,11 %17,11 %  
souhlasím1114,47 %14,47 %  

Graf

40. Myslím si, že lidé nazývají jako osudové pouze ty vztahy, ve kterých byli s partnerem natolik krátce, že si ho nikdy nepřestali idealizovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2127,63 %27,63 %  
nevím1925 %25 %  
spíše souhlasím1519,74 %19,74 %  
spíše nesouhlasím1317,11 %17,11 %  
souhlasím810,53 %10,53 %  

Graf

41. Jsem toho názoru, že osudový vztah prakticky neexisuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2330,26 %30,26 %  
nesouhlasím1925 %25 %  
nevím1418,42 %18,42 %  
spíše souhlasím1013,16 %13,16 %  
souhlasím1013,16 %13,16 %  

Graf

42. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5167,11 %67,11 %  
Muž2026,32 %26,32 %  
zena33,95 %3,95 %  
m11,32 %1,32 %  
Kluk jako buk.11,32 %1,32 %  

Graf

43. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222330,26 %30,26 %  
2579,21 %9,21 %  
2379,21 %9,21 %  
2467,89 %7,89 %  
2145,26 %5,26 %  
2745,26 %5,26 %  
1833,95 %3,95 %  
2033,95 %3,95 %  
3022,63 %2,63 %  
3722,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi 29
28
26
45
46
51
34
47
17
32
16
40
1519,74 %19,74 % 

Graf

44. Vámi dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1215,79 %15,79 %  
911,84 %11,84 %  
vysokoškolské56,58 %6,58 %  
střední s maturitou45,26 %5,26 %  
maturita45,26 %5,26 %  
středoškolské s maturitou33,95 %3,95 %  
SŠ s maturitou33,95 %3,95 %  
gymnázium22,63 %2,63 %  
středoškolské22,63 %2,63 %  
střední škola s maturitou22,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi VOŠ
ss
SOŠ
zatím středoškolské
střední bez maturity
studuji gymnázium (3.ročník)
střední škola
základní
vyšší odborné
SŠ (s maturitou)
zakladní škola
vyssi odborne
základní, tento rok dělám maturitu
střední odborné
střední
SŠ - stačila pouze otátka 41...
VS
magisterské
Maturita :D
Bc
školka
Dosařené zatím jen střední :-)
středoškolské vzdělání
stredoskolske
středoškolské s maturitou (nyní 4. roč. VŠ)
Maturita - gymnázium.
s maturitou
středoškolské odborné vzdělání
poučení z toho osudového vztahu :)
SŠ, student VŠ
3039,47 %39,47 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

24. Někteří lidé k sobě prostě a jednoduše patří.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 27. Věřím tomu, že patří-li dva lidé k sobě, jistě si k sobě najdou cestu, ať už se kolem nich odehrává cokoliv.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 12. To, že můžeme někoho druhého po celý život uchovávat v srdci jako někoho, kdo je nezaměnitelný a nezapomenutelný, je dle mého názoru jasnou známkou osudovosti vztahu, který jsme s touto osobou navázali.

25. To, jakého si najdeme partnera, závisí hlavně na tom, s jakými lidmi se stýkáme, kam chodíme a jaké máme koníčky.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Věřím, že někteří lidé jsou si prostě souzeni.

33. Stavět vztah především na pocitu "osudovosti vztahu" je dle mého názoru velmi krátkozraké.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 29. Osudová setkání existují, ale ne všichni jsou je schopni vnímat.

35. Jsem toho názoru, že každý člověk touží najít takového partnera, který je stvořen přímo pro něj.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 31. Souhlasím s tím, že hluboké prožitky, které dokážeme pociťovat pouze po boku jedné určité osoby, jsou jasným důkazem toho, že jisté vztahy se dají považovat za osudové.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Věřím, že lidé, kteří jsou ve vztahu s jiným partnerem, než s tím, kterého považují za "toho pravého", nemohou být, co se týče lásky, opravdu šťastni.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslím si, že všechno, co se na světě děje, se děje z nějakého důvodu - nic v našich životech se neodehrává jen tak pro nic za nic.

2. Občas hledám odpovědi na svoje otázky v kartách, astrologii nebo v různých znameních.

3. Na osudová setkání nevěřím. Dle mého názoru jde vždy pouze o souhry náhod.

4. Věřím, že svůj život a partnerské vztahy držím pevně ve svých rukou.

5. Věřím, že někteří lidé jsou si prostě souzeni.

6. Myslím si, že je lidskou přirozeností hledat nějaký vyšší smysl tam, kde je ovšem mnohdy zbytečné jej hledat.

7. Osudová láska je pouze něčím, co vymysleli filmaři, aby vytvořili poutavý příběh.

8. Jsem toho názoru, že jsou to tak zvané "růžové brýle", co stojí v pozadí příběhů o osudových vztazích.

9. Už jsem v životě zažil(a) věci, které prostě nemohou být pouhou náhodou.

10. Příběhy typu Romeo a Julie o osudové lásce mi přijdou spíše směšné, než abych z nich čerpal(a) inspiraci pro vlastní život.

11. Alespoň jednou v životě jsem byl(a) přesvědčen(a), že já a moje partnerka ( můj partner) jsme se nemohli potkat jen tak náhodou, ale byli jsme dohromady svedeni nějakou vyšší mocí, kterou jsme ani jeden z nás nemohli ovlivnit.

12. To, že můžeme někoho druhého po celý život uchovávat v srdci jako někoho, kdo je nezaměnitelný a nezapomenutelný, je dle mého názoru jasnou známkou osudovosti vztahu, který jsme s touto osobou navázali.

13. Nevím, jestli jsem já sám (sama) potkala vztah, který by se dal označit jako osudový, ve svém okolí ale takové vztahy pozoruji.

14. Myslím si, že lidé, kteří mluví o osudových setkáních, mají jen pouhý sklon věci přehánět.

15. Znám alespoň jeden pár, který svedla dohromady souhra několika zvláštních náhod.

16. Sklon věřit tomu, že náš partner je pro nás stvořený, je dle mého názoru vlastní především mladým lidem, kteří prožívají jedny ze svých prvních vztahů.

17. Myslím si, že lidé mají sklon označovat jako osudový ten vztah, který jim nevyšel.

18. Lidé, kteří za vším vidí osudová znamení, jsou dle mého názoru většinou naivní a osobnostně nevyzrálí.

19. Jsem přesvědčen(a), že každý za svůj život potká mnoho partnerů, ale jen jeden nás provází po celý náš život.

20. Věřím, že lidé, kteří jsou ve vztahu s jiným partnerem, než s tím, kterého považují za "toho pravého", nemohou být, co se týče lásky, opravdu šťastni.

21. Ze svého okolí znám alespoň jeden pár, jejichž vztah se mi jeví jako osudový.

22. Při troše snahy můžeme v podstatě každé setkání nazvat osudovým. Otázkou osudovosti se tedy namá cenu nijak výrazněji zabývat.

23. Přesvědčení o osudovosti vztahu se objevují jen a pouze v počátečním stádiu vztahu - v období prvotní zamilovanosti.

24. Někteří lidé k sobě prostě a jednoduše patří.

25. To, jakého si najdeme partnera, závisí hlavně na tom, s jakými lidmi se stýkáme, kam chodíme a jaké máme koníčky.

26. Jsem toho názoru, že sám (sama) nemohu nijak výrazně ovlivnit to, zda se svou partnerkou (svým partnerem) zůstanu, nebo se s ním ( s ní ) rozejdu.

27. Věřím tomu, že patří-li dva lidé k sobě, jistě si k sobě najdou cestu, ať už se kolem nich odehrává cokoliv.

28. Jsem přesvědčen(a), že lidé se potkávají náhodně.

29. Osudová setkání existují, ale ne všichni jsou je schopni vnímat.

30. Přesvědčení o tom, že některá setkání dvou lidí jsou řízena nějakou vyšší mocí, jsou jen pouhou snahou, aby daný vztah vypadal zajímavější, než ve skutečnosti je.

31. Souhlasím s tím, že hluboké prožitky, které dokážeme pociťovat pouze po boku jedné určité osoby, jsou jasným důkazem toho, že jisté vztahy se dají považovat za osudové.

32. V mém okolí znám alespoň jeden pár, o kterém si myslím, že ti dva k sobě prostě patří, byli stvořeni jeden pro druhého, a neumím si je představit po boku jiného partnera.

33. Stavět vztah především na pocitu "osudovosti vztahu" je dle mého názoru velmi krátkozraké.

34. V životě jsem potkal(a) partnery, se kterými jsem pociťoval(a) nevysvětlitelný zdroj souznění, který nejde vysvětlit pouhými "růžovými brýlemi".

35. Jsem toho názoru, že každý člověk touží najít takového partnera, který je stvořen přímo pro něj.

36. Sám (sama) někdy ve spojitosti se svým milostným vztahem mluvím o zásahu vyšších mocí, ale ve skutečnosti vím, že jsou to jen nesmysly.

37. Zatímco někteří lidé se v partnerských vztazích zaměřují hlavně na to, jestli byl jimi vybraný partner pro ně "stvořen", já se zabývám hlavně tím, kolik toho máme společného a kolik odlišného.

38. Věřím, že případné rozchody, pro mne mají význam, který budu schopen (schopna) pochopit až v budoucnu.

39. Nikdy jsem se ve svém okolí nesetkal(a) s párem, o kterém bych mohl(a) prohlásit, že jejich vztah je natolik výjimečným, že by se dal nazvat osudovým.

40. Myslím si, že lidé nazývají jako osudové pouze ty vztahy, ve kterých byli s partnerem natolik krátce, že si ho nikdy nepřestali idealizovat.

41. Jsem toho názoru, že osudový vztah prakticky neexisuje.

42. Jste žena nebo muž?

43. Věk

44. Vámi dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslím si, že všechno, co se na světě děje, se děje z nějakého důvodu - nic v našich životech se neodehrává jen tak pro nic za nic.

2. Občas hledám odpovědi na svoje otázky v kartách, astrologii nebo v různých znameních.

3. Na osudová setkání nevěřím. Dle mého názoru jde vždy pouze o souhry náhod.

4. Věřím, že svůj život a partnerské vztahy držím pevně ve svých rukou.

5. Věřím, že někteří lidé jsou si prostě souzeni.

6. Myslím si, že je lidskou přirozeností hledat nějaký vyšší smysl tam, kde je ovšem mnohdy zbytečné jej hledat.

7. Osudová láska je pouze něčím, co vymysleli filmaři, aby vytvořili poutavý příběh.

8. Jsem toho názoru, že jsou to tak zvané "růžové brýle", co stojí v pozadí příběhů o osudových vztazích.

9. Už jsem v životě zažil(a) věci, které prostě nemohou být pouhou náhodou.

10. Příběhy typu Romeo a Julie o osudové lásce mi přijdou spíše směšné, než abych z nich čerpal(a) inspiraci pro vlastní život.

11. Alespoň jednou v životě jsem byl(a) přesvědčen(a), že já a moje partnerka ( můj partner) jsme se nemohli potkat jen tak náhodou, ale byli jsme dohromady svedeni nějakou vyšší mocí, kterou jsme ani jeden z nás nemohli ovlivnit.

12. To, že můžeme někoho druhého po celý život uchovávat v srdci jako někoho, kdo je nezaměnitelný a nezapomenutelný, je dle mého názoru jasnou známkou osudovosti vztahu, který jsme s touto osobou navázali.

13. Nevím, jestli jsem já sám (sama) potkala vztah, který by se dal označit jako osudový, ve svém okolí ale takové vztahy pozoruji.

14. Myslím si, že lidé, kteří mluví o osudových setkáních, mají jen pouhý sklon věci přehánět.

15. Znám alespoň jeden pár, který svedla dohromady souhra několika zvláštních náhod.

16. Sklon věřit tomu, že náš partner je pro nás stvořený, je dle mého názoru vlastní především mladým lidem, kteří prožívají jedny ze svých prvních vztahů.

17. Myslím si, že lidé mají sklon označovat jako osudový ten vztah, který jim nevyšel.

18. Lidé, kteří za vším vidí osudová znamení, jsou dle mého názoru většinou naivní a osobnostně nevyzrálí.

19. Jsem přesvědčen(a), že každý za svůj život potká mnoho partnerů, ale jen jeden nás provází po celý náš život.

20. Věřím, že lidé, kteří jsou ve vztahu s jiným partnerem, než s tím, kterého považují za "toho pravého", nemohou být, co se týče lásky, opravdu šťastni.

21. Ze svého okolí znám alespoň jeden pár, jejichž vztah se mi jeví jako osudový.

22. Při troše snahy můžeme v podstatě každé setkání nazvat osudovým. Otázkou osudovosti se tedy namá cenu nijak výrazněji zabývat.

23. Přesvědčení o osudovosti vztahu se objevují jen a pouze v počátečním stádiu vztahu - v období prvotní zamilovanosti.

24. Někteří lidé k sobě prostě a jednoduše patří.

25. To, jakého si najdeme partnera, závisí hlavně na tom, s jakými lidmi se stýkáme, kam chodíme a jaké máme koníčky.

26. Jsem toho názoru, že sám (sama) nemohu nijak výrazně ovlivnit to, zda se svou partnerkou (svým partnerem) zůstanu, nebo se s ním ( s ní ) rozejdu.

27. Věřím tomu, že patří-li dva lidé k sobě, jistě si k sobě najdou cestu, ať už se kolem nich odehrává cokoliv.

28. Jsem přesvědčen(a), že lidé se potkávají náhodně.

29. Osudová setkání existují, ale ne všichni jsou je schopni vnímat.

30. Přesvědčení o tom, že některá setkání dvou lidí jsou řízena nějakou vyšší mocí, jsou jen pouhou snahou, aby daný vztah vypadal zajímavější, než ve skutečnosti je.

31. Souhlasím s tím, že hluboké prožitky, které dokážeme pociťovat pouze po boku jedné určité osoby, jsou jasným důkazem toho, že jisté vztahy se dají považovat za osudové.

32. V mém okolí znám alespoň jeden pár, o kterém si myslím, že ti dva k sobě prostě patří, byli stvořeni jeden pro druhého, a neumím si je představit po boku jiného partnera.

33. Stavět vztah především na pocitu "osudovosti vztahu" je dle mého názoru velmi krátkozraké.

34. V životě jsem potkal(a) partnery, se kterými jsem pociťoval(a) nevysvětlitelný zdroj souznění, který nejde vysvětlit pouhými "růžovými brýlemi".

35. Jsem toho názoru, že každý člověk touží najít takového partnera, který je stvořen přímo pro něj.

36. Sám (sama) někdy ve spojitosti se svým milostným vztahem mluvím o zásahu vyšších mocí, ale ve skutečnosti vím, že jsou to jen nesmysly.

37. Zatímco někteří lidé se v partnerských vztazích zaměřují hlavně na to, jestli byl jimi vybraný partner pro ně "stvořen", já se zabývám hlavně tím, kolik toho máme společného a kolik odlišného.

38. Věřím, že případné rozchody, pro mne mají význam, který budu schopen (schopna) pochopit až v budoucnu.

39. Nikdy jsem se ve svém okolí nesetkal(a) s párem, o kterém bych mohl(a) prohlásit, že jejich vztah je natolik výjimečným, že by se dal nazvat osudovým.

40. Myslím si, že lidé nazývají jako osudové pouze ty vztahy, ve kterých byli s partnerem natolik krátce, že si ho nikdy nepřestali idealizovat.

41. Jsem toho názoru, že osudový vztah prakticky neexisuje.

42. Jste žena nebo muž?

43. Věk

44. Vámi dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Haubertová, D.Fatalistické postoje v partnerských vztazích (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://fatalisticke-postoje-v-partnerskych-vztazich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.