Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Federalizace Československa

Federalizace Československa

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman S
Šetření:16. 06. 2015 - 15. 07. 2015
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.48
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

předem Vám chci poděkovat za vyplnění mého dotazníku, který Vám zabere jen pár minut. 

Průzkum je anonymní a slouží k použití v mé diplomové práci, psané na Právnické fakultě Západočeské univerzity, na téma Federalizace ČSR. 

Výsledky nebudou použity jinde a ani předány k použití třetím subjektům. 

Vyplněním dotazníku se nezavazujete k další spolupráci a vyplnění není nijak zpoplatněno. Přesto Vás prosím odpovídejte na otázky pravdivě a dotazník vyplňte prosím pouze jedinkrát. 

Ještě jednou Vám děkuji za strávený čas nad touto anketou a tím mi pomohli s mojí diplomovou prací. 

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čech (mám české občanství)12994,85 %94,85 %  
Slovák (mám slovenské občanství)53,68 %3,68 %  
Mám oboje občanství21,47 %1,47 %  

Graf

2. Jaký názor máte na rozdělení ČSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bylo to správné rozhodnutí.otázka č. 3, Vnímám to spíše dobře.otázka č. 3, Je mi to jedno.otázka č. 5, Vnímám to spíše negativně.otázka č. 4, Bylo to špatné rozhodnutí.otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo to správné rozhodnutí.4633,82 %33,82 %  
Vnímám to spíše dobře.3928,68 %28,68 %  
Vnímám to spíše negativně.2820,59 %20,59 %  
Je mi to jedno.128,82 %8,82 %  
Bylo to špatné rozhodnutí.118,09 %8,09 %  

Graf

3. Napište, proč rozdělení ČSR považujete za správné rozhodnutí (nepovinné).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Procesní pravidla Federálního shromáždění nebyla nastavena na demokratický režim (automaticky předpokládala vládu jedné strany). V demokratických poměrech by bylo s ohledem na zákaz majorizace stále komplikovanější fungování. 2. Pokud by zůstala zachována ČSFR, která by nakonec vstoupila do EU, lze se domnívat, že by ze strany Slovenska přetrvaly odstředivé tendence a mohl by zde být potenciální problém (viz snahy o odtržení Skotska, separatismus v Baskicku apod.).

Bavíme se opravdu o roce 1939? No, dalo se to čekat. Masaryk a Beneš slíbili Slovákům samosprávu, ale nikdy jim ji nedali. Ono vůbec celá idea provozována ní multinárodnostního státu na principu práva sebeurčení národů je dost podivná. Vlastně spíš pokrytecká, když se tím myslí právo jen jednoho z nich (českého).

Co udélali Slováci za Hitlera?

Čech a Slovak jsou dva narody

Čech a Slovak jsou dva narody

Československou byl nesmysl

Češi a Slováci jsou dva rozdílné národy s rozdílnou mentalitou. Pro ČR bylo navíc rozdělení výhodné protože byla jako oblast vyspělejší a nemusí dotovat zaostalé oblasti Slovenska.

dnešní doba,by byla hádky o moc

Došlo by k němu i později, ale už by nemuselo být tak poklidné a mírové.

ekonomická soběstačnost

Federální politický systém byl nefunkční.

Federalni uroven by zvysovala iracionalitu statni spravy.

Horní Uhry (Slovensko) bylo olověnou koulí, kterou Češi dosti dlouho vláčeli u nohy. Jen ty Tatry jim závidět, nic víc....

input

K rozdělení by došlo stejně, jen později, slovenský separatismus by příliš silný.

komplikovaný federální systém vládnutí a beznadějné snahy se dohodnout. Nefunkční umělá konstrukce československé národní identity.

Myslím, že spojení dvou čí více různých národů není dlouhodobě udržitelné a tedy ani přínosné.

Naprosto rozdilna mentalita obou narodu rozdil v pohlizeni na fungovani celku

Naše vzájemné vztahy zůstaly nadstandardní.

nehádáme se

nemusíme dovolat chudý východ Slovenska

Nemusime resit slovensko madarsky problemy, chudy regiony na vychode by nas tahly dolu

Odpadlo mnoho dohadů

odpadly dohady

Protože jsme Slovensko jen táhli za sebou a nepotřebujeme Slováky, ač jich je plná ČR. Bylo správné rozhodnutí oddělit tyhle dvě země.

Protože Slováci si nevážili toho, co pro ně Češi udělali. A také proto že jsou moc křesťané, to vadí ...

Protože společný stát neměl před rokem 1918 žádnou tradici a vznikl z pragmatických důvodů. Během 20. století byla dlouhou dobu ČSR pod vládou nacistů a komunistů, tudíž samostatná společná existence Čechů a Slováků neměla dlouhé trvání a ukázala se komplikovanou.

Protože určitě ne špatné

Protože ve státě už nebyla vůle spravovat své věci společně (tj. Češi a Slováci dohromady), každý z národů měl o budoucnosti a cestě k ní trochu jinou představu, byť určité základní hodnoty třeba zůstaly stejné. Navíc se teď, s určitým časovým odstupem, nezdá, že by nám (a nebo Slovákům - i když jejich hospodářskou, politickou a jinou situaci moc nesleduji, přiznávám... ) změna uškodila - alespoň podle mého názoru a názorů, které jsem slyšela v okolí.

přes veškeré emoce spojené z rozdělením země jsou vztahy obou národů po více jak 20 letech možná lepší než v roce 1993

Rozdělení samo o sobě nepovažuji za v jádru správný krok. Jednalo se o ryze politické rozhodnutí vyplývající z tehdejší povolební mocenské konstelace. Nicméně v kontextu opětovného shledání obou republik v rámci širší evropské rodiny jej hodnotím celkově poměrně smířlivě.

rozdílnost kultur, politického smýšlení, tradic obou zemí.

Slováci jsou ve skutečnosti Maďaři a Češi jsou Češi.

Slováci nabyli přesvědčení, že je utiskujeme a táhneme dolů. Nálada ve slovenské části 'Dosť bolo svatoplukových prutov'

Slováci se chtěli oddělit, nešlo tomu zabránit.

Slováci to tak zřejmě chteli a proběhlo to v klidu.

Slovensko nebylo bráno vážně politicky a bylo mladším bratrem Česka. Pro Česko na druhou stranu nebylo výhodné neustále finančně dotovat Slovensko

Slovensko svou ekonomikou omezoval ekonomický rozvoj Čech. Dále se jedná o bývalý fašistický stát, který spojením s čechy využíval pouze jistou formu ochrany před poválečným vyrovnáním.

společný stát by nefungoval

Svazek dvou národů není manželství, aby se neustále udržoval při životě, i když nefunguje.

ustala řevnivost mezi státy, Slovensko ekonomicky posílilo

V celkem mnoha věcech byl odlišný názor Čechů a Slováků jak jít dále. Proto bylo lepší rozejít se a jít každý svojí cestou. Budoucnost ukáže kdo se samostatně posunul dále a kdo je zaostalejší. Zatím to vypadá, i po tolika letech, nerozhodně.

V současné době jsou rozdíly mezi Čechy a Slováky jestě více zřejmé než kdy jindy. Částečně jiná mentalita, jiné kulturní zvyklosti či přímý prvek jako například jazyk.

Velké spory

vnímám ho SPÍŠE pozitivně, rozdělení chtěli především Slováci, tak ať ho mají :-)

Vnímám to spíše dobře - pro Čechy se příliš nezměnilo, leč myslím, že Slovensko si mělo více promyslet důsledky...

Vzhledem k názorovému vývoji a atmosféře polistopadové doby bylo pro další dobré vztahy přínosem osamostatnění obou národů.

Zbavili jsme se drzých příživníků

Zbavili jsme se nespolehlivých a zákeřných parazitů.

4. Napište, proč rozdělení ČSR považujete za špatné rozhodnutí (nepovinné).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

V jednotě je síla

1.) Češi a Slováci jsou de facto jeden národ. 2.) Dva malé státy jde lépe manipulovat než jeden velký. 3.) Došlo k rozdělení mnoha rodin.

Československo bylo zemí (především) dvou národů, které k sobě mají blízko a celkem si rozumí. Rozbít je kvůli pár křiklounům a vlastizrádcům nebyl dobrý nápad.

Jsem z Československa a půl vlasti mi zmizelo.

Jsme bratři a měli by jsme být spolu.......

Mělo to být jako např. ve Švýcarsku, USA apod., jedna velká země skládající se z různých států; jinde to v pohodě funguje, jen tady jsou pořád problémy ve všem!

Nebylo to podpořeno vůlí občanů obou republik.

patříme k sobě

Pretože to nikomu nepomohlo a obvzlášť nie nám Slovákom. Sme bratia a mali by sme držať vždy po kope. Spolu sme silnejší!!!

Problémy s delenim majetku, ztrata uspor z rozsahu v infraštrukturnej sieti, zniženie konkurencie na vnutornom trhu, nárost byrokracie

Protože to byla akce pár politiků, bez ohledu na dlouhodobější rozměr a skutečné důvody.

Stejně se pořád mícháme češi na svk slováci tady. Kultura podobná jen je tam víc pánbíčkářů. A taky si myslím, že jako jeden státní subjekt bychom byli silnější.

Šlo spíše o politický problém, domnívám se, že kdyby bylo vypsáno referendum, dopadlo by to jinak. Čechy a Slováky vnímám jako příbuzné národy se společnou historií, větší míra propojení obou národů byla obohacující v mnoha směrech.

V Evropě bychom měli větší slovo.

Zbytečná seperace podobných kultur, snížení ekonomické stability obou zemí

Zbytečný vznik dvou nových zemí.

5. Mělo být v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8965,44 %65,44 %  
Ne4734,56 %34,56 %  

Graf

6. V roce 1992 jsem měl(a) hlasovací právo - tz. bylo mi více jak 18 let. (pro účely dotazníku pracujme s fikcí, že kdo měl 18. narozeniny v roce 1992, měl již hlasovací právo, nehledě na to v jakém měsíci je narozen).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10073,53 %73,53 %  
Ano3626,47 %26,47 %  

Graf

7. Kdyby bylo v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR, hlasoval(a) bych:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pro rozdělení ČSRotázka č. 9, Pro zachování ČSRotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro rozdělení ČSR2158,33 %15,44 %  
Pro zachování ČSR1541,67 %11,03 %  

Graf

8. Kdyby bylo v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR, a mohl(a) bych hlasovat, hlasoval(a) bych:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pro rozdělení ČSRotázka č. 9, Pro zachování ČSRotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro rozdělení ČSR5151 %37,5 %  
Pro zachování ČSR4949 %36,03 %  

Graf

9. V poslední době se rozšířil trend různých Česko-slovenských akcí (např. Česko Slovensko má talent). Jak tento trend vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vnímám to pozitivně.6749,26 %49,26 %  
Je mi to jedno.5137,5 %37,5 %  
Vnímám to negativně.1813,24 %13,24 %  

Graf

10. Jak byste se postavili k případnému opětovnému sblížení ČR a SR (např. do nějaké formy federace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi bych byl pro. Záleželo by na konkrétních bodech.4734,56 %34,56 %  
Asi bych byl proti, nehledě na konkrétní body.3324,26 %24,26 %  
Ani náhodou, chtěli samostatnost, tak ať si jí užijí.2921,32 %21,32 %  
Klidně. V EU prosadí zájmy spíše 15 miliónů občanů než 10 (resp. 5) miliónů1813,24 %13,24 %  
Nemám názor.96,62 %6,62 %  

Graf

11. Jak hodnotíte Česko Slovenské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší než s ostatními sousedními státy.8260,29 %60,29 %  
Stejné jako s ostatními sousedními státy3425 %25 %  
Nevím96,62 %6,62 %  
Lepší než s ostatními sousedními státem.75,15 %5,15 %  
Horší než s ostatními sousedními státy.32,21 %2,21 %  
Stejné jako s ostatními sousedními státem.10,74 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. V roce 1992 jsem měl(a) hlasovací právo - tz. bylo mi více jak 18 let. (pro účely dotazníku pracujme s fikcí, že kdo měl 18. narozeniny v roce 1992, měl již hlasovací právo, nehledě na to v jakém měsíci je narozen).

  • odpověď Ano:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro rozdělení ČSR na otázku 7. Kdyby bylo v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR, hlasoval(a) bych:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro zachování ČSR na otázku 7. Kdyby bylo v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR, hlasoval(a) bych:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Jaký názor máte na rozdělení ČSR?

5. Mělo být v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR?

6. V roce 1992 jsem měl(a) hlasovací právo - tz. bylo mi více jak 18 let. (pro účely dotazníku pracujme s fikcí, že kdo měl 18. narozeniny v roce 1992, měl již hlasovací právo, nehledě na to v jakém měsíci je narozen).

7. Kdyby bylo v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR, hlasoval(a) bych:

8. Kdyby bylo v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR, a mohl(a) bych hlasovat, hlasoval(a) bych:

9. V poslední době se rozšířil trend různých Česko-slovenských akcí (např. Česko Slovensko má talent). Jak tento trend vnímáte?

10. Jak byste se postavili k případnému opětovnému sblížení ČR a SR (např. do nějaké formy federace)?

11. Jak hodnotíte Česko Slovenské vztahy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Jaký názor máte na rozdělení ČSR?

5. Mělo být v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR?

6. V roce 1992 jsem měl(a) hlasovací právo - tz. bylo mi více jak 18 let. (pro účely dotazníku pracujme s fikcí, že kdo měl 18. narozeniny v roce 1992, měl již hlasovací právo, nehledě na to v jakém měsíci je narozen).

7. Kdyby bylo v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR, hlasoval(a) bych:

8. Kdyby bylo v roce 1992 referendum o rozdělení ČSR, a mohl(a) bych hlasovat, hlasoval(a) bych:

9. V poslední době se rozšířil trend různých Česko-slovenských akcí (např. Česko Slovensko má talent). Jak tento trend vnímáte?

10. Jak byste se postavili k případnému opětovnému sblížení ČR a SR (např. do nějaké formy federace)?

11. Jak hodnotíte Česko Slovenské vztahy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

S, R.Federalizace Československa (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://federalizace-ceskoslovenska.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.