Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Feminismus-dnešní žena

Feminismus-dnešní žena

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Klímová
Šetření:26. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou Vyšší odborné školy, střední odborné školy a základní školy MILLS, s.r.o.

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit ke zpracování praktické části absolventské práce na téma ,,Feminismus – dnešní žena“.
Vámi uvedené odpovědi budou zcela anonymní.
Odpovědi jsou formou výběru jedné z nabízených možností.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9363,27 %63,27 %  
Muž5436,73 %36,73 %  

Graf

2. Uveďte věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 3012383,67 %83,67 %  
31 až 99138,84 %8,84 %  
do 18 let117,48 %7,48 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední7651,7 %51,7 %  
Vysokoškolské5537,41 %37,41 %  
Základní1610,88 %10,88 %  

Graf

4. Uveďte Váš rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná (ý)13491,16 %91,16 %  
Vdaná64,08 %4,08 %  
Rozvedená (ý)53,4 %3,4 %  
Ženatý21,36 %1,36 %  

Graf

5. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné13591,84 %91,84 %  
Jedno74,76 %4,76 %  
Dvě42,72 %2,72 %  
Tři a více10,68 %0,68 %  

Graf

6. Kdo je ve Vaší rodině vůdčí osobností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba6846,26 %46,26 %  
Žena4631,29 %31,29 %  
Muž3322,45 %22,45 %  

Graf

7. Kdo by měl podle Vašeho názoru v rodině rozhodovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba12182,31 %82,31 %  
Muž2214,97 %14,97 %  
Žena42,72 %2,72 %  

Graf

8. Máte pocit, že tradice předurčuje již předem ženské a mužské práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10370,07 %70,07 %  
ne3825,85 %25,85 %  
nevím64,08 %4,08 %  

Graf

9. Jsou ženy k některým povoláním vhodnější než muži?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13289,8 %89,8 %  
nevím96,12 %6,12 %  
ne64,08 %4,08 %  

Graf

10. Jsou kvality dnešní ženy dostatečně uznávány současnou společností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5940,14 %40,14 %  
ano5034,01 %34,01 %  
nevím3825,85 %25,85 %  

Graf

11. Cítíte, že je úloha dnešní ženy těžší, než byla dříve?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7853,06 %53,06 %  
ano4329,25 %29,25 %  
nevím2617,69 %17,69 %  

Graf

12. Má dnešní žena po návratu z mateřské dovolené dostatek příležitostí při hledání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne9564,63 %64,63 %  
Spíše ano3020,41 %20,41 %  
Ne1510,2 %10,2 %  
Ano74,76 %4,76 %  

Graf

13. Myslíte, že má žena i muž stejné podmínky na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6644,9 %44,9 %  
Ne4933,33 %33,33 %  
Spíše ano1812,24 %12,24 %  
Ano149,52 %9,52 %  

Graf

14. Domníváte se, že při rozhodování koho přijmout na pracovní místo má pohlaví určitou váhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6946,94 %46,94 %  
Často6443,54 %43,54 %  
Vždy74,76 %4,76 %  
Zřídka74,76 %4,76 %  

Graf

15. Je ve Vašem pracovním kolektivu více žen či mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žen6644,9 %44,9 %  
Obou přibližně stejně4228,57 %28,57 %  
Mužů3926,53 %26,53 %  

Graf

16. Je ve Vašem pracovním kolektivu ve vedoucích funkcích více žen či mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mužů8255,78 %55,78 %  
Obou přibližně stejně3523,81 %23,81 %  
Žen3020,41 %20,41 %  

Graf

17. Zastáváte vedoucí funkci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13692,52 %92,52 %  
ano117,48 %7,48 %  

Graf

18. Pokud žena zastává stejnou pracovní pozici, jako muž je stejně finančně hodnocena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často5436,73 %36,73 %  
Občas4329,25 %29,25 %  
Zřídka3221,77 %21,77 %  
Vždy138,84 %8,84 %  
Nikdy53,4 %3,4 %  

Graf

19. Máte pocit, že boj za rovné příležitosti pro ženy má smysl i v dnešní společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10370,07 %70,07 %  
ne4429,93 %29,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Dosažené vzdělání

  • odpověď Základní:
    • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 2. Uveďte věk

12. Má dnešní žena po návratu z mateřské dovolené dostatek příležitostí při hledání zaměstnání?

  • odpověď Spíše ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 2. Uveďte věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte pohlaví

2. Uveďte věk

3. Dosažené vzdělání

4. Uveďte Váš rodinný stav

5. Počet dětí

6. Kdo je ve Vaší rodině vůdčí osobností?

7. Kdo by měl podle Vašeho názoru v rodině rozhodovat?

8. Máte pocit, že tradice předurčuje již předem ženské a mužské práce?

9. Jsou ženy k některým povoláním vhodnější než muži?

10. Jsou kvality dnešní ženy dostatečně uznávány současnou společností?

11. Cítíte, že je úloha dnešní ženy těžší, než byla dříve?

12. Má dnešní žena po návratu z mateřské dovolené dostatek příležitostí při hledání zaměstnání?

13. Myslíte, že má žena i muž stejné podmínky na trhu práce?

14. Domníváte se, že při rozhodování koho přijmout na pracovní místo má pohlaví určitou váhu?

15. Je ve Vašem pracovním kolektivu více žen či mužů?

16. Je ve Vašem pracovním kolektivu ve vedoucích funkcích více žen či mužů?

17. Zastáváte vedoucí funkci?

18. Pokud žena zastává stejnou pracovní pozici, jako muž je stejně finančně hodnocena?

19. Máte pocit, že boj za rovné příležitosti pro ženy má smysl i v dnešní společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte pohlaví

2. Uveďte věk

3. Dosažené vzdělání

4. Uveďte Váš rodinný stav

5. Počet dětí

6. Kdo je ve Vaší rodině vůdčí osobností?

7. Kdo by měl podle Vašeho názoru v rodině rozhodovat?

8. Máte pocit, že tradice předurčuje již předem ženské a mužské práce?

9. Jsou ženy k některým povoláním vhodnější než muži?

10. Jsou kvality dnešní ženy dostatečně uznávány současnou společností?

11. Cítíte, že je úloha dnešní ženy těžší, než byla dříve?

12. Má dnešní žena po návratu z mateřské dovolené dostatek příležitostí při hledání zaměstnání?

13. Myslíte, že má žena i muž stejné podmínky na trhu práce?

14. Domníváte se, že při rozhodování koho přijmout na pracovní místo má pohlaví určitou váhu?

15. Je ve Vašem pracovním kolektivu více žen či mužů?

16. Je ve Vašem pracovním kolektivu ve vedoucích funkcích více žen či mužů?

17. Zastáváte vedoucí funkci?

18. Pokud žena zastává stejnou pracovní pozici, jako muž je stejně finančně hodnocena?

19. Máte pocit, že boj za rovné příležitosti pro ženy má smysl i v dnešní společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klímová, A.Feminismus-dnešní žena (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://feminismus-dnesni-zena.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.