Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Feminismus v představách žen

Feminismus v představách žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:K Neradová
Šetření:25. 07. 2011 - 15. 08. 2011
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený potenciální respondente,

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, týkajícího se názorů a představ žen o feminismu. Tento dotazník je pro uvádění přesnějších informací v mém uměleckém projektu. Přestože umění je čistě o fantazii, nechci, aby kvalita projektu narazila na pochopení širší veřejnosti ve chvíli, kdy bych svou naprosto úzkou a nejasnou představu o feminismu a feministických hnutích v ČR prezentuji jako obecně platnou. Byla bych velice ráda, pokud odpovíte pravdivě a podle svého nejlepšího vědomí. 

 

Předem děkuji za Váš čas a pomoc.

 

S pozdravem,

Projektantka Kateřina

Odpovědi respondentů

1. Víte, co to je feminismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10699,07 %99,07 %  
ne10,93 %0,93 %  

Graf

2. Zajímal/a jste se někdy o feminismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6358,88 %58,88 %  
ano4441,12 %41,12 %  

Graf

3. Jste příznivcem idey feminismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4844,86 %44,86 %  
ne4138,32 %38,32 %  
ano1816,82 %16,82 %  

Graf

4. Jak dlouho jste příznivcem idey feminismu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 let211,11 %1,87 %  
3 roky211,11 %1,87 %  
několik let15,56 %0,93 %  
Od té doby co pracuji :-)15,56 %0,93 %  
14 let15,56 %0,93 %  
odhadem, 10 let15,56 %0,93 %  
asi odjakživa15,56 %0,93 %  
5 let15,56 %0,93 %  
odjakživa15,56 %0,93 %  
cca 3 roky15,56 %0,93 %  
ostatní odpovědi 4 roky
cca 11 let
15 let
niekoľko rokov
10 let
Nevím
633,33 %5,61 % 

Graf

5. Vaše důvody pro nebo proti feminismu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

1. má kamarádka studuje gender studies, které v podstatě s feministických teorií vycházejí - její studim mě nutí se o to trochu zajímat 2. osobně s tím nesouhlasím z důvodu, že čím více žen chce rovnoprávnost s muži, tím je to pro ně horší. Znám mnoho emancipovaných žen - většina není šťastná 3. vychází z toho krize mužů (resp. mužství) - muži najednou vidí, že je ženy vlastně nepotřebují a to dle mého není zcela dobré 4. měla jsem možnost vidět ženy, které tyto teorie vyučují - jejich argumenty byly naprosto ploché a výzkumné záměry dosti neprokazatelné, takže i toto je důvod, proč jsem proti 5. někdy vše až moc prožívají ;o)

Feminismus byl dříve chápán jako způsob boje žen za emancipaci. Feminismus v širším významu znamená zájem o společenskou roli žen ve vztahu k mužům ve společnostech minulých i současných a díky tomuto zájmu mnoho žen dosáhlo možností a postavení, které dříve "patřily" pouze mužům - toť kladná stránka feminismu, avšak v dnešní době se již feminismus bohužel stává spíše záležitostí radikálních feministek, které vybízí ženy, aby se zcela oddělily od muži ovládané společnosti, avšak jiné v tomto příkazu vidí návod ke katastrofě. Jsou zde také feministky, které zastávají neoblomné přesvědčení o odlišnosti žen, a jiné, které minimalizují rozdíly mezi pohlavími. Tak zůstává feminismus v podstatě sporným pojmem.

feminismus mě nezajímá

feminismus považuju za snahu o rovnoprávnost a proti tomu snad nemůže nikdo nic namítat ...jedině pokud by se mu to nehodilo. neuznávám dělení lidí do skupin. jsme jedna nesourodá skupina různých individualit.

Chápu ženy, co chtějí mít stejná práva jako muži, ale nic se nemá přehánět.

Ideje feminismu považuji často za přeceněné a tendenční.

jako každá extrém, je i extrémní pojetí feminismu nebezpečné

Jako žena si nepotřebuji dokazovat, že mám stejná práva jako muži. Vím, že je mám. Je naprosto iracionální chtít, aby existovala stoprocentní rovnoprávnost. Vyhovuje mi to, tak jak to je. Podotýkám, že je to věc názoru.

Je to lidské a správné

je to přehnané

je to správná věc

je to vyplod moderni spolecnosti a snaha zen dosahnout rovnosti nebo prevahy nad muzi, coz se nikdy nemuze podarit.

jsem pro, protože jsem žena

Jsem proti radikálnímu feminismu.

jsem zastánkyní idey feminismus, nikoliv feminismu, kterého jsme svědky v dnešní době. Přestože jsem zastánkyní idey, uznávám tradiční rozdělení rolí muže a ženy, jsem pouze pro stejné příležitosti, nikoliv pro stejné postavení. Prakticky to zanmená, aby bylo bez ohledu na pohlaví umožněno ženám i mužům studovat, pracovat, realizovat se. Což v současné době podle mě možné je. PRO tady toto jsemz toho důvodu, že uznávám stejné šance pro všechny. To, jak je kdo využije, je jeho věc. PROTI feminismu, kterého jsme svědkem v dnešní době, jsem proto, že podle mě dochází k velkému zmatení rolí a tím ke krizi ve společnosti. Idea feminismu je podle mě v současné době zbytečná - já osobně ji považuji za dávno vyřešenou. Uznávám feminismus v dobách, kdy ženy neměly volební právo a neměly rovnou příležitost pro vzdělání. Neuznávám feminismus, který řeší, jestli obecný pojem STUDENTI zahrnuje jen studenty jako muže, zatímco studentky hako ženy opomíjí a kdy je mužům vnucováno zůstávat na RODIČOVSKÉ dovolené. Podle mého názoru by toto měla být věc volby. Ano, muži by měli mít tu možnost,a le rozhdoně by to nemělo být, jak (omlouvám se, jestli se pletu) například ve Švédsku povinné

jsem žena

jsem žena a chci, aby se mé postavení ve společnosti i postavení dalších žen zlepšovalo, protože v Česku jsou mezi oběma pohlavími stále velké nerovnosti (kariérní možnosti, platové ohodnocení, možnost studovat určité obory). Nelíbí se mi ani, že stále převažuje názor, že ženy by měly být spíše "ty starající se o domácnost" a že muži "ti, kteří živí rodinu". Nelíbí se mi ani, jak je pohlíženo v české společnoti na ženu, která se rozhodne zaměřit na kariéru a nechce mít děti. Tento pohled je zcela odlišný než v případě můžů, a to (a spousta jiného) se mi silně nelíbí. A myslím si, že díky feministické osvětě to můžeme změnit. Díky feministickému hnutí se postavení žen ve společnosti již silně zlepšilo (možnost pracovat, vytváření školek a jeslí, zlepšující se finanční ohodnocení žen a jim nabízené profese...) a může se tedy zlepšovat i nadále.

jsou věci, které udělá lépe žena a jiné, které udělá lépe muž. obě pohaví se ve všech oblastech života vzájemně doplňují a pokoušet se degradovat muže na zbytečné a vhodné maximálně k oplodnění (ach, kéž by to šlo i bez nich) je hloupé, povrchní a krátkozraké.

k feminismus v historii, který bojoval třeba za volební právo žen, mám kladný postoj, ale k některým dnešním odnožím feminismu, které občas všechno až překrucují, to snad ani nejde.

moc striktní

Muži a ženy jsou příliš odlišní na to, abychom se snažili o naprosté srovnání.

Myslím, že v dnešní době se původní idea feminismu přesunula do radikálního směru. myslím, že není nutně třeba zatracovat stovky let fungující systém, kdy žena se stará "o rodinný krb" a muž rodinu zabezpečuje po ostatních stránkách.

Ne všechno jde zrovnoprávnit.

Nelíbí se mi mediální nafouknutá bublina kolem femiánismu a pálení podprsenek. Mezi mužem a ženou jsou rozdíly a to jde vidět i pouhým okem..

Nelíbí se mi toho víc, pokusím se to shrnout - asi by se obecně dalo říct, že se mi nelíbí vynucovaná genderová rovnost, která v důsledku naopak často vede k diskriminaci žen. Dál se mi ještě nelíbí, že feministky podporují potraty a sňatky a adopce dětí u homosexuálních párů.

nemam

neobjektivní, velice často mívá extremistické rysy

nepovažuji jejich požadavky za natolik důležité, abych se jimi zabývala, resp. za natolik potřebné, abych mě tyto požadavky / myšlenky oslovily

Nesmysl

nesmyslnost

Nevidím důvod, aby někdo měl více nebo méně práv proto, že má penis nebo vagínu.

Obecně mi feminismus nepřijde jako špatná myšlenka (tedy např. stejná práva, stejné finanční ohodnocení), ale pojetí feminismu současnými feministkami (např. genderově "správné" vyjadřování a s ním spojené nové patvary typu host/hostka- to je urážka češtiny...) už má s rovnoprávností, jak o ni bojovaly ženy v historii na míle daleko a je spíš pro ostudu.

Od té doby co pracuji, jsem zjistila, ze česká společnost je překvapivě velmi šovinistická, vzhledem k tomu, že jsem nic takového nečekala, mi to doslova vyrazilo dech. Jde např. i o platové rozdíly, ale i ignoranci, jak tomu ve skutečnosti nikdo nevěří a pokud to někdo řekne nahlas, tak je to špatně a jde pouze o jeho(její) hysterické výkřiky apod. Celkem mě to znechutilo, to pokrytectví je prostě unavující a ubíjejíci a dá se říci, že mě to naprosto odradilo od toho budovat v této zemi nějakou smysluplnou kariéru jako zaměstnanec.

Pevně zastávám názor, že lidé jsou si rovni, a že jediné objektivní rozdíly mezi mužem a ženou jsou odlišné pohlavní orgány; vše ostatní (životní role, povolání, záliby, vzhled) by si lidé měli sami volit dle svého individuální vkusu, a nikoli podle hesla "mám vagínu / penis, a proto musím...".

Podle mě pro feminismus není jen jedno vysvětlení. Já osobně jsem proti fanatičkám, které odmítají cokoliv mužského rodu, urazí se, když jim muž otevře dveře, protože to považují za důkaz nerovnosti, chtějí aby všechny názvy všeho byly v mužské ale i ženské formě. Je to hloupost. Máme spolu žít. Muži ženám taky nevyčítají, že varná konvice je rodu ženského. Nadruhou stranu problém islámských zemí a postavení žen v nich mi lhostejný není a v tomto případě souhlasím a podporuji feminismus. Nelze pojem feminismus brát jako jeden celkový výraz.

Podporování práv žen - ano, proti mužům - ne

pro - diskriminace žen v oboru práce, podceňování žen atd. proti - nadměrné zveličování určitých problémů.. viz..mužská mateřská - nesmysl

pro.....jeste jsou velke zbytky maschilismu....

Proti - muži jsou fajn.

příliš radikální

rovnost pohlaví i příležitostí.feminismus chápu i jako boření stereotypů kolem mužů-chlapi nepláčou, neumí se postarat o děti...

Soft feminismus, ktery poukazuje na neoduvodnitelne rozdily mezi obema pohlavimi (plat, muzske a zenske role, atd.) podporuji x hard feminismus a la "modernizace" slovni zasoby "hostka" nikoliv.

Současná feministická hnutí o kterých jsem se doslechla nejednala podle mého názoru racionálně. Navíc se domnívám, že pokud dnes žena chce něčeho dosáhnout, tak toho většinou dosáhne. A pokud ničeho dosáhnout nechce a dává přednost geneticky naprogramovanému jednání, a to plodit a vychovávat děti, je to podle mého názoru zcela v pořádku.

Souhlasím s ním :). A je škoda, že lidé ho předem odsuzují, aniž by o něm něco věděli (většinou se domnívají, že je proti mužům).

To žádný inteligentní člověk nemá potřebu vysvětlovat.

trochu proti přírodě

urcite je dobre zrovnopravneni zen s muzi, jsem vychovana v "rovnopravnosti"

v některých případech je feminismus přehnaný např. poženšťování nýzvů zaměstnání atd. a je vnímán jako nenávíst k mužům

Vadi mi extremni feminismus - muzi nahore bez apod.

všehi o moc škodí,

za prvé jsem muž. za druhé se domnívám, že je ve společnosti všeobecná rovnost pohlaví, tak není třeba "ženství" nijak více zdůrazňovat a vyzdvihovat - nemyslím si, že by docházelo k jakékoliv formě diskriminace žen.

Zastávám klasický model, představa příliš emancipované ženy se mi příčí.

zbytečně konfrontační

zrovnoprávnenie žien a mužov uznanie žien ako rovnocenných partnerov

Žádné, prostě ,mě to nějak nebere.

žádný extremismus není dle mě dobrý a feminismus mezi ně patří

Žena má respektovat svou roli, která je dána historicky i biologicky. V opuštění od tradičního rozdělení nevidím žádná pozitiva, vede k rozpadu vztahů a klasické rodiny.

Ženy mají mít stejná práva jako muži. O tom to je. Že některé ženy to berou jako proti mužskou věc nechápu - je to blbost.

6. Angažujete se v nějakých hnutích či skupinách na podporu feminismu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10699,07 %99,07 %  
ano10,93 %0,93 %  

Graf

7. Váš vztah k lidem podporujícím feminismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální7771,96 %71,96 %  
kladný1816,82 %16,82 %  
záporný1211,21 %11,21 %  

Graf

8. Vysvětlete prosím krátce důvod Vámi deklarovaného vztahu k lidem podporujícím feminismus

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Ať si každý dělá co chce, pokud tím nezasahuje do života ostatních."

ať si každý dělá co chce, dokud neškodí jinému

ať si každý dělá/podporuje, co chce

Dnes není podle mého názoru feminismus na místě. Na některé pozice dnes dokonce musí přednostně přijímat muže kvůli džendrovým normám, jelikož je ve firmě víc žen. Jediný problém vidím v odlišném platovém ohodnocení. Ale na druhou stranu zastávám zastaralý model rodiny, kde je muž živitelem. Pokud chce žena tento model nabourat, musí se víc snažit.

chtějí něco co už dávno mají, ale jim to nestačí a snaží se o extrémy

idea samotná je mi krajně nesympatická a můj negativní vztah k lidem feminismus podporujícím není způsoben netolerancí - netolerantní jsou podle mě právě oni - ale hlavně tím, že můj názor je diametrálně odlišný. muži jsou pro mě zpestření každodenního života, rozptýlení, milá společnost, pomoc, vzrušení, bez nich by mě život nebavil.

jde o jedince, ktere maji vetsinou nizke sebevedomi nebo nejakou poruchu a feminismus jim dodava prostor k ziskani pratel a zvyseni sebevedomi

Je mi zcela jedno, kdo se k jaké skupině hlásí, pokud se nejedná např. o extremismus, terorismus, apod.

Je to jejich názor, já mám svůj. Každý máme nějaký a nebudu je přece za to bít...

je to spravna vec

Jedna se z meho pohledu o oblast, ve ktere se neangazuji, neni stredem meho byti, nijak me neurazi, neoslovuje, tudiz muj vztah k teto ideologii je neutralni, z cehoz vyvera i obdobny vztah k lidem ji podporujici

Jsem tolerantní vůči veškerým nenásilným a neextrémistickým názorům, které jsou odlišné od mých vlastních.

jsem žena. Chápu jejich postoje i když sama takové vyhraněné názory nemám.

K abstraktním lidem, které neznám, nemám žádný vztah, bez ohledu na to jestli podporují nebo nepodporují feminismus

Každej má právo na svůj názor sem tolerantní, ať si každej věří čemu chce, hlavně ať mi to necpe do chřtánu. Teda kromě nacismu tam tolerantní rozhodně nejsem.

Každý má právo na svůj názor.

každý má právo zastávat svůj vlastní názor

Každý může být takový, jaký chce, pokud tím neubližuje jiným. Feminismus podle mě není "nebezpečný":-)

každý si může podporovat,co chce.

kvůli snaze žen vyrovnat se mužům nebo je dokonce "předběhnout"

lidí podporující feminismus je mi líto, jelikož má u nás díky hloupým lidem pověst hysterického boje zakomplexovaných žen a mužatek proti neexistujícímu útlaku. realita je však jiná...

moje kamaradka pracuje ve feministickem hnuti, pracovala pro eu v ramci kvot na zeny do politiky a celkove mi prijde hodne zajimave, kdyz obcas mluvi o "praci"

Můj vztah je neutrální, neboť v České republice je feminismus stále vnímán jako něco špatného, až extrémního či hysterického. Což je nesprávné, problém je, že se k tomuto hnutí poté tady hlásí i lidé, kteří tato kritéria vesele naplňují. I když nepochybně existují i odlišní, "normální" zastánci feminismu nejsou bohužel tolik vidět ( pochopitelně).

Myslím, že ve feminismu se dají najít pozitivní i negativní myšlenky, nevadí mi lidé podporující feminismus, nemám s nimi problém, nemám důvod mít kladný nebo záporný názor na ně.

Ne všechny feministky jsou šílené, je řada těch, které se opravdu snaží ženám pomáhat s jejich pozicí ve společnosti, takže nemůžu dát, že záporný, protože téhle skupiny žen si občas i vážím.

někdy mají pravdu, ale většinou jsou až moc neodbytní

někdy to přehánějí, někdy jsem pro

některé feministky jsou nesympatické veřejnosti, idea feminismu je přijatelná pro více lidí, než si myslí

Někteří lidé dělají smysluplné věci, jiní provádějí absurdní věci - například mi vadí snahy o zavedení různých kvót (je v pořádku, když se pro nějakou činnost rozhodnou z 90% muži a v z 10% ženy, pokud to není na základě nějakého nátlaku nebo bránění), nebo pseudofeministické uctívání přirozeného porodu či menstruace (tyto aktivity nepokládám za feministické, protože v drtivé většině nejde o dobrovolnost - místo aby se prezentovalo "žena má právo přirozeně menstruovat, a nemělo by se jí v tom bránit" se ženy užívající HA k supresi menstruace prezentují jako pomýlené a s vymytým mozkem).

nemám je prostě rád

neměl jsem zatím mnoho zkušeností s těmito lidmi, tudíž je nemohu z osobní zkušenosti soudit, proto "neutrální"

Není feminismus jako feminismus. Jsou feministky, které bojují za rovná práva, těm fandím. Jsou feministiky, které bojují za odstranění veškerých rozdílů mezi mužem a ženou. Ty v lásce nemám. Zvláště mi pijou krev zastánci tzv. genderově korektního vyjadřování.

Nepřicházím s nimi do styku, nevadí mi.

nesdílím jejich nározy na danou věc, nicméně je samozřejmě respektuji a jejich smýšlení ve mě nevyvolává žádné přehnaně pozitivní / vstřícné / souhlasné pocity, ale ani žádné přehnaně negativní. Považuji je za lidi s odlišným názorem na určitou věc.

Nesoudím člověka jen podle toho, jestli podporuje nebo nepodporuje feminismus. Při utváření názoru na druhé se zaměřuji komplexně na celou osobnost

netolerance

Neutrální, protože hodně z nich to nepochopilo a myslí si, že je to o nenávisti k mužům. Není a ti, kteří to chápou, jsou fajn :)

nijak zvlášť mě to nezajímá

podporuji umírněný feminismus, ovšem k radikálním feministkám mám postoj spíše negativní. nemyslím si, že je možná absolutní rovnoprávnost, ani bych ji nechtěla. je nutné bojovat za práva žen v některých zemích, ve vyspělých zemích to bylo účelné v době vzniku prvních feministických hnutích, ale dnešní situace mi připadá poměrně uspokojující

Pokud dotyčná vyznává feminismus v přiměřené míře, nemám problém, ale jak jsem zmiňovala, nemám ráda žádné extrémy, tudíž ani zaryté feministky. Pravda vždycky bývá někde uprostřed.

Pokud chápou feminismus jako rovnoprávnost a nejako nadřazenost, je kladný. V opačném případě záporný.

pokud není vyveden do extrémní formy, pak je můj přístup kladný - je dobré, by si byli lidé rovni, nebyli vzhledem k pohlaví diksriminováni.

sdílím stejný názor - taky podporuji feminismus

Souhlasím se základními ideami feminismu, avšak ne zcela se ztotožňuji se všemi odvětvími feminismu (rozhodně ne s radikálním feminismem). Feminismus jakožto způsob boje žen za emancipaci považuji za správný a přínosný pro společnost, avšak v dnešní době už téměř plně naplňuje své původní cíle (kromě některých zemí) a toto odvětví se je bohužel nahrazováno nesmyslným bojem žen o nesmyslné a zcela zbytečné věci jako třeba odstranění koncovky -ová u příjmení - s čímž už nemohu souhlasit. Tudíž mám kladný vztah k lidem (a souhlasím s jejich názory), kteří podporují původní feminismus, nikoli však novodobá odvětví, které místo boje za postavení ženy ve společnosti se snaží spíše o snížení postavení muže ve společnosti.

stotožňujem sa s ich názorom

Uznávám názory ostatních lidí a ráda si je vyslechnu.

Většinou zapšklý zamindrákovaný ženský.

viz 5. otázka

viz odpověď na ot. č. 5 Já proti těm lidem vesměs nic nemám, ale občas mi vadí, jak "cpou" ostatním teorie, které nebyly nikdy prokázány ani relevantně vyvráceny... trochu věděcká nuda ;o)

za feminismus považuji snahu o rovnoprávnost žen ve společnosti, tak přirozeně podporuji všechny, co jsou mu nakloněni, nepodporuji ale přehnaný feminismus potlačující rozdíly mužů a žen

9. Rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á5652,34 %52,34 %  
zadaný/á3633,64 %33,64 %  
vdaná/ženatý1110,28 %10,28 %  
rozvedený/á32,8 %2,8 %  
vdova/vdovec10,93 %0,93 %  

Graf

10. Máte děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9487,85 %87,85 %  
ano1312,15 %12,15 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211312,15 %12,15 %  
191110,28 %10,28 %  
22109,35 %9,35 %  
2698,41 %8,41 %  
2398,41 %8,41 %  
2587,48 %7,48 %  
2487,48 %7,48 %  
1887,48 %7,48 %  
2054,67 %4,67 %  
2743,74 %3,74 %  
ostatní odpovědi 29
35
17
33
31
37
1
52
48
70
30
49
16
34
50
32
39
2220,56 %20,56 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.68
Minimum:18
Maximum:39
Variační rozpětí:21
Rozptyl:20.72
Směrodatná odchylka:4.55
Medián:23
Modus:21

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9992,52 %92,52 %  
muž87,48 %7,48 %  

Graf

13. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5854,21 %54,21 %  
vysokoškolské3633,64 %33,64 %  
základní76,54 %6,54 %  
vyšší odborné65,61 %5,61 %  

Graf

14. Povolání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3330,84 %30,84 %  
Studentka1413,08 %13,08 %  
právník76,54 %6,54 %  
zdravotni sestra32,8 %2,8 %  
studentka vš21,87 %1,87 %  
porodní asistentka21,87 %1,87 %  
učitelka21,87 %1,87 %  
koncipient10,93 %0,93 %  
IT10,93 %0,93 %  
insttruktorka10,93 %0,93 %  
ostatní odpovědi Advokátní koncipient
zatím žádné
střední management
advokát
mateřská
novinářka
studuji VŠ
vědecký pracovník
student na volne noze
OSVČ
úřednice
tester software
psycholozka
knihovnice
Redaktorka
archiv
sociální asistent
ekonom
sociální pracovník
účetní
sekretářka
Nezaměstnaná
servírka
asistentka
importní manažer
zdravotník
nyní nezaměstnaná
kosmeticka
farmaceuticky reprezentant
martketing manager
sociální pracovnice
nezaměstnaný
analytička
farmaceutický asistent
koordinátorka jazykových kurzů
Studuji PF UK a Finance na VŠE
administrátorka
na MD
koordinator
student VŠ
Administrátor projektu
4138,32 %38,32 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste příznivcem idey feminismu?

  • odpověď ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi záporný na otázku 7. Váš vztah k lidem podporujícím feminismus?

13. Dosažené vzdělání

  • odpověď středoškolské s maturitou:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi záporný na otázku 7. Váš vztah k lidem podporujícím feminismus?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co to je feminismus?

2. Zajímal/a jste se někdy o feminismus?

3. Jste příznivcem idey feminismu?

6. Angažujete se v nějakých hnutích či skupinách na podporu feminismu?

7. Váš vztah k lidem podporujícím feminismus?

9. Rodinný stav?

10. Máte děti?

11. Věk

12. Pohlaví

13. Dosažené vzdělání

14. Povolání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co to je feminismus?

2. Zajímal/a jste se někdy o feminismus?

3. Jste příznivcem idey feminismu?

6. Angažujete se v nějakých hnutích či skupinách na podporu feminismu?

7. Váš vztah k lidem podporujícím feminismus?

9. Rodinný stav?

10. Máte děti?

11. Věk

12. Pohlaví

13. Dosažené vzdělání

14. Povolání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Neradová, K.Feminismus v představách žen (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://feminismus-v-predstavach-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.