Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fenomén příměstského bydlení

Fenomén příměstského bydlení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Blechová
Šetření:14. 04. 2015 - 24. 04. 2015
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Co Vás přimělo k přestěhování se do příměstské lokality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní bydlení660 %60 %  
klid440 %40 %  
zahrada440 %40 %  
příroda220 %20 %  
čisté ovzduší110 %10 %  
Všechny uvedené možnosti.110 %10 %  
jsem rodák110 %10 %  
máte klid a zároveň město na dosah110 %10 %  

Graf

2. Jak dlouho jste ochotni denně dojíždět do zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 minut440 %40 %  
více než 60 minut330 %30 %  
do 60 minut220 %20 %  
do 45 minut110 %10 %  

Graf

3. Jak dlouho v současné době dojíždíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 minut550 %50 %  
více než 60 minut220 %20 %  
do 60 minut220 %20 %  
do 15 minut110 %10 %  

Graf

4. Za nejlepší lokalitu pro bydlení považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příměstská oblast nedaleko centra města550 %50 %  
oblast mimo město550 %50 %  

Graf

5. Představuje pro Vás bydlení ve vlastním rodinném domě splněný životní sen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %70 %  
ne330 %30 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás největší nevýhoda bydlení mimo město?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dojíždění110 %10 %  
Dopravní dostupnost.110 %10 %  
specifická atmosféra komunit satelitních městeček110 %10 %  
.110 %10 %  
Dopravní spojení, občanská vybavenost110 %10 %  
nevím110 %10 %  
v dnešní době, kdy má každý auto a funguje integrovaná doprava, žádný problém nevidím110 %10 %  
špatná dostupnost obchodů, pošty,...110 %10 %  
klid, příroda110 %10 %  
nejsme v centru dění110 %10 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena990 %90 %  
muž110 %10 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40110 %10 %  
42110 %10 %  
43110 %10 %  
30110 %10 %  
27110 %10 %  
53110 %10 %  
21110 %10 %  
19110 %10 %  
29110 %10 %  
20110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:32.4
Minimum:19
Maximum:53
Variační rozpětí:34
Rozptyl:132.93
Směrodatná odchylka:11.53
Medián:29.5
Modus:40

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské550 %50 %  
středoškolské440 %40 %  
základní110 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (85,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blechová, L.Fenomén příměstského bydlení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://fenomen-primestskeho-bydleni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.