Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Filantropie fast food restaurací

Filantropie fast food restaurací

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tadeáš Herskovič
Šetření:08. 11. 2023 - 16. 11. 2023
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Zaměřuje se na aktuální téma firemní filantropie a jejího vlivu na hodnotu značky ve světě fast food řetězců. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou klíčové pro zpracování mé práce na Vysoké škole ekonomické v Praze. Děkuji za váš čas a za vaši spolupráci!

S pozdravem,
Bc. Tadeáš Herskovič

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete fast food restaurace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý denotázka č. 2, Minimálně 1x týdněotázka č. 2, Minimálně 1x měsíčněotázka č. 2, 1x za půl rokuotázka č. 2, 1x za rokotázka č. 2, Méně než 1x ročněotázka č. 2, Nenavštěvuji vůbec → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimálně 1x měsíčně5846,03 %46,03 %  
1x za půl roku4132,54 %32,54 %  
Nenavštěvuji vůbec97,14 %7,14 %  
Méně než 1x ročně86,35 %6,35 %  
Minimálně 1x týdně75,56 %5,56 %  
1x za rok32,38 %2,38 %  

Graf

2. Podle čeho si primárně vybíráte fast food restauraci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostupnost a poloha restaurace5547,01 %43,65 %  
Rozmanitost nabídky jídel2622,22 %20,63 %  
Kvalita a čerstvost jídel2017,09 %15,87 %  
Cena pokrmů1210,26 %9,52 %  
Podle společenské odpovědnosti či filantropických aktivit značky32,56 %2,38 %  
Dostupné akce a slevy10,85 %0,79 %  

Graf

3. Jak moc je pro Vás důležitá značka fast food restaurace?

(1= zcela vůbec, 5 = velmi)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33731,62 %29,37 %  
42521,37 %19,84 %  
51916,24 %15,08 %  
11916,24 %15,08 %  
21714,53 %13,49 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.07
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.45
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:3
Modus:3

Graf

4. Znáte uvedené fast food restaurace? (Pokud ano zaškrtněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KFC11598,29 %91,27 %  
McDonald11598,29 %91,27 %  
Burger King11194,87 %88,1 %  

Graf

5. Jak byste aktuálně ohodnotil/a uvedenou fast food restauraci?

(1= nejhorší, 5= nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
McDonald3.5041.207
KFC3.1880.973
Burger King2.7781.028

Graf

6. Jak často se stravujete v restauraci McDonald?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za půl rok4740,17 %37,3 %  
Minimálně 1x měsíčně3630,77 %28,57 %  
Méně než 1x ročně1210,26 %9,52 %  
Zde se nestravuji108,55 %7,94 %  
1x za rok97,69 %7,14 %  
Minimálně 1x týdně32,56 %2,38 %  

Graf

7. Jak často se stravujete v restauraci KFC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za půl rok3328,21 %26,19 %  
Minimálně 1x měsíčně2622,22 %20,63 %  
Zde se nestravuji2319,66 %18,25 %  
1x za rok2017,09 %15,87 %  
Méně než 1x ročně1512,82 %11,9 %  

Graf

8. Jak často se stravujete v restauraci Burger King?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zde se nestravuji4639,32 %36,51 %  
Méně než 1x ročně2823,93 %22,22 %  
1x za půl rok1916,24 %15,08 %  
1x za rok1714,53 %13,49 %  
Minimálně 1x měsíčně65,13 %4,76 %  
Minimálně 1x týdně10,85 %0,79 %  

Graf

9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?

(1= nejméně, 5= nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Fast food značka finančně podporuje neziskové organizace2.1371.674
Fast food značka poskytuje dobrovolnické služby2.0511.399
Fast food značka inovuje v oblasti udržitelnosti a životního prostředí2.6842.336
Fast food značka provozuje nadační fond2.1881.64
Fast food značka zohledňuje zájmy a blaho svých zaměstnanců, zákazníků a svého okolí3.1881.982
Fast food značka je autentická a transparentní ve svých aktivitách2.8551.953

Graf

10. Pokud byste zjistil(a), že fast food značka, kterou preferujete, se věnuje filantropickým činnostem, jak by to změnilo váš pohled a jednání?

(Filantropickou aktivitou se myslí již zmíněné aktivity, jako je dárcovství, sponzoring, provozování nadačních fondů atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moje chování ani postoj to nezmění5446,15 %42,86 %  
Budu mít lepší pocit při konzumaci u této značky4941,88 %38,89 %  
Budu ji více preferovat2521,37 %19,84 %  
Budu značku více doporučovat1815,38 %14,29 %  
Budu ochotný/á zaplatit vyšší cenu97,69 %7,14 %  

Graf

11. Znáte některé filantropické aktivity značky McDonald v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

ano

Ano, na pomoc dětem myslím

Asi ano

co je to mc donald?

Domy při rodiny závazně (dlouhodobě) nemocných dětí

Domy R. McDonalda

Dům McDonalda

Dům McDonalda v Motole

Dům Ronalda

Dum Ronalda McDonald's

Dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda

Dum ronalda mcdonalda

Dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda

Dum Ronalda McDonalda

dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda pro děti

Jo

Mc Donalduv dum, motol

McDonald’s Cup

nadace pro deti

Nadace Ronalda McDonalda

Nadace Ronalda Mcdonalda

Nadačné fondy

Nadační fond

nadační fond, dobrovolnická činnost (úklid), zaměstnávaní, zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nadační fond, fotbalový turnaj

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne a nezajimaji mne

Ne, ve fastfoodu se chci rychle najíst, ne sledovat firemní vize, mise, filantropii apod.

Ne.

nezajima me to

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám.

Neznám.

Nie

Občas mají nějaké samolepky, kde peníze jdou na děti

Podpora (mimo)školních aktivit v USA (např. podpora školních kapel).

Podpora dětského fotbalu

Podpora postižených dětí

Podpora sportů, možnost přispět na jejich nadaci

Prispivani na deti-koupe samolepky

Přispívá na charitu

Ronald McDonald různé podporuji lidi s nemocným dětmi

Sbírá peníze na děti

Sbírky

Výstavba domu Ronald McDonald's v Motole. Pravidelně jsem přispíval, pokaždé když jsem si kupoval jídlo.

x

12. Znáte některé filantropické aktivity značky KFC v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ani zde ne.

Jo

me

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne a nezajimaji mne

Ne.

Ne.

nezajima me to

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám.

Nie

O žádných nevím

Sbirky

x

13. Znáte některé filantropické aktivity značky Burger King v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne a nezajimaji mne

Ne.

Ne.

nezajima me to

Neznám

Neznám

Neznám

Neznam

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Nie

O žádných nevím

už vůbec ne

x

14. Pokud byste zjistil/a, že Vaše nejvíce preferovaná fast food restaurace neprovozuje žádné filantropické aktivity a ostatní ano, změnil/a byste své stravovací návyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec ne6152,14 %48,41 %  
Spíše ne2622,22 %20,63 %  
Spíše ano1815,38 %14,29 %  
Nevím1210,26 %9,52 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let3731,62 %29,37 %  
19-25 let2823,93 %22,22 %  
36-45 let2117,95 %16,67 %  
46-55 let1815,38 %14,29 %  
Více než 55 let119,4 %8,73 %  
Méně než 1821,71 %1,59 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7765,81 %61,11 %  
Muž3933,33 %30,95 %  
Nechci uvádět10,85 %0,79 %  

Graf

17. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6555,56 %51,59 %  
Střední s maturitou3328,21 %26,19 %  
Střední bez maturity97,69 %7,14 %  
Vyšší odborné65,13 %4,76 %  
Základní43,42 %3,17 %  

Graf

18. Čistý měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 000 Kč /měsíc a více2521,37 %19,84 %  
20 000 - 29 999 Kč /měsíc2319,66 %18,25 %  
Nechci uvádět1916,24 %15,08 %  
30 000 - 39 999 Kč /měsíc1613,68 %12,7 %  
Méně než 10 000 Kč /měsíc1311,11 %10,32 %  
10 000 - 19 999 Kč /měsíc1311,11 %10,32 %  
40 000 - 49 999 Kč /měsíc86,84 %6,35 %  

Graf

19. Místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto (100 000 obyvatel a více)5345,3 %42,06 %  
Malé město (5 000-19 999 obyvatel)2924,79 %23,02 %  
Střední město (20 000-99 999 obyvatel)1916,24 %15,08 %  
Vesnice (4 999 obyvatel a méně)1613,68 %12,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často navštěvujete fast food restaurace?

 • odpověď Minimálně 1x měsíčně:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Minimálně 1x měsíčně na otázku 6. Jak často se stravujete v restauraci McDonald?

9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?

 • odpověď Fast food značka finančně podporuje neziskové organizace=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka poskytuje dobrovolnické služby=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka provozuje nadační fond=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
 • odpověď Fast food značka inovuje v oblasti udržitelnosti a životního prostředí=1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka zohledňuje zájmy a blaho svých zaměstnanců, zákazníků a svého okolí=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
 • odpověď Fast food značka poskytuje dobrovolnické služby=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka finančně podporuje neziskové organizace=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka provozuje nadační fond=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
 • odpověď Fast food značka poskytuje dobrovolnické služby=3:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka finančně podporuje neziskové organizace=3 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
 • odpověď Fast food značka provozuje nadační fond=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka finančně podporuje neziskové organizace=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka poskytuje dobrovolnické služby=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka zohledňuje zájmy a blaho svých zaměstnanců, zákazníků a svého okolí=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fast food značka je autentická a transparentní ve svých aktivitách=1 na otázku 9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?

16. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 10 000 Kč /měsíc na otázku 18. Čistý měsíční příjem

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete fast food restaurace?

2. Podle čeho si primárně vybíráte fast food restauraci

3. Jak moc je pro Vás důležitá značka fast food restaurace?

4. Znáte uvedené fast food restaurace? (Pokud ano zaškrtněte)

5. Jak byste aktuálně ohodnotil/a uvedenou fast food restauraci?

6. Jak často se stravujete v restauraci McDonald?

7. Jak často se stravujete v restauraci KFC?

8. Jak často se stravujete v restauraci Burger King?

9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?

10. Pokud byste zjistil(a), že fast food značka, kterou preferujete, se věnuje filantropickým činnostem, jak by to změnilo váš pohled a jednání?

11. Znáte některé filantropické aktivity značky McDonald v ČR?

12. Znáte některé filantropické aktivity značky KFC v ČR?

13. Znáte některé filantropické aktivity značky Burger King v ČR?

14. Pokud byste zjistil/a, že Vaše nejvíce preferovaná fast food restaurace neprovozuje žádné filantropické aktivity a ostatní ano, změnil/a byste své stravovací návyky?

15. Věk

16. Pohlaví

17. Dosažené vzdělání

18. Čistý měsíční příjem

19. Místo bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete fast food restaurace?

2. Podle čeho si primárně vybíráte fast food restauraci

3. Jak moc je pro Vás důležitá značka fast food restaurace?

4. Znáte uvedené fast food restaurace? (Pokud ano zaškrtněte)

5. Jak byste aktuálně ohodnotil/a uvedenou fast food restauraci?

6. Jak často se stravujete v restauraci McDonald?

7. Jak často se stravujete v restauraci KFC?

8. Jak často se stravujete v restauraci Burger King?

9. Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty fast food značky?

10. Pokud byste zjistil(a), že fast food značka, kterou preferujete, se věnuje filantropickým činnostem, jak by to změnilo váš pohled a jednání?

11. Znáte některé filantropické aktivity značky McDonald v ČR?

12. Znáte některé filantropické aktivity značky KFC v ČR?

13. Znáte některé filantropické aktivity značky Burger King v ČR?

14. Pokud byste zjistil/a, že Vaše nejvíce preferovaná fast food restaurace neprovozuje žádné filantropické aktivity a ostatní ano, změnil/a byste své stravovací návyky?

15. Věk

16. Pohlaví

17. Dosažené vzdělání

18. Čistý měsíční příjem

19. Místo bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Herskovič, T.Filantropie fast food restaurací (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://filantropie-fast-food-restau.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.