Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Filmy & Seriály

Filmy & Seriály

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adele Šištíková
Šetření:08. 06. 2014 - 08. 06. 2014
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3876 %76 %  
Muž1224 %24 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-302754 %54 %  
16-191326 %26 %  
30-45714 %14 %  
46 +24 %4 %  
0-1512 %2 %  

Graf

3. Jaký filmový žánr preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám vyhrazený2040 %40 %  
Komedie1632 %32 %  
Drama816 %16 %  
Horor48 %8 %  
Dokumentární/Naučný24 %4 %  

Graf

4. Podle jakého kritéria vybíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostředí2346 %46 %  
Obsazení2142 %42 %  
Nezáleží1734 %34 %  
Režísér1530 %30 %  
Název1326 %26 %  
Rok1020 %20 %  

Graf

5. S kým filmy/seriály nejčastěji sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám2754 %54 %  
S rodinou1326 %26 %  
S přáteli1020 %20 %  

Graf

6. Dáváte přednost českým filmům/seriálům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4284 %84 %  
Ano816 %16 %  

Graf

7. Preferujete sledování:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na PC3162 %62 %  
V TV1734 %34 %  
V kině24 %4 %  

Graf

8. Kolikrát týdně sledujete film/seriál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x-3x týdně2244 %44 %  
Každý den/skoro denně2040 %40 %  
Méně než 2x za měsíc714 %14 %  
1x-2x měsíčně12 %2 %  

Graf

9. Kolik seriálů pravidelně sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11020 %20 %  
21020 %20 %  
3918 %18 %  
4714 %14 %  
12 +510 %10 %  
548 %8 %  
636 %6 %  
912 %2 %  
812 %2 %  

Graf

10. Kde filmy/seriály sháníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stahuji na internetu2244 %44 %  
Koukám v TV1530 %30 %  
Koukám online1326 %26 %  

Graf

11. Umíte si představit život bez tohoto druhu zábavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3060 %60 %  
Ne2040 %40 %  

Graf

12. Myslíte si, že jste na sledování filmů/seriálů závislý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4488 %88 %  
Ano612 %12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaký filmový žánr preferujete?

4. Podle jakého kritéria vybíráte?

5. S kým filmy/seriály nejčastěji sledujete?

6. Dáváte přednost českým filmům/seriálům?

7. Preferujete sledování:

8. Kolikrát týdně sledujete film/seriál?

9. Kolik seriálů pravidelně sledujete?

10. Kde filmy/seriály sháníte?

11. Umíte si představit život bez tohoto druhu zábavy?

12. Myslíte si, že jste na sledování filmů/seriálů závislý?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaký filmový žánr preferujete?

4. Podle jakého kritéria vybíráte?

5. S kým filmy/seriály nejčastěji sledujete?

6. Dáváte přednost českým filmům/seriálům?

7. Preferujete sledování:

8. Kolikrát týdně sledujete film/seriál?

9. Kolik seriálů pravidelně sledujete?

10. Kde filmy/seriály sháníte?

11. Umíte si představit život bez tohoto druhu zábavy?

12. Myslíte si, že jste na sledování filmů/seriálů závislý?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šištíková, A.Filmy & Seriály (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://filmy-serialy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.