Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční bilance domácností

Finanční bilance domácností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Dostálková
Šetření:04. 04. 2013 - 12. 04. 2013
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Petra Dostálková a jsem studentkou VŠE Praha Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Prosím Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který Vám zabere pár minut a pro mě bude velmi užitečný při zpracování bakalářské práce na téma „finanční bilance domácností“. Děkuji Vám za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3510965,66 %65,66 %  
36-504024,1 %24,1 %  
50 a více1710,24 %10,24 %  

Graf

2. V jakém místě je vaše trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městská obec6337,95 %37,95 %  
Krajské město5935,54 %35,54 %  
Venkovská obec4426,51 %26,51 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8249,4 %49,4 %  
Vyšší odborné nebo bakalářské3118,67 %18,67 %  
Základní nebo střední bez maturity2816,87 %16,87 %  
Magisterské a vyšší2515,06 %15,06 %  

Graf

4. Jakého charakteru je vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec8551,2 %51,2 %  
Ostatní4426,51 %26,51 %  
OSVČ1810,84 %10,84 %  
Nezaměstnaný148,43 %8,43 %  
Důchodce53,01 %3,01 %  

Graf

5. Jakému složení odpovídá vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvojice se 2 dětmi5030,12 %30,12 %  
Jiná domácnost4527,11 %27,11 %  
Dvojice s 1 dítětem2414,46 %14,46 %  
Jednotlivec1911,45 %11,45 %  
Neúplná rodina1810,84 %10,84 %  
Dvojice se 3 a více dětmi106,02 %6,02 %  

Graf

6. Kolik osob je ve vaší domácnosti pracujících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvě8651,81 %51,81 %  
Jedna4225,3 %25,3 %  
Tři a více2816,87 %16,87 %  
Žádná106,02 %6,02 %  

Graf

7. Jak vycházíte s příjmem, který máte v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše snadno5734,34 %34,34 %  
Spíše obtížně4929,52 %29,52 %  
Snadno1911,45 %11,45 %  
Velmi snadno148,43 %8,43 %  
Velmi obtížně148,43 %8,43 %  
Obtížně137,83 %7,83 %  

Graf

8. Máte nějaký druh z níže uvedeného spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Penzijní připojištění10362,05 %62,05 %  
Stavební spoření10160,84 %60,84 %  
Spořicí účet6539,16 %39,16 %  
Jiné spoření2816,87 %16,87 %  
Nespořím1810,84 %10,84 %  
Vkladní knížka137,83 %7,83 %  

Graf

9. Má vaše domácnost nějaký níže uvedený druh závazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám žádný závazek7545,18 %45,18 %  
Hypoteční úvěr4024,1 %24,1 %  
Jiný2213,25 %13,25 %  
Kontokorentní úvěr2012,05 %12,05 %  
Půjčka na cokoliv1810,84 %10,84 %  
Spotřebitelský úvěr148,43 %8,43 %  

Graf

10. Tvoříte si domácí rozpočet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10865,06 %65,06 %  
Ano5834,94 %34,94 %  

Graf

11. Máte finanční kontrolu nad svojí domácností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7846,99 %46,99 %  
Ano6539,16 %39,16 %  
Spíše ne1710,24 %10,24 %  
Ne63,61 %3,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je váš věk?

  • odpověď 18-35:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní na otázku 4. Jakého charakteru je vaše zaměstnání?

10. Tvoříte si domácí rozpočet?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná na otázku 6. Kolik osob je ve vaší domácnosti pracujících?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk?

2. V jakém místě je vaše trvalé bydliště?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jakého charakteru je vaše zaměstnání?

5. Jakému složení odpovídá vaše domácnost?

6. Kolik osob je ve vaší domácnosti pracujících?

7. Jak vycházíte s příjmem, který máte v domácnosti?

8. Máte nějaký druh z níže uvedeného spoření?

9. Má vaše domácnost nějaký níže uvedený druh závazku?

10. Tvoříte si domácí rozpočet?

11. Máte finanční kontrolu nad svojí domácností?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk?

2. V jakém místě je vaše trvalé bydliště?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jakého charakteru je vaše zaměstnání?

5. Jakému složení odpovídá vaše domácnost?

6. Kolik osob je ve vaší domácnosti pracujících?

7. Jak vycházíte s příjmem, který máte v domácnosti?

8. Máte nějaký druh z níže uvedeného spoření?

9. Má vaše domácnost nějaký níže uvedený druh závazku?

10. Tvoříte si domácí rozpočet?

11. Máte finanční kontrolu nad svojí domácností?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dostálková, P.Finanční bilance domácností (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://financni-bilance-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.