Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost a finanční vzdělávání v Česku

Finanční gramotnost a finanční vzdělávání v Česku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Heřmanová
Šetření:02. 10. 2011 - 02. 11. 2011
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Finanční gramotnost tvoří stále významnější soubor znalostí, dovedností a strategických aktivit nutných k tomu, aby jedinec dokázal zabezpečit svou rodinu a aby se dokázal uplatnit v současné společnosti. Dotazník zjišťuje míru povědomí o základních pojmech z oblasti finančních zdrojů a peněžních toků, ale i názory na potřebu a formy tzv. finančního vzdělávání. Výsledky budou ilustrativním způsobem zařazeny do příspěvku přihlášeného na prosincovou konferenci o Rozvoji lidských zdrojů. Prosím o serióznost a předem všem děkuji za vyplnění a jejich čas.

Odpovědi respondentů

1. Vyznačte, prosím, který následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný účet10093,46 %93,46 %  
Bankovní platební karta6863,55 %63,55 %  
Termínovaný, spořící účet4138,32 %38,32 %  
Kreditní (úvěrová) karta vydaná bankou1614,95 %14,95 %  
Investiční, akciové a podílové fondy98,41 %8,41 %  
Něco jiného76,54 %6,54 %  
Spotřebitelský úvěr65,61 %5,61 %  
Hypoteční úvěr54,67 %4,67 %  
Vkladní knížka32,8 %2,8 %  
Nevyužívám žádné bankovní produkty32,8 %2,8 %  
Leasing21,87 %1,87 %  

Graf

2. Jak byste ohodnotil/a svou vlastní finanční gramotnost a schopnost orientovat se na finančním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas si musím něco dohledat, poradit se6661,68 %61,68 %  
občas mám i velké problémy všemu prozumět2927,1 %27,1 %  
je mi to jedno, na finančním trhu se nijak nepohybuji54,67 %4,67 %  
je to na mne moc složité, proto mám vlastního finančního poradce 43,74 %3,74 %  
všemu rozumím32,8 %2,8 %  

Graf

3. Je podle Vás důležitá v dnešní době znalost a porozumění základním pojmům z finanční oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano8276,64 %76,64 %  
spíše ano2321,5 %21,5 %  
rozhodně ne10,93 %0,93 %  
spíše ne10,93 %0,93 %  

Graf

4. Anuita je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejná výše pravidelné splátky úvěru (zahrnuje úrok i úmor/jistinu)6358,88 %58,88 %  
nevím2523,36 %23,36 %  
výše splátky jistiny (úmoru) bez úroků1514,02 %14,02 %  
stanovená výše úroků43,74 %3,74 %  

Graf

5. Která z uvedených úrokových sazeb je nejvýhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 % p. a.3633,64 %33,64 %  
nevím3532,71 %32,71 %  
3 % p. m.3330,84 %30,84 %  
4 % p. q.32,8 %2,8 %  

Graf

6. Máte-li úvěr u banky na pevnou úrokovou míru a dojde-li k nárůstu inflace, pro koho je tato situace výhodnější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro dlužníka7166,36 %66,36 %  
Nevím1614,95 %14,95 %  
Pro věřitele1413,08 %13,08 %  
Pro nikoho54,67 %4,67 %  
Pro oba10,93 %0,93 %  

Graf

7. Platíte-li z půjčky ve výši 10 000 Kč ročně úrok 1 000 Kč, jedná se o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 % p. a.6157,01 %57,01 %  
Nevím3128,97 %28,97 %  
10 % p. m.1312,15 %12,15 %  
100% úroku10,93 %0,93 %  
10 % p. q.10,93 %0,93 %  

Graf

8. Dovedl/a byste vysvětlit pojem dluhová past?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6762,62 %62,62 %  
ne2321,5 %21,5 %  
nevím1715,89 %15,89 %  

Graf

9. Uměl/a byste vysvětlit rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8680,37 %80,37 %  
ne1211,21 %11,21 %  
nevím98,41 %8,41 %  

Graf

10. Děláte si osobní nebo rodinný finanční rozpočet na plánované výdaje v horizontu nadcházejícího čtvrtletí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nedělám5349,53 %49,53 %  
někdy ano, ale není to pravidlem3028,04 %28,04 %  
ano, ale zpravidla jen v souvislosti s dovolenými či Vánocemi1413,08 %13,08 %  
ano, pravidelně si to kalkuluji109,35 %9,35 %  

Graf

11. Jak byste řešili případnou finanční tíseň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dočasným uskroměním9285,98 %85,98 %  
dočasnou brigádou, vedlejším pracovním poměrem6560,75 %60,75 %  
půjčkou od přátel, známých, rodinných příslušníků3835,51 %35,51 %  
zastavením nebo prodejem cennějších věcí, které vlastním1110,28 %10,28 %  
půjčkou od finančního ústavu109,35 %9,35 %  
nevím54,67 %4,67 %  
nebankovní půjčkou (od kohoholi)54,67 %4,67 %  
jinak32,8 %2,8 %  

Graf

12. Vytváříte si alespoň částečnou rezervu na neplánované výdaje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy4743,93 %43,93 %  
Někdy ano, pokud je z čeho4642,99 %42,99 %  
Spíše ne, není z čeho1110,28 %10,28 %  
Ne, nikdy32,8 %2,8 %  

Graf

13. Pokud podepisujete jakoukoliv smlouvu, čtete důsledně vše, co je v ní napsáno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, snažím se6056,07 %56,07 %  
rozhodně ano3936,45 %36,45 %  
spíše ne, důvěřuji danému člověku65,61 %5,61 %  
určitě ne, unavuje mne to21,87 %1,87 %  

Graf

14. Máte v současné době pocit, že se Vaše domácnost nebo Vy osobně stále více zadlužujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4743,93 %43,93 %  
rozhodně ne4340,19 %40,19 %  
spíše ano1514,02 %14,02 %  
rozhodně ano21,87 %1,87 %  

Graf

15. Má podle Vás smysl tzv. finanční vzdělávání (jako povinný předmět na školách nebo v podobě kursů pro dospělou populaci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano6661,68 %61,68 %  
spíše ano3532,71 %32,71 %  
spíše ne54,67 %4,67 %  
rozhodně ne10,93 %0,93 %  

Graf

16. Vy sám/sama byste se finančního vzdělávání zúčastnil/a pokud by bylo zdarma a bez propagace nabízených produktů od určitého poskytovatele finančních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4542,06 %42,06 %  
rozhodně ano4037,38 %37,38 %  
spíše ne1413,08 %13,08 %  
rozhodně ne87,48 %7,48 %  

Graf

17. Jste žena/ muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7973,83 %73,83 %  
muž2826,17 %26,17 %  

Graf

18. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 298579,44 %79,44 %  
30 - 441514,02 %14,02 %  
45 - 5954,67 %4,67 %  
60 - 7410,93 %0,93 %  
do 18 let10,93 %0,93 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5248,6 %48,6 %  
VOŠ nebo bakalářské3431,78 %31,78 %  
magisterské1413,08 %13,08 %  
střední odborné32,8 %2,8 %  
doktorské21,87 %1,87 %  
základní21,87 %1,87 %  

Graf

20. Jaký byl obor Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomicky či finančně zaměřený4239,25 %39,25 %  
humanitně či sociálně zaměřený2624,3 %24,3 %  
všeobecný2018,69 %18,69 %  
technicky či přírodovědně zaměřený1917,76 %17,76 %  

Graf

21. Jaký je Váš sociální status?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5854,21 %54,21 %  
zaměstnanec3330,84 %30,84 %  
podnikatel, živnostník65,61 %5,61 %  
v domácnosti, na rodičovské dovolené54,67 %4,67 %  
jiný status32,8 %2,8 %  
nezaměstnaný/á10,93 %0,93 %  
v důchodu10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak byste ohodnotil/a svou vlastní finanční gramotnost a schopnost orientovat se na finančním trhu?

  • odpověď občas si musím něco dohledat, poradit se:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi půjčkou od finančního ústavu na otázku 11. Jak byste řešili případnou finanční tíseň?

8. Dovedl/a byste vysvětlit pojem dluhová past?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi půjčkou od finančního ústavu na otázku 11. Jak byste řešili případnou finanční tíseň?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyznačte, prosím, který následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

2. Jak byste ohodnotil/a svou vlastní finanční gramotnost a schopnost orientovat se na finančním trhu?

3. Je podle Vás důležitá v dnešní době znalost a porozumění základním pojmům z finanční oblasti?

4. Anuita je:

5. Která z uvedených úrokových sazeb je nejvýhodnější?

6. Máte-li úvěr u banky na pevnou úrokovou míru a dojde-li k nárůstu inflace, pro koho je tato situace výhodnější

7. Platíte-li z půjčky ve výši 10 000 Kč ročně úrok 1 000 Kč, jedná se o:

8. Dovedl/a byste vysvětlit pojem dluhová past?

9. Uměl/a byste vysvětlit rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

10. Děláte si osobní nebo rodinný finanční rozpočet na plánované výdaje v horizontu nadcházejícího čtvrtletí?

11. Jak byste řešili případnou finanční tíseň?

12. Vytváříte si alespoň částečnou rezervu na neplánované výdaje?

13. Pokud podepisujete jakoukoliv smlouvu, čtete důsledně vše, co je v ní napsáno?

14. Máte v současné době pocit, že se Vaše domácnost nebo Vy osobně stále více zadlužujete?

15. Má podle Vás smysl tzv. finanční vzdělávání (jako povinný předmět na školách nebo v podobě kursů pro dospělou populaci)?

16. Vy sám/sama byste se finančního vzdělávání zúčastnil/a pokud by bylo zdarma a bez propagace nabízených produktů od určitého poskytovatele finančních služeb?

17. Jste žena/ muž?

18. Jaký je Váš věk?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

20. Jaký byl obor Vašeho studia?

21. Jaký je Váš sociální status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyznačte, prosím, který následujících bankovních produktů v současné době využíváte?

2. Jak byste ohodnotil/a svou vlastní finanční gramotnost a schopnost orientovat se na finančním trhu?

3. Je podle Vás důležitá v dnešní době znalost a porozumění základním pojmům z finanční oblasti?

4. Anuita je:

5. Která z uvedených úrokových sazeb je nejvýhodnější?

6. Máte-li úvěr u banky na pevnou úrokovou míru a dojde-li k nárůstu inflace, pro koho je tato situace výhodnější

7. Platíte-li z půjčky ve výši 10 000 Kč ročně úrok 1 000 Kč, jedná se o:

8. Dovedl/a byste vysvětlit pojem dluhová past?

9. Uměl/a byste vysvětlit rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

10. Děláte si osobní nebo rodinný finanční rozpočet na plánované výdaje v horizontu nadcházejícího čtvrtletí?

11. Jak byste řešili případnou finanční tíseň?

12. Vytváříte si alespoň částečnou rezervu na neplánované výdaje?

13. Pokud podepisujete jakoukoliv smlouvu, čtete důsledně vše, co je v ní napsáno?

14. Máte v současné době pocit, že se Vaše domácnost nebo Vy osobně stále více zadlužujete?

15. Má podle Vás smysl tzv. finanční vzdělávání (jako povinný předmět na školách nebo v podobě kursů pro dospělou populaci)?

16. Vy sám/sama byste se finančního vzdělávání zúčastnil/a pokud by bylo zdarma a bez propagace nabízených produktů od určitého poskytovatele finančních služeb?

17. Jste žena/ muž?

18. Jaký je Váš věk?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

20. Jaký byl obor Vašeho studia?

21. Jaký je Váš sociální status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Heřmanová, E.Finanční gramotnost a finanční vzdělávání v Česku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://financni-gramotnost-a-financ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.