Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost české populace

Finanční gramotnost české populace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Aubrechtová
Šetření:07. 04. 2016 - 16. 04. 2016
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):31 / 31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.19:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den Vážená/ý Paní/Pane,

Jmenuji se Kamila Aubrechtová, jsem studentka 5. ročníku Karlovy Univerzity v Praze a chtěla bych Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku (dotazník se skládá z 5 okruhů otázek a nezabere Vám více než 7 minut), kterého výsledky budou použity ke zpracování mé diplomové práce s názvem „Finanční gramotnost české populace do 30 let“. Výsledky budou použité výhradně v agregované podobě, prosím Vás proto, abyste otázky vyplňovali pravdivě dle Vaších zkušeností, návyků a znalostí. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 26 let5551,89 %51,89 %  
27-30 let3331,13 %31,13 %  
18-22 let1816,98 %16,98 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7166,98 %66,98 %  
Muž3533,02 %33,02 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou3835,85 %35,85 %  
Vysokoškolské I. stupně3533,02 %33,02 %  
Vysokoškolské II. stupně2523,58 %23,58 %  
Vyšší odborná škola54,72 %4,72 %  
Střední škola bez maturity21,89 %1,89 %  
Základní10,94 %0,94 %  

Graf

4. Jaké je vaše současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec4239,62 %39,62 %  
Student4239,62 %39,62 %  
Řídící pracovník76,6 %6,6 %  
Podnikatel/OSVČ65,66 %5,66 %  
Mateřská/rodičovská dovolená54,72 %4,72 %  
Nezaměstnaný/á43,77 %3,77 %  

Graf

5. Jaká je velikost města/obce ve kterém bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 000 obyvatel a více4845,28 %45,28 %  
Méně než 20 000 obyvatel4441,51 %41,51 %  
20 000 – 99 999 obyvatel87,55 %7,55 %  
100 000 – 499 999 obyvatel65,66 %5,66 %  

Graf

6. Jaký je Váš průměrný měsíční čistý příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 14 999 CZK5551,89 %51,89 %  
15 000 – 24 999 CZK3331,13 %31,13 %  
25 000 – 34 999 CZK1211,32 %11,32 %  
35 000 CZK a více65,66 %5,66 %  

Graf

7. Plánujete si svoje osobní finance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám přehled o svých příjmech a výdajích ale jenom v hlavě8176,42 %76,42 %  
Ano, dělám si pravidelné přehledy o svých příjmech a výdajích a ty pak vyhodnocuji1312,26 %12,26 %  
Ne, ale chtěl/a bych začít87,55 %7,55 %  
Ne, neplánuji. Nemyslím si, že je to pro mě potřebné43,77 %3,77 %  

Graf

8. Zkoumáte aktivně, zda existuje levnější/vhodnější alternativa služeb jako energie, telefon, internet (změna dodavatele, služby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, průběžně v rámci trvání smlouvy4037,74 %37,74 %  
Ano, vždy ke konci smlouvy2927,36 %27,36 %  
Ne, jenom když mě někdo aktivně osloví s nabídkou1816,98 %16,98 %  
Ne, nezajímá mě to1110,38 %10,38 %  
Ne, služby nevyužívám/neplatím65,66 %5,66 %  
Ne, službu nevyužívám/neplatím21,89 %1,89 %  

Graf

9. Kontrolujete si pohyby na osobním účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně si kontroluji všechny pohyby na účtu (výplata, inkaso, poplatky atd.)5249,06 %49,06 %  
Ano, příležitostně3633,96 %33,96 %  
Ano, pravidelně si kontroluju příchozí platby (výplata atd.)1716,04 %16,04 %  
Ne, nemám osobní účet10,94 %0,94 %  

Graf

10. Vytváříte si finanční rezervu pro případ neočekávaného výpadku příjmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tvořím si rezervy na pokrytí všech výdajů na 1-2 měsíce3633,96 %33,96 %  
Ano, tvořím si rezervy na pokrytí všech výdajů na 3 a více měsíců3533,02 %33,02 %  
Ne, můj příjem mi to nedovoluje2523,58 %23,58 %  
Ne, mám jiné priority87,55 %7,55 %  
Ne, nemyslím si, že je to potřebné21,89 %1,89 %  

Graf

11. Víte, kolik máte momentálně k dispozici finančních prostředků (v hotovosti, na běžném účtu, na spořicím nebo investičním účtu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím přesně, +/- 5%6561,32 %61,32 %  
Jenom přibližně, ne přesnou částku3230,19 %30,19 %  
Vím přesně98,49 %8,49 %  

Graf

12. Řídíte se datem splatnosti vašich finančních závazků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, platím vše a včas5652,83 %52,83 %  
Ano, na opakující se platby mám trvalý příkaz a jednorázové platby platím včas3835,85 %35,85 %  
Ne, platím všechno najednou bez ohledu na datum splatnosti, klidně i po splatnosti76,6 %6,6 %  
Ne, beru je spíš orientačně a občas platím až po opakované výzvě k zaplacení54,72 %4,72 %  

Graf

13. Jaké z uvedených finančních produktů využíváte, nebo jste v minulosti využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný účet10599,06 %99,06 %  
Spořicí nebo investiční produkty6258,49 %58,49 %  
Kontokorentní úvěr nebo kreditní karta3028,3 %28,3 %  
Spotřební úvěr nebo úvěr/leasing na vozidlo1110,38 %10,38 %  
Hypoteční úvěr54,72 %4,72 %  

Graf

14. Jaké důvody z níže uvedených jsou dle vašeho názoru relevantní (závažný/podstatný) pro pořízení úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nové bydlení / rekonstrukce9690,57 %90,57 %  
Na zvýšení příjmů (např. rozvoj podnikání)5148,11 %48,11 %  
Nákup spotřebního zboží nebo služeb nevyhnutných k běžnému chodu domácnosti2927,36 %27,36 %  
Pomoc rodinnému příslušníkovi1917,92 %17,92 %  
Splácení existujících dluhů87,55 %7,55 %  
Žádné z uvedených65,66 %5,66 %  
Pomoc kamarádovi10,94 %0,94 %  
Nákup spotřebního zboží nebo služeb, které zvyšují můj sociální status (např. špičkový telefon, notebook)10,94 %0,94 %  

Graf

15. Ohodnoťte důležitost následovných faktorů při výběru úvěru na škále 1 (nedůležité) 5 (nejvíce důležité):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rychlost sjednání úvěru3.1231.24
Úroková sazba4.5381.305
Poplatek za sjednání úvěru4.1981.272
Důvěryhodnost poskytovatele4.4811.401
Doporučení známých / finančního poradce3.2551.152
Výše splátky4.3110.988
Délka splácení4.2171.113
Dárek za sjednání (např. iPad nebo televize)1.6321.402
Rozdíl mezi půjčenou částkou a součtem všech sjednaných splátek4.1981.631
Roční procentní sazba nákladů4.1481.376

Graf

16. Ohodnoťte faktory při výběru spoření či investování na škále 1 (nejméně podstatný) až 5 (nejvíce důležitý):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Potenciální výnos4.330.995
Míra rizika4.2081.164
Délka spoření / investování40.849
Možnost předčasného výběru peněz3.9340.911
Doporučení známých / finančního poradce3.1041.15
Dárek za sjednání (např. iPad nebo televize)1.6891.46

Graf

17. Jaký postup preferujete (byste preferovali) v situaci, když nemáte na zaplacení splátky/účtů/nájemného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokusím se dohodnout na splátkovém kalendáři, případně jiném postupu s věřitelem7469,81 %69,81 %  
Mě se to nestane, mám našetřeno na výjimečné situace3129,25 %29,25 %  
Půjčím si jinde a zaplatím1514,15 %14,15 %  
Jiné (prosím uveďte)65,66 %5,66 %  
4, resp. v případě shody mnoha okolností současně vyčerpajících rezervy 210,94 %0,94 %  
Půjčím si od rodinných příslušníků10,94 %0,94 %  
půjčka od přátel 10,94 %0,94 %  
asi to spadá pod bod 1, ale obrátím se na rodinu a zaplatím10,94 %0,94 %  
pujcka od rodiny, popripade nedostat se do situace, kdy dluzime tolik, ze pujcka od rodiny neprichazi v uvahu kvuli vysi castky10,94 %0,94 %  
obrátím se na rodiče, aby mi pomohli10,94 %0,94 %  
Pomuze rodina10,94 %0,94 %  
půjčení finančních prostředků v rámci rodiny10,94 %0,94 %  
pojcim si od rodinneho prislusnika a domluvim se s nim na splatkovem kalendari10,94 %0,94 %  
Půjčit si v rodině 10,94 %0,94 %  
pojištění proti neschopnosti splácet10,94 %0,94 %  
Rodina - musela by nastat vyjmečná situace10,94 %0,94 %  
pojištění na neschopnost splácet10,94 %0,94 %  
požádám o půjčku nejprve rodinu10,94 %0,94 %  

Graf

18. Jaký vztah by měl standardně platit pro riziko a výnos při investování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší riziko, vyšší výnos7368,87 %68,87 %  
Nižší riziko, vyšší výnos1716,04 %16,04 %  
Mezi rizikem a výnosem v investování není standardně žádný vztah1615,09 %15,09 %  

Graf

19. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kreditní karta dovoluje držiteli čerpat prostředky do výše zjednaného úvěrového limitu, zatím co debetní karta dovoluje držiteli čerpat prostředky jenom do výše zůstatku na účte ke kterému je vydaná.10599,06 %99,06 %  
Kreditní kartou je možné platit na internetu, zatím co debetní není10,94 %0,94 %  

Graf

20. Co znamená zkratka RPSN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Roční procentní sazba nákladů10498,11 %98,11 %  
Roční přepočtená smluvní náhrada21,89 %1,89 %  

Graf

21. Jaký je rozdíl mezi zkratkami p.a. a p.m. kterými se standardně označuje úroková sazba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
p.a. vyjadřuje úrokovou sazbu za rok zatímco p.m. vyjadřuje úrokovou sazbu za měsíc6460,38 %60,38 %  
p.a. vyjadřuje roční úrokovou sazba na spoření a p.m. vyjadřuje roční úrokovou sazbu na úvěrech2220,75 %20,75 %  
p.a. vyjadřuje roční úrokovou sazbu na úvěrech a p.m. vyjadřuje roční úrokovou sazbu na spoření2018,87 %18,87 %  

Graf

22. Fixační období hypoték značí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předem sjednanou dobu, po kterou má klient garantovanou sazbu úrokové míry8782,08 %82,08 %  
Předem sjednanou dobu, po kterou může klient odstoupit od smlouvy bez sankcí ze strany banky1312,26 %12,26 %  
Předem sjednanou dobu od podpisu smlouvy k výplatě sjednaných financí65,66 %5,66 %  

Graf

23. Co znamená konsolidace půjček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sloučení dvou a více půjček klienta do jedné půjčky9387,74 %87,74 %  
Odprodej půjček klienta bankou třetí straně1110,38 %10,38 %  
Vyhlášení klienta že není schopen splácet půjčky21,89 %1,89 %  

Graf

24. Čtete podmínky při podpisu smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, smlouvu si před podpisem vezmu domů a pročtu4845,28 %45,28 %  
Ano, smlouvu v rychlosti projdu a hledám nestandardní položky4643,4 %43,4 %  
Smlouvu celou nečtu, ale ptám se prodejce, co podepisuji1110,38 %10,38 %  
Ne, hledám jenom kde smlouvu podepsat10,94 %0,94 %  

Graf

25. Je dle zákona o spotřebitelském úvěru možné odstoupit od uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nejpozději do 14 dnů od data sjednání úvěru4744,34 %44,34 %  
Ano, ale nejpozději do 7 dnů od data sjednání úvěru2624,53 %24,53 %  
Ano, ale nejpozději do 30 dnů od data sjednání úvěru2321,7 %21,7 %  
Ne, není109,43 %9,43 %  

Graf

26. Víte, že existuje registr kde banky, nebankovní úvěrové společnosti, telefonní operátoři a poskytovatelé energií sdílejí negativní informace o platební morálce klienta (SOLUS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím že negativní informace o mé platební morálce jsou sdíleny mezi zmíněními společnostmi3633,96 %33,96 %  
Ano, něco jsem slyšel/a, ale neznám detaily3230,19 %30,19 %  
Ne, slyším to poprvé2725,47 %25,47 %  
Vím, že informace o klientech sdílejí banky, ale o dalších zmíněných společnostech slyším poprvé1110,38 %10,38 %  

Graf

27. Víte, že vaše „kreditní historie“ – informace o vaší platební morálce (pozitivní i negativní) může mít vliv na rozhodnutí banky, zda vám poskytne úvěr, za jakých podmínek a s jakou úrokovou mírou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem si toho vědom/á6460,38 %60,38 %  
Vím, že kreditní historie může ovlivňit rozhodnutí banky o poskytnutí úvěru, nikoliv však o podmínky úvěru nebo výši úrokové míry2523,58 %23,58 %  
Ne, o tzv. „kreditní historii“ slyším to prvně1110,38 %10,38 %  
Ne, nevědel/a jsem že banky přihlížejí ke kreditní historii65,66 %5,66 %  

Graf

28. Z jakých zdrojů jste čerpali informace o finančních produktech které jste se rozhodli využít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet (google, web stránky bank, blogy)7671,7 %71,7 %  
Informace získané na pobočce banky nebo od osobního bankéře6662,26 %62,26 %  
Informace of známých, rodiny6157,55 %57,55 %  
Informace zprostředkované finančními poradci3230,19 %30,19 %  
Internet banking nebo mobile banking1716,04 %16,04 %  
Tiskoviny (Denní tisk, letáky)76,6 %6,6 %  
Jiné (prosím uveďte)54,72 %4,72 %  
Televize54,72 %4,72 %  
Nevyužil jsem dosud žádné finanční produkty (ani osobní účet)43,77 %3,77 %  

Graf

29. Zúčastnil jste se někdy organizované výuky zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nezúčasnil6662,26 %62,26 %  
Ano, v rámci univerzitní výuky2321,7 %21,7 %  
Ano, v rámci školské výuky (základní nebo střední škola)98,49 %8,49 %  
Ano, v rámci mimoškolských aktivit (prosím uveďte příklad)87,55 %7,55 %  

Graf

30. Na koho byste se obrátili v případě, že byste se dostali do neschopnosti splácet své finanční závazky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina, známý8479,25 %79,25 %  
Bankovní instituce – změna existujících podmínek smlouvy4340,57 %40,57 %  
Nestátní neziskové organizace pro pomoc při finanční tísni – odborné poradenství2523,58 %23,58 %  
Městský úřad; odbor sociálních věcí – odborné poradenství1917,92 %17,92 %  
Bankovní instituce – nová půjčka87,55 %7,55 %  

Graf

31. Do jaké míry souhlasíte s následovným tvrzením: „Sám sebe považuji se za finančně gramotného“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím7267,92 %67,92 %  
Spíše nesouhlasím1716,04 %16,04 %  
Plně souhlasím1514,15 %14,15 %  
Vůbec nesouhlasím21,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Ohodnoťte důležitost následovných faktorů při výběru úvěru na škále 1 (nedůležité) 5 (nejvíce důležité):

  • odpověď Výše splátky=5:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení známých / finančního poradce=5 na otázku 15. Ohodnoťte důležitost následovných faktorů při výběru úvěru na škále 1 (nedůležité) 5 (nejvíce důležité):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Délka spoření / investování=5 na otázku 16. Ohodnoťte faktory při výběru spoření či investování na škále 1 (nejméně podstatný) až 5 (nejvíce důležitý):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Délka splácení=5 na otázku 15. Ohodnoťte důležitost následovných faktorů při výběru úvěru na škále 1 (nedůležité) 5 (nejvíce důležité):

21. Jaký je rozdíl mezi zkratkami p.a. a p.m. kterými se standardně označuje úroková sazba?

  • odpověď p.a. vyjadřuje úrokovou sazbu za rok zatímco p.m. vyjadřuje úrokovou sazbu za měsíc:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení známých / finančního poradce=1 na otázku 16. Ohodnoťte faktory při výběru spoření či investování na škále 1 (nejméně podstatný) až 5 (nejvíce důležitý):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové skupiny spadáte?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je vaše současné zaměstnání?

5. Jaká je velikost města/obce ve kterém bydlíte?

6. Jaký je Váš průměrný měsíční čistý příjem?

7. Plánujete si svoje osobní finance?

8. Zkoumáte aktivně, zda existuje levnější/vhodnější alternativa služeb jako energie, telefon, internet (změna dodavatele, služby)?

9. Kontrolujete si pohyby na osobním účtu?

10. Vytváříte si finanční rezervu pro případ neočekávaného výpadku příjmu?

11. Víte, kolik máte momentálně k dispozici finančních prostředků (v hotovosti, na běžném účtu, na spořicím nebo investičním účtu)?

12. Řídíte se datem splatnosti vašich finančních závazků?

13. Jaké z uvedených finančních produktů využíváte, nebo jste v minulosti využili?

14. Jaké důvody z níže uvedených jsou dle vašeho názoru relevantní (závažný/podstatný) pro pořízení úvěru?

15. Ohodnoťte důležitost následovných faktorů při výběru úvěru na škále 1 (nedůležité) 5 (nejvíce důležité):

16. Ohodnoťte faktory při výběru spoření či investování na škále 1 (nejméně podstatný) až 5 (nejvíce důležitý):

17. Jaký postup preferujete (byste preferovali) v situaci, když nemáte na zaplacení splátky/účtů/nájemného?

18. Jaký vztah by měl standardně platit pro riziko a výnos při investování?

19. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

20. Co znamená zkratka RPSN?

21. Jaký je rozdíl mezi zkratkami p.a. a p.m. kterými se standardně označuje úroková sazba?

22. Fixační období hypoték značí:

23. Co znamená konsolidace půjček?

24. Čtete podmínky při podpisu smlouvy?

25. Je dle zákona o spotřebitelském úvěru možné odstoupit od uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru?

26. Víte, že existuje registr kde banky, nebankovní úvěrové společnosti, telefonní operátoři a poskytovatelé energií sdílejí negativní informace o platební morálce klienta (SOLUS)?

27. Víte, že vaše „kreditní historie“ – informace o vaší platební morálce (pozitivní i negativní) může mít vliv na rozhodnutí banky, zda vám poskytne úvěr, za jakých podmínek a s jakou úrokovou mírou?

28. Z jakých zdrojů jste čerpali informace o finančních produktech které jste se rozhodli využít?

29. Zúčastnil jste se někdy organizované výuky zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti?

30. Na koho byste se obrátili v případě, že byste se dostali do neschopnosti splácet své finanční závazky?

31. Do jaké míry souhlasíte s následovným tvrzením: „Sám sebe považuji se za finančně gramotného“

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové skupiny spadáte?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je vaše současné zaměstnání?

5. Jaká je velikost města/obce ve kterém bydlíte?

6. Jaký je Váš průměrný měsíční čistý příjem?

7. Plánujete si svoje osobní finance?

8. Zkoumáte aktivně, zda existuje levnější/vhodnější alternativa služeb jako energie, telefon, internet (změna dodavatele, služby)?

9. Kontrolujete si pohyby na osobním účtu?

10. Vytváříte si finanční rezervu pro případ neočekávaného výpadku příjmu?

11. Víte, kolik máte momentálně k dispozici finančních prostředků (v hotovosti, na běžném účtu, na spořicím nebo investičním účtu)?

12. Řídíte se datem splatnosti vašich finančních závazků?

13. Jaké z uvedených finančních produktů využíváte, nebo jste v minulosti využili?

14. Jaké důvody z níže uvedených jsou dle vašeho názoru relevantní (závažný/podstatný) pro pořízení úvěru?

15. Ohodnoťte důležitost následovných faktorů při výběru úvěru na škále 1 (nedůležité) 5 (nejvíce důležité):

16. Ohodnoťte faktory při výběru spoření či investování na škále 1 (nejméně podstatný) až 5 (nejvíce důležitý):

17. Jaký postup preferujete (byste preferovali) v situaci, když nemáte na zaplacení splátky/účtů/nájemného?

18. Jaký vztah by měl standardně platit pro riziko a výnos při investování?

19. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

20. Co znamená zkratka RPSN?

21. Jaký je rozdíl mezi zkratkami p.a. a p.m. kterými se standardně označuje úroková sazba?

22. Fixační období hypoték značí:

23. Co znamená konsolidace půjček?

24. Čtete podmínky při podpisu smlouvy?

25. Je dle zákona o spotřebitelském úvěru možné odstoupit od uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru?

26. Víte, že existuje registr kde banky, nebankovní úvěrové společnosti, telefonní operátoři a poskytovatelé energií sdílejí negativní informace o platební morálce klienta (SOLUS)?

27. Víte, že vaše „kreditní historie“ – informace o vaší platební morálce (pozitivní i negativní) může mít vliv na rozhodnutí banky, zda vám poskytne úvěr, za jakých podmínek a s jakou úrokovou mírou?

28. Z jakých zdrojů jste čerpali informace o finančních produktech které jste se rozhodli využít?

29. Zúčastnil jste se někdy organizované výuky zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti?

30. Na koho byste se obrátili v případě, že byste se dostali do neschopnosti splácet své finanční závazky?

31. Do jaké míry souhlasíte s následovným tvrzením: „Sám sebe považuji se za finančně gramotného“

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Aubrechtová, K.Finanční gramotnost české populace (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://financni-gramotnost-ceske-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.