Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost občanů ČR

Finanční gramotnost občanů ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Vtípilová
Šetření:26. 03. 2013 - 15. 04. 2013
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):25 / 21.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

vítám Vás u dotazníku, který se zabývá problematikou finanční gramotnosti občanů České republiky, kde sami můžete posoudit, zda se v dané oblasti pohybujete s přehledem či zda je Vám něco nejasného. Výsledky dotazníku budou přístupné k nahlednutí a zároveň poslouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce.

 

Předem Vám děkuji

 

Iveta Vtípilová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11764,64 %64,64 %  
muž6435,36 %35,36 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let13675,14 %75,14 %  
do 20 let168,84 %8,84 %  
31-40 let147,73 %7,73 %  
41-50 let105,52 %5,52 %  
50 let výše52,76 %2,76 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6737,02 %37,02 %  
VŠ – bakalářské5228,73 %28,73 %  
VŠ – magisterské či doktorské3921,55 %21,55 %  
VOŠ116,08 %6,08 %  
střední odborné – výuční list63,31 %3,31 %  
základní63,31 %3,31 %  

Graf

4. Co NEJVÍCE ovlivňuje Vaše rozhodnutí, kam vložíte své peněžní prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezpečnost mých prostředků7440,88 %40,88 %  
výše výnosů či poplatků5027,62 %27,62 %  
doporučení od rodiny a známých2614,36 %14,36 %  
doporučení od finančního poradce126,63 %6,63 %  
popularita (jméno, tradice) finanční instituce94,97 %4,97 %  
Doporučení od mého zaměstnavatele10,55 %0,55 %  
výše mých prostředků10,55 %0,55 %  
musí to být banka (zákonné krytí) a pak výše zisku10,55 %0,55 %  
nemám nic10,55 %0,55 %  
kombinace bezpečnosti uložení a výše výnosů10,55 %0,55 %  
možnost s aktivy operativně nakládat10,55 %0,55 %  
Podľa osobného finančného plánu vypracovaného nezávislým majetkovým poradcom10,55 %0,55 %  
Struktura vlastního portfolia10,55 %0,55 %  
kombinace10,55 %0,55 %  
flexibilita služeb a zacházení s vloženými prostředky10,55 %0,55 %  

Graf

5. Jaké finanční produkty využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný účet17093,92 %93,92 %  
Platební karta k běžnému účtu14881,77 %81,77 %  
Stavební spoření8647,51 %47,51 %  
Penzijní připojištění8345,86 %45,86 %  
Spořící účet8345,86 %45,86 %  
Životní pojištění7943,65 %43,65 %  
Úrazové pojištění6535,91 %35,91 %  
Neživotní pojištění (poj. majetku, odpovědnosti)3720,44 %20,44 %  
Kreditní karta3519,34 %19,34 %  
Kontokorent2815,47 %15,47 %  
Úvěr (spotřebitelský, hypotéka, leasing..)2714,92 %14,92 %  
Podílové / investiční fondy179,39 %9,39 %  
Vkladní knížka116,08 %6,08 %  
Termínovaný vklad116,08 %6,08 %  
Cenné papíry94,97 %4,97 %  
Žádný31,66 %1,66 %  
využívam možnosti Interaktívnej komercie v rámci celého sveta10,55 %0,55 %  
Deriváty10,55 %0,55 %  
studentský účet10,55 %0,55 %  

Graf

6. Jaký máte přehled o využívaných produktech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přesně vím, jaké produkty využívám a kolik za ně platím.10759,12 %59,12 %  
Mám pouze základní přehled o sjednaných produktech.6636,46 %36,46 %  
Využívám tolik produktů, že přesně nevím, kolik kde platím a na co jsem zajištěn.52,76 %2,76 %  
Nemám žádný přehled, mé produkty obhospodařuje jiná osoba.31,66 %1,66 %  

Graf

7. Rozumíte Vašim produktům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, mám základní přehled o tom, co produkt obsahuje či k jakému účelu byl sjednán.10055,25 %55,25 %  
Ano, přesně vím, jak jsou nastaveny, na jakém principu fungují a jak mohu s nimi nakládat; pravidelně sleduji veškeré změny.6938,12 %38,12 %  
Spíše ne, nevím přesně, co produkt obsahuje a na jakém principu funguje.94,97 %4,97 %  
Ne, o mé produkty se stará jiná osoba.31,66 %1,66 %  

Graf

8. Využíváte služeb finančního poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13272,93 %72,93 %  
ano4927,07 %27,07 %  

Graf

9. Jaký je/byl Váš motiv využít služeb finančního poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z důvodu nedostatku svých znalostí v této oblasti1733,33 %9,39 %  
spokojenost známých1325,49 %7,18 %  
úspora času - nemusím nic sám/a vyřizovat1121,57 %6,08 %  
široká nabídka služeb tzv. „ vše pod jednou střechou“611,76 %3,31 %  
fin. poradce myšleno nezávislého, pak z důvodů, že mi nabídne nezávisle to nejlepší, co je na trhu, a ne vše od jedné společnosti.11,96 %0,55 %  
Vlastní zkušenost s prací finančního poradce11,96 %0,55 %  
Nabídl se11,96 %0,55 %  
Osobní a rodinné důvody11,96 %0,55 %  

Graf

10. Kterou společnost Váš finanční poradce zastupuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partners1530 %8,29 %  
OVB1428 %7,73 %  
Je zástupcem pouze konkrétní fin. instituce (př. Kooperativa, Česká pojišťovna apod.)612 %3,31 %  
Nevím510 %2,76 %  
Kapitol48 %2,21 %  
ZFP24 %1,1 %  
gepard finance12 %0,55 %  
různě-česká pojiš´tovna, čsob, kb12 %0,55 %  
Fincentrum12 %0,55 %  
Quent group12 %0,55 %  

Graf

11. Z jakého důvodu nevyužíváte služby finančního poradce (FP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O své peníze se dokážu postarat sám.5138,64 %28,18 %  
Obecně nevěřím finančním poradcům.4030,3 %22,1 %  
Vše řeší moji rodiče.1410,61 %7,73 %  
Mám špatnou osobní zkušenost s finančním poradcem.64,55 %3,31 %  
Preferuji konkrétní fin. instituci, u které mám sjednány všechny produkty.53,79 %2,76 %  
Vím, že nemám dobrý přehled, možná ještě využiji služby FP53,79 %2,76 %  
není důvod, proč jim věřit - jde o osoby zainteresované na změnách ne na mých cílech a zároveň nejde o osoby kvalifikačně na výši10,76 %0,55 %  
má škola, matematika a soudnost mi stačí a pak fin. poradcům zásadně něvěřím (z čeho získavají prachy? ze svých super doporučení? ... jež nepotřebuji)10,76 %0,55 %  
Jsem finanční poradce10,76 %0,55 %  
Opovrhuji touto profesí10,76 %0,55 %  
Zatím jsem ho podle mého názoru nepotřebovala, jsem studentka, takže moje příjmy nejsou moc velké, prozatím mi stačí běžný účet, na kterém se ale peníze točí dost rychle. / Stavební spoření mi zařizovali rodiče, když jsem byla malá. 10,76 %0,55 %  
nestaram se o tyhle veci.Je mi to jedno.10,76 %0,55 %  
zatím necítím že ho potřebuji10,76 %0,55 %  
do této chvíle jsem to nepotřebovala10,76 %0,55 %  
som majetkový poradca10,76 %0,55 %  
jde jim jen o jejich zisk10,76 %0,55 %  
tato oblast mě zajímá minimálně10,76 %0,55 %  

Graf

12. Máte sestavený rozpočet pro Vaši domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11865,19 %65,19 %  
ano6334,81 %34,81 %  

Graf

13. Na jaký je časový horizont?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využíváme měsíční rozpočet pro jednotlivé položky3960,94 %21,55 %  
plánujeme spíše dlouhodoběji, např. finančně náročnější nákupy2335,94 %12,71 %  
plánujeme podrobně každý týden23,13 %1,1 %  

Graf

14. Máte finanční rezervu, v podobě ihned dostupných peněžních prostředků, pro případ nečekané události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, min. 2-3 měsíční platy8446,41 %46,41 %  
ano, přibližně 1 měsíční plat4625,41 %25,41 %  
ano, ale méně než 1 měsíční plat2614,36 %14,36 %  
nemám žádnou finanční rezervu2513,81 %13,81 %  

Graf

15. Využíváte úvěrových produktů (půjčka, leasing, úvěr, hypotéka) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13976,8 %76,8 %  
ano4223,2 %23,2 %  

Graf

16. K jakému účelu byl tento úvěrový produkt poskytnut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k zajištění bydlení2969,05 %16,02 %  
k nákupu automobilu614,29 %3,31 %  
k nákupu běžného zboží či služeb (televize, dovolená, dárky,...)49,52 %2,21 %  
studium12,38 %0,55 %  
školné12,38 %0,55 %  
podnikání12,38 %0,55 %  

Graf

17. Který úvěr bude výhodnější – ten, který bude úročen 1,5 % p.m. nebo ten, který bude úročen 1,5 % p.a.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výhodnější je úvěr s 1,5 % p.a.7239,78 %39,78 %  
nevím co znamená p.a. a p.m.5731,49 %31,49 %  
výhodnější je úvěr s 1,5 % p.m.3217,68 %17,68 %  
vím co je p.a. a p.m., ale teď to nespočítám2011,05 %11,05 %  

Graf

18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kreditní karta16088,4 %88,4 %  
disponibilní zůstatek15082,87 %82,87 %  
inflace14479,56 %79,56 %  
kontokorent13675,14 %75,14 %  
debetní karta13272,93 %72,93 %  
fixace11161,33 %61,33 %  
dividenda10759,12 %59,12 %  
likvidita9653,04 %53,04 %  
p.a.9451,93 %51,93 %  
obligace7943,65 %43,65 %  
RPSN7641,99 %41,99 %  
akontace7440,88 %40,88 %  
anuita7340,33 %40,33 %  
odbytné/odkupné4022,1 %22,1 %  
revolving3820,99 %20,99 %  
volatilita3418,78 %18,78 %  
vinkulace3217,68 %17,68 %  
neznám PŘESNĚ žádný pojem10,55 %0,55 %  

Graf

19. Pokud klient má úvěr u banky s pevnou úrokovou sazbou a dojde k nárůstu inflace, prokoho bude tato situace výhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro dlužníka9552,49 %52,49 %  
nevím3016,57 %16,57 %  
u pevného úroku nemá inflace žádný vliv2916,02 %16,02 %  
pro banku (věřitele)2714,92 %14,92 %  

Graf

20. Víte jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Debetní karta slouží k čerpání vlastních prostředků z účtu a kreditní karta k čerpání peněžních prostředků banky.12267,4 %67,4 %  
Debetní karta umožňuje jít „do mínusu“ a s kreditní je možno platit za služby v obchodě.3619,89 %19,89 %  
Nevím.1910,5 %10,5 %  
Kreditní karta platí i v zahraničí, debetní pouze na území ČR.42,21 %2,21 %  

Graf

21. Který z výroků nejlépe odpovídá Vaši situaci při uzavření určitého finančního produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na místě si smlouvu detailně pročtu a ptám se na vše, co mi není jasné.6033,15 %33,15 %  
Smlouvu si většinou zběžně pročtu a zkontroluji podstatné údaje.5329,28 %29,28 %  
Smlouvu si odnesu domů k prostudování.4927,07 %27,07 %  
Nejdříve se poradím s nějakým odborníkem/právníkem a pak podepíši.84,42 %4,42 %  
Většinou podepíšu smlouvu bez čtení; věřím, že je ve smlouvě vše, co bylo domluveno.73,87 %3,87 %  
vše si nastuduji doma a pak jdu pro konktrétní finanční produkt s již připravenými otázkami10,55 %0,55 %  
To záleží na situaci - při zakládání účtu v důvěryhodné bance nejsem tak obezřetný jako při jednání s někým, kohomvůbec neznám10,55 %0,55 %  
zjistím si vše předem10,55 %0,55 %  
Nevím10,55 %0,55 %  

Graf

22. Jaké máte informace o důchodové reformě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O důchodovou reformu se zajímám, vím v čem spočívá, ale uvítal/a bych více informací.5832,04 %32,04 %  
Vím, že už nastala, ale nevím, jak bude přesně probíhat či jaké s sebou nese změny.5329,28 %29,28 %  
O důchodové reformě mám dostatek informací a vím o všech změnách, které nastanou.3820,99 %20,99 %  
Žádné2413,26 %13,26 %  
Něco o ní vím, ale důchodu se nedožiju, proto se o ni moc nezajímám.10,55 %0,55 %  
zatím se tomu nedá říkat reforma, je to boj politiků 10,55 %0,55 %  
žádné. Nač taky?10,55 %0,55 %  
Důchodová reforma je mi silně proti srsti (v současné podobě) a doufám, že bude zrušena10,55 %0,55 %  
zatím se o to nezajímám, jsem pro "zajímavější" spoření peněz na důchod10,55 %0,55 %  
moc se nezajímám, vím co znamenají 3 pilíře důchodového pojištění a jaký je mezi nimi rozdíl.10,55 %0,55 %  
Už som dôchodca, ale vytváram budúce hodnoty iným spôsobom ako cez finančné produkty10,55 %0,55 %  
Mám informace, ale vzhledem k politickému riziku je na nic.,10,55 %0,55 %  

Graf

23. Spoříte si již na penzi nebo jste o tom již alespoň uvažovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10960,22 %60,22 %  
ne7239,78 %39,78 %  

Graf

24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzijní připojištění8577,98 %46,96 %  
životní pojištění4036,7 %22,1 %  
termínovaný vklad, spořící účet1614,68 %8,84 %  
investice (akcie, dluhopisy,..)1110,09 %6,08 %  
nemovitosti10,92 %0,55 %  
vlastní investice a spoření, mimo dosah státu10,92 %0,55 %  
zatím žádný10,92 %0,55 %  
I vlastní bydlení lze považovat za investici10,92 %0,55 %  
investice do vzdělání, dětí, komodit, střeliva :-)10,92 %0,55 %  
Zatím nevyužívám nic, nemám dostatek financí na osobní potřebu.10,92 %0,55 %  
Interaktívny biznis10,92 %0,55 %  
BU10,92 %0,55 %  
pouze jsem uvažovala10,92 %0,55 %  

Graf

25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300-400 Kč3431,19 %18,78 %  
500-600 Kč2018,35 %11,05 %  
100-200 Kč1211,01 %6,63 %  
900-1000 Kč1211,01 %6,63 %  
2000 a více1211,01 %6,63 %  
1600-2000 Kč76,42 %3,87 %  
1100-1500 Kč76,42 %3,87 %  
700-800 Kč54,59 %2,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké finanční produkty využíváte?

 • odpověď Penzijní připojištění:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi penzijní připojištění na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?
 • odpověď Životní pojištění:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi životní pojištění na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?

8. Využíváte služeb finančního poradce?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojenost známých na otázku 9. Jaký je/byl Váš motiv využít služeb finančního poradce?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času - nemusím nic sám/a vyřizovat na otázku 9. Jaký je/byl Váš motiv využít služeb finančního poradce?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi OVB na otázku 10. Kterou společnost Váš finanční poradce zastupuje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Partners na otázku 10. Kterou společnost Váš finanční poradce zastupuje?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi doporučení od finančního poradce na otázku 4. Co NEJVÍCE ovlivňuje Vaše rozhodnutí, kam vložíte své peněžní prostředky?

12. Máte sestavený rozpočet pro Vaši domácnost?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi využíváme měsíční rozpočet pro jednotlivé položky na otázku 13. Na jaký je časový horizont?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi plánujeme spíše dlouhodoběji, např. finančně náročnější nákupy na otázku 13. Na jaký je časový horizont?

14. Máte finanční rezervu, v podobě ihned dostupných peněžních prostředků, pro případ nečekané události?

 • odpověď ano, min. 2-3 měsíční platy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi termínovaný vklad, spořící účet na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2000 a více na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?

15. Využíváte úvěrových produktů (půjčka, leasing, úvěr, hypotéka) ?

 • odpověď ano:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvěr (spotřebitelský, hypotéka, leasing..) na otázku 5. Jaké finanční produkty využíváte?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zajištění bydlení na otázku 16. K jakému účelu byl tento úvěrový produkt poskytnut?

18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?

 • odpověď dividenda:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Termínovaný vklad na otázku 5. Jaké finanční produkty využíváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi volatilita na otázku 18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi obligace na otázku 18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?
 • odpověď fixace:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi investice (akcie, dluhopisy,..) na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi odbytné/odkupné na otázku 18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi revolving na otázku 18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?
 • odpověď likvidita:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi volatilita na otázku 18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?
 • odpověď obligace:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi volatilita na otázku 18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?
 • odpověď p.a.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi volatilita na otázku 18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?

19. Pokud klient má úvěr u banky s pevnou úrokovou sazbou a dojde k nárůstu inflace, prokoho bude tato situace výhodná?

 • odpověď pro dlužníka:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2000 a více na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Termínovaný vklad na otázku 5. Jaké finanční produkty využíváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi investice (akcie, dluhopisy,..) na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?

23. Spoříte si již na penzi nebo jste o tom již alespoň uvažovali?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi doporučení od finančního poradce na otázku 4. Co NEJVÍCE ovlivňuje Vaše rozhodnutí, kam vložíte své peněžní prostředky?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi investice (akcie, dluhopisy,..) na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi penzijní připojištění na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi termínovaný vklad, spořící účet na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi životní pojištění na otázku 24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100-200 Kč na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2000 a více na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 300-400 Kč na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 500-600 Kč na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 900-1000 Kč na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Penzijní připojištění na otázku 5. Jaké finanční produkty využíváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Partners na otázku 10. Kterou společnost Váš finanční poradce zastupuje?

24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?

 • odpověď penzijní připojištění:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 300-400 Kč na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Penzijní připojištění na otázku 5. Jaké finanční produkty využíváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100-200 Kč na otázku 25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Co NEJVÍCE ovlivňuje Vaše rozhodnutí, kam vložíte své peněžní prostředky?

5. Jaké finanční produkty využíváte?

6. Jaký máte přehled o využívaných produktech?

7. Rozumíte Vašim produktům?

8. Využíváte služeb finančního poradce?

9. Jaký je/byl Váš motiv využít služeb finančního poradce?

10. Kterou společnost Váš finanční poradce zastupuje?

11. Z jakého důvodu nevyužíváte služby finančního poradce (FP)?

12. Máte sestavený rozpočet pro Vaši domácnost?

13. Na jaký je časový horizont?

14. Máte finanční rezervu, v podobě ihned dostupných peněžních prostředků, pro případ nečekané události?

15. Využíváte úvěrových produktů (půjčka, leasing, úvěr, hypotéka) ?

16. K jakému účelu byl tento úvěrový produkt poskytnut?

17. Který úvěr bude výhodnější – ten, který bude úročen 1,5 % p.m. nebo ten, který bude úročen 1,5 % p.a.?

18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?

19. Pokud klient má úvěr u banky s pevnou úrokovou sazbou a dojde k nárůstu inflace, prokoho bude tato situace výhodná?

20. Víte jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

21. Který z výroků nejlépe odpovídá Vaši situaci při uzavření určitého finančního produktu?

22. Jaké máte informace o důchodové reformě?

23. Spoříte si již na penzi nebo jste o tom již alespoň uvažovali?

24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?

25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Co NEJVÍCE ovlivňuje Vaše rozhodnutí, kam vložíte své peněžní prostředky?

5. Jaké finanční produkty využíváte?

6. Jaký máte přehled o využívaných produktech?

7. Rozumíte Vašim produktům?

8. Využíváte služeb finančního poradce?

9. Jaký je/byl Váš motiv využít služeb finančního poradce?

10. Kterou společnost Váš finanční poradce zastupuje?

11. Z jakého důvodu nevyužíváte služby finančního poradce (FP)?

12. Máte sestavený rozpočet pro Vaši domácnost?

13. Na jaký je časový horizont?

14. Máte finanční rezervu, v podobě ihned dostupných peněžních prostředků, pro případ nečekané události?

15. Využíváte úvěrových produktů (půjčka, leasing, úvěr, hypotéka) ?

16. K jakému účelu byl tento úvěrový produkt poskytnut?

17. Který úvěr bude výhodnější – ten, který bude úročen 1,5 % p.m. nebo ten, který bude úročen 1,5 % p.a.?

18. Jakému pojmu PŘESNĚ rozumíte, dokážete ho správně vysvětlit?

19. Pokud klient má úvěr u banky s pevnou úrokovou sazbou a dojde k nárůstu inflace, prokoho bude tato situace výhodná?

20. Víte jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

21. Který z výroků nejlépe odpovídá Vaši situaci při uzavření určitého finančního produktu?

22. Jaké máte informace o důchodové reformě?

23. Spoříte si již na penzi nebo jste o tom již alespoň uvažovali?

24. Jaký využíváte produkt pro spoření NA PENZI?

25. Kolik odkládáte nebo jste ochotni měsíčně odkládat na svůj důchod?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vtípilová, I.Finanční gramotnost občanů ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://financni-gramotnost-obcanu-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.