Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost u studentů VŠ

Finanční gramotnost u studentů VŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Prokop
Šetření:31. 10. 2023 - 08. 12. 2023
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto dotazníkem bychom rádi udělali průzkum, jak jsou studenti finančně gramotní. Zajímá nás např. jak rozumíte pojmu inflace, a jak se finančně vzděláváte. Dotazník Vám zabere nejvýše 5 minut a je zcela anonymní.

Děkujeme za Váš čas. 

Dotazník je pouze od 18 let a pro studenty VŠ.

Odpovědi respondentů

1. Vzděláváte se ohledně financí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7364,6 %64,6 %  
Ne4035,4 %35,4 %  

Graf

2. Jak s penězi nakládáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Utratím většinu a malou část investuji nebo ušetřím4237,17 %37,17 %  
Většinu investuji nebo ušetřím a peníze utrácím pouze za nezbytně nutné věci3430,09 %30,09 %  
Zhruba polovinu utratím a polovinu investuji nebo ušetřím2824,78 %24,78 %  
Všechny utratím97,96 %7,96 %  

Graf

3. Jak dobře rozumíte konceptu inflace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víceméně rozumím7465,49 %65,49 %  
Velmi dobře2824,78 %24,78 %  
Slyšel jsem o tom, ale nerozumím tomu108,85 %8,85 %  
Nikdy jsem o tom neslyšel10,88 %0,88 %  

Graf

4. Investujete? Ano, do čeho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neinvestuji5044,25 %44,25 %  
Akcie4035,4 %35,4 %  
Kryptoměny2320,35 %20,35 %  
Podílové fondy2017,7 %17,7 %  
Drahé kovy1210,62 %10,62 %  
Vlastní podnikání119,73 %9,73 %  
Ne10,88 %0,88 %  
Ano10,88 %0,88 %  

Graf

5. Jak často sledujete stav svého bankovního účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týdně5548,67 %48,67 %  
Denně3631,86 %31,86 %  
Příležitostně1715,04 %15,04 %  
Měsíčně43,54 %3,54 %  
Nikdy10,88 %0,88 %  

Graf

6. Jak často diskutujete o finančních tématech se svými blízkými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně5750,44 %50,44 %  
Zřídka3329,2 %29,2 %  
Pravidelně2017,7 %17,7 %  
Nikdy32,65 %2,65 %  

Graf

7. Jaký podíl Vašich příjmů investujete na dlouhodobé cíle? (např. důchod, vzdělání dětí apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejvýše 10 %3833,63 %33,63 %  
Neprovádím žádné investice na dlouhodobé cíle3732,74 %32,74 %  
11-25 %2723,89 %23,89 %  
26-50 %76,19 %6,19 %  
Více než 50 %43,54 %3,54 %  

Graf

8. Jaké kroky byste podnikli v případě finanční krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám finanční rezervu7465,49 %65,49 %  
Hledal/a bych nové zaměstnání2118,58 %18,58 %  
Nemám žádný plán1815,93 %15,93 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mladší 22 let5851,33 %51,33 %  
22-253127,43 %27,43 %  
26+2421,24 %21,24 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6053,1 %53,1 %  
Muž5346,9 %46,9 %  

Graf

11. Jaký je Váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5000 kč3430,09 %30,09 %  
Více než 15 000 kč3127,43 %27,43 %  
5001-9 999 kč2925,66 %25,66 %  
10 000-14 999 kč1916,81 %16,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vzděláváte se ohledně financí?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní podnikání na otázku 4. Investujete? Ano, do čeho?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vzděláváte se ohledně financí?

2. Jak s penězi nakládáte?

3. Jak dobře rozumíte konceptu inflace

4. Investujete? Ano, do čeho?

5. Jak často sledujete stav svého bankovního účtu?

6. Jak často diskutujete o finančních tématech se svými blízkými?

7. Jaký podíl Vašich příjmů investujete na dlouhodobé cíle? (např. důchod, vzdělání dětí apod.)

8. Jaké kroky byste podnikli v případě finanční krize?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vzděláváte se ohledně financí?

2. Jak s penězi nakládáte?

3. Jak dobře rozumíte konceptu inflace

4. Investujete? Ano, do čeho?

5. Jak často sledujete stav svého bankovního účtu?

6. Jak často diskutujete o finančních tématech se svými blízkými?

7. Jaký podíl Vašich příjmů investujete na dlouhodobé cíle? (např. důchod, vzdělání dětí apod.)

8. Jaké kroky byste podnikli v případě finanční krize?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Prokop, L.Finanční gramotnost u studentů VŠ (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://financni-gramotnost-studen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.