Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční prostředky z EU

Finanční prostředky z EU

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Pohanová
Šetření:30. 11. 2008 - 25. 01. 2009
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):23 / 5.61
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o pomoc při shromažďování podkladů potřebných pro zpracování bakalářské práce při Vysoké škole polytechnické Jihlava na téma Dotační možnosti pro financování podnikatelských subjektů v Jihlavě ze strukturálních fondů. Průzkum se týká zájmu podnikatelských subjektů o finanční prostředky z ROP Jihovýchod, OP Podnikání a inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Životní prostředí. Velmi mi pomůžete, pokud vyplníte tento dotazník, a to tak, že označíte jednu z odpovědí, respektive vypíšete odpověď. Vyplnění tohoto dotazníku trvá cca 5 minut.

Průzkum je anonymní. 

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Kamila Pohanová

studentka VŠPJ, obor Finance a řízení

tel: Telefonní číslo není určeno pro telemarketing a uchovávání do databází.

email: kamila.pohanova@centrum.cz

Odpovědi respondentů

1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6068,97 %68,97 %  
ANO2731,03 %31,03 %  

Graf

2. Je Vaše firma:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období)1659,26 %18,39 %  
STŘEDNÍM PODNIKEM (50 – 249 zaměstnanců, čistý obrat do 50 mil. EUR nebo bilanční suma do 43 mil. EUR za poslední účetní období)622,22 %6,9 %  
MALÝM PODNIKEM (10 – 49 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 10 mil. EUR za poslední účetní období)518,52 %5,75 %  

Graf

3. Uveďte předmět hlavní činnosti Vaší firmy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoobchod311,11 %3,45 %  
zpracovatelský průmysl13,7 %1,15 %  
praní a čištění prádla, šatstva13,7 %1,15 %  
stavební činnost13,7 %1,15 %  
Pneuservis,prodej náhr.dílů13,7 %1,15 %  
výroba krmiv a krmných směsí pro hosp. zvířata13,7 %1,15 %  
kovovýroba13,7 %1,15 %  
ubytování + pohostinství13,7 %1,15 %  
prodej a servis vozidel13,7 %1,15 %  
poskytování software13,7 %1,15 %  
ostatní odpovědi Obchodní
maloobchod
import a distribuce cukrovinek
reklama a marketing
EZS
ekologické poradenství
výroba a chov prasat
TISK
Webové prezentace, PC
servis, obchod
ELEKTROINSTALACE
provozování online dvd půjčovny
Vývoj a výroba hydraulických prvků.
výroba kožené galanterie
pekařská a cukrářská výroba, obchodní činnost
1555,56 %17,24 % 

Graf

4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1866,67 %20,69 %  
NE933,33 %10,34 %  

Graf

5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1762,96 %19,54 %  
ANO1037,04 %11,49 %  

Graf

6. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z některého OP nebo ROP? Pokud ANO uveďte příslušný OP nebo ROP.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %9,2 %  
dosud ne16,67 %1,15 %  
Zatím ne.16,67 %1,15 %  
nevím16,67 %1,15 %  
SAPARD, operační program16,67 %1,15 %  
OPPI16,67 %1,15 %  
nečerpá16,67 %1,15 %  
OPPP16,67 %1,15 %  

Graf

7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vaše firma nezpracovávala žádný projekt2177,78 %24,14 %  
Vaše firma sama zpracovala projekt311,11 %3,45 %  
dosud jsme nezpracovávali13,7 %1,15 %  
bohužel fondy na naše podnikání neopamatují13,7 %1,15 %  
Vaše fimra si nechala zpracovat projekt externí firmou13,7 %1,15 %  

Graf

8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2074,07 %22,99 %  
ANO725,93 %8,05 %  

Graf

9. Které prioritní osy ROP JV se bude týkat Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL685,71 %6,9 %  
ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU228,57 %2,3 %  

Graf

10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NEotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE27100 %31,03 %  

Graf

11. Které prioritní osy ROP JV se Váš projekt týká/týkal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 13, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1659,26 %18,39 %  
ANO1140,74 %12,64 %  

Graf

13. Které prioritní osy OP PI se bude týkat Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EFEKTIVNÍ ENERGIE (Eko - energie)545,45 %5,75 %  
ROZVOJ FIREM (Progres, Záruka, Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích)545,45 %5,75 %  
SLUŽBY NA ROZVOJ PODNIKÁNÍ (Poradenství, Marketing)327,27 %3,45 %  
INOVACE (Inovace, Potenciál)19,09 %1,15 %  

Graf

14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 15, NEotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2592,59 %28,74 %  
ANO27,41 %2,3 %  

Graf

15. Které prioritní osy OP PI se týkal/týká Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EFEKTIVNÍ ENERGIE (Eko - energie)2100 %2,3 %  
ROZVOJ FIREM (Progres, Záruka, Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích)150 %1,15 %  

Graf

16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 17, NEotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2281,48 %25,29 %  
ANO518,52 %5,75 %  

Graf

17. Které prioritní osy OP LZZ se bude týkat Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AKTIVNÍ POLITIKA TRHU PRÁCE360 %3,45 %  
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE120 %1,15 %  
ADAPTABILITA120 %1,15 %  

Graf

18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 19, NEotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2592,59 %28,74 %  
ANO27,41 %2,3 %  

Graf

19. Které prioritní osy OP LZZ se týká/týkal Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AKTIVNÍ POLITIKA TRHU PRÁCE2100 %2,3 %  

Graf

20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 21, NEotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2177,78 %24,14 %  
ANO622,22 %6,9 %  

Graf

21. Které prioritní osy OP ŽP se bude týkat Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE350 %3,45 %  
ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 233,33 %2,3 %  
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 116,67 %1,15 %  
ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 116,67 %1,15 %  

Graf

22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 23, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2592,59 %28,74 %  
ANO27,41 %2,3 %  

Graf

23. Které prioritní osy OP ŽP se týká/týkal Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 150 %1,15 %  
ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 150 %1,15 %  
ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 150 %1,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?

 • odpověď ANO:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?

 • odpověď ANO:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

 • odpověď Vaše firma nezpracovávala žádný projekt:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:

10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

 • odpověď NE:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?

 • odpověď NE:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?

16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?

 • odpověď NE:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?

 • odpověď NE:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

 • odpověď NE:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?

 • odpověď NE:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?

2. Je Vaše firma:

4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?

5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?

7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?

10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?

16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?

18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?

20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?

2. Je Vaše firma:

4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?

5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?

7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?

10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?

16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?

18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?

20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pohanová, K.Finanční prostředky z EU (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://financni-prostredky-z-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.