Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční prostředky z EU

Finanční prostředky z EU

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Pohanová
Šetření:30. 11. 2008 - 25. 01. 2009
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):23 / 5.61
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o pomoc při shromažďování podkladů potřebných pro zpracování bakalářské práce při Vysoké škole polytechnické Jihlava na téma Dotační možnosti pro financování podnikatelských subjektů v Jihlavě ze strukturálních fondů. Průzkum se týká zájmu podnikatelských subjektů o finanční prostředky z ROP Jihovýchod, OP Podnikání a inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Životní prostředí. Velmi mi pomůžete, pokud vyplníte tento dotazník, a to tak, že označíte jednu z odpovědí, respektive vypíšete odpověď. Vyplnění tohoto dotazníku trvá cca 5 minut.

Průzkum je anonymní. 

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Kamila Pohanová

studentka VŠPJ, obor Finance a řízení

tel: Telefonní číslo není určeno pro telemarketing a uchovávání do databází.

email: kamila.pohanova@centrum.cz

Odpovědi respondentů

1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6068,97 %68,97 %  
ANO2731,03 %31,03 %  

Graf

2. Je Vaše firma:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období)1659,26 %18,39 %  
STŘEDNÍM PODNIKEM (50 – 249 zaměstnanců, čistý obrat do 50 mil. EUR nebo bilanční suma do 43 mil. EUR za poslední účetní období)622,22 %6,9 %  
MALÝM PODNIKEM (10 – 49 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 10 mil. EUR za poslední účetní období)518,52 %5,75 %  

Graf

3. Uveďte předmět hlavní činnosti Vaší firmy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoobchod311,11 %3,45 %  
zpracovatelský průmysl13,7 %1,15 %  
praní a čištění prádla, šatstva13,7 %1,15 %  
stavební činnost13,7 %1,15 %  
Pneuservis,prodej náhr.dílů13,7 %1,15 %  
výroba krmiv a krmných směsí pro hosp. zvířata13,7 %1,15 %  
kovovýroba13,7 %1,15 %  
ubytování + pohostinství13,7 %1,15 %  
prodej a servis vozidel13,7 %1,15 %  
poskytování software13,7 %1,15 %  
ostatní odpovědi Obchodní
maloobchod
import a distribuce cukrovinek
reklama a marketing
EZS
ekologické poradenství
výroba a chov prasat
TISK
Webové prezentace, PC
servis, obchod
ELEKTROINSTALACE
provozování online dvd půjčovny
Vývoj a výroba hydraulických prvků.
výroba kožené galanterie
pekařská a cukrářská výroba, obchodní činnost
1555,56 %17,24 % 

Graf

4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1866,67 %20,69 %  
NE933,33 %10,34 %  

Graf

5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1762,96 %19,54 %  
ANO1037,04 %11,49 %  

Graf

6. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z některého OP nebo ROP? Pokud ANO uveďte příslušný OP nebo ROP.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %9,2 %  
dosud ne16,67 %1,15 %  
Zatím ne.16,67 %1,15 %  
nevím16,67 %1,15 %  
SAPARD, operační program16,67 %1,15 %  
OPPI16,67 %1,15 %  
nečerpá16,67 %1,15 %  
OPPP16,67 %1,15 %  

Graf

7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vaše firma nezpracovávala žádný projekt2177,78 %24,14 %  
Vaše firma sama zpracovala projekt311,11 %3,45 %  
dosud jsme nezpracovávali13,7 %1,15 %  
bohužel fondy na naše podnikání neopamatují13,7 %1,15 %  
Vaše fimra si nechala zpracovat projekt externí firmou13,7 %1,15 %  

Graf

8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2074,07 %22,99 %  
ANO725,93 %8,05 %  

Graf

9. Které prioritní osy ROP JV se bude týkat Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL685,71 %6,9 %  
ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU228,57 %2,3 %  

Graf

10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NEotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE27100 %31,03 %  

Graf

11. Které prioritní osy ROP JV se Váš projekt týká/týkal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 13, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1659,26 %18,39 %  
ANO1140,74 %12,64 %  

Graf

13. Které prioritní osy OP PI se bude týkat Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EFEKTIVNÍ ENERGIE (Eko - energie)545,45 %5,75 %  
ROZVOJ FIREM (Progres, Záruka, Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích)545,45 %5,75 %  
SLUŽBY NA ROZVOJ PODNIKÁNÍ (Poradenství, Marketing)327,27 %3,45 %  
INOVACE (Inovace, Potenciál)19,09 %1,15 %  

Graf

14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 15, NEotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2592,59 %28,74 %  
ANO27,41 %2,3 %  

Graf

15. Které prioritní osy OP PI se týkal/týká Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EFEKTIVNÍ ENERGIE (Eko - energie)2100 %2,3 %  
ROZVOJ FIREM (Progres, Záruka, Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích)150 %1,15 %  

Graf

16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 17, NEotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2281,48 %25,29 %  
ANO518,52 %5,75 %  

Graf

17. Které prioritní osy OP LZZ se bude týkat Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AKTIVNÍ POLITIKA TRHU PRÁCE360 %3,45 %  
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE120 %1,15 %  
ADAPTABILITA120 %1,15 %  

Graf

18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 19, NEotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2592,59 %28,74 %  
ANO27,41 %2,3 %  

Graf

19. Které prioritní osy OP LZZ se týká/týkal Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AKTIVNÍ POLITIKA TRHU PRÁCE2100 %2,3 %  

Graf

20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 21, NEotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2177,78 %24,14 %  
ANO622,22 %6,9 %  

Graf

21. Které prioritní osy OP ŽP se bude týkat Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE350 %3,45 %  
ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 233,33 %2,3 %  
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 116,67 %1,15 %  
ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 116,67 %1,15 %  

Graf

22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 23, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2592,59 %28,74 %  
ANO27,41 %2,3 %  

Graf

23. Které prioritní osy OP ŽP se týká/týkal Váš projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 150 %1,15 %  
ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 150 %1,15 %  
ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 150 %1,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?

 • odpověď ANO:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?

 • odpověď ANO:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

 • odpověď Vaše firma nezpracovávala žádný projekt:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:

10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

 • odpověď NE:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?

 • odpověď NE:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?

16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?

 • odpověď NE:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?

 • odpověď NE:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

 • odpověď NE:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?

 • odpověď NE:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaše firma nezpracovávala žádný projekt na otázku 7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi DROBNÝM PODNIKEM (méně než 10 zaměstnanců, čistý obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR za poslední účetní období) na otázku 2. Je Vaše firma:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?

2. Je Vaše firma:

4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?

5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?

7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?

10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?

16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?

18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?

20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je sídlem Vaši firmy město Jihlava?

2. Je Vaše firma:

4. Víte o možnosti financování Vašich programů ze strukturálních fondů?

5. Uvažujete o využití některého OP nebo ROP a získání finančních prostředků pro Váš projekt?

7. Zpracovávala Vaše firma projekt pro získání finančních prostředků z OP nebo ROP?

8. Uvažujete o využití finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod?

10. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z ROP Jihovýchod?

12. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Podnikání a inovace?

14. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP PI?

16. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Lidské zdroje a zaměstnanost?

18. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP LZZ?

20. Uvažujete o využití finančních prostředků z OP Životní prostředí?

22. Čerpala/čerpá/bude čerpat Vaše firma finanční prostředky z OP ŽP?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pohanová, K.Finanční prostředky z EU (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://financni-prostredky-z-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.