Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční správa v ČR z pohledu jejích zaměstnanců

Finanční správa v ČR z pohledu jejích zaměstnanců

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Hudcová
Šetření:10. 03. 2018 - 10. 06. 2018
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:50,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji Vám, že jste se rozhodli věnovat několik minut vyplnění tohoto dotazníku. Vaše názory jsou pro mě velmi cenné.

Cílem mého dotazníku je oslovit výhradně zaměstnance, kteří vykonávají nejrůznější funkce v orgánech Finanční správy ČR a zjistit, jaký je jejich postoj k výkonu správy daní i k instituci samotné, jaké jsou jejich vize budoucího vývoje v této oblasti, a jaký je jejich vztah k případným reformám v oblasti daňové a celní správy.

Výsledky průzkumu využiji jako podklad pro vypracování návrhů a doporučení ve vztahu k budoucímu vývoji Finanční a Celní správy ČR, kterými se zabývám ve své diplomové práci s názvem "Sjednocení daňové a celní správy v České republice".

Předem děkuji za Váš čas a názory, díky kterým budu moci vypracovat svoji diplomovou práci.

S úctou 

Helena Hudcová

Odpovědi respondentů

1. Jak obecně hodnotíte Finanční správu v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3541,67 %41,67 %  
chvalitebný2732,14 %32,14 %  
dostatečný1214,29 %14,29 %  
výborný78,33 %8,33 %  
nedostatečný33,57 %3,57 %  

Graf

2. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že výkon daňové správy v současné době odpovídá principům dobré správy (tj. vstřícnost, otevřenost, odpovědnost, zákonnost, nestrannost, včasnost, legitimní očekávání, hospodárnost, efektivnost,…)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2934,52 %34,52 %  
spíše nesouhlasím2732,14 %32,14 %  
nevím1315,48 %15,48 %  
souhlasím1113,1 %13,1 %  
nesouhlasím44,76 %4,76 %  

Graf

3. Slyšeli jste o projektu tzv. jedno inkasní místo (JIM)? (Jednalo se o sloučení výběru daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění. JIM mělo být spuštěno v roce 2014, ale nakonec bylo od jeho realizace upuštěno.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6577,38 %77,38 %  
Ne1922,62 %22,62 %  

Graf

4. Ztotožňujete se rozhodnutím vlády projekt JIM nerealizovat, nebo byste realizaci projektu naopak uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že projekt JIM měl být uveden do praxe3350,77 %39,29 %  
Je správné, že vláda rozhodla projekt JIM nerealizovat3046,15 %35,71 %  
nevím11,54 %1,19 %  
Správná myšlenka, systém by určitě v budoucnu do praxe uveden být měl, ale v současnosti je to podle mého názoru v praxi naprosto nerealizovatelné, zejména z důvodu vysoké náročnosti zpracování dat a tomu naprosto neodpovídajícího softwarového (a nejspíčše i hardwarového) zázemí FS. 11,54 %1,19 %  

Graf

5. Uvítali byste v současné době institucionální reformu např. v podobě sloučení Finanční a Celní správy do jednoho orgánu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4148,81 %48,81 %  
Ano2428,57 %28,57 %  
Nevím1922,62 %22,62 %  

Graf

6. Na předchozí otázku jste odpověděli, že nejste pro sjednocení Finanční a Celní správy. Odpovězte, prosím, v krátkosti, jaká negativa v případném sjednocení spatřujete.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- jiný charakter přidělené agendy - uniformovaná složka - nelze mít v jednom útvaru "civilní zaměstnance" a uniformované - prakticky nelze sloučit v pravém slova smyslu, vždy by to byla forma nějakého "dvojdomku", kde by byla vedle sebe FS a CS

Agendy jednotlivých složek resortu jsou už dnes zcela odlišné, je dobře, že se jedná o samostatné větve.

Ani jedna z organizací není na tento krok dostatečně připravena a myslím si, že ani nikdy nebude.

Centralizované vedení není záruka kvality.

Další práce navíc, učit se novou agendu atd.

Další změny, FS potřebuje stabilizovat sama sebe.

FS a CS v soucasnych podminkach funguji dobre. Nemelo by dojit ke zmene.

chaos

Chaos,zbytecne nove manyry

Jedná se o organizace s odlišnými kulturami, že obě patří pod Ministerstvo financí ještě neznamená, že by měly být sjednoceny.

Již samotné daňové zákony jsou složité a přidat další oblast by představovalo velký záběr pro pracovníky

každá centralizace sebou přináší obtíže při řízení, jelikož potřeby obou správ mohou být a jsou odlišné, což se následně může odrážet v naplňování úkolů.

Každá z oblastí je svou podstatou odlišná a v případě sloučení by vznikl neřiditelný kolos o příliš rozsáhlé struktuře.

málo lidí

Myslim si, ze soucasny system je dostatecne funkcni a sprava dani je mezi FS a CS vhodne rozdelena.

Myslím, že sjednocení finanční a celní správy by bylo finančně i organizačně velmi náročné, a tím z mého pohledu trochu zbytečné, vzhledem k tomu, že oba dva systémy v současné době relativně dobře fungují.

Reorganizace, náklady na sjednocení.

Sjednocením by mohlo dojít k poklesu počtu úředníků, což je jev nepřirozený a ve své podstatě neznámý ... nikdo nedokáže kvalifikovaně odhadnout, co by se v takovém případě stalo.

Tento záměr zde již byl v minulosti. zejména to zkolabovalo na finančních problémech, neboť služební zákon, pod který CS spadá by znamenal výrazný růst platů ve FS. Vsoučasné době jsou obě instituce po různými "služebními zákony" a slučitelnost je téměř nemožná. Nicméně doporučuji se v tomto případě obráti na MF, konkrétně na náměstka pro daně a cla, aby se Vám k této problematice vyjádřil. na Slovensku to sloučené do jedné organizace je.

7. Na předchozí otázku jste odpověděli, že byste sjednocení Finanční a Celní správy uvítali. Odpovězte, prosím, v krátkosti, jaká pozitiva v případném sjednocení spatřujete.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

administrativa

Dokonalejší spolupráce a lepší koordinace činnosti a v důsledku toho viditelnější a hmatatelnější výsledky.

Lepsi prehled nad DPH

lepší výběr daní

Např možnost lepší kooperace s celníky při vymáhání

Netřeba sedět na více úřadech

rychlejší a snadnější spolupráce, přeúčtovávání přeplatků a nedoplatků u daňových subjektů

Rychlejší spolupráce

větší spolupráci státní správy

Vyšší platy zaměstnancům FS (srovnání s CS)

zjednodušení administrativy

Zjednodušení práce i pro klienty

zkrácená řízení, vzájemná pomoc

8. Vykonává podle Vás Finanční správa některé činnosti, které považujete za nadbytečné, případně přímo nesouvisí se správou daní nebo by je podle Vás měl vykonávat jiný orgán? Pokud ano, které činnosti to podle Vás jsou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bez odpovědi

faktem je, že CS vykonává dnes některé atypické činnosti , např. správa mýtného, státní dozor, lihovou agendu apod. Tímto nejsme ale vyjímka v EU, neboť i celní správy v jiných sousedních zemích vykonávají obdobné činnosti.

Jiny organ

Klientským přístupem nahrazujeme pro velký počet subjektů daňové poradenství

Mezinárodní výměna informací.

Myslím si, že např. vymáhání by mělo být přeneseno na jinou instituci. FS k tomu nemá dostatečné zázemí.

Například agenda kontroly dotací. U té se uvažovalo, že přejde přímo pod poskytovatele dotací, ale od záměru se po 3 letech příprav upustilo. Zřejmě z obav o to, že by kontrola této agendy byla nedůsledná a možná by mohla být dokonce i zdrojem korupce. Opět doporučuji se obrátit se s dotazem na MF. daň z nemovitých věcí - FS ji vykonává a zcela se převádí do rozpočtu obcí dle umístění nemovitosti. Kromě personálního obsazení by obcím nic nebránilo, aby si správu této daně vykonávaly samostatně. Postavení správce daně mají i v případě poplatků. Z hospodářských činností je to správa "vlastních " objektů. Možná by stálo za úvahu, aby všechny státní objekty spravoval úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a FS a i jiné státní organizace by v nich pouze provozovaly svou činnost. pravděpodobně by to snížilo počet režijních zaměstnanců.

ne

ne

Ne

ne

NE, může dělat jen to co jí zákon dovoluje.

Ne.

Nedokážu posoudit.

Nemám ten pocit, i když jsou momenty, kdy si myslím, že to co děláme by mohl dělat jiný orgán.

Nevim

nevím

Nic konkrétního mě nenapadá.

Pomoc subjektům, je to nadstandard. Např při vyplňování daňového přiznání

Řešení neoprávněného podnikání (suplování živnostenských úřadů) a řešení neopodstatněných podnětů od občanů.

Spíš než nadbytečné jsou koncipovány zbytečně složitě.

správní řízení ve věci např. nezveřejňování povinných informací ve Sbírce listin

uvítal bych změny v zjednodušení

Vrácení DPH zdravotně postiženým - jedná se o sociální dávku

Všechny činnosti, které vykonává, souvisí více či méně se správou daní.

Vykonává velké množství úkolů, to je nedostatek.

Vyplácení daňových bonusů (v závislosti na legislativě). Správní řízení o sankcích za nevložení listin do rejstříku (soudy).

vyplácení daňových bonusů je tak trochu spíše forma sociální dávky vymáhání - spolupráce s celní správou příp. PČR

Zbytečně obsáhlá a náročná administrativa, která ne vždy souvisí s výběrem daní.

zbytečně rozvleklý

9. Vnímáte v současnosti tlak veřejnosti a kritiku médií vůči Finanční správě? Dotýká se Vás v osobní rovině nebo Vás jinak ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vnímám a dotýká se mne5970,24 %70,24 %  
Ne, nevnímám nebo se mne osobně nijak nedotýká1821,43 %21,43 %  
Kritiku vnímám, ale nijak osobně se mne nedotýká11,19 %1,19 %  
Vnímám a co se týče toho, zda se mě dotýká, záleží na situaci a podání kritiky.11,19 %1,19 %  
S tlakem souhlasím11,19 %1,19 %  
vnímám, ale nenechám se jí ovlivňovat11,19 %1,19 %  
Ano, vnímám, ale nedotýká se mne.11,19 %1,19 %  
Vnímám ji, ale osobně se mne nedotýká, pouze profesně11,19 %1,19 %  
myslím, že není opodstatněná11,19 %1,19 %  

Graf

10. Pokud byste měli možnost cokoliv v rámci organizační struktury či výkonu daňové správy změnit, co by to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- zvýšení počtu systemizovaných míst v prvoliniových pracovištích, tj. ÚzP

Aby byla FS uznávanou a prestižní organizací. Složitost a náročnost při vypisování výběrových řízení.

ADIS

administrativa

bez komentáře

bez odpovědi

Erudovanost napříč všemi úrovněmi rizeni

jednoduchost

Neměnila bych nic.

nevím

Pečlivě vybírat do vedení odborníky a manažery.

progresivní zdanění

přizpůsobit legislativu

Radeji nic

Sjednocení postupu jednotlivých finančních úřadů.

Složitost téměř všech procesů. Naslouchat zaměstnancnům a jejich potřebám a návrhům. Aktivně je zapojovat do projektů.

snížení počtu zaměstnanců v řídící pozici

Určitě bych zlepšil spolupráci s ostatními orgány st. správy, tj. Úřad práce ČR, ČSSZ, Rejstříkové soudy, Živnostenské úřady a další.

V současné době nic

Vedení

Vedení.. to nejvyšší

Větší průhlednost procesů

Více možností vyplnění daňových přiznání přes EPO, kvalitnější a rychlejší připojení na internet, dlouhodobější odstávky ADIS mimo pracovní dobu

více pravomocí

vnímám potřebu užšího sjednocení jednotlivých útvarů FS a předávání komplexních informací mezi jednotlivými útvary

Vyšší platové ohodnocení.

Z hlediska výkonu daňové správy bych se snažila odbourat byrokracii - papír nebo raději více na vše

zákony

Zavedení pouze elektronického podání a vedení spisu pouze v elektronicky

Zavedení samovyměření, vyšší automatizaci systému.

zavést progresivní zdanění

zjednodušení administrativy

zjednodušit celkově daňový systém pro daň. subjekty, zjednodušit zdlouhavost výběrových řízení

Zjednodušit, digitalizovat, snížit počet pracovišť.

Zkratil bych reseni vsech ukolu napr.kontrola DS a mnozstvi papirovani.

Zrušení malých úřadů, podřízených pracovišť, a přesunout pracovníky na pracoviště větší.

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 36 do 45 let2732,14 %32,14 %  
od 26 do 35 let2529,76 %29,76 %  
do 25 let1315,48 %15,48 %  
56 let a více1214,29 %14,29 %  
od 46 do 55 let78,33 %8,33 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské magisterské3440,48 %40,48 %  
středoškolské s maturitou2732,14 %32,14 %  
vysokoškolské bakalářské1619,05 %19,05 %  
vyšší odborné55,95 %5,95 %  
vyučen22,38 %2,38 %  

Graf

13. Jaká je délka trvání Vašeho pracovního, respektive služebního poměru ve Finanční správě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 let a více2732,14 %32,14 %  
od 5 do 10 let1821,43 %21,43 %  
od 1 do 3 let1720,24 %20,24 %  
méně než 1 rok1315,48 %15,48 %  
od 3 do 5 let910,71 %10,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak obecně hodnotíte Finanční správu v České republice?

2. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že výkon daňové správy v současné době odpovídá principům dobré správy (tj. vstřícnost, otevřenost, odpovědnost, zákonnost, nestrannost, včasnost, legitimní očekávání, hospodárnost, efektivnost,…)?

3. Slyšeli jste o projektu tzv. jedno inkasní místo (JIM)? (Jednalo se o sloučení výběru daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění. JIM mělo být spuštěno v roce 2014, ale nakonec bylo od jeho realizace upuštěno.)

4. Ztotožňujete se rozhodnutím vlády projekt JIM nerealizovat, nebo byste realizaci projektu naopak uvítali?

5. Uvítali byste v současné době institucionální reformu např. v podobě sloučení Finanční a Celní správy do jednoho orgánu?

9. Vnímáte v současnosti tlak veřejnosti a kritiku médií vůči Finanční správě? Dotýká se Vás v osobní rovině nebo Vás jinak ovlivňuje?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jaká je délka trvání Vašeho pracovního, respektive služebního poměru ve Finanční správě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak obecně hodnotíte Finanční správu v České republice?

2. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že výkon daňové správy v současné době odpovídá principům dobré správy (tj. vstřícnost, otevřenost, odpovědnost, zákonnost, nestrannost, včasnost, legitimní očekávání, hospodárnost, efektivnost,…)?

3. Slyšeli jste o projektu tzv. jedno inkasní místo (JIM)? (Jednalo se o sloučení výběru daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění. JIM mělo být spuštěno v roce 2014, ale nakonec bylo od jeho realizace upuštěno.)

4. Ztotožňujete se rozhodnutím vlády projekt JIM nerealizovat, nebo byste realizaci projektu naopak uvítali?

5. Uvítali byste v současné době institucionální reformu např. v podobě sloučení Finanční a Celní správy do jednoho orgánu?

9. Vnímáte v současnosti tlak veřejnosti a kritiku médií vůči Finanční správě? Dotýká se Vás v osobní rovině nebo Vás jinak ovlivňuje?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jaká je délka trvání Vašeho pracovního, respektive služebního poměru ve Finanční správě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hudcová, H.Finanční správa v ČR z pohledu jejích zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://financni-sprava-v-cr-z-pohle.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.