Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční vzdělání

Finanční vzdělání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Turková
Šetření:03. 11. 2011 - 10. 11. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Podle mnoha současných průzkumů je ve světě velmi nízké finanční vzdělání a proto se lidé stále více a více zadlužují. Cílem tohoto průzkumu je získání přehledu o tom, jaká je situace s finančním vzděláním v Čechách.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3876 %76 %  
muž1224 %24 %  

Graf

2. Do které věkové skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let3570 %70 %  
26 - 35 let612 %12 %  
36 - 60 let510 %10 %  
do 18 let36 %6 %  
nad 61 let12 %2 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola (diplom)2856 %56 %  
střední škola (maturita)1836 %36 %  
základní škola36 %6 %  
střední škola (vyučení)12 %2 %  

Graf

4. Na koho se obracíte, pokud potřebujete poradit s financemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama si potřebné informace vyhledám2040 %40 %  
rodinu1530 %30 %  
finanční poradce1020 %20 %  
jsem sám finanční poradce12 %2 %  
přátele12 %2 %  
pratele12 %2 %  
rodinu a internet12 %2 %  
kolegy v práci12 %2 %  

Graf

5. Myslíte si, že Vás škola dobře připravila na rozhodování o Vašich financích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1836 %36 %  
spíše ano1734 %34 %  
určitě ne1224 %24 %  
ano, určitě36 %6 %  

Graf

6. Které z těchto finančních produktů jste ve škole probírali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akcie3264 %64 %  
úvěry2958 %58 %  
směnky2754 %54 %  
dluhopisy2652 %52 %  
bankovní účty2448 %48 %  
hypotéky2040 %40 %  
investice1938 %38 %  
debetní karty1836 %36 %  
žádné714 %14 %  

Graf

7. Představte si, že máte na spořicím účtu 100 dolarů a roční úroková míra je 2 %. Po pěti letech budete mít na účtu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 102 dolarů3978 %78 %  
méně než 102 dolarů612 %12 %  
přesně 102 dolarů510 %10 %  

Graf

8. Představte si, že úroková míra na vašem spořicím účtu je 1 % a inflace představuje 2 %. Jakou kupní sílu budou mít vaše peníze po 1 roce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší než dnes4386 %86 %  
stejnou510 %10 %  
vyšší než dnes24 %4 %  

Graf

9. Když se úroková míra zvýší, co se obvykle stane s cenami dluhopisů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klesnou1938 %38 %  
stoupnou1938 %38 %  
stopnou612 %12 %  
nezmění se612 %12 %  

Graf

10. Měsíční splátky jsou při 15leté hypotéce obvykle vyšší než při 30leté hypotéce. Celkový zaplacený úrok během trvání hypotéky bude při 15leté hypotéce nižší. Toto tvrzení je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravdivé3672 %72 %  
nepravdivé1428 %28 %  

Graf

11. Koupě jedné akcie přináší bezpečnější výnos než koupě podílů v akciovém fondu. Toto tvrzení je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravdivé3978 %78 %  
pravdivé1122 %22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Které z těchto finančních produktů jste ve škole probírali?

 • odpověď akcie:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi směnky na otázku 6. Které z těchto finančních produktů jste ve škole probírali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dluhopisy na otázku 6. Které z těchto finančních produktů jste ve škole probírali?
 • odpověď bankovní účty:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hypotéky na otázku 6. Které z těchto finančních produktů jste ve škole probírali?
 • odpověď úvěry:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hypotéky na otázku 6. Které z těchto finančních produktů jste ve škole probírali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Do které věkové skupiny se řadíte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Na koho se obracíte, pokud potřebujete poradit s financemi?

5. Myslíte si, že Vás škola dobře připravila na rozhodování o Vašich financích?

6. Které z těchto finančních produktů jste ve škole probírali?

7. Představte si, že máte na spořicím účtu 100 dolarů a roční úroková míra je 2 %. Po pěti letech budete mít na účtu:

8. Představte si, že úroková míra na vašem spořicím účtu je 1 % a inflace představuje 2 %. Jakou kupní sílu budou mít vaše peníze po 1 roce:

9. Když se úroková míra zvýší, co se obvykle stane s cenami dluhopisů:

10. Měsíční splátky jsou při 15leté hypotéce obvykle vyšší než při 30leté hypotéce. Celkový zaplacený úrok během trvání hypotéky bude při 15leté hypotéce nižší. Toto tvrzení je:

11. Koupě jedné akcie přináší bezpečnější výnos než koupě podílů v akciovém fondu. Toto tvrzení je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Do které věkové skupiny se řadíte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Na koho se obracíte, pokud potřebujete poradit s financemi?

5. Myslíte si, že Vás škola dobře připravila na rozhodování o Vašich financích?

6. Které z těchto finančních produktů jste ve škole probírali?

7. Představte si, že máte na spořicím účtu 100 dolarů a roční úroková míra je 2 %. Po pěti letech budete mít na účtu:

8. Představte si, že úroková míra na vašem spořicím účtu je 1 % a inflace představuje 2 %. Jakou kupní sílu budou mít vaše peníze po 1 roce:

9. Když se úroková míra zvýší, co se obvykle stane s cenami dluhopisů:

10. Měsíční splátky jsou při 15leté hypotéce obvykle vyšší než při 30leté hypotéce. Celkový zaplacený úrok během trvání hypotéky bude při 15leté hypotéce nižší. Toto tvrzení je:

11. Koupě jedné akcie přináší bezpečnější výnos než koupě podílů v akciovém fondu. Toto tvrzení je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Turková, M.Finanční vzdělání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://financni-vzdelani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.