Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Financování vlastního bydlení

Financování vlastního bydlení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Selecká
Šetření:09. 02. 2012 - 19. 02. 2012
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se týká finančních produktů určených pro financování bydlení. Dotazník by Vás měl vést k zamyšlení, jak byste byli ochotni financovat vlastní bydlení. Jaké parametry uvedených produktů byste si představovali. Při zvažování správných odpovědí byste měli hledět na současnou ekonomickou situaci a legislativu. Dotazník je zpracováván pro účely bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9380,87 %80,87 %  
muž2219,13 %19,13 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let7161,74 %61,74 %  
26 - 35 let2622,61 %22,61 %  
36 - 45 let1311,3 %11,3 %  
46 - 55 let43,48 %3,48 %  
méně jak 18 let10,87 %0,87 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné nebo gymnázium - maturita6455,65 %55,65 %  
vysokoškolské 3732,17 %32,17 %  
vyšší odborné108,7 %8,7 %  
základní21,74 %1,74 %  
studuji Střední školu s maturitou10,87 %0,87 %  
střední odborné učiliště - výuční list10,87 %0,87 %  

Graf

4. V současnosti jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studentem5951,3 %51,3 %  
zaměstnancem3933,91 %33,91 %  
osobou samostatně výdělečně činnou97,83 %7,83 %  
na mateřské dovolené54,35 %4,35 %  
nezaměstnaným32,61 %2,61 %  

Graf

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 000 Kč2622,61 %22,61 %  
do 6 000 Kč2320 %20 %  
do 20 000 Kč1412,17 %12,17 %  
do 12 000 Kč119,57 %9,57 %  
do 9 000 Kč86,96 %6,96 %  
do 16 000 Kč86,96 %6,96 %  
více jak 40 001 Kč86,96 %6,96 %  
do 25 000 Kč86,96 %6,96 %  
do 30 000 Kč76,09 %6,09 %  
mezi 30 001 Kč - 40 000 Kč21,74 %1,74 %  

Graf

6. V kterém kraji máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústecký kraj2622,61 %22,61 %  
Hlavní město Praha2420,87 %20,87 %  
Středočeský kraj1513,04 %13,04 %  
Moravskoslezský kraj119,57 %9,57 %  
Jihomoravský kraj97,83 %7,83 %  
Královehradecký kraj65,22 %5,22 %  
Jihočeský kraj43,48 %3,48 %  
Zlínský kraj43,48 %3,48 %  
Olomoucký kraj43,48 %3,48 %  
Pardubický kraj32,61 %2,61 %  
Karlovarský kraj32,61 %2,61 %  
Liberecký kraj32,61 %2,61 %  
Kraj Vysočina21,74 %1,74 %  
Plzeňský kraj10,87 %0,87 %  

Graf

7. Využíváte v současnosti produkt určený pro financování bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7666,09 %66,09 %  
ano3933,91 %33,91 %  

Graf

8. Kdybyste měli financovat vlastní bydlení, jaký způsob financování byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastními financemi6657,39 %57,39 %  
stavebním spořením5446,96 %46,96 %  
hypotečním úvěrem5346,09 %46,09 %  
úvěrem ze stavebního spoření nebo překlenovacím úvěrem2017,39 %17,39 %  
půjčkou od přátel10,87 %0,87 %  
půjčkou od rodiny10,87 %0,87 %  

Graf

9. Máte uzavřenu smlouvu o stavebním spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7262,61 %62,61 %  
ne4337,39 %37,39 %  

Graf

10. Uveďte časové rozmezí, kdy jste smlouvu o stavebním spoření sjednali.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před rokem 20043548,61 %30,43 %  
před rokem 20112940,28 %25,22 %  
nevím68,33 %5,22 %  
po roce 201122,78 %1,74 %  

Graf

11. Má někdo z Vaší rodiny, kromě Vás uzavřenu smlouvu o stavebním spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 8170,43 %70,43 %  
ne2219,13 %19,13 %  
nevím 1210,43 %10,43 %  

Graf

12. Co by Vás jako případného účastníka stavebního spoření nejvíce odradilo od uzavření smlouvy o stavebním spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší státní podpora než v předešlých letech6052,17 %52,17 %  
Nabídka jiných finančních produktů, jež jsou výhodnější5043,48 %43,48 %  
Nemožnost s finančními prostředky nakládat po dobu 6 let, jež je nutná pro připsání státní podpory (po dobu 6 let se jedná o zálohy státní podpory), případné zvýšené náklady při zrušení smlouvy do 6 let od doby jejího sepsání4539,13 %39,13 %  
Poplatek za uzavření smlouvy a jiné poplatky3631,3 %31,3 %  
Nedostatek volných finančních prostředků na spoření2723,48 %23,48 %  
nevím21,74 %1,74 %  
nestabilní zákony 10,87 %0,87 %  
nedůvěryhodnost státem ovlivňovaného produktu, změna podmínek už uzavřených smluv10,87 %0,87 %  
nejistota budoucnosti stav sporeni, sahani na stary smlouvy10,87 %0,87 %  
nedostatečná informovanost, neosobní přístup bankovních úředníků, viz naprostý nezájem bankovního poradce KB a osobní přístup, zájem, na základě plánů do budoucna na míru vypracovaná smlouva od OZ Českomoravské10,87 %0,87 %  
kdyby vláda nařídila, aby byly naspořené peníze použity taktéž na bytové potřeby, tak jako úvěr ze SS10,87 %0,87 %  

Graf

13. Pokud máte uzavřenu smlouvu o stavebním spoření nebo byste si ji uzavřeli, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhodnocení úspor s následným využitím finančních prostředků na bytové potřeby5446,96 %46,96 %  
zhodnocení úspor s následným čerpáním úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru2824,35 %24,35 %  
zhodnocení úspor bez jistého účelu2622,61 %22,61 %  
zhodnocení úspor za jiným účelem 76,09 %6,09 %  

Graf

14. Pokud by byla možnost sjednat si smlouvu o stavebním spoření bez poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, sjednali byste si tento produkt?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná4844,44 %41,74 %  
ano3936,11 %33,91 %  
nevím1412,96 %12,17 %  
ne76,48 %6,09 %  

Graf

15. Jakou výši pevné úrokové sazby byste při sjednávání smlouvy o stavebním spoření očekávali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 3 %4135,65 %35,65 %  
4 % a více3126,96 %26,96 %  
nevím2118,26 %18,26 %  
alespoň 2 %1815,65 %15,65 %  
nezáleží mi na úrokové sazbě43,48 %3,48 %  

Graf

16. Jaký maximální poplatek byste byli ochotni zaplatit za uzavření smlouvy o stavebním spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 1 000 Kč6455,65 %55,65 %  
méně jak 2 000 Kč2219,13 %19,13 %  
nevím119,57 %9,57 %  
méně jak 3 000 Kč32,61 %2,61 %  
žádný32,61 %2,61 %  
10021,74 %1,74 %  
021,74 %1,74 %  
do 100 Kč10,87 %0,87 %  
nechci stavební spoření10,87 %0,87 %  
0,5% CČ mi přijde adekvátní, víc je moc10,87 %0,87 %  
záleží na výhodnosti spoření (úroky, státní podpora)10,87 %0,87 %  
špatná otázka, poplatek je již stanoven, s tím my už bohužel nic nenaděláme10,87 %0,87 %  
Nic, nevidím rozumný důvod platit bance za to, že si u ní uložím peníze10,87 %0,87 %  
0 Kč10,87 %0,87 %  
300 kč10,87 %0,87 %  

Graf

17. Souhlasíte s výší státní podpory stavebního spoření, která nyní činí maximálně 2 000 Kč za rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nesouhlasím4640 %40 %  
částečně souhlasím4034,78 %34,78 %  
částečně nesouhlasím2118,26 %18,26 %  
ano souhlasím86,96 %6,96 %  

Graf

18. Co byste změnili na zavedeném systému stavebního spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení státní podpory7363,48 %63,48 %  
vázanost finančních prostředků ze stavebního spoření na konkrétní účely (například součást penzijního zajištění, financování studia)3631,3 %31,3 %  
vázanost finančních prostředků ze stavebního spoření jen na bytové potřeby3429,57 %29,57 %  
nevím119,57 %9,57 %  
zachování systému stavebního spoření, tak jak je nyní65,22 %5,22 %  
snížení státní podpory65,22 %5,22 %  
nic21,74 %1,74 %  
úplně zrušit dotace a podpory a snížit daně10,87 %0,87 %  
zrušit státní podporu10,87 %0,87 %  
zrušení poplatků za zřízení a vedení účtu10,87 %0,87 %  
zrušit stavební spoření jakmile to půjde10,87 %0,87 %  

Graf

19. Čerpali jste někdy úvěr určený na financování bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8977,39 %77,39 %  
ano2622,61 %22,61 %  

Graf

20. Jaký úvěr na financování bydlení jste čerpali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hypoteční úvěr1142,31 %9,57 %  
překlenovací úvěr623,08 %5,22 %  
úvěr ze stavebního spoření623,08 %5,22 %  
všechny 3 uvedené13,85 %0,87 %  
všechny nabídky: spoření, překl a hyp13,85 %0,87 %  
překlenovací úvěr i hypoteční13,85 %0,87 %  

Graf

21. Jakou maximální částku byste si byli ochotni půjčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2118,26 %18,26 %  
Do 2 000 000 Kč2017,39 %17,39 %  
Do 250 000 Kč1613,91 %13,91 %  
Do 1000 000 Kč1412,17 %12,17 %  
Do 1 500 000 Kč1311,3 %11,3 %  
Do 600 000 Kč1311,3 %11,3 %  
Nad 2 000 001 Kč 119,57 %9,57 %  
Do 400 000 Kč65,22 %5,22 %  
Nad 3 000 000 Kč10,87 %0,87 %  

Graf

22. Jakou roční úrokovou sazbu byste byli ochotni platit za úvěr určený na financování bydlení? (p. a. (per annum) značí roční úrokovou sazbu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 4 % p. a.5043,48 %43,48 %  
Do 5 % p. a.3026,09 %26,09 %  
nevím2521,74 %21,74 %  
Do 7 % p. a. 65,22 %5,22 %  
Do 6 % p. a. 43,48 %3,48 %  

Graf

23. Víte o možnosti odpočtu úroků ze základu daně z příjmu fyzických osob při úvěrovém financování bydlení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7666,09 %66,09 %  
ne3933,91 %33,91 %  

Graf

24. Byl pro Vás tento dotazník přínosný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5346,09 %46,09 %  
nevím3833,04 %33,04 %  
ano2420,87 %20,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik Vám je let?

 • odpověď 18 - 25 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 3 000 Kč na otázku 5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi studentem na otázku 4. V současnosti jste:

4. V současnosti jste:

 • odpověď studentem:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 3 000 Kč na otázku 5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 6 000 Kč na otázku 5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

7. Využíváte v současnosti produkt určený pro financování bydlení?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hypoteční úvěr na otázku 20. Jaký úvěr na financování bydlení jste čerpali?

9. Máte uzavřenu smlouvu o stavebním spoření?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi před rokem 2004 na otázku 10. Uveďte časové rozmezí, kdy jste smlouvu o stavebním spoření sjednali.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi před rokem 2011 na otázku 10. Uveďte časové rozmezí, kdy jste smlouvu o stavebním spoření sjednali.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi úvěrem ze stavebního spoření nebo překlenovacím úvěrem na otázku 8. Kdybyste měli financovat vlastní bydlení, jaký způsob financování byste zvolili?

19. Čerpali jste někdy úvěr určený na financování bydlení?

 • odpověď ano:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi hypoteční úvěr na otázku 20. Jaký úvěr na financování bydlení jste čerpali?

23. Víte o možnosti odpočtu úroků ze základu daně z příjmu fyzických osob při úvěrovém financování bydlení?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 45 let na otázku 2. Kolik Vám je let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hypoteční úvěr na otázku 20. Jaký úvěr na financování bydlení jste čerpali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V současnosti jste:

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

6. V kterém kraji máte trvalé bydliště?

7. Využíváte v současnosti produkt určený pro financování bydlení?

8. Kdybyste měli financovat vlastní bydlení, jaký způsob financování byste zvolili?

9. Máte uzavřenu smlouvu o stavebním spoření?

10. Uveďte časové rozmezí, kdy jste smlouvu o stavebním spoření sjednali.

11. Má někdo z Vaší rodiny, kromě Vás uzavřenu smlouvu o stavebním spoření?

12. Co by Vás jako případného účastníka stavebního spoření nejvíce odradilo od uzavření smlouvy o stavebním spoření?

13. Pokud máte uzavřenu smlouvu o stavebním spoření nebo byste si ji uzavřeli, z jakého důvodu?

14. Pokud by byla možnost sjednat si smlouvu o stavebním spoření bez poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, sjednali byste si tento produkt?

15. Jakou výši pevné úrokové sazby byste při sjednávání smlouvy o stavebním spoření očekávali?

16. Jaký maximální poplatek byste byli ochotni zaplatit za uzavření smlouvy o stavebním spoření?

17. Souhlasíte s výší státní podpory stavebního spoření, která nyní činí maximálně 2 000 Kč za rok?

18. Co byste změnili na zavedeném systému stavebního spoření?

19. Čerpali jste někdy úvěr určený na financování bydlení?

20. Jaký úvěr na financování bydlení jste čerpali?

21. Jakou maximální částku byste si byli ochotni půjčit?

22. Jakou roční úrokovou sazbu byste byli ochotni platit za úvěr určený na financování bydlení? (p. a. (per annum) značí roční úrokovou sazbu)

23. Víte o možnosti odpočtu úroků ze základu daně z příjmu fyzických osob při úvěrovém financování bydlení?

24. Byl pro Vás tento dotazník přínosný?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V současnosti jste:

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

6. V kterém kraji máte trvalé bydliště?

7. Využíváte v současnosti produkt určený pro financování bydlení?

8. Kdybyste měli financovat vlastní bydlení, jaký způsob financování byste zvolili?

9. Máte uzavřenu smlouvu o stavebním spoření?

10. Uveďte časové rozmezí, kdy jste smlouvu o stavebním spoření sjednali.

11. Má někdo z Vaší rodiny, kromě Vás uzavřenu smlouvu o stavebním spoření?

12. Co by Vás jako případného účastníka stavebního spoření nejvíce odradilo od uzavření smlouvy o stavebním spoření?

13. Pokud máte uzavřenu smlouvu o stavebním spoření nebo byste si ji uzavřeli, z jakého důvodu?

14. Pokud by byla možnost sjednat si smlouvu o stavebním spoření bez poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, sjednali byste si tento produkt?

15. Jakou výši pevné úrokové sazby byste při sjednávání smlouvy o stavebním spoření očekávali?

16. Jaký maximální poplatek byste byli ochotni zaplatit za uzavření smlouvy o stavebním spoření?

17. Souhlasíte s výší státní podpory stavebního spoření, která nyní činí maximálně 2 000 Kč za rok?

18. Co byste změnili na zavedeném systému stavebního spoření?

19. Čerpali jste někdy úvěr určený na financování bydlení?

20. Jaký úvěr na financování bydlení jste čerpali?

21. Jakou maximální částku byste si byli ochotni půjčit?

22. Jakou roční úrokovou sazbu byste byli ochotni platit za úvěr určený na financování bydlení? (p. a. (per annum) značí roční úrokovou sazbu)

23. Víte o možnosti odpočtu úroků ze základu daně z příjmu fyzických osob při úvěrovém financování bydlení?

24. Byl pro Vás tento dotazník přínosný?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Selecká, L.Financování vlastního bydlení (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://financovani-bydleni-a-produk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.