Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Financování canisterapie

Financování canisterapie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Strnadlová
Šetření:22. 03. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jmenuji se Adéla Strnadlová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru Veřejná ekonomika a správa, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění ankety, která je součástí mé bakalářské práce na téma Problematika financování alternativních metod sociální práce s klientem. Výzkum je anonymní, získané informace budou použity pro účely vypracování bakalářské práce. V rámci bakalářského studia jsem vykonávala praxi u paní Heleny Fejkusové, v Podaných rukou, o. s.

Odpovědi respondentů

1. Označte, do které skupiny patříte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [canisterapeutotázka č. 2, sociální pracovníkotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
canisterapeut3050 %50 %  
sociální pracovník3050 %50 %  

Graf

2. Souhlasíte, aby v rámci komplexní rekonvalescence mohli canisterapii ordinovat lékaři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5185 %85 %  
ne915 %15 %  

Graf

3. Vyberte z následujících možností způsob úhrady asistenčního psa, který je dle Vás nejvhodnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [úhrada klientemotázka č. 4, úhrada pojišťovnamiotázka č. 4, úhrada částečně klientem, částečně pojišťovnamiotázka č. 4, úhrada rodinou klienta, pokud klient není soběstačnýotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úhrada částečně klientem, částečně pojišťovnami2440 %40 %  
úhrada pojišťovnami2135 %35 %  
úhrada klientem813,33 %13,33 %  
úhrada rodinou klienta, pokud klient není soběstačný711,67 %11,67 %  

Graf

4. Označte věkovou skupinu, do níž se řadíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18 – 25 let → konec dotazníku, 26 - 35 let → konec dotazníku, 36 - 45 let → konec dotazníku, 46 a více let → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 45 let2745 %45 %  
46 a více let1830 %30 %  
26 - 35 let813,33 %13,33 %  
18 – 25 let711,67 %11,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Označte, do které skupiny patříte.

2. Souhlasíte, aby v rámci komplexní rekonvalescence mohli canisterapii ordinovat lékaři?

3. Vyberte z následujících možností způsob úhrady asistenčního psa, který je dle Vás nejvhodnější.

4. Označte věkovou skupinu, do níž se řadíte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Označte, do které skupiny patříte.

2. Souhlasíte, aby v rámci komplexní rekonvalescence mohli canisterapii ordinovat lékaři?

3. Vyberte z následujících možností způsob úhrady asistenčního psa, který je dle Vás nejvhodnější.

4. Označte věkovou skupinu, do níž se řadíte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (92,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadlová, A.Financování canisterapie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://financovani-canisterapie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.