Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Financování neziskové organizace

Financování neziskové organizace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Benešová
Šetření:29. 08. 2014 - 05. 09. 2014
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy podnikání a dotazník je vytvořen pro mou bakalářskou práci s názvem Nezisková organizace a její financování. Prosím o vyplnění dotazníku, které nezabere mnoho času.

Děkuji Veronika Benešová

Odpovědi respondentů

1. Přispíváte neziskovým organizacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5754,81 %54,81 %  
Ne4745,19 %45,19 %  

Graf

2. Pokud nepřispíváte, označte jeden z důvodů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám dostatek financí2144,68 %20,19 %  
Ať jim dá peníze stát z mých daní1634,04 %15,38 %  
Ať se starají sami o sebe1021,28 %9,62 %  

Graf

3. Odkud se nejčastěji dozvídáte o neziskových organizacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4745,19 %45,19 %  
Rádio či televze3230,77 %30,77 %  
Časopis či noviny1312,5 %12,5 %  
Rodina či přátelé109,62 %9,62 %  
Email21,92 %1,92 %  

Graf

4. Pokud přispíváte neziskové organizaci, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřispívám3735,58 %35,58 %  
Posílám peníze na účet konkrétní neziskové organizace2120,19 %20,19 %  
Pomocí DMS1817,31 %17,31 %  
Peníze dávám do kasiček dobrovolníků1615,38 %15,38 %  
Jinak76,73 %6,73 %  
Na benefičních akcích54,81 %4,81 %  

Graf

5. Na který typ neziskové organizace byste byli ochotni nejvíce přispět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti3432,69 %32,69 %  
Zdravotní péče3230,77 %30,77 %  
Jiné1918,27 %18,27 %  
Kultura76,73 %6,73 %  
Senioři76,73 %6,73 %  
Etnické menšiny54,81 %4,81 %  

Graf

6. Která z uvedených možností propagačních kampaní neziskové organizace na vás nejvíce působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní prezentace2625 %25 %  
Charitativní večer1817,31 %17,31 %  
Den otevřených dveří1615,38 %15,38 %  
Sociální síť, internet1514,42 %14,42 %  
Prodej výrobků1514,42 %14,42 %  
Reklama87,69 %7,69 %  
Leták43,85 %3,85 %  
Email21,92 %1,92 %  

Graf

7. Která z uvedených možností propagačních kampaní neziskové organizace je podle vás nevyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Email3028,85 %28,85 %  
Leták2120,19 %20,19 %  
Prodej výrobků1817,31 %17,31 %  
Reklama1817,31 %17,31 %  
Charitatní večer65,77 %5,77 %  
Osobní prezentace54,81 %4,81 %  
Den otevřených dveří54,81 %4,81 %  
Socíální sítě, internet10,96 %0,96 %  

Graf

8. Jakou částkou jste ochotni přispět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 - 400 Kč3937,5 %37,5 %  
Do 100 Kč2927,88 %27,88 %  
Nad 800 Kč1514,42 %14,42 %  
Žádnou1413,46 %13,46 %  
400 - 800 Kč76,73 %6,73 %  

Graf

9. Je pro vás důležitá zpětná vazba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8379,81 %79,81 %  
Ne2120,19 %20,19 %  

Graf

10. Jaký typ spolupráce s neziskovou organizací preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dlouhodobý4644,23 %44,23 %  
Jednorázový příspěvěk4240,38 %40,38 %  
Žádný1615,38 %15,38 %  

Graf

11. Stává se pro vás nezisková organizace důvěryhodnější, pokud jí podporuje známá osobnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6562,5 %62,5 %  
Ano3937,5 %37,5 %  

Graf

12. Znáte neziskovou organizaci Alfa Human Service?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7673,08 %73,08 %  
Ne, ale zajímá mě, co dělají2120,19 %20,19 %  
Ano76,73 %6,73 %  

Graf

13. Alfa Human Service působí v oblasti sociálních služeb a školství. Svojí činnost realizuje prostřednictvím vzdělávání dospělých osob, zejména pracovníků státní a veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, nelékařských pracovnků a pečujících osob o závislého rodinného příslušníka. Přispěli byste této organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6865,38 %65,38 %  
Ano3634,62 %34,62 %  

Graf

14. Jakou částkou byste byli ochotni přispět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou6057,69 %57,69 %  
Do 100 Kč2524,04 %24,04 %  
100 - 400 Kč1716,35 %16,35 %  
400-800 Kč10,96 %0,96 %  
Nad 800 Kč10,96 %0,96 %  

Graf

15. Ja by se podle vás mělo toto sdružení propagovat, aby bylo známější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezentovat příběhy lidí, kterým sdružení pomohlo4442,31 %42,31 %  
Internet, sociální sítě2423,08 %23,08 %  
Reklama v médiích1615,38 %15,38 %  
Pořádání benefičních akcí109,62 %9,62 %  
Letáky u lékařů, sociální správa65,77 %5,77 %  
Podporou známých osobností43,85 %3,85 %  

Graf

16. Bylo by pro vás zajímavé zveřejnění dárců na webových stránkách sdružení?

1 nejméně, 4 nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
2.2121.186

Graf

17. Jak moc je pro vás důležité, ab sdružení mělo na svých webových stránkách uvedené výroční zprávy?

1 nejméně, 4 nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
3.1731.085

Graf

18. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6764,42 %64,42 %  
Muž3735,58 %35,58 %  

Graf

19. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let4240,38 %40,38 %  
31 - 40 let3634,62 %34,62 %  
41 - 60 let2221,15 %21,15 %  
Do 20 let32,88 %2,88 %  
61 let a více10,96 %0,96 %  

Graf

20. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/ svobodná6360,58 %60,58 %  
Ženatý/ vdaná3129,81 %29,81 %  
Rozvedený/ rozvedená87,69 %7,69 %  
Vdovec/ vdova21,92 %1,92 %  

Graf

21. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5149,04 %49,04 %  
Středoškolské s maturitou4139,42 %39,42 %  
Středoškolské bez maturity65,77 %5,77 %  
Vyšší odborné43,85 %3,85 %  
Základní vzdělání21,92 %1,92 %  

Graf

22. Jaká je velikost obce, kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec nad 100 001 obavatel5451,92 %51,92 %  
Obec pod 2 000 obyvatel1514,42 %14,42 %  
Obec od 50 001 do 100 000 obyvatel1312,5 %12,5 %  
Obec od 10 001 do 50 000 obyvatel1211,54 %11,54 %  
Obec od 2 001 do 10 000 obyvatel109,62 %9,62 %  

Graf

23. Jaký je váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 20 000 Kč3028,85 %28,85 %  
20 001 - 30 000 Kč2322,12 %22,12 %  
Pod 10 000 Kč2120,19 %20,19 %  
30 001 Kč a více1817,31 %17,31 %  
Bez příjmu ( finanční závislost např. na rodičích)1211,54 %11,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Přispíváte neziskovým organizacím?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodina či přátelé na otázku 3. Odkud se nejčastěji dozvídáte o neziskových organizacích?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Posílám peníze na účet konkrétní neziskové organizace na otázku 4. Pokud přispíváte neziskové organizaci, jakým způsobem?
 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřispívám na otázku 4. Pokud přispíváte neziskové organizaci, jakým způsobem?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ať jim dá peníze stát z mých daní na otázku 2. Pokud nepřispíváte, označte jeden z důvodů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ať se starají sami o sebe na otázku 2. Pokud nepřispíváte, označte jeden z důvodů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám dostatek financí na otázku 2. Pokud nepřispíváte, označte jeden z důvodů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný na otázku 10. Jaký typ spolupráce s neziskovou organizací preferujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou na otázku 8. Jakou částkou jste ochotni přispět?

13. Alfa Human Service působí v oblasti sociálních služeb a školství. Svojí činnost realizuje prostřednictvím vzdělávání dospělých osob, zejména pracovníků státní a veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, nelékařských pracovnků a pečujících osob o závislého rodinného příslušníka. Přispěli byste této organizaci?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou na otázku 14. Jakou částkou byste byli ochotni přispět?

18. Jaké je vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001 - 20 000 Kč na otázku 23. Jaký je váš měsíční příjem?

20. Jaký je váš rodinný stav?

 • odpověď Svobodný/ svobodná:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bez příjmu ( finanční závislost např. na rodičích) na otázku 23. Jaký je váš měsíční příjem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přispíváte neziskovým organizacím?

2. Pokud nepřispíváte, označte jeden z důvodů:

3. Odkud se nejčastěji dozvídáte o neziskových organizacích?

4. Pokud přispíváte neziskové organizaci, jakým způsobem?

5. Na který typ neziskové organizace byste byli ochotni nejvíce přispět?

6. Která z uvedených možností propagačních kampaní neziskové organizace na vás nejvíce působí?

7. Která z uvedených možností propagačních kampaní neziskové organizace je podle vás nevyhovující?

8. Jakou částkou jste ochotni přispět?

9. Je pro vás důležitá zpětná vazba?

10. Jaký typ spolupráce s neziskovou organizací preferujete?

11. Stává se pro vás nezisková organizace důvěryhodnější, pokud jí podporuje známá osobnost?

12. Znáte neziskovou organizaci Alfa Human Service?

13. Alfa Human Service působí v oblasti sociálních služeb a školství. Svojí činnost realizuje prostřednictvím vzdělávání dospělých osob, zejména pracovníků státní a veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, nelékařských pracovnků a pečujících osob o závislého rodinného příslušníka. Přispěli byste této organizaci?

14. Jakou částkou byste byli ochotni přispět?

15. Ja by se podle vás mělo toto sdružení propagovat, aby bylo známější?

16. Bylo by pro vás zajímavé zveřejnění dárců na webových stránkách sdružení?

17. Jak moc je pro vás důležité, ab sdružení mělo na svých webových stránkách uvedené výroční zprávy?

18. Jaké je vaše pohlaví?

19. Jaký je váš věk?

20. Jaký je váš rodinný stav?

21. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

22. Jaká je velikost obce, kde bydlíte?

23. Jaký je váš měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přispíváte neziskovým organizacím?

2. Pokud nepřispíváte, označte jeden z důvodů:

3. Odkud se nejčastěji dozvídáte o neziskových organizacích?

4. Pokud přispíváte neziskové organizaci, jakým způsobem?

5. Na který typ neziskové organizace byste byli ochotni nejvíce přispět?

6. Která z uvedených možností propagačních kampaní neziskové organizace na vás nejvíce působí?

7. Která z uvedených možností propagačních kampaní neziskové organizace je podle vás nevyhovující?

8. Jakou částkou jste ochotni přispět?

9. Je pro vás důležitá zpětná vazba?

10. Jaký typ spolupráce s neziskovou organizací preferujete?

11. Stává se pro vás nezisková organizace důvěryhodnější, pokud jí podporuje známá osobnost?

12. Znáte neziskovou organizaci Alfa Human Service?

13. Alfa Human Service působí v oblasti sociálních služeb a školství. Svojí činnost realizuje prostřednictvím vzdělávání dospělých osob, zejména pracovníků státní a veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, nelékařských pracovnků a pečujících osob o závislého rodinného příslušníka. Přispěli byste této organizaci?

14. Jakou částkou byste byli ochotni přispět?

15. Ja by se podle vás mělo toto sdružení propagovat, aby bylo známější?

16. Bylo by pro vás zajímavé zveřejnění dárců na webových stránkách sdružení?

17. Jak moc je pro vás důležité, ab sdružení mělo na svých webových stránkách uvedené výroční zprávy?

18. Jaké je vaše pohlaví?

19. Jaký je váš věk?

20. Jaký je váš rodinný stav?

21. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

22. Jaká je velikost obce, kde bydlíte?

23. Jaký je váš měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Benešová, V.Financování neziskové organizace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://financovani-neziskove-organi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.