Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní hodnoty

Firemní hodnoty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Ulbertová
Šetření:24. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Kterou z následujících firemních hodnot, považujete za přínosnou pro firmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká kvalita výrobků930 %30 %  
Péče o zákazníka723,33 %23,33 %  
Poctivost a otevřenost516,67 %16,67 %  
Vzájemný respekt a spolupráce413,33 %13,33 %  
Týmová práce310 %10 %  
Rozmanitost výrobků26,67 %6,67 %  

Graf

2. Kterou z následujících firemních hodnot, považujete za přínosnou pro zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzájemný respekt a spolupráce2066,67 %66,67 %  
Týmová práce413,33 %13,33 %  
Poctivost a otevřenost413,33 %13,33 %  
Vysoká kvalita výrobků13,33 %3,33 %  
Konstruktivní kritika13,33 %3,33 %  

Graf

3. Pro kterou z následujících společností byste chtěli pracovat? Která společnost, by vám byla z pohledu firemních hodnot nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upřímnost a otevřenost, individuální iniciativa, péče o zákazníka, týmová práce, rozvoj zaměstnanců, vzájemná důvěra a respekt930 %30 %  
Péče o zákazníka a jeho potřeby, péče o zaměstnance, etika v podnikání, podpora charity, neustálé zlepšování826,67 %26,67 %  
Péče o zákazníka, kvalitní výrobky, rozmanitost výrobků, upřímnost a otevřenost, udržování krátkodobé i dlouhodobé rovnováhy podniku, vzájemný respekt826,67 %26,67 %  
Schopný management, individuální odměna, kvalita, týmový duch, inovace, pozitivní příspěvek pro společnost, agresivita516,67 %16,67 %  

Graf

4. Ovlivnily by vaše rozhodování o budoucím povolání, firemní hodnoty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2480 %80 %  
ne620 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ulbertová, H.Firemní hodnoty (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://firemni-hodnoty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.