Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní kreativita

Firemní kreativita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Tranová
Šetření:21. 04. 2015 - 27. 04. 2015
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený/á respondente/ko, ráda bych Vás poprosila o pár minut času, nutných pro vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, jak vnímáte kreativitu a její možnosti, a to obzvláště ve firemním prostředí.

Odpovědi respondentů

1. Kreativita ve firemní organizaci je dle Vás dnes:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
požadována5265,82 %65,82 %  
nežádoucí2025,32 %25,32 %  
přirozená11,27 %1,27 %  
Zalezi na firme, ale rekl bych ze globalne spise ne11,27 %1,27 %  
Zalezi na typu organizace11,27 %1,27 %  
Podle typu firmy11,27 %1,27 %  
záleží na typu firmy11,27 %1,27 %  
záleží na druhu organizace a užším zaměření11,27 %1,27 %  
Záleží na dané firmě - někde je požadována, jinde ne.11,27 %1,27 %  

Graf

2. Setkal/a jste se v rámci požadavků na zaměstnance s požadavkem "být kreativní"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5468,35 %68,35 %  
Ne2531,65 %31,65 %  

Graf

3. Požadavek "být kreativní" v rámci svého zaměstnání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vítám jako výzvu5468,35 %68,35 %  
vyžaduji1215,19 %15,19 %  
odmítám jako nemožné78,86 %8,86 %  
odmítám jako zavazující56,33 %6,33 %  
zrovna v mém povolání se kreativita nijak zvlášť uplatnit nedá a ani se neoceňuje, každopádně do budoucna by asi byla potřeba.11,27 %1,27 %  

Graf

4. Požadavek "být kreativní" chápu jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažit se být originální, zapomenout na limity5569,62 %69,62 %  
Být samostatný při zvládání povinností a možných těžkostí1620,25 %20,25 %  
oboje56,33 %6,33 %  
kombinace obou variant, ovšem nebýt originální za každu cenu11,27 %1,27 %  
hledat jiné cesty a řešení11,27 %1,27 %  
kombinace předchozích odpovědí11,27 %1,27 %  
obě nabízené možnosti.11,27 %1,27 %  
Mít nápady a předkládat je vedoucímu.11,27 %1,27 %  

Graf

5. Kreativita ve firemní prostředí podle Vás může:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšit pozici na trhu (inovace)5367,09 %67,09 %  
zlepšit vnímání firmy (image)4556,96 %56,96 %  
přispět k lepšímu pracovnímu prostředí3240,51 %40,51 %  
přispět k lepší pracovnímu prostředí22,53 %2,53 %  
je k ničemu11,27 %1,27 %  
způsobit zmatky a spatne vztahy11,27 %1,27 %  
Záleží na situaci.11,27 %1,27 %  

Graf

Pro potřebu zpracování výsledků prosím o několik informací o Vás.

6. Jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5873,42 %73,42 %  
Muž2126,58 %26,58 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24911,69 %11,39 %  
2279,09 %8,86 %  
2756,49 %6,33 %  
2556,49 %6,33 %  
2356,49 %6,33 %  
2656,49 %6,33 %  
4245,19 %5,06 %  
3533,9 %3,8 %  
4133,9 %3,8 %  
2833,9 %3,8 %  
ostatní odpovědi 21
45
31
44
39
33
32
19
20
49
43
38
65
52
46
15
47
2836,36 %35,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.93
Minimum:20
Maximum:47
Variační rozpětí:27
Rozptyl:68.15
Směrodatná odchylka:8.26
Medián:26
Modus:24

Graf

8. V jakém jste pracovním poměru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstanec3848,72 %48,1 %  
Student/absolvent2228,21 %27,85 %  
OSVČ1316,67 %16,46 %  
na mateřské dovolené11,28 %1,27 %  
Pracující student11,28 %1,27 %  
kombinace Studenta a Zaměstnance 11,28 %1,27 %  
důchod11,28 %1,27 %  
Nezaměstnaný11,28 %1,27 %  

Graf

9. Kreativita ve firemní organizaci je dle Vás dnes: [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle typu firmy5100 %6,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kreativita ve firemní organizaci je dle Vás dnes:

2. Setkal/a jste se v rámci požadavků na zaměstnance s požadavkem "být kreativní"?

3. Požadavek "být kreativní" v rámci svého zaměstnání:

4. Požadavek "být kreativní" chápu jako:

5. Kreativita ve firemní prostředí podle Vás může:

6. Jsem:

7. Jaký je Váš věk?

8. V jakém jste pracovním poměru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kreativita ve firemní organizaci je dle Vás dnes:

2. Setkal/a jste se v rámci požadavků na zaměstnance s požadavkem "být kreativní"?

3. Požadavek "být kreativní" v rámci svého zaměstnání:

4. Požadavek "být kreativní" chápu jako:

5. Kreativita ve firemní prostředí podle Vás může:

6. Jsem:

7. Jaký je Váš věk?

8. V jakém jste pracovním poměru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tranová, I.Firemní kreativita (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://firemni-kreativita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.