Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní kultura a její význam pro řízení maloobchodu.

Firemní kultura a její význam pro řízení maloobchodu.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Doleželová
Šetření:17. 02. 2016 - 31. 03. 2016
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):28 / 28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je analyzovat firemní kulturu v maloobchodě. 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let1642,11 %42,11 %  
31 - 40 let1436,84 %36,84 %  
41 - 50 let410,53 %10,53 %  
51 - 60 let37,89 %7,89 %  
nad 60 let12,63 %2,63 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2565,79 %65,79 %  
muž1334,21 %34,21 %  

Graf

3. Jak dlouho pracujete ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 let1231,58 %31,58 %  
1 - 3 roky718,42 %18,42 %  
3 - 5 let718,42 %18,42 %  
nad 16 let615,79 %15,79 %  
méně než 1 rok410,53 %10,53 %  
10 - 16 let25,26 %5,26 %  

Graf

4. Vaše pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec3078,95 %78,95 %  
manažer821,05 %21,05 %  

Graf

5. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou1642,11 %42,11 %  
vysokoškolské vzdělání - magisterské821,05 %21,05 %  
střední odborné bez maturity615,79 %15,79 %  
vyšší odborné vzdělání410,53 %10,53 %  
vysokoškolské vzdělání - bakalářské410,53 %10,53 %  

Graf

6. Jak jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a2565,79 %65,79 %  
spíše nespokojen/a513,16 %13,16 %  
nespokojen/a410,53 %10,53 %  
velmi spokojen/a410,53 %10,53 %  

Graf

7. Většina zaměstnanců je zapojena do své práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2155,26 %55,26 %  
souhlasím923,68 %23,68 %  
spíše nesouhlasím615,79 %15,79 %  
nesouhlasím12,63 %2,63 %  
nevím12,63 %2,63 %  

Graf

8. Informace jsou dostupné každému, kdo je potřebuje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1950 %50 %  
souhlasím1026,32 %26,32 %  
nesouhlasím410,53 %10,53 %  
spíše nesouhlasím37,89 %7,89 %  
nevím25,26 %5,26 %  

Graf

9. Aktivně se podporuje spolupráce mezi jednotlivými odděleními ve společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1128,95 %28,95 %  
spíše nesouhlasím1128,95 %28,95 %  
souhlasím821,05 %21,05 %  
nevím513,16 %13,16 %  
nesouhlasím37,89 %7,89 %  

Graf

10. Zaměstnanci pracují jako součást týmu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1539,47 %39,47 %  
souhlasím923,68 %23,68 %  
spíše nesouhlasím513,16 %13,16 %  
nevím513,16 %13,16 %  
nesouhlasím410,53 %10,53 %  

Graf

11. K dosažení jednotlivých úkolů se využívá týmová spolupráce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1334,21 %34,21 %  
souhlasím1026,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím923,68 %23,68 %  
nesouhlasím410,53 %10,53 %  
nevím25,26 %5,26 %  

Graf

12. Schopnosti zaměstnanců se pořád zdokonalují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1128,95 %28,95 %  
souhlasím923,68 %23,68 %  
spíše souhlasím821,05 %21,05 %  
nevím615,79 %15,79 %  
nesouhlasím410,53 %10,53 %  

Graf

13. Společnost investuje do odbornosti svých zaměstnanců.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1436,84 %36,84 %  
souhlasím923,68 %23,68 %  
spíše souhlasím718,42 %18,42 %  
nesouhlasím513,16 %13,16 %  
nevím37,89 %7,89 %  

Graf

14. Schopnosti a znalosti zaměstnanců se považují za konkurenční výhodu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1231,58 %31,58 %  
spíše nesouhlasím923,68 %23,68 %  
souhlasím821,05 %21,05 %  
nesouhlasím513,16 %13,16 %  
nevím410,53 %10,53 %  

Graf

15. Často se objevují problémy ve shodě v zásadních otázkách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1026,32 %26,32 %  
nevím923,68 %23,68 %  
souhlasím821,05 %21,05 %  
spíše nesouhlasím821,05 %21,05 %  
nesouhlasím37,89 %7,89 %  

Graf

16. Existuje jednoznačná shoda názorů na to, jak se věci mají dělat správně a jak se dělají chybně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1436,84 %36,84 %  
spíše nesouhlasím1334,21 %34,21 %  
nesouhlasím410,53 %10,53 %  
souhlasím410,53 %10,53 %  
nevím37,89 %7,89 %  

Graf

17. Snahy o provedení změny se střetávají s odporem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1847,37 %47,37 %  
souhlasím821,05 %21,05 %  
spíše nesouhlasím513,16 %13,16 %  
nesouhlasím410,53 %10,53 %  
nevím37,89 %7,89 %  

Graf

18. Připomínky a doporučení od zákazníků vedou ke změnám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1334,21 %34,21 %  
spíše souhlasím1128,95 %28,95 %  
nevím615,79 %15,79 %  
souhlasím513,16 %13,16 %  
nesouhlasím37,89 %7,89 %  

Graf

19. Názory zákazníků mají vliv na rozhodování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1744,74 %44,74 %  
spíše nesouhlasím923,68 %23,68 %  
nesouhlasím513,16 %13,16 %  
souhlasím513,16 %13,16 %  
nevím25,26 %5,26 %  

Graf

20. Podporuje se přímá komunikaci mezi zákazníky a zaměstnanci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1128,95 %28,95 %  
souhlasím1026,32 %26,32 %  
nesouhlasím718,42 %18,42 %  
spíše nesouhlasím615,79 %15,79 %  
nevím410,53 %10,53 %  

Graf

21. Stanovené cíle jsou nerealistické.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1128,95 %28,95 %  
souhlasím923,68 %23,68 %  
nesouhlasím718,42 %18,42 %  
nevím615,79 %15,79 %  
spíše nesouhlasím513,16 %13,16 %  

Graf

22. Stanovené úkoly nám byly předem vysvětleny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1950 %50 %  
souhlasím718,42 %18,42 %  
nesouhlasím513,16 %13,16 %  
spíše nesouhlasím513,16 %13,16 %  
nevím25,26 %5,26 %  

Graf

23. Řadoví zaměstnanci mají možnost vypracovat se do středního či vyššího managementu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2565,79 %65,79 %  
nesouhlasím718,42 %18,42 %  
nevím615,79 %15,79 %  

Graf

24. Jste spokojeni s poskytovanými benefity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2155,26 %55,26 %  
ano1642,11 %42,11 %  
nevím12,63 %2,63 %  

Graf

25. Do jaké hloubky znáte etický kodex

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdysi jsem jej četl/a1231,58 %31,58 %  
dobře923,68 %23,68 %  
nikdy jsem ho neviděl/a821,05 %21,05 %  
prolistoval/a jsem ho513,16 %13,16 %  
detailně410,53 %10,53 %  

Graf

26. Jsou nově přijímající zaměstnanci seznámeni s etickým kodexem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1744,74 %44,74 %  
nevím1436,84 %36,84 %  
ne718,42 %18,42 %  

Graf

27. Pokud víte, že došlo k porušení etického kodexu, jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upozorním dotyčného, aby se takového chování vyvaroval1950 %50 %  
nebudu žalovat1026,32 %26,32 %  
nahlásím, i když vím, že pro dotyčného to může znamenat rozvázání pracovního poměru410,53 %10,53 %  
nahlásím to při opakování porušení37,89 %7,89 %  
musím to nahlásit, je to má povinnost25,26 %5,26 %  

Graf

28. Jaké etické problémy ve vaší společnosti považujete za nejdůležitější (vyberte max. 5)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedodržování zákonů (přestávky v práci, pracovní doba apod.)1642,11 %42,11 %  
bezohlednost, agresivita, nečestné zacházení ze strany nadřízených1642,11 %42,11 %  
bezohlednost, agresivita ze strany ostatních zaměstnanců1436,84 %36,84 %  
špatná pracovní morálka1334,21 %34,21 %  
nekvalitní zboží1128,95 %28,95 %  
korupce, podvody, úplatky,1026,32 %26,32 %  
nadstandardní obchodní vztahy s dodavateli (dárky, odměny apod.)718,42 %18,42 %  
diskriminace žen718,42 %18,42 %  
konflikt zájmů615,79 %15,79 %  
nedodržování obchodních podmínek37,89 %7,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doleželová, P.Firemní kultura a její význam pro řízení maloobchodu. (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://firemni-kultura-a-jeji-vyzna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.