Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní vzdělávání a jeho přínos pro organizaci

Firemní vzdělávání a jeho přínos pro organizaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vránová
Šetření:31. 03. 2011 - 15. 04. 2011
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení zaměstnanci společnosti Vodafone Czech Republic a.s.,


obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na výzkumu, který se zabývá vzdělávacím systémem Vaší společnosti. Cílem je zjistit, jak si Vodafone stojí v oblasti firemního vzdělávání a na základě získaných dat navrhnout opatření za účelem zvýšení Vaší spokojenosti. Výsledky výzkumu budou využity v mé diplomové práci „Firemní vzdělávání a jeho přínos pro organizaci“ a současně budou poskytnuty vedení společnosti. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere vice než 3 minuty.
 

Prosím Vás o spolupráci a předem Vám za čas věnovaný dotazníku děkuji.

 

Kateřina Vránová
 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pociťujete potřebu rozvíjet se a zdokonalovat ve Vašem povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím675 %75 %  
spíše souhlasím225 %25 %  

Graf

2. Zabývá se podle Vás Vodafone dostatečně rozvojem svých zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím450 %50 %  
ano225 %25 %  
ne225 %25 %  

Graf

3. Vzdělávacích aktivit se účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý měsíc337,5 %37,5 %  
Každého čtvrt roku225 %25 %  
Každý půl rok225 %25 %  
Nepravidelně, dle potřeby112,5 %12,5 %  

Graf

4. Tento počet je pro Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřený562,5 %62,5 %  
nízký225 %25 %  
vysoký112,5 %12,5 %  

Graf

5. Máte možnost účastnit se vzdělávacích aktivity podle svých požadavků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím337,5 %37,5 %  
ano337,5 %37,5 %  
ne225 %25 %  

Graf

6. Kde získáváte informace o nabízených školeních?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Firemni posta

na internetu

na našem personálním oddělení

7. Jaké formy školení upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seminář562,5 %62,5 %  
E-learning225 %25 %  
Instruktáž112,5 %12,5 %  

Graf

8. Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a dovedností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím562,5 %62,5 %  
ano225 %25 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

9. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano, uveďte, prosím, jakou formou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

odmeny

10. Co Vás osobně nejvíce motivuje k dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem dozvědět se něco nového 675 %75 %  
Zvýšení mzdy či platu225 %25 %  

Graf

11. Co od firemního vzdělávání očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce225 %25 %  
Zlepšení postavení v týmu 225 %25 %  
Pracovní postup225 %25 %  
Získání kvalifikace 112,5 %12,5 %  
Uplatnění vlastního potenciálu při nových příležitostech112,5 %12,5 %  

Graf

12. Které vzdělávací aktivity považujete za nejpřínosnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné znalosti (např. znalost cizích jazyků, práce na PC)675 %75 %  
Manažerské dovednosti (např. vedení, motivace týmů, delegování) 225 %25 %  

Graf

13. Jak jste spokojen(a) s úrovní lektorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen(a) 562,5 %62,5 %  
Spíše spokojen(a)225 %25 %  
Nespokojen(a)112,5 %12,5 %  

Graf

14. Jak byste ohodnotil(a) úroveň organizace školení? Hodnocení jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2675 %75 %  
1225 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.21
Směrodatná odchylka:0.46
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Jak probíhá vyhodnocení účinnosti školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praktické zkoušení337,5 %37,5 %  
Test337,5 %37,5 %  
Až v provozu samotnou prací112,5 %12,5 %  
Vyhodnocení neporobíhá112,5 %12,5 %  

Graf

16. Kolik let pracujete ve Vodafone?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2450 %50 %  
1225 %25 %  
0.00001112,5 %12,5 %  
3112,5 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.63
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:2

Graf

17. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena787,5 %87,5 %  
Muž112,5 %12,5 %  

Graf

18. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35let562,5 %62,5 %  
18-25 let225 %25 %  
36-45let112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vránová, K.Firemní vzdělávání a jeho přínos pro organizaci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://firemni-vzdelavani-a-jeho-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.