Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > flexibilní pracovní úvazky

flexibilní pracovní úvazky

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Bernášková
Šetření:05. 03. 2012 - 31. 03. 2012
Počet respondentů:186
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych vás požádala o vyplnění jednoduchého dotazníku zaměřeného na flexibilní (zkrácené) pracovní úvazky. Výsledky budou použity do diplomové práce nazvané "Vývoj a uplatnění žen na trhu práce od roku 1989" realizované na Technické univerzitě v Liberci.

děkuji vám

Blanka Bernášková

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte názor na flexibilní (zkrácené) pracovní úvazky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, líbí se mi tato možnost,15784,41 %84,41 %  
nemám vyhraněný názor.2111,29 %11,29 %  
ne, přinášejí více nevýhod než výhod,84,3 %4,3 %  

Graf

2. Uvažoval/a jste někdy, že byste využil/a flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, uvažuji o této možnosti,9148,92 %48,92 %  
ano, jsem tímto způsobem zaměstnán/a, 4524,19 %24,19 %  
nepřemýšlel/a jsem o tom.3016,13 %16,13 %  
ne,2010,75 %10,75 %  

Graf

3. Nabízí podnik, ve kterém jste zaměstnán/a, tuto možnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,10455,91 %55,91 %  
ne,5026,88 %26,88 %  
nevím o této možnosti.3217,2 %17,2 %  

Graf

4. Pokud byste pracoval/a na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek, požadoval/a byste tento typ flexibility:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace výše uvedených možností.8947,85 %47,85 %  
časová flexibilita – flexibilní nástup a odchod z práce,7439,78 %39,78 %  
home office – práce z domova v určené dny,5529,57 %29,57 %  
zkrácená pracovní doba,4021,51 %21,51 %  

Graf

5. Při práci na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek vnímáte tyto výhody:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více volného času stráveného s rodinou/dětmi,11360,75 %60,75 %  
vyšší časová flexibilita, např. zvýšení možnosti podpory zájmových činností mých dětí, 10858,06 %58,06 %  
možnost přijetí druhé práce na zkrácený pracovní úvazek,4021,51 %21,51 %  
možnost studia21,08 %1,08 %  
možnost dalšího vzdělávání se v kombinaci s péčí o rodinu10,54 %0,54 %  
čas na studium10,54 %0,54 %  
časová úspora při výkonu práce - eliminace rušivých vlivů v práci a tím i rychlejší splnění pracovního úkolu10,54 %0,54 %  
víc času na sport10,54 %0,54 %  
čas na další vzdělávání10,54 %0,54 %  
čas pro svoji relaxaci10,54 %0,54 %  
možnost docházet do školy na dálkovou formu studia10,54 %0,54 %  
možnost studovat10,54 %0,54 %  
jako studen mám čas jak studovat tak chodit do práce10,54 %0,54 %  
pro mě je to jediný způsob jak skloubit pracovní uplatnění a péči o rodinu10,54 %0,54 %  
čas na školu10,54 %0,54 %  
více volného času na sebe, své záimy a další vzdělávání10,54 %0,54 %  
skloubení se studiem10,54 %0,54 %  
flexibilní - člověk nesedí v práci, když zrovna nemá "do čeho píchnout" a může být více práci ve dnech, kdy je to potřeba ... zkrácený: kvůl špatné otevírací době školek 10,54 %0,54 %  
kombinace se studiem, čas na ošetřování nemohoucí osoby10,54 %0,54 %  
MOŽNOST PRACOVAT TEHDY KDY NA TO MÁM NEJVÍCE ENERGIE10,54 %0,54 %  
URČITÁ VSVOBODA10,54 %0,54 %  
Pocit, že je člověk alespoň trochu pánem svého času.10,54 %0,54 %  

Graf

6. Při práci na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek, vnímáte tyto nevýhody:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malá nabídka FPÚ na pracovním trhu (nemožnost výběru),11963,98 %63,98 %  
nízké finanční ohodnocení,10254,84 %54,84 %  
nutnost vykonat stejný objem práce za kratší dobu,7037,63 %37,63 %  
nízké společenské ohodnocení,2010,75 %10,75 %  
člověk se setkává s nedůvěrou kolegů, zda opravdu doma pracuje, a to ač předloží splněné úkoly. Přitom doma netráví nikdo čas povídáním a průzkumem internetu, jako se tak děje na pracovišti.10,54 %0,54 %  
v mém zaměstnání nevnímám žádné nevýhody10,54 %0,54 %  
vysoké zdanění práce10,54 %0,54 %  

Graf

7. Myslíte si, že je ve vašem okolí dostatek pracovních míst s flexibilním uspořádáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12567,2 %67,2 %  
nevím.5429,03 %29,03 %  
ano,73,76 %3,76 %  

Graf

8. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena,13974,73 %74,73 %  
muž.4725,27 %25,27 %  

Graf

9. Věkové rozpětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 35 let,13170,43 %70,43 %  
36 – 45 let,3518,82 %18,82 %  
46 – 55 let,158,06 %8,06 %  
56 let a více.52,69 %2,69 %  

Graf

10. Rodinné zázemí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á,11159,68 %59,68 %  
ženatý/vdaná,6333,87 %33,87 %  
rozvedený/á, vdovec/vdova.126,45 %6,45 %  

Graf

11. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím žádné,10757,53 %57,53 %  
2 – 3 děti,4624,73 %24,73 %  
1 dítě,3317,74 %17,74 %  

Graf

12. Ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské/vyšší odborné.11360,75 %60,75 %  
středoškolské,7138,17 %38,17 %  
základní,21,08 %1,08 %  

Graf

13. Pracuji jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec v podniku s počtem 501 a více zaměstnanců,4624,73 %24,73 %  
student.3016,13 %16,13 %  
zaměstnanec v podniku s počtem 26 – 100 zaměstnanců,2714,52 %14,52 %  
zaměstnanec v podniku do 25 zaměstnanců,2613,98 %13,98 %  
zaměstnanec v podniku s počtem 101 – 500 zaměstnanců,1910,22 %10,22 %  
na mateřské/rodičovské dovolené,168,6 %8,6 %  
živnostník/OSVČ/osoba bez zdanitelných příjmů,158,06 %8,06 %  
nezaměstnaný,73,76 %3,76 %  

Graf

14. Orientační čistý příjem domácnosti se pohybuje okolo:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 – 40 000,- Kč,8346,63 %44,62 %  
méně než 20 000,- Kč,4726,4 %25,27 %  
40 001 – 60 000,- Kč,3921,91 %20,97 %  
60 001,- Kč a více.95,06 %4,84 %  

Graf

15. Kraj, ve kterém pracujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
liberecký5731,15 %30,65 %  
PRAHA4222,95 %22,58 %  
Jihomoravský126,56 %6,45 %  
Středočeský105,46 %5,38 %  
Ústecký73,83 %3,76 %  
Pardubický63,28 %3,23 %  
Jihočeský52,73 %2,69 %  
Liberec52,73 %2,69 %  
královéhradecký52,73 %2,69 %  
plzensky52,73 %2,69 %  
ostatní odpovědi Vysočina
Zlínský
Olomoucký
Liberecký kraj
moravskoslezský
Maharastra - INDIE:)
liberecký (na rodičovské dovolené)
Prágl
Žádný
Severočeský,LIBERECKÝ
Praha 1
Stredocesky
Praha hl.m.
nepracuji, jsem student
HK
Bratislavsky
moravskozleský
jihocesky
po celé ČR
Studuji v Jihočeském kraji.
2915,85 %15,59 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nabízí podnik, ve kterém jste zaměstnán/a, tuto možnost?

 • odpověď ano,:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, jsem tímto způsobem zaměstnán/a, na otázku 2. Uvažoval/a jste někdy, že byste využil/a flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek?

10. Rodinné zázemí:

 • odpověď svobodný/á,:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student. na otázku 13. Pracuji jako:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jihomoravský na otázku 15. Kraj, ve kterém pracujete:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím žádné, na otázku 11. Počet dětí:

11. Počet dětí:

 • odpověď zatím žádné,:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student. na otázku 13. Pracuji jako:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jihomoravský na otázku 15. Kraj, ve kterém pracujete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte názor na flexibilní (zkrácené) pracovní úvazky?

2. Uvažoval/a jste někdy, že byste využil/a flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek?

3. Nabízí podnik, ve kterém jste zaměstnán/a, tuto možnost?

4. Pokud byste pracoval/a na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek, požadoval/a byste tento typ flexibility:

5. Při práci na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek vnímáte tyto výhody:

6. Při práci na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek, vnímáte tyto nevýhody:

7. Myslíte si, že je ve vašem okolí dostatek pracovních míst s flexibilním uspořádáním?

8. Jsem:

9. Věkové rozpětí:

10. Rodinné zázemí:

11. Počet dětí:

12. Ukončené vzdělání:

13. Pracuji jako:

14. Orientační čistý příjem domácnosti se pohybuje okolo:

15. Kraj, ve kterém pracujete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte názor na flexibilní (zkrácené) pracovní úvazky?

2. Uvažoval/a jste někdy, že byste využil/a flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek?

3. Nabízí podnik, ve kterém jste zaměstnán/a, tuto možnost?

4. Pokud byste pracoval/a na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek, požadoval/a byste tento typ flexibility:

5. Při práci na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek vnímáte tyto výhody:

6. Při práci na flexibilní (zkrácený) pracovní úvazek, vnímáte tyto nevýhody:

7. Myslíte si, že je ve vašem okolí dostatek pracovních míst s flexibilním uspořádáním?

8. Jsem:

9. Věkové rozpětí:

10. Rodinné zázemí:

11. Počet dětí:

12. Ukončené vzdělání:

13. Pracuji jako:

14. Orientační čistý příjem domácnosti se pohybuje okolo:

15. Kraj, ve kterém pracujete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bernášková, B.flexibilní pracovní úvazky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://flexibilni-pracovni-uvazky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.