Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociologický výzkum - Zranění ve sportu

Sociologický výzkum - Zranění ve sportu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Egi
Šetření:05. 01. 2014 - 05. 01. 2014
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:90,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, jsem aktivní sportovkyně a dělám florbal a volejbal, účelem tohoto dotazníku je zjištění, kolikrát se člověk běhm těchto sportů zraní a jaká je jeho rekonvalescence, či zda se vrátí ke sportu vůbec. 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5776 %76 %  
Žena1824 %24 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-256992 %92 %  
0-1556,67 %6,67 %  
26-3511,33 %1,33 %  

Graf

3. Hrajete florbal či volejbal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Floorball6688 %88 %  
Obojí56,67 %6,67 %  
Volleyball45,33 %5,33 %  

Graf

4. Na jaké úrovni hrajete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závodně6890,67 %90,67 %  
Rekreačně79,33 %9,33 %  

Graf

5. Zranil/a jste se někdy při těchto sportech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6384 %84 %  
Ne1216 %16 %  

Graf

Ohodnote od 1(nebyla vazna) 5(byla velmi vazna)

6. Byla zranění vážná?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
2.482.063

Graf

7. Omezilo Vás zranění na více než 3 týdny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4762,67 %62,67 %  
Ne2837,33 %37,33 %  

Graf

8. Byly byste ochotni z vrcholového úrovně sestoupit jen k rekreační úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2837,33 %37,33 %  
nesouhlasím1520 %20 %  
nevím1418,67 %18,67 %  
spíše souhlasím1114,67 %14,67 %  
souhlasím79,33 %9,33 %  

Graf

9. Jste náchylní na zranění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3040 %40 %  
nesouhlasím1722,67 %22,67 %  
spíše souhlasím1216 %16 %  
nevím1013,33 %13,33 %  
souhlasím68 %8 %  

Graf

10. Vrací se Vám problémy z předchozích zranění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2432 %32 %  
nesouhlasím2330,67 %30,67 %  
spíše nesouhlasím1418,67 %18,67 %  
souhlasím912 %12 %  
nevím56,67 %6,67 %  

Graf

11. Bylo zranění někdy tak vážné, že jste museli se sportem skončit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7296 %96 %  
ano34 %4 %  

Graf

12. Změnili jste už k vůli zranění v daném sportu na jiný sport?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7194,67 %94,67 %  
ano45,33 %5,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Omezilo Vás zranění na více než 3 týdny?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi =4 na otázku 6. Byla zranění vážná?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 9. Jste náchylní na zranění?
  • odpověď Ne:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Zranil/a jste se někdy při těchto sportech?
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi =0 na otázku 6. Byla zranění vážná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Hrajete florbal či volejbal?

4. Na jaké úrovni hrajete?

5. Zranil/a jste se někdy při těchto sportech?

6. Byla zranění vážná?

7. Omezilo Vás zranění na více než 3 týdny?

8. Byly byste ochotni z vrcholového úrovně sestoupit jen k rekreační úrovni?

9. Jste náchylní na zranění?

10. Vrací se Vám problémy z předchozích zranění?

11. Bylo zranění někdy tak vážné, že jste museli se sportem skončit?

12. Změnili jste už k vůli zranění v daném sportu na jiný sport?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Hrajete florbal či volejbal?

4. Na jaké úrovni hrajete?

5. Zranil/a jste se někdy při těchto sportech?

6. Byla zranění vážná?

7. Omezilo Vás zranění na více než 3 týdny?

8. Byly byste ochotni z vrcholového úrovně sestoupit jen k rekreační úrovni?

9. Jste náchylní na zranění?

10. Vrací se Vám problémy z předchozích zranění?

11. Bylo zranění někdy tak vážné, že jste museli se sportem skončit?

12. Změnili jste už k vůli zranění v daném sportu na jiný sport?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Egi, M.Sociologický výzkum - Zranění ve sportu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://florbal-vyzkum-zraneni-volej.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.