Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fobie mezi lidmi

Fobie mezi lidmi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Krákorová
Šetření:02. 05. 2010 - 06. 05. 2010
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé seminární práce.

Předmětem šetření je téma "Fobie" - jejich projevy a jak je lidé vnímají.

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6669,47 %70,21 %  
muž2930,53 %30,85 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 34 let6669,47 %70,21 %  
35 - 49 let1414,74 %14,89 %  
0 - 19 let1212,63 %12,77 %  
50 let a více22,11 %2,13 %  
20 -34 let11,05 %1,06 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4749,47 %50 %  
vyšší nebo vysokoškolské3637,89 %38,3 %  
základní77,37 %7,45 %  
vyučen(a) bez maturity55,26 %5,32 %  

Graf

4. Trpíte nějakou fobií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5153,68 %54,26 %  
ano4446,32 %46,81 %  

Graf

5. Pokud byste zjistili, že trpíte některou z forem fobií, navštívili byste odborníka (psychologa, psychiatra)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6, nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3435,79 %36,17 %  
ano3132,63 %32,98 %  
ne3031,58 %31,91 %  

Graf

6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ne", z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepotřebuji pomoc - poradím si sám1344,83 %13,83 %  
nevěřím, že by mi lékař pomohl1034,48 %10,64 %  
jiný413,79 %4,26 %  
stydím se26,9 %2,13 %  

Graf

7. Myslíte si, že lidé trpící nějakou fobií si jen vymýšeljí nebo že se jedná o skutečný problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedná se o problém, který by měli řešit (např. vyhledat odbornou pomoc)6568,42 %69,15 %  
řešit by to zřejmě měli, ale bez odborníků - poradí si sami1515,79 %15,96 %  
nevím1111,58 %11,7 %  
jen si vymýšlejí a přehánějí44,21 %4,26 %  

Graf

8. Myslíte si, že lidé, kteří se například štítí pavouků, trpí arachnofobií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6366,32 %67,02 %  
ano3233,68 %34,04 %  

Graf

9. Prodělali jste někdy panický záchvat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5962,11 %62,77 %  
ano3637,89 %38,3 %  

Graf

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatně se mi dýchalo2571,43 %26,6 %  
měl(a) jsem strach2365,71 %24,47 %  
myslel(a) jsem, že zešílím2057,14 %21,28 %  
měl(a) jsem návaly horka / chladu2057,14 %21,28 %  
měl(a) jsem pocit na zvracení1748,57 %18,09 %  
měl(a) jsem pocit, že umřu1440 %14,89 %  
dost jsem se lekl(a)822,86 %8,51 %  
nijak zvlášť, jen jsem se prostě necítil(a) dobře25,71 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud byste zjistili, že trpíte některou z forem fobií, navštívili byste odborníka (psychologa, psychiatra)?

 • odpověď ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepotřebuji pomoc - poradím si sám na otázku 6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ne", z jakého důvodu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevěřím, že by mi lékař pomohl na otázku 6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ne", z jakého důvodu?

9. Prodělali jste někdy panický záchvat?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl(a) jsem návaly horka / chladu na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl(a) jsem pocit na zvracení na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl(a) jsem pocit, že umřu na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl(a) jsem strach na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslel(a) jsem, že zešílím na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatně se mi dýchalo na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Trpíte nějakou fobií?

5. Pokud byste zjistili, že trpíte některou z forem fobií, navštívili byste odborníka (psychologa, psychiatra)?

6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ne", z jakého důvodu?

7. Myslíte si, že lidé trpící nějakou fobií si jen vymýšeljí nebo že se jedná o skutečný problém?

8. Myslíte si, že lidé, kteří se například štítí pavouků, trpí arachnofobií?

9. Prodělali jste někdy panický záchvat?

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Trpíte nějakou fobií?

5. Pokud byste zjistili, že trpíte některou z forem fobií, navštívili byste odborníka (psychologa, psychiatra)?

6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli "ne", z jakého důvodu?

7. Myslíte si, že lidé trpící nějakou fobií si jen vymýšeljí nebo že se jedná o skutečný problém?

8. Myslíte si, že lidé, kteří se například štítí pavouků, trpí arachnofobií?

9. Prodělali jste někdy panický záchvat?

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jaké jste měli příznaky? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krákorová, L.Fobie mezi lidmi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://fobie-mezi-lidmi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.