Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Folklor a gastronomie v cestovním ruchu Těšínských Beskyd

Folklor a gastronomie v cestovním ruchu Těšínských Beskyd

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Hromadová
Šetření:28. 10. 2010 - 14. 11. 2010
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):21 / 15.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
jmenuji se Vendula Hromadová a jsem studentka III. ročníku oboru Lázeňství a turismu na Slezské univerzitě v Opavě. V rámci své bakalářské práce na téma „Folklor a gastronomie jako nástroj k podpoře CR v turistické destinaci Těšínské Beskydy“, provádím dotazníkové šetření týkající se propagace folklorních akcí a nabídky místních specialit.
 

Odpovědi respondentů

1. Za jakým účelem jste turistickou destinaci Těšínské Beskydy navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turistika (pěší-, cyklo-, vodní turistika)844,44 %44,44 %  
Rekreace a odpočinek633,33 %33,33 %  
Návštěva známých211,11 %11,11 %  
Tranzitní (jen projíždím)15,56 %5,56 %  
nic15,56 %5,56 %  

Graf

2. Z jakých informačních zdrojů jste nejvíc čerpal/a informace o Těšínských Beskydech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové zdroje844,44 %44,44 %  
Informace od známých a příbuzných738,89 %38,89 %  
Tištěné propagační materiály211,11 %11,11 %  
informační centra15,56 %5,56 %  

Graf

3. Znáte nějaké místní speciality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne, neznámotázka č. 5, ano, známotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám1055,56 %55,56 %  
ne, neznám844,44 %44,44 %  

Graf

4. Uveďte, které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
placki na blaše110 %5,56 %  
bramborové placky,česnekačka,zelná110 %5,56 %  
Placky se škvarkama, bachora110 %5,56 %  
bramborové placky s tvarohem110 %5,56 %  
golubce110 %5,56 %  
bramborové placky, vařonku, halušky, zabijača110 %5,56 %  
Třinecká halda110 %5,56 %  
frgál. i když ten je spíš z Valašska110 %5,56 %  
bramborové placky110 %5,56 %  
frgály110 %5,56 %  

Graf

5. Vyzkoušel/a jste během svého pobytu nějaké místní speciality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne, nevyzkoušel/aotázka č. 7, ano, vyzkoušel/aotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vyzkoušel/a1161,11 %61,11 %  
ne, nevyzkoušel/a738,89 %38,89 %  

Graf

6. Uveďte, které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bramborové placky218,18 %11,11 %  
placki19,09 %5,56 %  
česnekačka19,09 %5,56 %  
placki,bachora,19,09 %5,56 %  
Snad všechny19,09 %5,56 %  
bramborové placky s tvarohem19,09 %5,56 %  
bigos19,09 %5,56 %  
Třineckou haldu19,09 %5,56 %  
už si to nepamatuju19,09 %5,56 %  
halušky frgály19,09 %5,56 %  

Graf

7. Navštívil/a jste při své návštěvě stravovací zařízení, které nabízelo místní speciality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nenavštívil/a, protože o to nemám zájemotázka č. 10, Nenavštívil/a, protože jsem žádné nenašel/ nenašlaotázka č. 10, Navštívil/a jsemotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navštívil/a jsem1055,56 %55,56 %  
Nenavštívil/a, protože jsem žádné nenašel/ nenašla633,33 %33,33 %  
Nenavštívil/a, protože o to nemám zájem211,11 %11,11 %  

Graf

8. Uveďte které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné110 %5,56 %  
Horský hotel Grún110 %5,56 %  
Hotel Gróň110 %5,56 %  
Horská chata Filipka110 %5,56 %  
bigos110 %5,56 %  
hotel Gruň110 %5,56 %  
Gutská bašta110 %5,56 %  
už si to nepamatuju110 %5,56 %  
Bowling club Bystřice110 %5,56 %  
název si nepamatuji110 %5,56 %  

Graf

9. Jak na Vás toto zařízení působilo? 1 – nejlepší, 5 – nejhorší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2550 %27,78 %  
1220 %11,11 %  
3220 %11,11 %  
4110 %5,56 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.2
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Kolik jste ochotní zaplatit za speciální akce ve stravovacích zařízeních (zabijáčkové hody, myslivecké hody, speciální balíčky, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 – 500 Kč1583,33 %83,33 %  
600 – 1 000 Kč316,67 %16,67 %  

Graf

11. Víte, jaké folklorní akce a kdy se v Těšínských Beskydech konají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám akce, ale datum se dozvídám na poslední chvíli950 %50 %  
Neznám žádné místní akce ani termín jejích konání633,33 %33,33 %  
Znám akce a vím, kdy se konají316,67 %16,67 %  

Graf

12. Účastníte se těchto akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano každoročně se účastním těchto akcí:otázka č. 13, Ano příležitostně se účastním těchto akcí:otázka č. 14, Místních akcí se neúčastnímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Místních akcí se neúčastním950 %50 %  
Ano příležitostně se účastním těchto akcí:844,44 %44,44 %  
Ano každoročně se účastním těchto akcí:15,56 %5,56 %  

Graf

13. Uveďte kterých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slezské dny1100 %5,56 %  

Graf

14. Uveďte kterých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slezské dny, Gorolski Swieto112,5 %5,56 %  
slezské dny112,5 %5,56 %  
Slezké Dny DOLNÍ LOMNÁ112,5 %5,56 %  
Vesnické akce, Gorolský svátek, svátek Tří bratří112,5 %5,56 %  
slezské dny Dolní Lomná112,5 %5,56 %  
Gorolske swiento, slezske dny,...112,5 %5,56 %  
už si to nepamatuju - v Rožnově112,5 %5,56 %  
adventu112,5 %5,56 %  

Graf

15. Na jaké úrovni je podle Vás propagace folklorních akcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý844,44 %44,44 %  
chvalitebný527,78 %27,78 %  
nedostatečný316,67 %16,67 %  
dostatečný211,11 %11,11 %  

Graf

16. Na jaké úrovni je podle Vás propagace specialit Těšínských Beskyd?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný633,33 %33,33 %  
dostatečný633,33 %33,33 %  
dobrý527,78 %27,78 %  
výborný15,56 %5,56 %  

Graf

17. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Česká republikaotázka č. 18, Polská republikaotázka č. 20, Slovenská republikaotázka č. 20, Německá republikaotázka č. 20, Rakouská republikaotázka č. 20, Jinéotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika18100 %100 %  

Graf

18. Uveďte kraj. V případě Moravskoslezského kraje i město!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Český Těšín211,11 %11,11 %  
Třinec211,11 %11,11 %  
Moravskoslezský Český Těšín15,56 %5,56 %  
Zlínský kraj15,56 %5,56 %  
Havířov15,56 %5,56 %  
Moravskoslezký Třinec15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský kraj, Orlová15,56 %5,56 %  
Moravskoslezsky kraj, Cesky Tesin15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský kraj,Opava15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský, Hrádek15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský kraj - Bystřice nad Olší15,56 %5,56 %  
Frýdek Místek15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský, Třinec15,56 %5,56 %  
Praha, 27 let bydlel v Ostravě15,56 %5,56 %  
Olomoucký15,56 %5,56 %  
moravskoslezský, ostrava15,56 %5,56 %  

Graf

19. Uveďte která?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

20. Váš věk je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 let1372,22 %72,22 %  
36 - 45 let211,11 %11,11 %  
46 - 55 let211,11 %11,11 %  
56 a víc15,56 %5,56 %  

Graf

21. Prostor pro Vaše názory a připomínky

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nic :-)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hromadová, V.Folklor a gastronomie v cestovním ruchu Těšínských Beskyd (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://folklor-a-gastronomie-v-cestovnim-ruchu-tesinskych-beskyd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.