Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Folklor a gastronomie v cestovním ruchu Těšínských Beskyd

Folklor a gastronomie v cestovním ruchu Těšínských Beskyd

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Hromadová
Šetření:28. 10. 2010 - 14. 11. 2010
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):21 / 15.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
jmenuji se Vendula Hromadová a jsem studentka III. ročníku oboru Lázeňství a turismu na Slezské univerzitě v Opavě. V rámci své bakalářské práce na téma „Folklor a gastronomie jako nástroj k podpoře CR v turistické destinaci Těšínské Beskydy“, provádím dotazníkové šetření týkající se propagace folklorních akcí a nabídky místních specialit.
 

Odpovědi respondentů

1. Za jakým účelem jste turistickou destinaci Těšínské Beskydy navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turistika (pěší-, cyklo-, vodní turistika)844,44 %44,44 %  
Rekreace a odpočinek633,33 %33,33 %  
Návštěva známých211,11 %11,11 %  
Tranzitní (jen projíždím)15,56 %5,56 %  
nic15,56 %5,56 %  

Graf

2. Z jakých informačních zdrojů jste nejvíc čerpal/a informace o Těšínských Beskydech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové zdroje844,44 %44,44 %  
Informace od známých a příbuzných738,89 %38,89 %  
Tištěné propagační materiály211,11 %11,11 %  
informační centra15,56 %5,56 %  

Graf

3. Znáte nějaké místní speciality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne, neznámotázka č. 5, ano, známotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám1055,56 %55,56 %  
ne, neznám844,44 %44,44 %  

Graf

4. Uveďte, které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
placki na blaše110 %5,56 %  
bramborové placky,česnekačka,zelná110 %5,56 %  
Placky se škvarkama, bachora110 %5,56 %  
bramborové placky s tvarohem110 %5,56 %  
golubce110 %5,56 %  
bramborové placky, vařonku, halušky, zabijača110 %5,56 %  
Třinecká halda110 %5,56 %  
frgál. i když ten je spíš z Valašska110 %5,56 %  
bramborové placky110 %5,56 %  
frgály110 %5,56 %  

Graf

5. Vyzkoušel/a jste během svého pobytu nějaké místní speciality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne, nevyzkoušel/aotázka č. 7, ano, vyzkoušel/aotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vyzkoušel/a1161,11 %61,11 %  
ne, nevyzkoušel/a738,89 %38,89 %  

Graf

6. Uveďte, které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bramborové placky218,18 %11,11 %  
placki19,09 %5,56 %  
česnekačka19,09 %5,56 %  
placki,bachora,19,09 %5,56 %  
Snad všechny19,09 %5,56 %  
bramborové placky s tvarohem19,09 %5,56 %  
bigos19,09 %5,56 %  
Třineckou haldu19,09 %5,56 %  
už si to nepamatuju19,09 %5,56 %  
halušky frgály19,09 %5,56 %  

Graf

7. Navštívil/a jste při své návštěvě stravovací zařízení, které nabízelo místní speciality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nenavštívil/a, protože o to nemám zájemotázka č. 10, Nenavštívil/a, protože jsem žádné nenašel/ nenašlaotázka č. 10, Navštívil/a jsemotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navštívil/a jsem1055,56 %55,56 %  
Nenavštívil/a, protože jsem žádné nenašel/ nenašla633,33 %33,33 %  
Nenavštívil/a, protože o to nemám zájem211,11 %11,11 %  

Graf

8. Uveďte které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné110 %5,56 %  
Horský hotel Grún110 %5,56 %  
Hotel Gróň110 %5,56 %  
Horská chata Filipka110 %5,56 %  
bigos110 %5,56 %  
hotel Gruň110 %5,56 %  
Gutská bašta110 %5,56 %  
už si to nepamatuju110 %5,56 %  
Bowling club Bystřice110 %5,56 %  
název si nepamatuji110 %5,56 %  

Graf

9. Jak na Vás toto zařízení působilo? 1 – nejlepší, 5 – nejhorší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2550 %27,78 %  
1220 %11,11 %  
3220 %11,11 %  
4110 %5,56 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.2
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Kolik jste ochotní zaplatit za speciální akce ve stravovacích zařízeních (zabijáčkové hody, myslivecké hody, speciální balíčky, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 – 500 Kč1583,33 %83,33 %  
600 – 1 000 Kč316,67 %16,67 %  

Graf

11. Víte, jaké folklorní akce a kdy se v Těšínských Beskydech konají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám akce, ale datum se dozvídám na poslední chvíli950 %50 %  
Neznám žádné místní akce ani termín jejích konání633,33 %33,33 %  
Znám akce a vím, kdy se konají316,67 %16,67 %  

Graf

12. Účastníte se těchto akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano každoročně se účastním těchto akcí:otázka č. 13, Ano příležitostně se účastním těchto akcí:otázka č. 14, Místních akcí se neúčastnímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Místních akcí se neúčastním950 %50 %  
Ano příležitostně se účastním těchto akcí:844,44 %44,44 %  
Ano každoročně se účastním těchto akcí:15,56 %5,56 %  

Graf

13. Uveďte kterých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slezské dny1100 %5,56 %  

Graf

14. Uveďte kterých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slezské dny, Gorolski Swieto112,5 %5,56 %  
slezské dny112,5 %5,56 %  
Slezké Dny DOLNÍ LOMNÁ112,5 %5,56 %  
Vesnické akce, Gorolský svátek, svátek Tří bratří112,5 %5,56 %  
slezské dny Dolní Lomná112,5 %5,56 %  
Gorolske swiento, slezske dny,...112,5 %5,56 %  
už si to nepamatuju - v Rožnově112,5 %5,56 %  
adventu112,5 %5,56 %  

Graf

15. Na jaké úrovni je podle Vás propagace folklorních akcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý844,44 %44,44 %  
chvalitebný527,78 %27,78 %  
nedostatečný316,67 %16,67 %  
dostatečný211,11 %11,11 %  

Graf

16. Na jaké úrovni je podle Vás propagace specialit Těšínských Beskyd?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný633,33 %33,33 %  
dostatečný633,33 %33,33 %  
dobrý527,78 %27,78 %  
výborný15,56 %5,56 %  

Graf

17. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Česká republikaotázka č. 18, Polská republikaotázka č. 20, Slovenská republikaotázka č. 20, Německá republikaotázka č. 20, Rakouská republikaotázka č. 20, Jinéotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika18100 %100 %  

Graf

18. Uveďte kraj. V případě Moravskoslezského kraje i město!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Český Těšín211,11 %11,11 %  
Třinec211,11 %11,11 %  
Moravskoslezský Český Těšín15,56 %5,56 %  
Zlínský kraj15,56 %5,56 %  
Havířov15,56 %5,56 %  
Moravskoslezký Třinec15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský kraj, Orlová15,56 %5,56 %  
Moravskoslezsky kraj, Cesky Tesin15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský kraj,Opava15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský, Hrádek15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský kraj - Bystřice nad Olší15,56 %5,56 %  
Frýdek Místek15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský, Třinec15,56 %5,56 %  
Praha, 27 let bydlel v Ostravě15,56 %5,56 %  
Olomoucký15,56 %5,56 %  
moravskoslezský, ostrava15,56 %5,56 %  

Graf

19. Uveďte která?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

20. Váš věk je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 let1372,22 %72,22 %  
36 - 45 let211,11 %11,11 %  
46 - 55 let211,11 %11,11 %  
56 a víc15,56 %5,56 %  

Graf

21. Prostor pro Vaše názory a připomínky

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nic :-)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hromadová, V.Folklor a gastronomie v cestovním ruchu Těšínských Beskyd (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://folklor-a-gastronomie-v-cestovnim-ruchu-tesinskych-beskyd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.