Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Formování a rozvoj pracovní týmu

Formování a rozvoj pracovní týmu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka DVOŘÁKOVÁ
Šetření:28. 09. 2013 - 05. 10. 2013
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):3 / 3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:18,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro ty, kteří byli / jsou součástí pracovního týmu.

Odpovědi respondentů

1. V jakých případech je dle Vašeho názoru možné a kdy vhodné uplatnit týmovou práci? Vysvětlete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

1. v případě synergického efektu spolupráce 2. při potřebě prohloubit a rozvinout vztahy 3. pro zvýšení sdílení znalostí, dovedností a zkušeností

erwzhč

jednotny ukol

kdyz je potreba tymove spoluprace, kdo takto pracuje, ten vi, kdo nevı, tak to zkouma

Ke stmelení kolektivu v novém prostředí.

na složitějších ukolech , dlohodobá práce

Pří řešení větších a složitějších úkolů - víc hlav = víc nápadů

tam kde by to jednotlivci trvalo podstatně delší dobu,v případě kreativi-víc hlav víc ví

Týmová práce je vhodná pro projekty, kde je dobré mít více odborníků a názorů...

V podstatě vždy a všude, ve veřejné nebo státní správě i v privátním sektoru.

v Práci, protože tam musíte všichni spolupracovat

2. Jaká rizika představuje využití týmové práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- rozdílné názory -> hádky - někdo se fláká, jiný dělá hodně a táhne to

.

1. prodloužení doby vykonávání práce 2. "pravá ruka neví, co dělá levá" - špatná komunikace a vzájemná informovanost v týmu 3. zvýšený výskyt konfliktních situací

hádky

Neshoda v idei nebo neshoda časová

nesoulad, rozdílny pristup, každy má jiné predpokladyalei očekávání

řzřz

spatny leader

šikana.

Tým nemusí pracovat jednotně - každý si v týmu sleduje své zájmy oproti pracovní skupině.

Typicky lenost a malou zainteresovanost, je potřeba rozvíjet kohezi a týmového ducha. Náročnost na sebeovládání a sebekázeň.

ze se v tymu najde nejaky blb

3. Jaká specifika přestavuje využití týmů pro výběr zaměstnanců a jejich hodnocení a odměňování? Pokuste se vysvětlit.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- někdo se fláká, jiný dělá hodně a táhne to - a pak mohou oba dostat stejně zaplaceno - demotivující

.

dobra sestav teamu

každý řekne svůj názor a vybere se nejlepší kompromis

nerozumím zcela zadání

nevím moc

no myslím, že to je velmi citlivé a závažné téma a se vším tady souhlasím.

řčzěz

Tak to je složité, ale vedoucí se musí umět zaměřit na výsledky, ne na podlejzání a rádoby aktivitu.

vedoucí týmu, musí být dobrý manager i psychlog a umet si vybrat lid, nebo je minimalně musí nadchnout pro vec.

Více lidí v týmu může lépe posoudit vhodné kandidáty na výběr zaměstnanců.

zadna, zamaestnanec ma byt odmenovan podle sve prace

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

DVOŘÁKOVÁ, L.Formování a rozvoj pracovní týmu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://formovani-a-rozvoj-pracovni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.