Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Formy a metody motivace manažerů

Formy a metody motivace manažerů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondra Mlčoch
Šetření:10. 04. 2013 - 20. 04. 2013
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Chtěl bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, při objasnění tématu diplomové práce:

Formy a metody motivace manažerů.
Dotazník je anonymní, proto se nikam nepodepisujte. Prosím Vás o co největší upřímnost při jeho vyplňování.

Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. Zaškrtněte laskavě vždy pouze jednu odpověď při uzavřených otázkách. U otevřených otázek odpovězte prosím písemně.
Děkuji Vám za vyplnění

Bc. Ondřej Mlčoch
 

Odpovědi respondentů

1. Jste s náplní své práce spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3040,54 %40,54 %  
spíše ano2128,38 %28,38 %  
spíše ne1013,51 %13,51 %  
rozhodně ano810,81 %10,81 %  
rozhodně ne34,05 %4,05 %  
ne22,7 %2,7 %  

Graf

2. Jste se svou pracovní dobou spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2635,14 %35,14 %  
spíše ano1520,27 %20,27 %  
rozhodně ano1317,57 %17,57 %  
spíše ne1114,86 %14,86 %  
ne56,76 %6,76 %  
rozhodně ne45,41 %5,41 %  

Graf

3. Jste s platovým ohodnocením své práce spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2331,08 %31,08 %  
ano1824,32 %24,32 %  
spíše ne1418,92 %18,92 %  
ne1013,51 %13,51 %  
rozhodně ano56,76 %6,76 %  
rozhodně ne45,41 %5,41 %  

Graf

4. Jste s formou sestavování Vašeho platového ohodnocení spokojen(a) (fixní, prémie)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2128,38 %28,38 %  
spíše ano2128,38 %28,38 %  
ne1317,57 %17,57 %  
spíše ne1013,51 %13,51 %  
rozhodně ano56,76 %6,76 %  
rozhodně ne45,41 %5,41 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou Vám prémie udělované spravedlivě, proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1418,92 %18,92 %  
ne45,41 %5,41 %  
nemám premie34,05 %4,05 %  
jsou22,7 %2,7 %  
nejsou22,7 %2,7 %  
Malé prémie11,35 %1,35 %  
Nejsou. Systém pro výpočet je bohužel velmi neprůhledný a neprůkazný. Když jsem se na něm se zaměstnavatelem dohadoval, využili mé nezkušenosti a narafičili to na mě. Příště budu chytřejší. 11,35 %1,35 %  
dobrá práce11,35 %1,35 %  
Protože si je přiděluji sám11,35 %1,35 %  
Protože jiné možnosti nejsou11,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi protože jsem osoba samostatně výdělečně činná
Jsem OSVČ, nemám žádné prémie
Myslím si že svoji práci odvádím spolehlivě a vždy včas
nejsem schopna toto objektivně zhodnotit
ano, rozděluji je
prémie nejsou dobrý model
uz nejsou zadne
za práci navíc by měla byt odměna
Jsem OSVČ - neuděluji si prémie :D
ano, odvádím poctivou práci
Ne, prémiový systém je špatně nastavený a nemotivující
protože o nich spolurozhoduji a vím co si můžeme dovolit
nejsou, ve chvíli, kdy není průhledné, dle čeho jsou prémie udělovány, nebude spokojen nikdo :)
Jsem invalidní důchdce
nemam
prémie si uděluji sám
Nevím, prmie jsou cca pravidelne ve stejné výši.
ano,jsem dobry
Ano, protože jsou vázány na zisk společnosti.
Ano, spravedlivě dle výkonu
ano, ohodnocení odpovídá mé práci
plním úkoly v termínu a kvalitě
nejsou, vzhledem k tomu, že se "šetří" dostávám minimální
Jsem hodnocený za každou zakázku samostatně, kolik práce odvedu, tolik je můj plat.
ne, jsem OSVČ
pracuji tvrdě a spolehlivě
Spíše ano. Více vypovídají o odpracované době než výkonům.
Jsem v daném pracovním týmu nejlepší.
ano, protože dělám práci navíc
Ne jsou nesmyslné, nejsou cílené na výkon
ano, žádné nedostávám
ano - jsou adekvátní mojí pracovní pozici
Protekce
Ne, malé prémie
Málo prémii
protože si je zasloužín, né si!
nejsou,špatný systém odměnování
myslím že prémie jsou udělovány spravedlivě
ani ne, někdy jsou cíle pro prémie již od začátku téměř nesplnitelné, tedy nejsou SMART
ano, práce o víkendech a svátcích
ano proto
Ano, podle práce
Ano.. proč sem psát nechci
Nevěřím
4459,46 %59,46 % 

Graf

6. Máte možnost kariérního růstu v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2533,78 %33,78 %  
spíše ne1520,27 %20,27 %  
spíše ano1317,57 %17,57 %  
ne1317,57 %17,57 %  
rozhodně ano79,46 %9,46 %  
rozhodně ne11,35 %1,35 %  

Graf

7. Máte možnost využívat zaměstnanecké výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2432,43 %32,43 %  
ne1824,32 %24,32 %  
spíše ano1317,57 %17,57 %  
rozhodně ano810,81 %10,81 %  
rozhodně ne79,46 %9,46 %  
spíše ne45,41 %5,41 %  

Graf

8. Jaké využíváte zaměstnanecké výhody?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky1317,57 %17,57 %  
žádné1114,86 %14,86 %  
nevyužívám45,41 %5,41 %  
nejsem zaměstnanec34,05 %4,05 %  
zadne22,7 %2,7 %  
nemám22,7 %2,7 %  
auto mobil22,7 %2,7 %  
Auto, stravenky22,7 %2,7 %  
Mám možnost chodit zdarma cvičit. jiný benefit ne. nechodím. 11,35 %1,35 %  
Slevové karty v obchodech s nimiž spolupracujeme11,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi mobilní telefon, odborné školení a semináře
nemám žádné
žádné. nejsem zaměstnanec ale osvč
Jsem OSVČ, to pokládám za zásadní výhodu - časová a jiná nezávislost!
neužívám
slevy u partnerů firmy
služební automobil i pro soukromí vč.pohoných hnot, totéž telefon,mobil, volnou pracovní dobu
služební auto
žádné nejsem zaměstnanec
xxx
jsem podnikatel
Stravenky, slevy na ubytování
osobní vůz, NBK
auto, telefon, odběr stavebního materiálu za výhodnější ceny
stravenky, firemní akce, exkurze, zájezdy
Žádné, jsem OSVČ
jsem OSVČ
vODA, ČAJ,KÁVA ZDARMA
Stravenky, služební auto.
firemní automobil
slevy
Čerpání financí z kulturního a společenského fondu, čerpání financí na pracovní oděvy...
mobil, auto, školení
No comment
stravenky, pružná pracovní doba, naturálie
Starvenky
finanční přídavky na dovolenou a doplňky stravy aj.
firemní telekomunikační služby
telefon,auto...
stravenky levne obedy atd
příspěvek na dovolenou, týden dovolené navíc, příspěvek na sport, příspěvek na PP
auto, mobil, notebook
mobil
3344,59 %44,59 % 

Graf

9. Je většina Vašich spolupracovníků také Vašimi osobními přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3243,24 %43,24 %  
ano1824,32 %24,32 %  
spíše ne1621,62 %21,62 %  
ne56,76 %6,76 %  
rozhodně ano22,7 %2,7 %  
rozhodně ne11,35 %1,35 %  

Graf

10. Pořádá Vaše firma kolektivní akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2128,38 %28,38 %  
ne2128,38 %28,38 %  
spíše ne1317,57 %17,57 %  
spíše ano1114,86 %14,86 %  
rozhodně ne56,76 %6,76 %  
rozhodně ano34,05 %4,05 %  

Graf

11. Jaké kolektivní akce pořádá Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné1418,92 %18,92 %  
Firemní večírky34,05 %4,05 %  
Večírek22,7 %2,7 %  
vánoční večírek22,7 %2,7 %  
nepořádá22,7 %2,7 %  
Večírky22,7 %2,7 %  
Ples22,7 %2,7 %  
party, ožíračky11,35 %1,35 %  
teambuilding11,35 %1,35 %  
výjezdní zasedání s rekreací11,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi -
Mikulášská, kola
team-buildingové setkání spojené s odborným školením
Občas zajedeme na veletrh
vanocni vecirek, oslava narozenin
Jako firma žádné, viz. odpověď na otázku č.10.
0
grilovací párty, sportovní aktivity, team buildingy
setkání u příležitosto výročí firmy, pracovníků, ukončení zakázek
hospoda
výjezdní školení, setkání mladých pracovníků, ale v rámci úspor se toto škrtá
chlastačku
Hasení žízně
chlastačka
narozeniny atd
Firemní večirky, Morava sklepy
xxx
sportovní
Večírky (vánoční, oddělení), Teambuildingové pobyty, mimopracovní setkání a seznamováky
prase
sportovní a poznávací zájezdy a exkurze
o žádné nevím
Jsem OSVČ
zadne
NAROZENINOVÉ, VÁNOČNÍ A DALŠÍ AKCE
Vánoční večírek, Fotbal
Bowling při příležitosti výročí založení firmy.
srazy
Námětové dny, zahradní slavnosti.
kolektivní sporty, rauty
..... viz 10
vánoční večírek, sportovní utkání
Silvestrovské posezení
týmbildingy přeci :)
Firemní ples, Sportovní den
jednou za rok sraz v restauraci...
večeře
občas firemní večírek
teambuildingové a školení
plesy
Nic
florbal
vanocni vecirky
Nemáme
4459,46 %59,46 % 

Graf

12. Nabídl(a) jste Vašim podřízeným, že se na Vás mohou obrátit s pracovními i osobními starostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1925,68 %25,68 %  
spíše ano1621,62 %21,62 %  
ne1317,57 %17,57 %  
pouze v pracovní oblasti912,16 %12,16 %  
spíše ne79,46 %9,46 %  
rozhodně ano68,11 %8,11 %  
rozhodně ne45,41 %5,41 %  

Graf

13. Motivujete pravidelně podřízené k lepším výkonům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2939,19 %39,19 %  
spíše ano2027,03 %27,03 %  
ne1013,51 %13,51 %  
spíše ne810,81 %10,81 %  
rozhodně ano56,76 %6,76 %  
rozhodně ne22,7 %2,7 %  

Graf

14. Jakým způsobem motivujete svoje podřízené k lepším výkonům?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám podřízené68,11 %8,11 %  
prémie56,76 %6,76 %  
finančně34,05 %4,05 %  
žádným34,05 %4,05 %  
peníze34,05 %4,05 %  
nijak34,05 %4,05 %  
nemotivuji34,05 %4,05 %  
-22,7 %2,7 %  
finanční ohodnocení22,7 %2,7 %  
Platové ohodnocení11,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi Jdu jim příkladem, snažím se, aby znali důvody, proč je důležité, aby svoje úkoly plnili na 100%.
pochvala
Lepším ohodnocením
vyjádření spokojenosti nad dosaženým výkonem- pochvala
různě
Snažím se mít takové lidi, které baví to, že výsledek k něčemu bude.
sdelenim, ze dalsi prace mozna nepride
odměny
Nemám podřízené, jen kolegy OSVČ na stejné úrovni!
0
osobní odměny
finančním ohodnocením, kratší pracovní dobou
odměnami, přátelským vztahem přátelským kolektivem
mimo rozsah textu
osobním přístupem k problémům a empatií
penězma
Snažím se být vztřícný
penězi
Samostatný projektant nemám podřízené
financní
Tlak a ochotný přístup.
finančně, slovně
--
honorář
JAKÝMKOLI
Výkon je po zásluze odměněn výší prémií. Přebírají částečnou odpovědnost za úkoly, na kterých pracují.
rozmluvou
odmšnami
úspěchem,vlastní účastí, uznáním...
prémie, jiné motivace
Znáte lepší motiv než finance v jakékoli podobě ???
debatou o problému
pouze pozitivní motivace: pochvala, poděkování, prémie
Finanční odměnou
Zaměstnání
penezmi
Nemotivuji,nejsem přímý nadřízený
penežitym ohodnocenim
někdy pouze slovem, jindy nějakým bonusem navíc
prémiema
platební bonusy
plat
vubec ne
4358,11 %58,11 % 

Graf

15. Souhlasíte s tím, že se na své nadřízené můžete kdykoliv obrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2128,38 %28,38 %  
ano1824,32 %24,32 %  
spíše ne1317,57 %17,57 %  
ne1013,51 %13,51 %  
rozhodně ano810,81 %10,81 %  
rozhodně ne34,05 %4,05 %  
jen s pracovními otázky11,35 %1,35 %  

Graf

16. Motivují Vás Vaší nadřízení k lepším výkonům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2027,03 %27,03 %  
spíše ne1824,32 %24,32 %  
ne1520,27 %20,27 %  
spíše ano1317,57 %17,57 %  
rozhodně ne45,41 %5,41 %  
rozhodně ano45,41 %5,41 %  

Graf

17. Myslíte si, že záleží na pohlaví manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2939,19 %39,19 %  
spíše ne1925,68 %25,68 %  
ano1216,22 %16,22 %  
spíše ano68,11 %8,11 %  
rozhodně ne45,41 %5,41 %  
rozhodně ano45,41 %5,41 %  

Graf

18. Myslíte si, že záleží na věku manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2027,03 %27,03 %  
spíše ano1925,68 %25,68 %  
ano1520,27 %20,27 %  
spíše ne1418,92 %18,92 %  
rozhodně ano56,76 %6,76 %  
rozhodně ne11,35 %1,35 %  

Graf

19. Myslíte si, že by měl mít manažer vysokoškolské vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2635,14 %35,14 %  
spíše ano1925,68 %25,68 %  
ne1114,86 %14,86 %  
spíše ne1013,51 %13,51 %  
rozhodně ano79,46 %9,46 %  
rozhodně ne11,35 %1,35 %  

Graf

20. Co by Vás v práci nejvíce motivovalo a pomohlo Vám k lepším výkonům?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peníze1216,22 %16,22 %  
Plat68,11 %8,11 %  
Dobrý kolektiv22,7 %2,7 %  
nevím22,7 %2,7 %  
klid22,7 %2,7 %  
prémie22,7 %2,7 %  
Finanční odměna22,7 %2,7 %  
Peníze. Zvýšení platu. Lepší systém odměn.11,35 %1,35 %  
pochvala11,35 %1,35 %  
Vyšší mzda11,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi že mě práci baví a mám z jejího vykování velmi dobrý pocit
úspěch
podnikat v oboru nezatíženém korupcí
volný čas
Kdyby někdo chtěl kvalitu místo nejnižší ceny
mensi shon
spokojenost z výkonu a finanční ohodnocení
Možnost pracovat za tabulkovou mzdu, ne za tržní hodnotu mé práce (cca 1/3 tabulkové hodnoty)!
?
-
osobní odměny
klidnější pracovní prostředí, finanční ohodnocení
dobrá odměna a práce v dobrém kolektivi,práce která baví
likvidace korupce, objektivní hodnocení klientem
vyšší odbornost mých vedoucích a častější konzultace problémových situací
Finanční ohodnocení
Nevím - motyvuje mně podařené dílo.
:)
Mzda, vyšší odměny, lepší vzduchotechnika, Kanceláře mimo centrum města.
obliba oboru
dobře odvedená práce a spokojený zákazník
finance
finanční ohodnocení, komunikace
neřešit zbytečné úkoly z nadřízených složek
Nic, už teď vykonávám nejlepší výkony
VYŠŠÍ FINANČNÍ OHODNOCENÍ
větší finanční prémie
Osobnější přístup vedení.
zvýšení platu
Finanční ohodnocení, uznání nadřízeného a kolektivu.
lepší platové ohodnocení
možnost karierního růstu
Platební morálka, vymahatelnost práva
vidět zrealizovaný projekt, uznání, finanční odměna
lepší komunikace ve firmě, častější pochvala
Pracovní morálka
sex, drogy a rock and roll
výměna některých zaměstnanců
odměny
vice penez
vidina rychlejšího postupu v firemní hierarchii
nejlepším motivátorem jsou vždy peníze
větší nezávislost
4358,11 %58,11 % 

Graf

21. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6081,08 %81,08 %  
žena1418,92 %18,92 %  

Graf

22. Můj věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2468,11 %8,11 %  
2956,76 %6,76 %  
4056,76 %6,76 %  
2556,76 %6,76 %  
2345,41 %5,41 %  
3045,41 %5,41 %  
2734,05 %4,05 %  
3734,05 %4,05 %  
4134,05 %4,05 %  
3534,05 %4,05 %  
ostatní odpovědi 43
60
55
52
36
26
28
47
49
34
67
42
57
39 let
58
21
76 roků
59
61 let
31
22
51 let
32
22 let
38
3344,59 %44,59 % 

Graf

23. Délka praxe v oboru:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4810,81 %10,81 %  
568,11 %8,11 %  
1 rok34,05 %4,05 %  
2034,05 %4,05 %  
134,05 %4,05 %  
3 roky22,7 %2,7 %  
5let22,7 %2,7 %  
1022,7 %2,7 %  
3022,7 %2,7 %  
3622,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi 13
22
12 let
18
2 roky
5 let
23
4 roky
20 let
9
45
15
39
32
21 let
23 let
57 roků
6
1,25 roku
48
37
38 let
16
7
16 LET
6 let
0
21
26 let
osm let
11
12
8
4155,41 %55,41 % 

Graf

24. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2027,03 %27,03 %  
1114,86 %14,86 %  
Maturita810,81 %10,81 %  
středoškolské s maturitou34,05 %4,05 %  
Bc34,05 %4,05 %  
středoškolské34,05 %4,05 %  
22,7 %2,7 %  
střední odborné22,7 %2,7 %  
střední odborné s maturitou22,7 %2,7 %  
střední11,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi fakulta architektury
gymnasium, VŠCHT - nedokončené
středni škola
bc.
vyskoškolské, zatím Bc
Střední s maturitou
Vš, autorizace v oboru.
Ing.
Gymnázium (obecné, bez maturity)
středoškolské odborné s maturitou
Ph.D.
VOŠ
odborné středoškolské (dle orazítkovaného papíru), několikanásobné vysokoškolské dle vykonávané činnosti a odpovědnosti
Výuční list
vysokoskolske
vyučen
gymnázium
ing
prodavačka
1925,68 %25,68 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Pořádá Vaše firma kolektivní akce?

  • odpověď ne:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 11. Jaké kolektivní akce pořádá Vaše firma?

17. Myslíte si, že záleží na pohlaví manažera?

  • odpověď ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Myslíte si, že záleží na věku manažera?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste s náplní své práce spokojen(a)?

2. Jste se svou pracovní dobou spokojen(a)?

3. Jste s platovým ohodnocením své práce spokojen(a)?

4. Jste s formou sestavování Vašeho platového ohodnocení spokojen(a) (fixní, prémie)

5. Myslíte si, že jsou Vám prémie udělované spravedlivě, proč?

6. Máte možnost kariérního růstu v zaměstnání?

7. Máte možnost využívat zaměstnanecké výhody?

8. Jaké využíváte zaměstnanecké výhody?

9. Je většina Vašich spolupracovníků také Vašimi osobními přáteli?

10. Pořádá Vaše firma kolektivní akce?

11. Jaké kolektivní akce pořádá Vaše firma?

12. Nabídl(a) jste Vašim podřízeným, že se na Vás mohou obrátit s pracovními i osobními starostmi?

13. Motivujete pravidelně podřízené k lepším výkonům?

15. Souhlasíte s tím, že se na své nadřízené můžete kdykoliv obrátit?

16. Motivují Vás Vaší nadřízení k lepším výkonům?

17. Myslíte si, že záleží na pohlaví manažera?

18. Myslíte si, že záleží na věku manažera?

19. Myslíte si, že by měl mít manažer vysokoškolské vzdělání?

20. Co by Vás v práci nejvíce motivovalo a pomohlo Vám k lepším výkonům?

21. Jsem:

24. Dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste s náplní své práce spokojen(a)?

2. Jste se svou pracovní dobou spokojen(a)?

3. Jste s platovým ohodnocením své práce spokojen(a)?

4. Jste s formou sestavování Vašeho platového ohodnocení spokojen(a) (fixní, prémie)

5. Myslíte si, že jsou Vám prémie udělované spravedlivě, proč?

6. Máte možnost kariérního růstu v zaměstnání?

7. Máte možnost využívat zaměstnanecké výhody?

8. Jaké využíváte zaměstnanecké výhody?

9. Je většina Vašich spolupracovníků také Vašimi osobními přáteli?

10. Pořádá Vaše firma kolektivní akce?

11. Jaké kolektivní akce pořádá Vaše firma?

12. Nabídl(a) jste Vašim podřízeným, že se na Vás mohou obrátit s pracovními i osobními starostmi?

13. Motivujete pravidelně podřízené k lepším výkonům?

15. Souhlasíte s tím, že se na své nadřízené můžete kdykoliv obrátit?

16. Motivují Vás Vaší nadřízení k lepším výkonům?

17. Myslíte si, že záleží na pohlaví manažera?

18. Myslíte si, že záleží na věku manažera?

19. Myslíte si, že by měl mít manažer vysokoškolské vzdělání?

20. Co by Vás v práci nejvíce motivovalo a pomohlo Vám k lepším výkonům?

21. Jsem:

24. Dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mlčoch, O.Formy a metody motivace manažerů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://formy-a-metody-motivace-mana.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.