Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Formy a metody vzdělávání dospělých

Formy a metody vzdělávání dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Rumlová
Šetření:13. 02. 2012 - 17. 02. 2012
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma Formy a metody vzdělávání dospělých.

 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku a Váš čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5478,26 %78,26 %  
Muž1521,74 %21,74 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 304057,97 %57,97 %  
31 – 401623,19 %23,19 %  
41 – 50913,04 %13,04 %  
51 – 6034,35 %4,35 %  
60 – a víc11,45 %1,45 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosud ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5173,91 %73,91 %  
Vysokoškolské1623,19 %23,19 %  
Učební obor22,9 %2,9 %  

Graf

4. Postavení v pracovním sektoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec4260,87 %60,87 %  
Jiné1623,19 %23,19 %  
Střední management1115,94 %15,94 %  

Graf

5. Velikost společnosti, kde jste zaměstnán(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 100 zaměstnanců3144,93 %44,93 %  
Do 50 zaměstnanců1623,19 %23,19 %  
Do 10 zaměstnanců1521,74 %21,74 %  
Do 100 zaměstnanců710,14 %10,14 %  

Graf

6. Zúčastnil(a) jste se již nějaké vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5985,51 %85,51 %  
Ne1014,49 %14,49 %  

Graf

7. Proč se dále vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kurz, který jste našel(našla), Vás zaujal3652,17 %52,17 %  
Nemáte dostatečnou kvalifikaci2028,99 %28,99 %  
Máte dostatek času811,59 %11,59 %  
Nevzděláváte se57,25 %7,25 %  

Graf

8. Vzděláváte se ve svém oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5275,36 %75,36 %  
Ne1724,64 %24,64 %  

Graf

9. Kterou formu vzdělávání upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kurz2739,13 %39,13 %  
Seminář2739,13 %39,13 %  
Koučování913,04 %13,04 %  
E-learning45,8 %5,8 %  
11,45 %1,45 %  
nic11,45 %1,45 %  

Graf

10. Které vzdělávací aktivity považujete za přínosnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné znalosti (např. cizích jazyků, práce na PC)4869,57 %69,57 %  
Manažerské dovednosti (např. vedení a motivace pracovníků)2130,43 %30,43 %  

Graf

11. Pro získání nových znalostí, dovedností byste preferovali spíše metodu vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Případovou studii2231,88 %31,88 %  
Diskusi2231,88 %31,88 %  
Teambuilding1521,74 %21,74 %  
Brainstorming1014,49 %14,49 %  

Graf

12. Je pro Vás další vzdělávání přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6695,65 %95,65 %  
Ne34,35 %4,35 %  

Graf

13. Jaký přínos pro Vás má další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní růst5072,46 %72,46 %  
Kariérní postup1217,39 %17,39 %  
Žádný45,8 %5,8 %  
Zvýšení finančního ohodnocení22,9 %2,9 %  
má to vliv na 1. tři možnosti - Kariérní růst, zvýšení finančního ohodnocení i osobní růst11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

  • odpověď 20 – 30:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kariérní postup na otázku 13. Jaký přínos pro Vás má další vzdělávání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše dosud ukončené vzdělání?

4. Postavení v pracovním sektoru?

5. Velikost společnosti, kde jste zaměstnán(a)?

6. Zúčastnil(a) jste se již nějaké vzdělávací akce?

7. Proč se dále vzděláváte?

8. Vzděláváte se ve svém oboru?

9. Kterou formu vzdělávání upřednostňujete?

10. Které vzdělávací aktivity považujete za přínosnější?

11. Pro získání nových znalostí, dovedností byste preferovali spíše metodu vzdělávání:

12. Je pro Vás další vzdělávání přínosné?

13. Jaký přínos pro Vás má další vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše dosud ukončené vzdělání?

4. Postavení v pracovním sektoru?

5. Velikost společnosti, kde jste zaměstnán(a)?

6. Zúčastnil(a) jste se již nějaké vzdělávací akce?

7. Proč se dále vzděláváte?

8. Vzděláváte se ve svém oboru?

9. Kterou formu vzdělávání upřednostňujete?

10. Které vzdělávací aktivity považujete za přínosnější?

11. Pro získání nových znalostí, dovedností byste preferovali spíše metodu vzdělávání:

12. Je pro Vás další vzdělávání přínosné?

13. Jaký přínos pro Vás má další vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rumlová, J.Formy a metody vzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://formy-a-metody-vzdelavani-do.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.