Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Formy komunikace neziskových organizací

Formy komunikace neziskových organizací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Gardavská
Šetření:10. 03. 2012 - 19. 03. 2012
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník Vám zabere jen několik minut Vašeho času. Informace z něj získané budou zcela anonymní a budou sloužit pro zpracování diplomové práce na katedře řízení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Tato diplomová práce se věnuje problematice dobrovolnictví a komunikaci neziskových organizací s veřejností. Všechny Vaše dotazy k mé diplomové práci a k následujícímu dotazníku Vám ráda zodpovím na emailové adrese: petra.gardavska@gmail.com.
 

Děkuji za ochotu a Váš čas
 

PETRA GARDAVSKÁ
Studentka 2. ročníku magisterského oboru Evropská agrární diplomacie
 

Odpovědi respondentů

1. Označte prosím oblast působení Vaší organizace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní péče a sociální služby2650 %50 %  
práce s dětmi a mládeží815,38 %15,38 %  
ochrana životního prostředí, ekologická výchova611,54 %11,54 %  
komunitní rozvoj47,69 %7,69 %  
jiné35,77 %5,77 %  
výzkum a vzdělávání 23,85 %3,85 %  
rekreace, sport, tělovýchova11,92 %1,92 %  
ostatní (např. podpora neziskového sektoru, jeho PR, informační služby, podpora dárcovství a dobrovolnictví)11,92 %1,92 %  
rovné příležitosti11,92 %1,92 %  

Graf

2. Označte prosím právní formu Vaší organizace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občanské sdružení3669,23 %69,23 %  
Jiná1223,08 %23,08 %  
Obecně prospěšná společnost23,85 %3,85 %  
Nadace23,85 %3,85 %  

Graf

3. Uveďte množství dobrovolníků působících ve vaší organizaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 203669,23 %69,23 %  
Do 5917,31 %17,31 %  
Do 20713,46 %13,46 %  

Graf

4. Definujte na škále od 1 – 6 význam dobrovolnictví pro činnost vaší organizace (kde 1 – dobrovolníci nejsou vůbec důležití, 6 – jsou zcela nepostradatelní)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
62446,15 %46,15 %  
51528,85 %28,85 %  
3611,54 %11,54 %  
447,69 %7,69 %  
223,85 %3,85 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

5. Jaké formy dobrovolnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelné dobrovolnictví (tj. každý týden apod.)4178,85 %78,85 %  
Opakované na jednorázových akcích3261,54 %61,54 %  
Jednorázové2140,38 %40,38 %  
Odborné dobrovolnictví (tj. v oblasti účetnictví, marketingu, vytváření webových stránek apod.) 1936,54 %36,54 %  
Jiné35,77 %5,77 %  

Graf

6. Jaké typy dobrovolníků ve Vaší organizaci nejvíce postrádáte? (ohodnoťte prosím na škále od 1- 4, kdy 1 – nepostrádáme a 4 – velice postrádáme)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jednorázoví dobrovolníci1.9810.788
Opakovaní dobrovolníci na jednorázových akcích2.3080.828
Pravidelní dobrovolníci (tj. pravidelně každý týden apod.)2.9230.84
Jiný2.1731.412

Graf

7. Nabízí Vaše organizace dobrovolníkům účast na dobrovolnických programech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4484,62 %84,62 %  
ne815,38 %15,38 %  

Graf

8. Jaké formy oslovení využíváte při získávání dobrovolníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky4994,23 %94,23 %  
letáky4484,62 %84,62 %  
osobní kontakt3669,23 %69,23 %  
články v tisku, novinách apod.3465,38 %65,38 %  
facebook2853,85 %53,85 %  
jednorázové akce2751,92 %51,92 %  
portály typu jobs.cz, neziskovky.cz apod.2650 %50 %  
festivaly a veletrhy1630,77 %30,77 %  
semináře1325 %25 %  
Jiné 815,38 %15,38 %  
newslettry do emailových schránek713,46 %13,46 %  
publikace59,62 %9,62 %  

Graf

9. Pokud byla zaškrtnuta kolonka „osobní kontakt“ uveďte osobu, prostřednictvím které ke kontaktu dochází? (pokud jste políčko nezaškrtli, na otázku neodpovídejte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člen organizace či dobrovolník 2569,44 %48,08 %  
Placená osoba (placená za získávání dobrovolníků a příspěvků organizaci)1130,56 %21,15 %  

Graf

10. Které z těchto forem oslovení se Vám nejvíce osvědčily? (Seřaďte prosím dle důležitosti, kde první - je nejvíce důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Internetové stránky2.9045.279
facebook6.26910.158
portály typu jobs.cz, neziskovky.cz apod.6.13512.77
jednorázové akce5.53.827
letáky4.5774.552
články v tisku, novinách apod.5.7316.274
publikace8.3853.391
semináře7.1927.925
festivaly a veletrhy7.4426.747
newslettry do emailových schránek8.3857.314
osobní kontakt3.4818.519

Graf

11. Jaké komunikační prostředky využíváte ke zviditelnění vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
web stránky52100 %100 %  
obecné informační a propagační materiály4484,62 %84,62 %  
konkrétní informační a propagační materiály4280,77 %80,77 %  
regionální tisk4076,92 %76,92 %  
výroční zprávy3975 %75 %  
televize2344,23 %44,23 %  
rádio2140,38 %40,38 %  
dárkové předměty1528,85 %28,85 %  
odborné publikace1121,15 %21,15 %  
jiné1019,23 %19,23 %  

Graf

12. Účastní se Vaše organizace projektu „30 dní pro neziskový sektor“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4484,62 %84,62 %  
ano815,38 %15,38 %  

Graf

13. Jaká osoba má ve Vaší organizaci na starost komunikaci s dobrovolníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školená osoba pro práci s dobrovolníky (koordinátor dobrovolníků apod.)4178,85 %78,85 %  
Všichni1121,15 %21,15 %  

Graf

14. Je osoba, která má ve Vaší organizaci na starost dobrovolníky odborně proškolena v oblasti získávání a práce s dobrovolníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3159,62 %59,62 %  
ne2140,38 %40,38 %  

Graf

15. Měla by Vaše organizace zájem o následující školení? (možno zaškrtnout více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce s dobrovolníky v organizaci2177,78 %40,38 %  
Získávání dobrovolníků z řad široké veřejnosti2177,78 %40,38 %  

Graf

16. Vede si Vaše organizace nějaké statistiky o dobrovolnících působících ve Vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4790,38 %90,38 %  
ne59,62 %9,62 %  

Graf

17. Vyjádřete prosím na škále, nakolik souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají dobrovolníků ve Vaší organizaci (kde, 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Výrok 1: Dobrovolníci v naší organizaci jsou spíše ženy.1.7310.697
Výrok 2: Dobrovolníci v naší organizaci jsou spíše studenti.2.3850.852
Výrok 3: Dobrovolníci v naší organizaci působí často řadu let.2.3460.419
Výrok 4: Dobrovolníci působící v naší organizaci se mnohdy stávají zaměstnanci naší organizace.3.0960.548
Výrok 5: Většinu dobrovolníků získáváme aktivní cestou. (Prostřednictvím oslovení potenciálních dobrovolníků – letáky, publikace apod., na rozdíl od pasivní cesty – dobrovolník si najde organizaci sám)2.0770.609

Graf

18. Absolvuje ve Vaší organizaci nový dobrovolník přípravu, která ho má seznámit s obsahem jeho dobrovolné činnosti a obecnými principy dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4586,54 %86,54 %  
ne713,46 %13,46 %  

Graf

19. Zajímá Vás zpětná vazba dobrovolníků Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5198,08 %98,08 %  
ne11,92 %1,92 %  

Graf

20. Pokud jste odpověděli ano, jakou formou k zpětné vazbě dochází: (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koordinátor dobrovolníků si sám od dobrovolníků zjišťuje informace průběžně4284 %80,77 %  
Prostřednictvím supervize2448 %46,15 %  
Prostřednictvím dotazníkového šetření mezi dobrovolníky apod.1938 %36,54 %  
Jiným způsobem1020 %19,23 %  

Graf

21. Používáte určitý způsob hodnocení dobrovolníků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3057,69 %57,69 %  
ano2242,31 %42,31 %  

Graf

22. Pokud ano, jsou se svým hodnocením dobrovolníci pravidelně seznamováni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1653,33 %30,77 %  
ano1446,67 %26,92 %  

Graf

23. Seznamujete veřejnost se zkušenostmi (osobními příběhy) dobrovolníků působících ve Vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3363,46 %63,46 %  
ne1936,54 %36,54 %  

Graf

24. Pokud ano, jakou formu k tomu využíváte? (možno zaškrtnout více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky2575,76 %48,08 %  
Běžné deníky, specializované časopisy apod.1648,48 %30,77 %  
Jiné1133,33 %21,15 %  
Letáky824,24 %15,38 %  
Publikace618,18 %11,54 %  

Graf

25. Jaké označení (pojmenování) se podle Vás nejlépe hodí pro oblast fungování nestátních neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestátní neziskový sektor3261,54 %61,54 %  
Občanský sektor1426,92 %26,92 %  
Třetí sektor35,77 %5,77 %  
Nevím23,85 %3,85 %  
nestátní sektor11,92 %1,92 %  

Graf

26. Myslíte, že se stát dostatečně angažuje v oblasti podpory dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3057,69 %57,69 %  
Ne1426,92 %26,92 %  
Spíše ano815,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké formy dobrovolnictví využíváte?

 • odpověď Opakované na jednorázových akcích:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiným způsobem na otázku 20. Pokud jste odpověděli ano, jakou formou k zpětné vazbě dochází: (můžete zaškrtnout více odpovědí)

14. Je osoba, která má ve Vaší organizaci na starost dobrovolníky odborně proškolena v oblasti získávání a práce s dobrovolníky?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 24. Pokud ano, jakou formu k tomu využíváte? (možno zaškrtnout více možností)

21. Používáte určitý způsob hodnocení dobrovolníků?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Pokud ano, jsou se svým hodnocením dobrovolníci pravidelně seznamováni?

23. Seznamujete veřejnost se zkušenostmi (osobními příběhy) dobrovolníků působících ve Vaší organizaci?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžné deníky, specializované časopisy apod. na otázku 24. Pokud ano, jakou formu k tomu využíváte? (možno zaškrtnout více možností)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 24. Pokud ano, jakou formu k tomu využíváte? (možno zaškrtnout více možností)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Webové stránky na otázku 24. Pokud ano, jakou formu k tomu využíváte? (možno zaškrtnout více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Označte prosím oblast působení Vaší organizace:

2. Označte prosím právní formu Vaší organizace:

3. Uveďte množství dobrovolníků působících ve vaší organizaci:

4. Definujte na škále od 1 – 6 význam dobrovolnictví pro činnost vaší organizace (kde 1 – dobrovolníci nejsou vůbec důležití, 6 – jsou zcela nepostradatelní)

5. Jaké formy dobrovolnictví využíváte?

6. Jaké typy dobrovolníků ve Vaší organizaci nejvíce postrádáte? (ohodnoťte prosím na škále od 1- 4, kdy 1 – nepostrádáme a 4 – velice postrádáme)

7. Nabízí Vaše organizace dobrovolníkům účast na dobrovolnických programech?

8. Jaké formy oslovení využíváte při získávání dobrovolníků?

9. Pokud byla zaškrtnuta kolonka „osobní kontakt“ uveďte osobu, prostřednictvím které ke kontaktu dochází? (pokud jste políčko nezaškrtli, na otázku neodpovídejte)

10. Které z těchto forem oslovení se Vám nejvíce osvědčily? (Seřaďte prosím dle důležitosti, kde první - je nejvíce důležité)

11. Jaké komunikační prostředky využíváte ke zviditelnění vaší organizace?

12. Účastní se Vaše organizace projektu „30 dní pro neziskový sektor“?

13. Jaká osoba má ve Vaší organizaci na starost komunikaci s dobrovolníky?

14. Je osoba, která má ve Vaší organizaci na starost dobrovolníky odborně proškolena v oblasti získávání a práce s dobrovolníky?

15. Měla by Vaše organizace zájem o následující školení? (možno zaškrtnout více možností)

16. Vede si Vaše organizace nějaké statistiky o dobrovolnících působících ve Vaší organizaci?

17. Vyjádřete prosím na škále, nakolik souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají dobrovolníků ve Vaší organizaci (kde, 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne):

18. Absolvuje ve Vaší organizaci nový dobrovolník přípravu, která ho má seznámit s obsahem jeho dobrovolné činnosti a obecnými principy dobrovolnictví?

19. Zajímá Vás zpětná vazba dobrovolníků Vaší organizace?

20. Pokud jste odpověděli ano, jakou formou k zpětné vazbě dochází: (můžete zaškrtnout více odpovědí)

21. Používáte určitý způsob hodnocení dobrovolníků?

22. Pokud ano, jsou se svým hodnocením dobrovolníci pravidelně seznamováni?

23. Seznamujete veřejnost se zkušenostmi (osobními příběhy) dobrovolníků působících ve Vaší organizaci?

24. Pokud ano, jakou formu k tomu využíváte? (možno zaškrtnout více možností)

25. Jaké označení (pojmenování) se podle Vás nejlépe hodí pro oblast fungování nestátních neziskových organizací?

26. Myslíte, že se stát dostatečně angažuje v oblasti podpory dobrovolnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Označte prosím oblast působení Vaší organizace:

2. Označte prosím právní formu Vaší organizace:

3. Uveďte množství dobrovolníků působících ve vaší organizaci:

4. Definujte na škále od 1 – 6 význam dobrovolnictví pro činnost vaší organizace (kde 1 – dobrovolníci nejsou vůbec důležití, 6 – jsou zcela nepostradatelní)

5. Jaké formy dobrovolnictví využíváte?

6. Jaké typy dobrovolníků ve Vaší organizaci nejvíce postrádáte? (ohodnoťte prosím na škále od 1- 4, kdy 1 – nepostrádáme a 4 – velice postrádáme)

7. Nabízí Vaše organizace dobrovolníkům účast na dobrovolnických programech?

8. Jaké formy oslovení využíváte při získávání dobrovolníků?

9. Pokud byla zaškrtnuta kolonka „osobní kontakt“ uveďte osobu, prostřednictvím které ke kontaktu dochází? (pokud jste políčko nezaškrtli, na otázku neodpovídejte)

10. Které z těchto forem oslovení se Vám nejvíce osvědčily? (Seřaďte prosím dle důležitosti, kde první - je nejvíce důležité)

11. Jaké komunikační prostředky využíváte ke zviditelnění vaší organizace?

12. Účastní se Vaše organizace projektu „30 dní pro neziskový sektor“?

13. Jaká osoba má ve Vaší organizaci na starost komunikaci s dobrovolníky?

14. Je osoba, která má ve Vaší organizaci na starost dobrovolníky odborně proškolena v oblasti získávání a práce s dobrovolníky?

15. Měla by Vaše organizace zájem o následující školení? (možno zaškrtnout více možností)

16. Vede si Vaše organizace nějaké statistiky o dobrovolnících působících ve Vaší organizaci?

17. Vyjádřete prosím na škále, nakolik souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají dobrovolníků ve Vaší organizaci (kde, 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne):

18. Absolvuje ve Vaší organizaci nový dobrovolník přípravu, která ho má seznámit s obsahem jeho dobrovolné činnosti a obecnými principy dobrovolnictví?

19. Zajímá Vás zpětná vazba dobrovolníků Vaší organizace?

20. Pokud jste odpověděli ano, jakou formou k zpětné vazbě dochází: (můžete zaškrtnout více odpovědí)

21. Používáte určitý způsob hodnocení dobrovolníků?

22. Pokud ano, jsou se svým hodnocením dobrovolníci pravidelně seznamováni?

23. Seznamujete veřejnost se zkušenostmi (osobními příběhy) dobrovolníků působících ve Vaší organizaci?

24. Pokud ano, jakou formu k tomu využíváte? (možno zaškrtnout více možností)

25. Jaké označení (pojmenování) se podle Vás nejlépe hodí pro oblast fungování nestátních neziskových organizací?

26. Myslíte, že se stát dostatečně angažuje v oblasti podpory dobrovolnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gardavská, P.Formy komunikace neziskových organizací (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://formy-komunikace-neziskovych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.