Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fotbalový kemp pro mládež

Fotbalový kemp pro mládež

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kaventa
Šetření:13. 11. 2012 - 13. 12. 2012
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení rodiče,
jsem studentem 3. ročníku, oboru sportovní management na VŠB-TUO a v rámci své bakalářské práce, která se zabývá uspořádáním sportovního kempu mládeže ve věku od 8 do 12 let se zaměřením především na fotbal.

Chtěl bych Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který by mi pomohl zjistit, jestli by vůbec o tento typ kempu byl z Vaší strany a především ze strany Vašich dětí zájem. Kemp by se odehrával v obci Jeseník nad Odrou v období začátku letních prázdnin, byl by určen jak pro chlapce, tak i pro dívky a zaměřen především na získání a zdokonalování fotbalových dovedností Vašich dětí.

Předem Vám děkuji za čas věnovaný tomuto dotazníku. Vaši odpověď, prosím, zakroužkujte, případně dopište.

Tomáš Kaventa

Odpovědi respondentů

1. Účastní se Vaše dítě o prázdninách kempů, táborů, případně jiných podobných pobytů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (pokračujte otázkou č. 2)571,43 %71,43 %  
Ne, ale uvažujeme o tom (pokračujte otázkou č. 2)228,57 %28,57 %  

Graf

2. Máme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Syna ve věku 8-10 let457,14 %57,14 %  
Dceru ve věku 8-10 let228,57 %28,57 %  
Syna ve věku 11-12 let114,29 %14,29 %  

Graf

3. Naše dítě (děti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rádo sportuje342,86 %42,86 %  
Aktivně hraje fotbal342,86 %42,86 %  
Aktivně provozuje jiný sport114,29 %14,29 %  

Graf

4. Na škále od 1 (nejméně důležité) do 5 (nejdůležitější) označte jednotlivé faktory, které jsou pro Vás při prázdninových aktivitách rozhodující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Termín konání3.1431.551
Místo konání2.8570.408
Cena2.5711.388
Vybavení areálu z hlediska stravy, hygieny, ubytování3.7141.633
Vybavení areálu z hlediska aktivit (sportovní možnosti)3.5711.673
Zaměření aktivit41.714

Graf

5. Informace o konání kempu nejčastěji získáváme prostřednictvím: (možno označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetových stránek daného kempu571,43 %71,43 %  
Doporučení známých342,86 %42,86 %  
Odkazů na internetu týkajících se prázdninových aktivit dětí228,57 %28,57 %  
Doporučení předchozích účastníků228,57 %28,57 %  
Letáků ve školách, sportovních klubech114,29 %14,29 %  

Graf

6. Co je pro Vás vzhledem k hlavnímu zaměření kempu (fotbal) nejdůležitější: (vyberte prosím jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přístup trenéra k dítěti457,14 %57,14 %  
Práce trenérů s licencí a schopností pracovat s dětmi114,29 %14,29 %  
Práce současných nebo bývalých fotbalistů114,29 %14,29 %  
Práce trenérů s licencí114,29 %14,29 %  

Graf

7. Budeme rádi, když se naše dítě během kempu zúčastní: (možno označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tréninku a besedy s fotbalovou osobností571,43 %71,43 %  
Seznámení s fotbalovou terminologií v angličtině571,43 %71,43 %  
Celodenního výletu (např. ZOO v Olomouci)228,57 %28,57 %  
Základní lekce tenisu228,57 %28,57 %  
Pouze výuky fotbalu114,29 %14,29 %  

Graf

8. V rámci večerních aktivit bychom uvítali: (možno označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hraní společenských her571,43 %71,43 %  
Volnou zábavu457,14 %57,14 %  
Projekci s fotbalovou tématikou342,86 %42,86 %  
Seznámení s pravidly fotbalu, taktikou342,86 %42,86 %  
Projekci filmů a pohádek228,57 %28,57 %  
Lekce angličtiny114,29 %14,29 %  

Graf

9. Za týdenní pobyt (strava, ubytování, výuka fotbalu, pamětní dárky a jiné aktivity) bychom byli ochotni zaplatit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3500,- až 4000,- Kč228,57 %28,57 %  
3000,- až 3500,- Kč228,57 %28,57 %  
4500,- až 5000,- Kč228,57 %28,57 %  
5000,- Kč a více114,29 %14,29 %  

Graf

10. Do kempu bychom naše dítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přihlásili685,71 %85,71 %  
Možná přihlásili114,29 %14,29 %  

Graf

11. Vaše bydliště: (město, okres)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha228,57 %28,57 %  
Ostrava114,29 %14,29 %  
Velká nad Veličkou, Hodonín114,29 %14,29 %  
Beroun, Beroun114,29 %14,29 %  
české budějovice114,29 %14,29 %  
Jičín114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaventa, T.Fotbalový kemp pro mládež (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://fotbalovy-kemp-pro-mladez.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.