Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fúze identit a identifikační stupnice

Fúze identit a identifikační stupnice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Křížová
Šetření:11. 01. 2018 - 10. 02. 2018
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Škála sledující sociální a skupinovou identitu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Stupnice: 0 = silně nesouhlasím; 6 = silně souhlasím

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24610,34 %7,23 %  
26610,34 %7,23 %  
2558,62 %6,02 %  
2358,62 %6,02 %  
2846,9 %4,82 %  
1935,17 %3,61 %  
1523,45 %2,41 %  
2023,45 %2,41 %  
4823,45 %2,41 %  
3123,45 %2,41 %  
ostatní odpovědi 27
21
45
34
69
43
17
35
41
16
59
22
40
39
37
42
38
51
32
30
2136,21 %25,3 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.59
Minimum:16
Maximum:51
Variační rozpětí:35
Rozptyl:71.15
Směrodatná odchylka:8.44
Medián:26
Modus:24

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3356,9 %39,76 %  
muž2543,1 %30,12 %  

Graf

3. Ztotožňuji se svojí zemí.

Stupnice: 0 = silně nesouhlasím; 6 = silně souhlasím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43036,14 %36,14 %  
61214,46 %14,46 %  
31012,05 %12,05 %  
51012,05 %12,05 %  
289,64 %9,64 %  
078,43 %8,43 %  
167,23 %7,23 %  

Graf

4. Cítím se být součástí svojí země.

Stupnice: 0 = silně nesouhlasím; 6 = silně souhlasím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42631,33 %31,33 %  
61922,89 %22,89 %  
51518,07 %18,07 %  
31012,05 %12,05 %  
278,43 %8,43 %  
044,82 %4,82 %  
122,41 %2,41 %  

Graf

5. Mám se svojí zemí hluboké emocionální pouto.

Stupnice: 0 = silně nesouhlasím; 6 = silně souhlasím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51619,28 %19,28 %  
61518,07 %18,07 %  
41416,87 %16,87 %  
31214,46 %14,46 %  
21214,46 %14,46 %  
189,64 %9,64 %  
067,23 %7,23 %  

Graf

6. Moje země jsem já.

Stupnice: 0 = silně nesouhlasím; 6 = silně souhlasím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02428,92 %28,92 %  
21720,48 %20,48 %  
31518,07 %18,07 %  
689,64 %9,64 %  
189,64 %9,64 %  
567,23 %7,23 %  
456,02 %6,02 %  

Graf

7. Udělám pro svou zemi více, než by udělal kdokoliv z ostatních členů skupiny.

Stupnice: 0 = silně nesouhlasím; 6 = silně souhlasím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02327,71 %27,71 %  
31821,69 %21,69 %  
21821,69 %21,69 %  
11315,66 %15,66 %  
456,02 %6,02 %  
533,61 %3,61 %  
633,61 %3,61 %  

Graf

8. Díky své zemi jsem silný/silná.

Stupnice: 0 = silně nesouhlasím; 6 = silně souhlasím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02125,3 %25,3 %  
31821,69 %21,69 %  
21416,87 %16,87 %  
11416,87 %16,87 %  
489,64 %9,64 %  
667,23 %7,23 %  
522,41 %2,41 %  

Graf

9. Činím svoji zemi silnou.

Stupnice: 0 = silně nesouhlasím; 6 = silně souhlasím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02125,3 %25,3 %  
31720,48 %20,48 %  
21619,28 %19,28 %  
41012,05 %12,05 %  
189,64 %9,64 %  
567,23 %7,23 %  
656,02 %6,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Cítím se být součástí svojí země.

  • odpověď 6:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 na otázku 5. Mám se svojí zemí hluboké emocionální pouto.
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 na otázku 3. Ztotožňuji se svojí zemí.

5. Mám se svojí zemí hluboké emocionální pouto.

  • odpověď 6:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 na otázku 3. Ztotožňuji se svojí zemí.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Ztotožňuji se svojí zemí.

4. Cítím se být součástí svojí země.

5. Mám se svojí zemí hluboké emocionální pouto.

6. Moje země jsem já.

7. Udělám pro svou zemi více, než by udělal kdokoliv z ostatních členů skupiny.

8. Díky své zemi jsem silný/silná.

9. Činím svoji zemi silnou.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Ztotožňuji se svojí zemí.

4. Cítím se být součástí svojí země.

5. Mám se svojí zemí hluboké emocionální pouto.

6. Moje země jsem já.

7. Udělám pro svou zemi více, než by udělal kdokoliv z ostatních členů skupiny.

8. Díky své zemi jsem silný/silná.

9. Činím svoji zemi silnou.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Křížová, L.Fúze identit a identifikační stupnice (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://fuze-identit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.