Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Gamblerství v ČR

Gamblerství v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Dvořáková
Šetření:12. 03. 2012 - 19. 03. 2012
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Tento dotazník je součástí bakalářské práce na téma Gamblerství jako patologická závislost, která bude publikována pod záštitou Univerzity Pardubice. Chtěl bych Vás požádat o jeho svědomité a pravdivé vyplnění.
 

Odpovědi respondentů

1. Setkal(-a) jste se někdy s gamblerem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11371,97 %71,97 %  
ne4428,03 %28,03 %  

Graf

2. Pokud ano, byl to ve vztahu k Vám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
známý4538,46 %28,66 %  
cizí člověk3529,91 %22,29 %  
rodinný příslušník1613,68 %10,19 %  
přítel1512,82 %9,55 %  
byl jsem to já65,13 %3,82 %  

Graf

3. Jaké pohlaví podle Vás mezi gamblery převládá ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž15397,45 %97,45 %  
žena42,55 %2,55 %  

Graf

4. Kdo má podle Vás větší předpoklady propadnout gamblerství ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži9761,78 %61,78 %  
obě pohlaví stejně3924,84 %24,84 %  
nedá se posoudit2012,74 %12,74 %  
ženy10,64 %0,64 %  

Graf

5. Jaká věková kategorie podle Vás mezi gamblery převládá ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 29 let8352,87 %52,87 %  
30 až 39 let5736,31 %36,31 %  
40 až 49 let159,55 %9,55 %  
50 až 59 let10,64 %0,64 %  
nad 60 let10,64 %0,64 %  

Graf

6. Jaké je podle Vás nejčastěji nejvyšší dosažené vzdělání gamblera ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ bez maturity8453,5 %53,5 %  
SŠ s maturitou 3824,2 %24,2 %  
3019,11 %19,11 %  
42,55 %2,55 %  
VOŠ10,64 %0,64 %  

Graf

7. Co podle Vás pro gamblera znamená hra ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost výdělku9963,06 %63,06 %  
adrenalin9459,87 %59,87 %  
odpoutání se od reality7145,22 %45,22 %  
zábavu4931,21 %31,21 %  
seberealizaci127,64 %7,64 %  
nedokáži posoudit117,01 %7,01 %  

Graf

8. Kolikrát týdně podle Vás gambler hraje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7krát6239,49 %39,49 %  
5krát až 6krát6239,49 %39,49 %  
2krát až 4krát3119,75 %19,75 %  
1krát21,27 %1,27 %  

Graf

9. Kolik je podle Vás schopen utratit gambler během jednoho týdne za hraní ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tolik, kolik je schopen sehnat13485,35 %85,35 %  
do 5 000 Kč117,01 %7,01 %  
do 10 000 Kč106,37 %6,37 %  
do 2 000 Kč21,27 %1,27 %  

Graf

10. Může se podle Vás vrátit gambler do běžného života ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10868,79 %68,79 %  
nedokáži posoudit3522,29 %22,29 %  
ne148,92 %8,92 %  

Graf

11. Kdo by podle Vás měl měl pomoci gamblerovi vrátit se do běžného života ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
léčebna, lékař9862,42 %62,42 %  
rodina, partner8956,69 %56,69 %  
samotný gambler6138,85 %38,85 %  
přátelé1710,83 %10,83 %  

Graf

12. Myslíte si, že v České republice je příliš mnoho míst k provozování hazardu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12378,34 %78,34 %  
nedokáži posoudit2314,65 %14,65 %  
ne117,01 %7,01 %  

Graf

13. Co podle Vás ovlivňuje vznik gamblingu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomická situace8453,5 %53,5 %  
povaha člověka8352,87 %52,87 %  
parta vrstevníků7749,04 %49,04 %  
přebytek volného času6138,85 %38,85 %  
pocit samoty3421,66 %21,66 %  
rodina106,37 %6,37 %  

Graf

14. Hrál(-a) jste někdy o peníze ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10164,33 %64,33 %  
ne4729,94 %29,94 %  
nepamatuji se95,73 %5,73 %  

Graf

15. Pokud ano, tak co Vás k hraní vedlo ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvědavost5549,55 %35,03 %  
nevím3127,93 %19,75 %  
přebytek volného času1412,61 %8,92 %  
ekonomická situace98,11 %5,73 %  
ze zvědavosti21,8 %1,27 %  

Graf

16. Pokud ano, tak jaký pocit ve Vás hraní o peníze vyvolalo ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzrušení5145,13 %32,48 %  
nevyvolalo žádný pocit4136,28 %26,11 %  
touhu hrát znovu2118,58 %13,38 %  

Graf

17. Myslíte si, že hazardní hry patří do života ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8453,5 %53,5 %  
ne7346,5 %46,5 %  

Graf

18. Považujete sám/sama sebe za hráče, který si rád(-a) počíná riskantně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10868,79 %68,79 %  
ano3321,02 %21,02 %  
nevím1610,19 %10,19 %  

Graf

19. V jakém kraji máte trvalé bydliště ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj3824,2 %24,2 %  
Vysočina3522,29 %22,29 %  
Pardubický kraj1912,1 %12,1 %  
Praha148,92 %8,92 %  
Královéhradecký kraj117,01 %7,01 %  
Olomoucký kraj85,1 %5,1 %  
Středočeský kraj85,1 %5,1 %  
Moravskoslezský kraj63,82 %3,82 %  
Zlínský kraj53,18 %3,18 %  
Jihočeský kraj53,18 %3,18 %  
Plzeňský kraj42,55 %2,55 %  
Ústecký kraj21,27 %1,27 %  
Liberecký kraj21,27 %1,27 %  

Graf

20. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 29 let13485,35 %85,35 %  
pod 19 let95,73 %5,73 %  
30 až 39 let74,46 %4,46 %  
50 až 59 let31,91 %1,91 %  
40 až 49 let31,91 %1,91 %  
nad 60 let10,64 %0,64 %  

Graf

21. Jaké je Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9661,15 %61,15 %  
muž6138,85 %38,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Hrál(-a) jste někdy o peníze ?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přebytek volného času na otázku 15. Pokud ano, tak co Vás k hraní vedlo ?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi touhu hrát znovu na otázku 16. Pokud ano, tak jaký pocit ve Vás hraní o peníze vyvolalo ?

21. Jaké je Vaše pohlaví ?

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Hrál(-a) jste někdy o peníze ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal(-a) jste se někdy s gamblerem ?

2. Pokud ano, byl to ve vztahu k Vám:

3. Jaké pohlaví podle Vás mezi gamblery převládá ?

4. Kdo má podle Vás větší předpoklady propadnout gamblerství ?

5. Jaká věková kategorie podle Vás mezi gamblery převládá ?

6. Jaké je podle Vás nejčastěji nejvyšší dosažené vzdělání gamblera ?

7. Co podle Vás pro gamblera znamená hra ?

8. Kolikrát týdně podle Vás gambler hraje ?

9. Kolik je podle Vás schopen utratit gambler během jednoho týdne za hraní ?

10. Může se podle Vás vrátit gambler do běžného života ?

11. Kdo by podle Vás měl měl pomoci gamblerovi vrátit se do běžného života ?

12. Myslíte si, že v České republice je příliš mnoho míst k provozování hazardu ?

13. Co podle Vás ovlivňuje vznik gamblingu ?

14. Hrál(-a) jste někdy o peníze ?

15. Pokud ano, tak co Vás k hraní vedlo ?

16. Pokud ano, tak jaký pocit ve Vás hraní o peníze vyvolalo ?

17. Myslíte si, že hazardní hry patří do života ?

18. Považujete sám/sama sebe za hráče, který si rád(-a) počíná riskantně ?

19. V jakém kraji máte trvalé bydliště ?

20. Kolik je Vám let ?

21. Jaké je Vaše pohlaví ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal(-a) jste se někdy s gamblerem ?

2. Pokud ano, byl to ve vztahu k Vám:

3. Jaké pohlaví podle Vás mezi gamblery převládá ?

4. Kdo má podle Vás větší předpoklady propadnout gamblerství ?

5. Jaká věková kategorie podle Vás mezi gamblery převládá ?

6. Jaké je podle Vás nejčastěji nejvyšší dosažené vzdělání gamblera ?

7. Co podle Vás pro gamblera znamená hra ?

8. Kolikrát týdně podle Vás gambler hraje ?

9. Kolik je podle Vás schopen utratit gambler během jednoho týdne za hraní ?

10. Může se podle Vás vrátit gambler do běžného života ?

11. Kdo by podle Vás měl měl pomoci gamblerovi vrátit se do běžného života ?

12. Myslíte si, že v České republice je příliš mnoho míst k provozování hazardu ?

13. Co podle Vás ovlivňuje vznik gamblingu ?

14. Hrál(-a) jste někdy o peníze ?

15. Pokud ano, tak co Vás k hraní vedlo ?

16. Pokud ano, tak jaký pocit ve Vás hraní o peníze vyvolalo ?

17. Myslíte si, že hazardní hry patří do života ?

18. Považujete sám/sama sebe za hráče, který si rád(-a) počíná riskantně ?

19. V jakém kraji máte trvalé bydliště ?

20. Kolik je Vám let ?

21. Jaké je Vaše pohlaví ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, L.Gamblerství v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://gamblerstvi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.