Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Gamifikace ve vzdělávání na základních/středních školách - pro učitele

Gamifikace ve vzdělávání na základních/středních školách - pro učitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Šimůnek
Šetření:02. 03. 2023 - 10. 04. 2023
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený/á respondente/tko,
 
Tímto bych vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku na téma „Gamifikace ve vzdělávání na základních a středních školách“. Vámi vyplněné údaje jsou zcela anonymní a budou použity pro mou závěrečnou práci na stejné téma. Výsledná data budou také přístupná pro uživatele internetového portálu „vyplnto.cz“.
 
Děkuji za ochotu a spolupráci,
 
Ing. Jakub Šimůnek

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se s pojmem Gamifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1161,11 %61,11 %  
Ne738,89 %38,89 %  

Graf

2. Používáte gamifikační prvky ve výuce? Pokud ano, které?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Body1055,56 %55,56 %  
Příběhy950 %50 %  
Žebříčky738,89 %38,89 %  
Levely422,22 %22,22 %  
Odznaky316,67 %16,67 %  
Avataři316,67 %16,67 %  
Výkonnostní grafy211,11 %11,11 %  

Graf

3. Jaký máte názor na použití gamifikačních prvků v hodinách?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

blbost a debilizace

dotazník je špatně napsán- na předchozí otázku nelze odpovědět ne, dotazník je tedy pouze pro lidi, kteří metodu využívají a navíc tam ani není možnost vypsat něco jiného než uvedené odpovědi, označila jsem něco jen náhodně

Funguji. Zejmena v e-learningu.

Je to zajímavé zpestření výuky, větší motivace pro žáky a přiblížení se do jejich světa.

Jsou důležité.

Pokud na otázku 2 odpovíte ne, nemůžete na zbytek otázky pravdivě odpovědět.

Používám hry, nikoli soutěže. Snažím se nepodporovat soutěživost mezi dětmi. Učení hrou a prožitkem zařazuju do výuky často. Mám to ráda já i děti. Dává mi to smysl.

Pozitivní, motivační

Příjemné zpestření výuky.

Slouží jako motivace, zvyšuje to efektivitu a zájem žáků, takže kladný.

Velice užitečné pro motivaci.

4. Pozoroval/a jste nějaký změny u žáků před a po zavedení gamifikačních prvků v hodinách?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, touha - motivace ke zlepšení vlastního výkonu.

Je potřeba to správně uvést, aby se to neobrátilo zpátky a nedošlo k nežádoucím efektům.

Jsou nadšeni z opakování a procvičování látky. Sami chtějí víc. Také se mnohem víc nasmějeme.

ne

Ne

Ne.

Nějaký změny? Vážně? Uf.

nemohu posoudit

Větší motivace

Větší zájem

5. Jaké předměty vyučujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborný předmět738,89 %38,89 %  
Jiný předmět738,89 %38,89 %  
Matematika527,78 %27,78 %  
Občanská výchova422,22 %22,22 %  
Cizí jazyk422,22 %22,22 %  
Český jazyk422,22 %22,22 %  
Fyzika211,11 %11,11 %  
Chemie211,11 %11,11 %  
Tělesná výchova211,11 %11,11 %  
Pracovní výchova211,11 %11,11 %  
Dějepis211,11 %11,11 %  
Hudební výchova211,11 %11,11 %  
Zeměpis15,56 %5,56 %  

Graf

6. U jakých předmětů využíváte gamifikační prvky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný předmět844,44 %44,44 %  
Odborný předmět527,78 %27,78 %  
Matematika422,22 %22,22 %  
Cizí jazyk422,22 %22,22 %  
Český jazyk316,67 %16,67 %  
Fyzika15,56 %5,56 %  
Chemie15,56 %5,56 %  
Dějepis15,56 %5,56 %  
Občanská výchova15,56 %5,56 %  
Zeměpis15,56 %5,56 %  
Pracovní výchova15,56 %5,56 %  

Graf

7. Na jakém typu školy vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola844,44 %44,44 %  
Základní škola844,44 %44,44 %  
Jiný typ211,11 %11,11 %  

Graf

8. Jaká je délka vaší pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let844,44 %44,44 %  
více jak 10 let738,89 %38,89 %  
5-10 let211,11 %11,11 %  
méně než 1 rok15,56 %5,56 %  

Graf

9. V jakém kraji vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha633,33 %33,33 %  
Ústecký kraj422,22 %22,22 %  
Středočeský kraj211,11 %11,11 %  
Jihomoravský kraj211,11 %11,11 %  
Pardubický kraj15,56 %5,56 %  
Kraj Vysočina15,56 %5,56 %  
Liberecký kraj15,56 %5,56 %  
Moravskoslezský kraj15,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šimůnek, J.Gamifikace ve vzdělávání na základních/středních školách - pro učitele (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://gamifikace-ve-vzdelavani-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.