Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Garance spokojenosti Dáme jídlo - 1min dotazník

Garance spokojenosti Dáme jídlo - 1min dotazník

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Hagan
Šetření:26. 03. 2019 - 03. 04. 2019
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):7 / 3.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený čtenáři,

jmenuji se Jiří Hagan a jsem studentem Technické univerzity v Liberci magisterského studia se zaměřením na marketing. 

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je anonymní. Věnujte mi prosím zhruba minutu svého času. Dotazník má za cíl zjištění funkčnosti Garance spokojenosti u rozvážkové společnosti Dáme jídlo.

 

Děkuji Vám za ochotu a projevený názor při vyplňování dotazníku.

Jiří Hagan

Odpovědi respondentů

1. Objednali jste si někdy jídlo online od společnosti Dáme jídlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6772,04 %72,04 %  
Ne2627,96 %27,96 %  

Graf

2. Stalo se Vám někdy, že jste si objednali jídlo a nebyli jste s ním spokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4870,59 %51,61 %  
Ne2029,41 %21,51 %  

Graf

3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doba rozvozu3879,17 %40,86 %  
Teplota jídla2552,08 %26,88 %  
Chuť jídla2143,75 %22,58 %  
Špatné balení jídla1531,25 %16,13 %  
Vzhled jídla1531,25 %16,13 %  
Přivezli mi něco jiného (nebo něco chybělo)1225 %12,9 %  
Tepelná úprava (nedodělané - připálené jídlo)1020,83 %10,75 %  
Vůně jídla12,08 %1,08 %  
Kvalita použitých surovin (např. zkažené)12,08 %1,08 %  

Graf

4. Využili jste možnost garance spokojenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku, Ne o této možnosti jsem nevěděla/nevěděl → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne o této možnosti jsem nevěděl1939,58 %20,43 %  
Ano1122,92 %11,83 %  
Ne1020,83 %10,75 %  
Ne o této možnosti jsem nevěděla/nevěděl816,67 %8,6 %  

Graf

5. Vrátila Vám společnost Dáme jídlo částku za jídlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano763,64 %7,53 %  
Ne218,18 %2,15 %  
Občas218,18 %2,15 %  

Graf

6. Objednali byste si z takové restaurace ještě někdy jídlo? (Souhlasím = ANO ...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím436,36 %4,3 %  
spíše nesouhlasím327,27 %3,23 %  
souhlasím218,18 %2,15 %  
nesouhlasím218,18 %2,15 %  

Graf

7. Vnímáte Garanci spokojenosti jako jeden z rozhodujících faktorů pro objednání jídla od společnosti Dáme jídlo? (Souhlasím = ANO ...)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím545,45 %5,38 %  
spíše souhlasím327,27 %3,23 %  
nevím218,18 %2,15 %  
nesouhlasím19,09 %1,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Stalo se Vám někdy, že jste si objednali jídlo a nebyli jste s ním spokojení?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doba rozvozu na otázku 3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chuť jídla na otázku 3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přivezli mi něco jiného (nebo něco chybělo) na otázku 3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatné balení jídla na otázku 3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tepelná úprava (nedodělané - připálené jídlo) na otázku 3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota jídla na otázku 3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzhled jídla na otázku 3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Využili jste možnost garance spokojenosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Využili jste možnost garance spokojenosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne o této možnosti jsem nevěděl na otázku 4. Využili jste možnost garance spokojenosti?

3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?

 • odpověď Doba rozvozu:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Využili jste možnost garance spokojenosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Objednali jste si někdy jídlo online od společnosti Dáme jídlo?

2. Stalo se Vám někdy, že jste si objednali jídlo a nebyli jste s ním spokojení?

3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?

4. Využili jste možnost garance spokojenosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Objednali jste si někdy jídlo online od společnosti Dáme jídlo?

2. Stalo se Vám někdy, že jste si objednali jídlo a nebyli jste s ním spokojení?

3. S čím jste nebyli spokojeni v rámci rozvozu jídla?

4. Využili jste možnost garance spokojenosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hagan, J.Garance spokojenosti Dáme jídlo - 1min dotazník (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://garance-dame-jidlo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.