Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > gender problematika na trhu práce

gender problematika na trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michala Štibingerová
Šetření:30. 03. 2010 - 06. 04. 2010
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Jsem studentka 3. ročníku VŠE na fakultě managementu. A tímto způsobem bych vás chtělá požádat o krátké vyplnění mé ankety na téma:gender problematika. Výsledky budou veřejně zveřejněny. Děkuji Michala Štibingerová

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17072,34 %72,65 %  
muž6527,66 %27,78 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let20386,38 %86,75 %  
36-45 let166,81 %6,84 %  
26-35 let166,81 %6,84 %  

Graf

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13858,72 %58,97 %  
9440 %40,17 %  
31,28 %1,28 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou ženy na trhu práce znevýhodňovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16369,36 %69,66 %  
ne5824,68 %24,79 %  
nemám názor145,96 %5,98 %  

Graf

5. Myslíte si, že legislativa v ČR dostatečně upravuje rovnost mezi muži a ženami na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9741,28 %41,45 %  
ne9138,72 %38,89 %  
nemám názor4720 %20,09 %  

Graf

6. Domníváte se, že je genderové problematice v ČR věnována dostatečná pozornost (např. v mediích, novinách atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11147,23 %47,44 %  
ano9339,57 %39,74 %  
nemám názor3113,19 %13,25 %  

Graf

7. Máte pocit, že jste byl/a při přijímání do zaměstnání znevýhodněn/a na základě pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13055,32 %55,56 %  
nemám názor7833,19 %33,33 %  
ano2711,49 %11,54 %  

Graf

8. Máte za to, že stejný počet žen a mužů ve výběrových komisích by zajistil "spravedlivý" výběr optimálního zaměstnance, bez ohledu na to k jakému pohlaví patří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14059,57 %59,83 %  
ano7331,06 %31,2 %  
nemám názor229,36 %9,4 %  

Graf

9. Myslíte si, že žena na stejné pracovní pozici bere stejný plat jako muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14762,55 %62,82 %  
ano6427,23 %27,35 %  
nemám názor2410,21 %10,26 %  

Graf

10. Pokud jste v otázce 9 odpověděl/a NE: Napište prosím, ve které profesi se podle vás tak nejčastěji děje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
management64,8 %2,56 %  
manažer64,8 %2,56 %  
manažerské pozice64,8 %2,56 %  
ve všech43,2 %1,71 %  
manager32,4 %1,28 %  
na všech21,6 %0,85 %  
Státní správa21,6 %0,85 %  
všude21,6 %0,85 %  
manažerské posty21,6 %0,85 %  
vedoucí pozice21,6 %0,85 %  
ostatní odpovědi manažeři
vyssi prac.pozice,politika,bankovnictvi,armad
obecně pozice manažerské
na mnoha místech
nejsem si jistá
Vedoucí management, lékařství, administrativa
vyšší posty (manažerské), ve vedení
téměř ve všech
manažerské
vyšší pracovní pozice, např. ředitel společnosti..
ředitel/ka
IT
manažeři, ředitelé, vedoucí
reprezentace spolecnosti
učitelství
vedoucí pracovníci
Pravděpodobně ve větině.
na vyšších řídících profesích
Všude, nejčastěji v politice, top management
jakákoliv administrativní funkce
Obecne IT (v ostatnich nemam srovnani)
v chemickém průmyslu
politika, media, ekonomie
kuchař, manager, vedoucí funkce
ridici pozice
vrcholové řízení
Myslím, že téměř všude.
vedoucí pozice, management, marketing
finančnictví
marketing
u profesí s větší zodpovědností
školství, manažerské pozice, soukromé firmy
manažeři, asistenti
prakticky všude
vyšší profese, jako manager,,...
posty ve vysokých pozicích - ředitel, manažer apod
Jakákoli úřednická práce
manuální práce
administrativní pracovník
na pozici vedoucího
vyšší managerské pozice
ředitel
ředitel, manažer
poradce ředitele apod.
dělník ve strojním průmyslu
vedoucí (manažerské) pozice
manažeři, spíš ve vyšších pozicích
Manažer a pozice ve vyšším a středním managementu
nejsem si jistá,ale myslím že ve vysokých pozicích
v pozicích na vyšší úrovních
vyšší vedoucí pozice
střední management
kde nejčastěji nevím, ale je jich podle mě dost
skladník a jiné manuální profese
v kancelářích, v parlamentu, policie....
Nelze určit přesně profesi, ale spíše pozici
vrcholový management
pozice vedoucích pracovníků
profese ekonomického směru
řídící pozice
vedoucích pozicích
dělnice
pozice informatika ve firmě
vedouci funkce manazeru, financniku atd
lékař, učitel, výzkumný pracovník, sekretář
spíše vyšší pozice
v managerských
bankovnictví, finanční služby
manažerské funkce
vrcholný management, až o 30% méně
Tuzemské firmy na pozicích středniho mng.
vyšší pracovní pozici - manažer
ve vyšších pozicích všeobecně
vyšší management
teď mě nenapadá
př. lékař/ka, manažer/ka, ....
na vedoucich pozicich
na vyšších pozicích
jakékoli
ve vedoucích funkcích
ekonomické profese
finanční zprostředkování
vysoké pozice, manažerky, ředitelky
managment
Těžko říct, záleží na zaměstnavateli, jak jedná.
manageři
výkonné funkce
ve vedení nějaké firmy
manažeršké, vedoucí pozice
9072 %38,46 % 

Graf

11. Znáte pojem skleněný strop?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20486,81 %87,18 %  
ano2811,91 %11,97 %  
nemám názor31,28 %1,28 %  

Graf

12. Jestli ano, můžete ho vysvětlit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem to zkoušela a nevejde se mi to sem :(13,45 %0,43 %  
neviditelná bariéra v postupu ženy na pozici odp 13,45 %0,43 %  
muž je preferován před ženou na stejné místo...13,45 %0,43 %  
Pomyslný vrchol, kam nechají ženy ve vedení stoupa13,45 %0,43 %  
hranice, kterou zena nemuze profesne prekrocit 13,45 %0,43 %  
Postup žen/mužů v závislosti na genderu kolektivu13,45 %0,43 %  
neviditeľná bariéra pre kariérny postup 13,45 %0,43 %  
Neviditelná bariéra v kariérním postupu.13,45 %0,43 %  
jedná se o dosažení uřčité limitovanéí pozice13,45 %0,43 %  
znemožnění profesního růstu13,45 %0,43 %  
ostatní odpovědi nedostatek žen ve vedoucích funkcích
nedovolený kariérní růst žen z důvodu předsudků
málo žen se dostane na vrcholové pozice
Na pozice (např.) vrcholového managmentu se žena n
bariéra, aby sa ženy dostali do řídících pozic
iluze o možnosti rovnosti můžů a žen
brání v postupu na vyšší pozici např. kvůli dětem
ne
bariéra bránící ženám dosáhnout vyššího společensk
ať se snaží jak chce tak se vyššího postu nedočká
ženám je zabráněno v kariernim postupu.
zábrana ženám v dalším prac. postupu
nad určitou pozici se dostat nelze.melo by to jit
neviditelné zábrany,které brání ženám v kariéře
muzi na vysokem postu nepusti mezi sebe zeny
momentálně si nemůžu vzpomenout, máte špatné odpov
umělý práh, který ženy nemohou překročit
ženy se nemohou dostat na vyšší pozici
překážka k postupu v práci
1965,52 %8,12 % 

Graf

13. Domníváte se, že ženy a muži mají stejné podmínky pro kariérní postup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13657,87 %58,12 %  
ano9239,15 %39,32 %  
nemám názor72,98 %2,99 %  

Graf

14. Myslíte si, že jsou ženy dostatečně zahrnuty do procesu rozhodování v organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11046,81 %47,01 %  
ne8234,89 %35,04 %  
nemám názor4318,3 %18,38 %  

Graf

15. Domníváte se, že ženská a mužská povolání jsou určovány společenskou tradicí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18478,3 %78,63 %  
ne4017,02 %17,09 %  
nemám názor114,68 %4,7 %  

Graf

16. Myslíte si, že organizace umožňují (pomáhají) ženám skloubit jak rodinný tak pracovní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11348,09 %48,29 %  
ano7331,06 %31,2 %  
nemám názor4920,85 %20,94 %  

Graf

17. Pokud jste odpověděla v otázce 16 NE: Proč si to myslíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemaji radi paragrafy(nemocne deti)11,3 %0,43 %  
neni to vzdy mozne11,3 %0,43 %  
neumožňují ženám pracovat na částečný úvazek11,3 %0,43 %  
Nemají k tomu důvod, není to jejich povinnost.11,3 %0,43 %  
zkušenosti z praxe - organizace očekává výkon 11,3 %0,43 %  
odchod na mateřskou se firmě nelíbí např...11,3 %0,43 %  
je to jak kde, je těžké přizpůsobovat prac. dobu11,3 %0,43 %  
Na ženy jsou kladeny větší nároky v zaměstnání.11,3 %0,43 %  
Kariéra se nedá spojit s rodinou, buď jedno nebo d11,3 %0,43 %  
jak která odvětví a firmy11,3 %0,43 %  
ostatní odpovědi nedostatek hlídacích prostorů pro děti ve firmách
není to pro ně výhodné, ženy by neměli tolik času
ani mužům neumožňují
ženy si musí samy sehnat např. hlídání
Buď se věnovat práci nebo rodině. Vliv na výkon
nikoho nezajímá když má žena problémy v soukr živo
nejsou brány ohledy na to, zda se žena stará o dom
organizace neberou ohledy na děti žen
nenabízí v době rodičovské dov. práci na část.úvaz
většinou neumožńují zkrácený pracovní úvazek, nepr
musí se vybrat buď to nebo to
porad je velka prekazka materska
berou je jako muze,kteri krom prace nemuseji nic..
obvykle není možná např. práce na mateřské dovolen
obvykle nejsou ochotny nějak snéížit pracovní dobu
malé děti jsou často nemocné a pro org. je problém
špatně vymyšlená mateřská dovolená
žena musí více pracovat na úkor rodinného života
nedostatek polovičních úvazků
neposkytují poloviční úvazky, pružnou prac. dob
ženy jsou čawsto znevýhodnovány kvuli dětem
necítí to jko potřebné, pro ně výhodné
málokterá spol.dovolí např.pracovat z domova
jak kde
neberou ohledy na děti
při nemoci u dítěte - brána ošetřovací péče
protože se to netýká podniku, tak je to nezajímá
málo firemních školek, nedostatek zkrácených úvazk
kvůli dětem (aby je neměla/návrat z MD co nejdřív)
není důvod
většinou nechtějí, aby měla děti
neumožní práci na pol.úvazek,upravenou prac.dobu
protože, to znám z praxe :)
častá diskriminace kvůli potomkům apod.
nezajímá je to, právě u muže by jim to odpadlo
pokud nemůže žena, firma zaměstná muže
Každý zaměstnavatel chce lidi 25h denně
mateřská dovolená a děti vůbec jsou velká nevýhoda
Některé společnosti ano, ale oproti zahraničí málo
V mnoha ohledech nevychází ženám s dětmi vstříc...
nemají důvod, nejsou k tomu nuceny ...
nemají k tomu žádnou motivaci, nezáleži jim na tom
dítě je pro zaměstnavatele překážkou
k ot. 16 - jak kdy
v příp. že čeká dítě, přijme zaměstnavatel jinou
ženy musejí zvládat oboje sami
znevýhodnění kvůli mateřské dovolené a OČR
organizace to většinou nezajímá
děje se to vyjímečně
nehce se jim
jak, které, ale tech co to poskytují je málo.
děti, nemoci, náladovost - muž je lepší
ZenaSiMusiVybratMeziKarier. aRodinou,obe 100% nelz
vlastní zkušenost
můj názor se sem nevejde
NezajímajíSeTolik,profesionálOdlišujeOsobníŽivot
protože většinou dostanou ženy na výběr - buď kari
není to pro ně efektivní
Nevleze se mi sem moje odpoved :D fakt...
všichni si myslá, že žena=matka;nemjí jesle,apod.
ze zkušenosti blízkého okolí
malé dítě je často nemocné a vyžaduje péči a zkrác
organizace toto berou jako zvyhodnovani vuci muzum
všichni známe příběh Jak pes a kočka pekli dort
mladou ženu nepřijmou,protože ji nemá hlídání dětí
nevhodna pracovni doba, netolerantni zamestnavatel
žená má svoji prac. dobu, kterou musí dodržet
6787,01 %28,63 % 

Graf

18. Myslíte si, že organizace, ve kterých jsou na vedoucích pozicích především ženy jsou stejně nebo více efektivní než organizace vedené muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12051,06 %51,28 %  
nemám názor6226,38 %26,5 %  
ne5322,55 %22,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Máte pocit, že jste byl/a při přijímání do zaměstnání znevýhodněn/a na základě pohlaví?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 let na otázku 2. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

4. Myslíte si, že jsou ženy na trhu práce znevýhodňovány?

5. Myslíte si, že legislativa v ČR dostatečně upravuje rovnost mezi muži a ženami na trhu práce?

6. Domníváte se, že je genderové problematice v ČR věnována dostatečná pozornost (např. v mediích, novinách atd.)?

7. Máte pocit, že jste byl/a při přijímání do zaměstnání znevýhodněn/a na základě pohlaví?

8. Máte za to, že stejný počet žen a mužů ve výběrových komisích by zajistil "spravedlivý" výběr optimálního zaměstnance, bez ohledu na to k jakému pohlaví patří?

9. Myslíte si, že žena na stejné pracovní pozici bere stejný plat jako muž?

11. Znáte pojem skleněný strop?

13. Domníváte se, že ženy a muži mají stejné podmínky pro kariérní postup?

14. Myslíte si, že jsou ženy dostatečně zahrnuty do procesu rozhodování v organizaci?

15. Domníváte se, že ženská a mužská povolání jsou určovány společenskou tradicí?

16. Myslíte si, že organizace umožňují (pomáhají) ženám skloubit jak rodinný tak pracovní život?

18. Myslíte si, že organizace, ve kterých jsou na vedoucích pozicích především ženy jsou stejně nebo více efektivní než organizace vedené muži?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

4. Myslíte si, že jsou ženy na trhu práce znevýhodňovány?

5. Myslíte si, že legislativa v ČR dostatečně upravuje rovnost mezi muži a ženami na trhu práce?

6. Domníváte se, že je genderové problematice v ČR věnována dostatečná pozornost (např. v mediích, novinách atd.)?

7. Máte pocit, že jste byl/a při přijímání do zaměstnání znevýhodněn/a na základě pohlaví?

8. Máte za to, že stejný počet žen a mužů ve výběrových komisích by zajistil "spravedlivý" výběr optimálního zaměstnance, bez ohledu na to k jakému pohlaví patří?

9. Myslíte si, že žena na stejné pracovní pozici bere stejný plat jako muž?

11. Znáte pojem skleněný strop?

13. Domníváte se, že ženy a muži mají stejné podmínky pro kariérní postup?

14. Myslíte si, že jsou ženy dostatečně zahrnuty do procesu rozhodování v organizaci?

15. Domníváte se, že ženská a mužská povolání jsou určovány společenskou tradicí?

16. Myslíte si, že organizace umožňují (pomáhají) ženám skloubit jak rodinný tak pracovní život?

18. Myslíte si, že organizace, ve kterých jsou na vedoucích pozicích především ženy jsou stejně nebo více efektivní než organizace vedené muži?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štibingerová, M.gender problematika na trhu práce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://gender-problematika-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.