Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Gender - rovné příležitosti na pracovním trhu

Gender - rovné příležitosti na pracovním trhu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vaníčková
Šetření:20. 05. 2014 - 29. 05. 2014
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku na téma vnímání genderu – rovné příležitosti na trhu práce. Tento výzkum je součástí mého školního projektu. Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8184,38 %84,38 %  
Ne1515,63 %15,63 %  

Graf

U následujících otázek 2 - 17 vyjádřete prosím svou míru souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením.

2. Politici by se měli zabývat genderovou problematikou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2632,1 %27,08 %  
Spíše souhlasím2125,93 %21,88 %  
Spíše nesouhlasím1417,28 %14,58 %  
Zcela souhlasím1012,35 %10,42 %  
Zcela nesouhlasím67,41 %6,25 %  
Nesouhlasím44,94 %4,17 %  

Graf

3. V zaměstnání je se mnou zacházeno stejně jako s lidmi opačného pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3037,04 %31,25 %  
Spíše souhlasím1720,99 %17,71 %  
Zcela souhlasím1720,99 %17,71 %  
Nesouhlasím89,88 %8,33 %  
Spíše nesouhlasím78,64 %7,29 %  
Zcela nesouhlasím22,47 %2,08 %  

Graf

4. Muži jsou obecně považováni za lepší manažery než ženy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2733,33 %28,13 %  
Spíše souhlasím2024,69 %20,83 %  
Zcela souhlasím1214,81 %12,5 %  
Spíše nesouhlasím1214,81 %12,5 %  
Nesouhlasím78,64 %7,29 %  
Zcela nesouhlasím33,7 %3,13 %  

Graf

5. Muži a ženy mají rovnocenné šance k povýšení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím2935,8 %30,21 %  
Spíše souhlasím1720,99 %17,71 %  
Souhlasím1619,75 %16,67 %  
Nesouhlasím1113,58 %11,46 %  
Zcela souhlasím67,41 %6,25 %  
Zcela nesouhlasím22,47 %2,08 %  

Graf

6. V mém zaměstnání existují určité zákony a opatření zajišťující rovnocenné pracovní zacházení pro obě pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím2125,93 %21,88 %  
Spíše nesouhlasím1822,22 %18,75 %  
Souhlasím1822,22 %18,75 %  
Nesouhlasím1417,28 %14,58 %  
Zcela nesouhlasím78,64 %7,29 %  
Zcela souhlasím33,7 %3,13 %  

Graf

7. Ženy na manažerských pozicích se vyrovnají mužským manažerům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3340,74 %34,38 %  
Zcela souhlasím2429,63 %25 %  
Spíše souhlasím1518,52 %15,63 %  
Nesouhlasím67,41 %6,25 %  
Spíše nesouhlasím22,47 %2,08 %  
Zcela nesouhlasím11,23 %1,04 %  

Graf

8. Respektoval/a bych ženu jako manažerku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela souhlasím3441,98 %35,42 %  
Souhlasím3138,27 %32,29 %  
Spíše souhlasím67,41 %6,25 %  
Nesouhlasím56,17 %5,21 %  
Spíše nesouhlasím44,94 %4,17 %  
Zcela nesouhlasím11,23 %1,04 %  

Graf

9. Muži si zaslouží vyšší plat než ženy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela nesouhlasím3441,98 %35,42 %  
Nesouhlasím2733,33 %28,13 %  
Spíše nesouhlasím911,11 %9,38 %  
Spíše souhlasím67,41 %6,25 %  
Zcela souhlasím33,7 %3,13 %  
Souhlasím22,47 %2,08 %  

Graf

10. Muži mívají zaměstnání s vyšším platem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3037,04 %31,25 %  
Spíše souhlasím2632,1 %27,08 %  
Zcela souhlasím1720,99 %17,71 %  
Spíše nesouhlasím56,17 %5,21 %  
Zcela nesouhlasím22,47 %2,08 %  
Nesouhlasím11,23 %1,04 %  

Graf

11. Plat muže a ženy zastávající stejnou funkci by měl být rovnocenný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela souhlasím4656,79 %47,92 %  
Souhlasím2834,57 %29,17 %  
Spíše souhlasím56,17 %5,21 %  
Nesouhlasím11,23 %1,04 %  
Spíše nesouhlasím11,23 %1,04 %  

Graf

12. Muž a žena se stejnou kvalifikací, kteří by nastoupili zároveň na tutéž pozici, by dostávali rovnocenný plat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela souhlasím4758,02 %48,96 %  
Souhlasím2227,16 %22,92 %  
Spíše nesouhlasím67,41 %6,25 %  
Spíše souhlasím44,94 %4,17 %  
Nesouhlasím22,47 %2,08 %  

Graf

13. Ženy jsou v práci znevýhodňovány kvůli rodině.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím2632,1 %27,08 %  
Souhlasím2632,1 %27,08 %  
Zcela souhlasím1113,58 %11,46 %  
Spíše nesouhlasím1012,35 %10,42 %  
Nesouhlasím67,41 %6,25 %  
Zcela nesouhlasím22,47 %2,08 %  

Graf

14. Je možné dosáhnout obojího: mít fungující rodinou a úspěšnou kariéru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím2834,57 %29,17 %  
Souhlasím2024,69 %20,83 %  
Spíše nesouhlasím1619,75 %16,67 %  
Zcela souhlasím1214,81 %12,5 %  
Nesouhlasím44,94 %4,17 %  
Zcela nesouhlasím11,23 %1,04 %  

Graf

15. Pracovní rozvrh by měl být flexibilnější pro ženy, které se starají o děti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím2328,4 %23,96 %  
Souhlasím2024,69 %20,83 %  
Spíše nesouhlasím1518,52 %15,63 %  
Zcela souhlasím1316,05 %13,54 %  
Nesouhlasím67,41 %6,25 %  
Zcela nesouhlasím44,94 %4,17 %  

Graf

16. Žena se má starat o domácnost a muž by měl zaopatřit rodinu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím2227,16 %22,92 %  
Spíše nesouhlasím1923,46 %19,79 %  
Spíše souhlasím1619,75 %16,67 %  
Zcela nesouhlasím1214,81 %12,5 %  
Souhlasím67,41 %6,25 %  
Zcela souhlasím67,41 %6,25 %  

Graf

17. Chtěl/a bych, aby můj partner šel na mateřskou dovolenou, pokud bych vydělával/a vice než on.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím1923,46 %19,79 %  
Souhlasím1923,46 %19,79 %  
Spíše souhlasím1822,22 %18,75 %  
Nesouhlasím1113,58 %11,46 %  
Zcela souhlasím1012,35 %10,42 %  
Zcela nesouhlasím44,94 %4,17 %  

Graf

18. Jak byste popsal/a svůj zájem o genderovou problematiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O tuto problematiku se zajímám jen povrchně.2935,8 %30,21 %  
Občas si přečtu článek týkající se této problematiky/ půjčím knížku/diskutuji o tom se svými přáteli.2227,16 %22,92 %  
O tuto problematiku se vůbec nezajímám.1822,22 %18,75 %  
Tato problematika mě zajímá.911,11 %9,38 %  
Tato problematika mě velmi zajímá.33,7 %3,13 %  

Graf

Demografické otázky:

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5061,73 %52,08 %  
Muž3138,27 %32,29 %  

Graf

20. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-403644,44 %37,5 %  
18-253037,04 %31,25 %  
41-501214,81 %12,5 %  
51 a více33,7 %3,13 %  

Graf

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola5264,2 %54,17 %  
Maturita2024,69 %20,83 %  
Vyučen, VOŠ78,64 %7,29 %  
Základní škola22,47 %2,08 %  

Graf

22. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á5264,2 %54,17 %  
Ženatý/ Vdaná2632,1 %27,08 %  
Rozvedený/á22,47 %2,08 %  
Vdovec/ Vdova11,23 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Plat muže a ženy zastávající stejnou funkci by měl být rovnocenný.

 • odpověď Zcela souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela souhlasím na otázku 14. Je možné dosáhnout obojího: mít fungující rodinou a úspěšnou kariéru.

12. Muž a žena se stejnou kvalifikací, kteří by nastoupili zároveň na tutéž pozici, by dostávali rovnocenný plat

 • odpověď Zcela souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela souhlasím na otázku 14. Je možné dosáhnout obojího: mít fungující rodinou a úspěšnou kariéru.

19. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela souhlasím na otázku 2. Politici by se měli zabývat genderovou problematikou.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 5. Muži a ženy mají rovnocenné šance k povýšení.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela souhlasím na otázku 13. Ženy jsou v práci znevýhodňovány kvůli rodině.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela souhlasím na otázku 14. Je možné dosáhnout obojího: mít fungující rodinou a úspěšnou kariéru.

22. Rodinný stav

 • odpověď Svobodný/á:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše souhlasím na otázku 4. Muži jsou obecně považováni za lepší manažery než ženy.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 na otázku 20. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy zaměstnán/a?

2. Politici by se měli zabývat genderovou problematikou.

3. V zaměstnání je se mnou zacházeno stejně jako s lidmi opačného pohlaví.

4. Muži jsou obecně považováni za lepší manažery než ženy.

5. Muži a ženy mají rovnocenné šance k povýšení.

6. V mém zaměstnání existují určité zákony a opatření zajišťující rovnocenné pracovní zacházení pro obě pohlaví.

7. Ženy na manažerských pozicích se vyrovnají mužským manažerům.

8. Respektoval/a bych ženu jako manažerku.

9. Muži si zaslouží vyšší plat než ženy.

10. Muži mívají zaměstnání s vyšším platem.

11. Plat muže a ženy zastávající stejnou funkci by měl být rovnocenný.

12. Muž a žena se stejnou kvalifikací, kteří by nastoupili zároveň na tutéž pozici, by dostávali rovnocenný plat

13. Ženy jsou v práci znevýhodňovány kvůli rodině.

14. Je možné dosáhnout obojího: mít fungující rodinou a úspěšnou kariéru.

15. Pracovní rozvrh by měl být flexibilnější pro ženy, které se starají o děti.

16. Žena se má starat o domácnost a muž by měl zaopatřit rodinu.

17. Chtěl/a bych, aby můj partner šel na mateřskou dovolenou, pokud bych vydělával/a vice než on.

18. Jak byste popsal/a svůj zájem o genderovou problematiku?

19. Pohlaví

20. Věk

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

22. Rodinný stav

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy zaměstnán/a?

2. Politici by se měli zabývat genderovou problematikou.

3. V zaměstnání je se mnou zacházeno stejně jako s lidmi opačného pohlaví.

4. Muži jsou obecně považováni za lepší manažery než ženy.

5. Muži a ženy mají rovnocenné šance k povýšení.

6. V mém zaměstnání existují určité zákony a opatření zajišťující rovnocenné pracovní zacházení pro obě pohlaví.

7. Ženy na manažerských pozicích se vyrovnají mužským manažerům.

8. Respektoval/a bych ženu jako manažerku.

9. Muži si zaslouží vyšší plat než ženy.

10. Muži mívají zaměstnání s vyšším platem.

11. Plat muže a ženy zastávající stejnou funkci by měl být rovnocenný.

12. Muž a žena se stejnou kvalifikací, kteří by nastoupili zároveň na tutéž pozici, by dostávali rovnocenný plat

13. Ženy jsou v práci znevýhodňovány kvůli rodině.

14. Je možné dosáhnout obojího: mít fungující rodinou a úspěšnou kariéru.

15. Pracovní rozvrh by měl být flexibilnější pro ženy, které se starají o děti.

16. Žena se má starat o domácnost a muž by měl zaopatřit rodinu.

17. Chtěl/a bych, aby můj partner šel na mateřskou dovolenou, pokud bych vydělával/a vice než on.

18. Jak byste popsal/a svůj zájem o genderovou problematiku?

19. Pohlaví

20. Věk

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

22. Rodinný stav

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaníčková, M.Gender - rovné příležitosti na pracovním trhu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://gender-rovne-prilezitosti-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.