Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Genderová problematika

Genderová problematika

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Zaspalová
Šetření:02. 01. 2012 - 09. 01. 2012
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tímto dotazníkem mě pomůžete při realizaci mé ročníkové práce. Dotazník je anonymní, a zabere Vám jen pár minut. Budu vděčná za všechny názory.

Moc děkuji za Váš čas a ochotu.

Zaspalová Dana

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že legislativa v ČR dostatečně upravuje rovnost mezi muži a ženami na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1437,84 %37,84 %  
ano1335,14 %35,14 %  
nevím1027,03 %27,03 %  

Graf

2. Existuje podle Vás diskriminace (znevýhodnění) na pracovním trhu v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3183,78 %83,78 %  
ne513,51 %13,51 %  
nevím12,7 %2,7 %  

Graf

3. Myslíte si, že je v České republice obecně postavení žen a mužů rovné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2567,57 %67,57 %  
ano924,32 %24,32 %  
nevím38,11 %8,11 %  

Graf

4. Je podle Vás v ČR trh práce rozdělen na profese, které jsou vnímány jako čistě „mužské“ nebo čistě „ženské“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3183,78 %83,78 %  
ne410,81 %10,81 %  
nevím25,41 %5,41 %  

Graf

5. Domníváte se, že je genderové problematice v ČR věnována dostatečná pozornost (např. v mediích, novinách, rozhlase atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1951,35 %51,35 %  
nevím1027,03 %27,03 %  
ano821,62 %21,62 %  

Graf

6. Setkal(a) jste se někdy při přijímání do zaměstnání s pocitem, že jste znevýhodněn(a) na základě pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2158,33 %56,76 %  
ano1027,78 %27,03 %  
nevím513,89 %13,51 %  

Graf

7. Jak hodnotíte postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži? Souhlasíte s tvrzením, že muži jsou ve společnosti upřednostňováni?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Některé skupiny žen jsou znevýhodňovány1.4860.466
V postavení mužů a žen na českém trhu nejsou rozdíly2.3780.451
Ženy jsou jednoznačně znevýhodňovány oproti mužům2.1350.657

Graf

8. Myslíte si, že žena na stejné pracovní pozici bere stejný plat jako muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2362,16 %62,16 %  
ano821,62 %21,62 %  
nevím616,22 %16,22 %  

Graf

9. Domníváte se, že pohlaví ovlivňuje volbu povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2875,68 %75,68 %  
nevím513,51 %13,51 %  
ne410,81 %10,81 %  

Graf

10. Myslíte si, že feminismus přispívá k vytváření antidiskriminačních nástrojů a ovlivňuje veřejné mínění?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1644,44 %43,24 %  
nevím1130,56 %29,73 %  
ano925 %24,32 %  

Graf

11. Jste ?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
student1.9731.972
zaměstnanec2.2161.413
na mateřské dovolené3.3241.138
nezaměstnaný3.730.684
Jiná odpověď:3.7571.914

Graf

12. Vaše ukončené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Základní3.2162.44
Vyučení3.5411.221
Střední, úplné střední s maturitou2.3241.03
Vyšší odborné3.1891.234
Vysokoškolské / Univerzitní2.733.17

Graf

13. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
muž1.5280.527
žena1.1110.21

Graf

14. Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
do 20 let2.4321.759
do 30 let1.7840.71
do 40 let2.7570.941
do 50 let3.5680.732
nad 50 let4.4591.546

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zaspalová, D.Genderová problematika (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://genderova-problematika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.