Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Genderová rovnost a úkol sociální pedagogiky

Genderová rovnost a úkol sociální pedagogiky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Dolezelova
Šetření:19. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):27 / 27
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je získat podklady pro diplomovou práci, zaměřenou na zkoumání problematiky žen a mužů z pohledu gender a jeho místa v sociální pedagogice, k jejímž aktuálním úkolům patří reflektovat globální problémy společnosti a zlepšovat společenské podmínky ve kterých člověk žije. Profese sociálního pedagoga, jako pracovníka poskytujícího pomoc v nejrůznějších životních situacích, má svoje uplatnění i v oblasti dodržování principu rovnosti mužů a žen v praxi.

 

Cílem diplomové práce je tedy zejména ověřit co si ženy a muži myslí o zaměstnání, kariéře a pracovním úspěchu žen, jak smýšlejí o rodinném životě a o rozdělení rolí v rodině a zda vnímají v této oblasti omezení anebo přímou či nepřímou diskriminaci.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

1. Vyplňte pouze jednu nejvhodnější odpověď.

2. Popřípadě doplňte vybranou odpověď komentářem.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s tvrzením, že muž je živitel rodiny a žena má pečovat o domácnost a děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3636,73 %36,73 %  
nesouhlasím2727,55 %27,55 %  
spíše souhlasím2424,49 %24,49 %  
souhlasím77,14 %7,14 %  
nevím44,08 %4,08 %  

Graf

2. Je povolání pro ženu důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano7071,43 %71,43 %  
spíše ano2727,55 %27,55 %  
spíše ne11,02 %1,02 %  

Graf

3. Setkáváte se ve svém nejbližším okolí s ženami, které se orientují zejména na své zaměstnání a kariéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4242,86 %42,86 %  
spíše ne4040,82 %40,82 %  
rozhodně ano 1414,29 %14,29 %  
rozhodně ano =111,02 %1,02 %  
spíše ano=211,02 %1,02 %  
spíše ne=311,02 %1,02 %  
rozhodně ne=411,02 %1,02 %  
rozhodně ne11,02 %1,02 %  

Graf

4. Setkáváte se ve svém nejbližším okolí s ženami, které se pouze orientují na domácnost a rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4343,88 %43,88 %  
spíše ano3838,78 %38,78 %  
rozhodně ano 1111,22 %11,22 %  
rozhodně ne55,1 %5,1 %  
rozhodně ano =111,02 %1,02 %  
spíše ano=211,02 %1,02 %  
spíše ne=311,02 %1,02 %  
rozhodně ne=411,02 %1,02 %  

Graf

5. Souhlasíte s názorem, že ženy mají mít možnost orientovat se hlavně na své zaměstnání a kariéru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3333,67 %33,67 %  
spíše souhlasím3030,61 %30,61 %  
spíše nesouhlasím2424,49 %24,49 %  
nevím99,18 %9,18 %  
nesouhlasím22,04 %2,04 %  

Graf

6. Souhlasíte s názorem, že ženy mají mít možnost orientovat se výhradně na domácnost a rodinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3232,65 %32,65 %  
spíše nesouhlasím3131,63 %31,63 %  
spíše souhlasím2222,45 %22,45 %  
nevím99,18 %9,18 %  
nesouhlasím44,08 %4,08 %  

Graf

7. Souhlasíte s tvrzením, že většina žen upřednostňuje možnost sladění zaměstnání a rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6364,29 %64,29 %  
spíše souhlasím3232,65 %32,65 %  
nevím22,04 %2,04 %  
spíše nesouhlasím11,02 %1,02 %  

Graf

8. Myslíte si, že ženy s malými dětmi mají chodit do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4747,96 %47,96 %  
spíše ano3131,63 %31,63 %  
rozhodně ano 1212,24 %12,24 %  
rozhodně ne88,16 %8,16 %  

Graf

9. Souhlasíte s tvrzením, že rodičovská dovolená je vhodnější pro ženu než pro muže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3434,69 %34,69 %  
souhlasím2828,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím1616,33 %16,33 %  
nevím1111,22 %11,22 %  
nesouhlasím99,18 %9,18 %  

Graf

10. Souhlasíte s dělením prací v domácnosti na „mužské“ a „ženské“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3737,76 %37,76 %  
spíše nesouhlasím3030,61 %30,61 %  
spíše souhlasím1818,37 %18,37 %  
souhlasím1212,24 %12,24 %  
nevím11,02 %1,02 %  

Graf

11. Má víceletá přestávka v povolání negativní vliv na kariéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano 4950 %50 %  
spíše ano 4444,9 %44,9 %  
spíše ne 44,08 %4,08 %  
rozhodně ne11,02 %1,02 %  

Graf

12. Jsou podle Vás ženy schopny vykonávat i ty nejvyšší pracovní funkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano8384,69 %84,69 %  
spíše ano1313,27 %13,27 %  
spíše ne22,04 %2,04 %  

Graf

13. Mají podle Vašeho názoru ženy zasahovat do politického života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano7778,57 %78,57 %  
spíše ano1717,35 %17,35 %  
spíše ne44,08 %4,08 %  

Graf

14. Setkal/a jste se s diskriminací ženy ve svém zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4141,84 %41,84 %  
rozhodně ne2828,57 %28,57 %  
rozhodně ano1818,37 %18,37 %  
spíše ano1111,22 %11,22 %  

Graf

15. Domníváte se, že jsou ženy v ČR diskriminovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano 4040,82 %40,82 %  
spíše ne3737,76 %37,76 %  
rozhodně ano1515,31 %15,31 %  
rozhodně ne66,12 %6,12 %  

Graf

16. Souhlasíte s tvrzením, že práce mužů ve stejném zaměstnání bývá většinou lépe finančně ohodnocena než stejná práce žen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5152,04 %52,04 %  
spíše souhlasím2121,43 %21,43 %  
nevím1414,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím99,18 %9,18 %  
nesouhlasím33,06 %3,06 %  

Graf

17. Domníváte se, že rozhodnutí žen – matek, chodit do zaměstnání, je ovlivněno sociálními a zejména ekonomickými podmínkami rodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4747,96 %47,96 %  
rozhodně ano4040,82 %40,82 %  
spíše ne99,18 %9,18 %  
rozhodně ne22,04 %2,04 %  

Graf

18. Souhlasíte s tvrzením, že role matky je podceňována a že matky jsou pod silným tlakem, aby se rychle vracely na trh práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3636,73 %36,73 %  
spíše souhlasím2727,55 %27,55 %  
spíše nesouhlasím2222,45 %22,45 %  
nevím88,16 %8,16 %  
nesouhlasím55,1 %5,1 %  

Graf

19. Myslíte si, že žena, pokud se stane matkou, změní své zaměření na práci a kariéru, anebo dá přednost rodině před kariérou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5152,04 %52,04 %  
spíše ne4141,84 %41,84 %  
rozhodně ano44,08 %4,08 %  
rozhodně ne22,04 %2,04 %  

Graf

20. Domníváte se, že v ČR je dostatek dostupných možností práce na částečný úvazek pro ženy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5960,2 %60,2 %  
rozhodně ne3232,65 %32,65 %  
spíše ano44,08 %4,08 %  
rozhodně ano33,06 %3,06 %  

Graf

21. Souhlasíte s tvrzením, že muži zůstávají orientováni na práci a roli živitele rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5051,02 %51,02 %  
souhlasím4444,9 %44,9 %  
nevím22,04 %2,04 %  
nesouhlasím11,02 %1,02 %  
spíše nesouhlasím11,02 %1,02 %  

Graf

22. Je lepší být mužem, nebo ženou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mužem4343,88 %43,88 %  
spíše ženou2121,43 %21,43 %  
rozhodně ženou1919,39 %19,39 %  
rozhodně mužem1515,31 %15,31 %  

Graf

23. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 24, mužotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7879,59 %79,59 %  
muž2020,41 %20,41 %  

Graf

24. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 29 let4950 %50 %  
30 – 44 let3535,71 %35,71 %  
45 – 59 let1616,33 %16,33 %  
59 a více55,1 %5,1 %  

Graf

25. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á4747,96 %47,96 %  
Ženatý/vdaná4444,9 %44,9 %  
Druh/družka77,14 %7,14 %  
Rozvedený/á66,12 %6,12 %  
Ovdovělý/á55,1 %5,1 %  

Graf

26. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6768,37 %68,37 %  
Úplné střední s maturitou3030,61 %30,61 %  
Základní 55,1 %5,1 %  
Vyučen(a), střední bez maturity22,04 %2,04 %  

Graf

27. Počet a věk Vašich dětí.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03737,76 %37,76 %  
žádné33,06 %3,06 %  
122,04 %2,04 %  
bez dětí11,02 %1,02 %  
31,2611,02 %1,02 %  
bezdětná11,02 %1,02 %  
syn 6 let11,02 %1,02 %  
0/011,02 %1,02 %  
2 synové, 32 + 2611,02 %1,02 %  
2 (10, 7)11,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi 3 děti, 12.let, 5.let, 2,5 roku
2 děti, 6 a 9 let
dvě-41 a 24
2 děti (3,5 a 1,5r)
2 děti - 4 roky a 1 rok
3(4), 24, 21, 19, (3)vnuk ve spol. domácnosti
nemám žádné
1 -10 let
nemám
7 let, 14 dni
1, 16
2/35/32
dvě děti 3 a 13 let
3,5 a 0,3
1 dítě, 3 roky
2- 35,34
5 a 9 let
1, 17 let
tři; dvacetdevět, dvacetosm, dvacetšest
2 deti 4,5 a 15 mesiců
1 3,5 roku
17, 20
1, 18let
1 (půl roku)
21;23
2 děti - 22,20
2 / 8 a 6 let
0 :-)
vlastní nemám.
2 děti 20 a 18 let
3 - 15,12 a 5
24 a 10
2 děti 19 a 17 let
dvě -věk 15 a 21 let
dvě
2,34 a 36
2, 24 + 19
2- 25,23
1 - 3 roky
syn, 13 roků
1 má 17 měsíců, a jsem těhotná.
2, 25 a 15
3 děti: věk 32, 28, 22 let
1 dítě, věk 5 měsíců
jedno ditě, 30 let
jedno dítě, 4 měsíce
2 děti, 21,24
3 (25, 22, 21)
2 děti - 5 a 2 roky
4950 %50 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Domníváte se, že jsou ženy v ČR diskriminovány?

 • odpověď spíše ano :
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 14. Setkal/a jste se s diskriminací ženy ve svém zaměstnání?

16. Souhlasíte s tvrzením, že práce mužů ve stejném zaměstnání bývá většinou lépe finančně ohodnocena než stejná práce žen?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 15. Domníváte se, že jsou ženy v ČR diskriminovány?

24. Do jaké věkové kategorie spadáte?

 • odpověď 18 – 29 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 27. Počet a věk Vašich dětí.

25. Jaký je Váš rodinný stav?

 • odpověď Svobodný/á:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 27. Počet a věk Vašich dětí.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s tvrzením, že muž je živitel rodiny a žena má pečovat o domácnost a děti?

2. Je povolání pro ženu důležité?

3. Setkáváte se ve svém nejbližším okolí s ženami, které se orientují zejména na své zaměstnání a kariéru?

4. Setkáváte se ve svém nejbližším okolí s ženami, které se pouze orientují na domácnost a rodinu?

5. Souhlasíte s názorem, že ženy mají mít možnost orientovat se hlavně na své zaměstnání a kariéru?

6. Souhlasíte s názorem, že ženy mají mít možnost orientovat se výhradně na domácnost a rodinu?

7. Souhlasíte s tvrzením, že většina žen upřednostňuje možnost sladění zaměstnání a rodiny?

8. Myslíte si, že ženy s malými dětmi mají chodit do zaměstnání?

9. Souhlasíte s tvrzením, že rodičovská dovolená je vhodnější pro ženu než pro muže?

10. Souhlasíte s dělením prací v domácnosti na „mužské“ a „ženské“?

11. Má víceletá přestávka v povolání negativní vliv na kariéru?

12. Jsou podle Vás ženy schopny vykonávat i ty nejvyšší pracovní funkce?

13. Mají podle Vašeho názoru ženy zasahovat do politického života?

14. Setkal/a jste se s diskriminací ženy ve svém zaměstnání?

15. Domníváte se, že jsou ženy v ČR diskriminovány?

16. Souhlasíte s tvrzením, že práce mužů ve stejném zaměstnání bývá většinou lépe finančně ohodnocena než stejná práce žen?

17. Domníváte se, že rozhodnutí žen – matek, chodit do zaměstnání, je ovlivněno sociálními a zejména ekonomickými podmínkami rodin?

18. Souhlasíte s tvrzením, že role matky je podceňována a že matky jsou pod silným tlakem, aby se rychle vracely na trh práce?

19. Myslíte si, že žena, pokud se stane matkou, změní své zaměření na práci a kariéru, anebo dá přednost rodině před kariérou?

20. Domníváte se, že v ČR je dostatek dostupných možností práce na částečný úvazek pro ženy

21. Souhlasíte s tvrzením, že muži zůstávají orientováni na práci a roli živitele rodiny?

22. Je lepší být mužem, nebo ženou?

23. Jste muž nebo žena?

24. Do jaké věkové kategorie spadáte?

25. Jaký je Váš rodinný stav?

26. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

27. Počet a věk Vašich dětí.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s tvrzením, že muž je živitel rodiny a žena má pečovat o domácnost a děti?

2. Je povolání pro ženu důležité?

3. Setkáváte se ve svém nejbližším okolí s ženami, které se orientují zejména na své zaměstnání a kariéru?

4. Setkáváte se ve svém nejbližším okolí s ženami, které se pouze orientují na domácnost a rodinu?

5. Souhlasíte s názorem, že ženy mají mít možnost orientovat se hlavně na své zaměstnání a kariéru?

6. Souhlasíte s názorem, že ženy mají mít možnost orientovat se výhradně na domácnost a rodinu?

7. Souhlasíte s tvrzením, že většina žen upřednostňuje možnost sladění zaměstnání a rodiny?

8. Myslíte si, že ženy s malými dětmi mají chodit do zaměstnání?

9. Souhlasíte s tvrzením, že rodičovská dovolená je vhodnější pro ženu než pro muže?

10. Souhlasíte s dělením prací v domácnosti na „mužské“ a „ženské“?

11. Má víceletá přestávka v povolání negativní vliv na kariéru?

12. Jsou podle Vás ženy schopny vykonávat i ty nejvyšší pracovní funkce?

13. Mají podle Vašeho názoru ženy zasahovat do politického života?

14. Setkal/a jste se s diskriminací ženy ve svém zaměstnání?

15. Domníváte se, že jsou ženy v ČR diskriminovány?

16. Souhlasíte s tvrzením, že práce mužů ve stejném zaměstnání bývá většinou lépe finančně ohodnocena než stejná práce žen?

17. Domníváte se, že rozhodnutí žen – matek, chodit do zaměstnání, je ovlivněno sociálními a zejména ekonomickými podmínkami rodin?

18. Souhlasíte s tvrzením, že role matky je podceňována a že matky jsou pod silným tlakem, aby se rychle vracely na trh práce?

19. Myslíte si, že žena, pokud se stane matkou, změní své zaměření na práci a kariéru, anebo dá přednost rodině před kariérou?

20. Domníváte se, že v ČR je dostatek dostupných možností práce na částečný úvazek pro ženy

21. Souhlasíte s tvrzením, že muži zůstávají orientováni na práci a roli živitele rodiny?

22. Je lepší být mužem, nebo ženou?

23. Jste muž nebo žena?

24. Do jaké věkové kategorie spadáte?

25. Jaký je Váš rodinný stav?

26. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

27. Počet a věk Vašich dětí.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dolezelova, A.Genderová rovnost a úkol sociální pedagogiky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://genderova-rovnost-a-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.