Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Genderová rovnost v zaměstnávání

Genderová rovnost v zaměstnávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Žaneta Hlaváčová
Šetření:07. 03. 2015 - 21. 03. 2015
Počet respondentů:241
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník slouží jako podklad k mojí bakalářské práci a jeho vyplnění vám nezabere víc než 5 minut.

Předem děkuji za ochotu a čas;)

Žaneta Hlaváčová

Odpovědi respondentů

1. Problematice genderu a rovných příležitostí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím, o co se jedná, ale nijak mě to nezajímá14359,34 %59,34 %  
Aktivně si na toto téma vyhledávám informace4719,5 %19,5 %  
Jsem nikdy nevěnoval/a pozornost3414,11 %14,11 %  
Tento pojem slyším poprvé177,05 %7,05 %  

Graf

2. Myslíte si, že ženy a muži by měli být za stejnou práci stejně odměňováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22693,78 %93,78 %  
Ne156,22 %6,22 %  

Graf

3. Souhlasíte s pozitivní diskriminací tj. například se zaváděním povinných kvót pro stejné zastoupení žen a mužů na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16769,29 %69,29 %  
Ano7430,71 %30,71 %  

Graf

4. S těmito pozitivními opatřeními nesouhlasím, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud chtějí mít lidé různého pohlaví stejné příležitosti, musejí si je zasloužit svými schopnostmi10864,67 %44,81 %  
Věřím, že existují ryze mužská a ryze ženská zaměstnání, která není opačné pohlaví schopno vykonávat2816,77 %11,62 %  
Zákony rovné příležitosti upravují dostatečně, není potřeba zavádět žádná další opatření63,59 %2,49 %  
Ženy nejsou tolik schopné jako muži31,8 %1,24 %  
ženský maj vařit, prát a uklízet10,6 %0,41 %  
Jsem proti diskriminaci. Kvóty jsou diskriminací.10,6 %0,41 %  
nemyslím si, že kvóty mohou pomoci všude, pokud některé pohlaví o nějaké zaměstnání obecně nemá zájem, bylo by obtížné tyto kvóty naplnit. A pokud někdo chce něco dělat, měly by tomu odpovídat i jeho schopnosti, neměl by dostat přednost jen pro své pohlav10,6 %0,41 %  
nelze vyrážet klín klínem10,6 %0,41 %  
viz bod 1, 2, 5 výše10,6 %0,41 %  
pokud jedno z pohlaví nemá zájem o jistý druh práce nebo postavení, neměl by se udržovat rovnocenný stav "násilně" legislativou. Rovné příležitosti jsou o změně přístupu lidí, nikoliv jejich nucení.10,6 %0,41 %  
Existují povolání, kde se častěji uplatňují ženy a kde častěji muži. Uplatnění druhého pohlaví v těchto povoláních by se neměla ani vynucovat ani znemožňovat.10,6 %0,41 %  
je to ve společnosti, lidi je potřeba vychovávat, zákony nic nemůžou, naopak, chlapy jsou hrozne ješitnost! !10,6 %0,41 %  
myslím, že důvody pro odlišné kariéry (genderové stereotypy, odrazování od některých předmětů / aktivit) vznikají už na ZŠ, řešit to u dospělých je pozdě10,6 %0,41 %  
Musí se změnit celkové uvažování společnosti v tomhle směru, kvóty to podle mě nevyřeší.10,6 %0,41 %  
záleží na schopnostech10,6 %0,41 %  
Lidé mají o různé práce různé zájmy, naplnit kvóty by - v některých případech - znamenalo obsazení méně schopným lidmi. 10,6 %0,41 %  
Práci má dělat člověk schopný, na pohlaví nezáleží.10,6 %0,41 %  
Protože reálně neřeší problém genderové rovnosti a postoje lidí.10,6 %0,41 %  
zaměstnavatel musí hledět na schopnosti zaměstanávaného - když jimi dotyčné pohlaví zkrátka nedisponuje (či jen nedostatečně), přeci toto pohlaví nemůže zaměstnat ... navíc tato "pozitivní opatření" deformují trh práce10,6 %0,41 %  
nucené % žen nezajistí stejnou příležitost10,6 %0,41 %  
Není vhodné diktovat kvótami, neodstraní to kořeny problému a na místa se mohou zároveň dostat lidé, kteří by se tam jinak nepropracovali.10,6 %0,41 %  
Zaměstnat osobu pouze proto, že je ženského pohlaví je stejně špatné, jako ho ze stéjného důvodu nezaměstnat. Navíc jsou povolání, ke kterým PŘIROZENĚ inklinují více ženy a jiná, preferovaná naopak muži.10,6 %0,41 %  
Cokoliv nařízeného, vynuceného nebo jinak uměle nastaveného plošně, bez zhodnocení konkrétní situace nedává smysl. Ano, většinu prací mohou vykonávat zástupci obou pohlaví, ale jen někteří. Navíc mnoho prací prostě vykonávat nechtějí.10,6 %0,41 %  
je potřeba změnit pohled společnosti, aby byly ženy a muži jako rovnocenni opravdu vnímání, potom nebudou třeba kvóty10,6 %0,41 %  
opatření nejsou "pozitivní", jsou diskriminační a snižují důstojnost mužů i žen. Buď jsou ženy a muži stejní a měli by tedy mít stejné příležitosti (tzn. zasloušit se svými schpnostmi) a nebo stejní nejsou a není tedy možné je uměle "ekvalizovat"10,6 %0,41 %  
nemyslím si, že pozitivní diskriminace něco změní, chce to měnit společnost jinými způsoby10,6 %0,41 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy Vy osobně s diskriminací v práci kvůli vašemu pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Nikdyotázka č. 9, Ne, ale znám někoho ze svého okolí s touto negativní zkušenostíotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy13656,43 %56,43 %  
Ne, ale znám někoho ze svého okolí s touto negativní zkušeností5522,82 %22,82 %  
Ano5020,75 %20,75 %  

Graf

6. V jaké situaci s Vámi bylo nerovně zacházeno v souvislosti s vaším pohlavím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V odměňování1632 %6,64 %  
Při pracovním pohovoru či při náboru1632 %6,64 %  
Při pracovních činnostech či úkolech1530 %6,22 %  
zacházení s mým pohlavím hodnotím dobře 12 %0,41 %  
To že jsem se setkala s tímto problémem neznamená, že jsem byla sama diskriminována. Jednalo se o pracovní pohovory.12 %0,41 %  
při výběrovém řízení na prac. pozici i při odměňování12 %0,41 %  

Graf

7. Popište prosím tuto zkušenost co nejpřesněji:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

.

1. Pokud se na stejnou prac. pozici hlásí žena i muž, vždy je muž upřednostňován. 2. Při stejném prac. výkonu jsou ženy méně placeny

Bylo mi důrazně naznačováno, že určité úkoly bych nezvládla a ani mi nedali možnost dokázat opak.

bylo mi za vykonanou praci udelena jina vzse financni odmeny nez opacnemu pohlavi ...

bylo to nepříjemné

Byly mi kladeny otázky ohledně mého případného těhotenství, kdy chci mít děti atd.

Byly mi pokládány "zakázané" otázky na můj partnerský život, jestli plánuji děti, proč je ještě nemám a kdy je chci mít.

důležitější úkoly byly předány kolegovi mužského pohlaví, jelikož je muž a má tedy lepší znalosti po technické stránce

Evidentně hledali muže. Šlo o vedení menšího týmu (sestaveného především z mužů).

Když pracuješ v týmu, kde jsou samý ženský, tak tě neberou tolik mezi sebe a seš prostě "jenom ten chlap" :-)

kolegové muži dostanou na výbšr z více možností.

Kolegové muži za stejnou nebo snazší práci a za stejný počet hodin mají vyšší plat. prý kvůli sociální spravedlnosti :-)

méně peněz než muž se stejnou kvalifikací a výkonností a kvalitou

mladá, vysokoškolsky vzdělaná, čerstvě po mateřské dovolené

Muzi jsou výkonnější

Muž na stejné pozici měl o 3.000 Kč více, s vysvětlením, že je živitel rodiny. (dělnická profese). Na námitku, že i já jako samoživitelka jsem živitel rodiny a s jedním platem, bylo řečeno, ale že já jsem žena a proto mám méně.

Muž vykonávající stejnou práci jako já dostával ke svému základnímu platu ještě odměny-ačkoliv ve výsledcích byl horší než já

Na pracovišti je málo mužů, proto je jim při přijímání nových pracovníků dávána přednost i v případě, že jsou řízení účastny schopnější ženy. Zda se jedná o pozitivní diskriminaci mužů a nebo negativní diskriminaci žen, nevím.

Nadřízený dával pravidelně projekty s větší mírou samostatného rozhodování kolegovi, který měl prokazatelně nižší vzdělání a kratší praxi než já

Nebylo mi umožněno nastoupit na praci, jelikož vyžadovali z fyzických dlvodů pouze muže.

Nedostal jsem co jsem měl.

nechci

Neoficiálně bylo předem místo určeno muži, nadřízený to tak stanovil. Ženy neměly šanci.

nižší plat

normálně sme na to vlítli

odměny a mzda

Pokaždé jsem z naší skupiny dostal ten nejhorší úkol.

Potenciální zaměstnavatel se nepřímo dotazoval na počet a věk dětí a na závěr mi řekl: "raději bychom dali přednost nějakému vašemu stejně starému kolegovi", aby bylo jasné, odkud vítr vane. Ti opatrnější se vyjadřovali pouze ve formální odpovědi "..nesplňujete naše interní kritéria" a podobně obecně, aby nemohli být obviněni z diskriminace.

Pracovala jsem brigádně v hotelu v zahraničí. Byl to ApartmanHotel, klienti zde pobývali delší dobu (i 1/2 roku), každý týden seprováděl "weekly cleaning". Bydlela zde rodina ze Saúdské Arábie, muži u nich nesmí uklízet, proto mi můj spolupracovník nemohl pomoci. Navíc hlava zmíněné rodiny měla nemístné návrhy.

pro zenu proste neexistuje moznost jit k hasicum nebo ridit nakladak. uz z principu si nikoho takoveho nevemou i kdyz na to schopnosti ma

Prý muži nerozumí péči o dítě a problémům s rodiči, kteří se neumí o dítě starat

při pohovoru jsem byla dotázána na děti, věk, nemocnost atd., i když je to už více jak deset let. Při hledání jiného zaměstnání přes moje zkušenosti a znalosti jazyka jsem byla shledána nevhodnou pro práci obchodního zástupce, důvod byl vzdálenost od místa bydliště, ale myslím že spíš šlo o to že jsem žena, navíc starší.

Při pohovoru mi bylo sděleno, že jsem vyhověl, ale pracovníci ze Ukrajiny jsou levnější pracovní síla.

Při pracovním pohovoru jsem získala dojem, že přestože byl daný člověk s odpověďmi a znalostmi spokojen, nenechal mě projít kvůli tomu, že je na mě práce "příliš technická".

Stejná pozice a funkce poměrně stejný počet odpracovanych hodin a dvě naprosto odlišné výplaty.

Šéf byl děvkař a zvýhodňoval na pracovišti před muži ženy, se kterými šukal.

To neeee

V inzeratu se psalo ze hledaji hostesky. Nic o muzskych.

V jednom z mých předchozích zaměstnání byli za naprosto stejnou práci finančně výhodněji oceňováni muži.

Vyžadování po ženských pracovnicích např. udržování pořádku ve společné kuchyni

Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti možnosti, že v blízké době otěhotním, jsem nebyla vybrána na vedoucí pozici.

za stejnou práci kolega mužského pohlaví dostával o třetinu větší plat, přestože měl méně zkušeností

zadaný úkol - / no jo ženská/ vy byste na to nestačila, to je úkol pro chlapa, akorát už si přesně nepamatuji o co šlo

Zeny byli meme nadsazovani..odmenovani a mala sance povyseni.

zesměšnění ze strany nadřízeného, že určitou činnost nejsem schopna vykonat tak dobře jako muž, protože "prostě ženský to tak neuměj, my chlapi se v tom vyznáme líp".

Zjevně jsem méněcenná v technických oborech a nemám právo na názor protože jsem žena

Ženám byly přidělovány i práce, které nesouvisely s pracovním zařazením, např. přípravy občerstvení na poradách, skartace, při archivaci dokumentů, zápisy z porad - takzvaně podřadnější práce při výkonu stejného funkčního místa a při stejném platovém zařazení. Automaticky byly nadřízenými požádány o zajištění těchto prací od žen, nikdy nebyly požadovány od mužů.

8. Jak jste danou situaci řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhovorem s vaším nadřízeným1224 %4,98 %  
Odchodem od zaměstnavatele1224 %4,98 %  
nijak48 %1,66 %  
Přestupem na jinou pracovní pozici u téhož zaměstnavatele24 %0,83 %  
mile jsem je upozornila, že tyto otázky klást nesmí. Mile mi odpověděli, že hledají někoho, kdo jim neodejde na mateřskou. Bohužel tyto otázky slýchám posledních víc jak 10 let, podle mě jsou prostě ženy automaticky diskriminovány,máš dělohu=máš smůlu!12 %0,41 %  
odpověděla jsem jim, že jsem žena a tedy mám dělohu a tedy ano, můžu i otěhotnět. A pak, že se na to nesmějí ptát!12 %0,41 %  
dal sem si pifko 12 %0,41 %  
nijak. ani jsem nenastoupila12 %0,41 %  
nijak, protože bylo sděleno, přeci to nebudeme požadovat od mužů. 12 %0,41 %  
Zvykneš si12 %0,41 %  
Slušně jsem dámám poděkoval za pohovor a myslel si své12 %0,41 %  
Moje promluva do duše nemá na vedoucí pracovníky vliv.12 %0,41 %  
já vím my ženy jsme úplně blbé a neschopné12 %0,41 %  
Práci jsem nedostala12 %0,41 %  
nijak, upravia se sama12 %0,41 %  
To nemá řešení, pokud se jedná o zákulisní hru.12 %0,41 %  
nijak, vzala jsem to jako fakt12 %0,41 %  
neřešil12 %0,41 %  
počkala jsem, až to přejde12 %0,41 %  
diskuzí12 %0,41 %  
nehlasil jsem se na pohovor12 %0,41 %  
U dalších pohovorů jsem otevřeně říkala kolik a jak starých mám dětí a jak mám zajištěnu péči o ně v čase nemoci. Také jsem jasně vyjádřila jaké jsou mé názory a jak vnímám rozdělení svých závazků vůči rodině a zaměstnavateli. A osvědčilo se.12 %0,41 %  
neřešila12 %0,41 %  
hledala jsem dále12 %0,41 %  

Graf

Závěrem poprosím o vyplnění několika sociodemografických otázek, které budou sloužit k vyhodnocení dotazníku.

9. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16869,71 %69,71 %  
Muž7330,29 %30,29 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 2612049,79 %49,79 %  
26 – 355623,24 %23,24 %  
35 – 554016,6 %16,6 %  
Více než 55177,05 %7,05 %  
Méně než 1883,32 %3,32 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou11246,47 %46,47 %  
Vysokoškolské10543,57 %43,57 %  
Základní156,22 %6,22 %  
Středoškolské bez maturity93,73 %3,73 %  

Graf

12. Jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec11246,47 %46,47 %  
Student9037,34 %37,34 %  
Soukromý podnikatel, OSVČ166,64 %6,64 %  
Nezaměstnaný114,56 %4,56 %  
Důchodce93,73 %3,73 %  
Rodičovská dovolená31,24 %1,24 %  

Graf

13. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 10 000 Kč8736,1 %36,1 %  
10 001 – 20 000 Kč6526,97 %26,97 %  
20 001 – 30 000 Kč5020,75 %20,75 %  
30 001 – 40 000 Kč2711,2 %11,2 %  
40 001 Kč a více124,98 %4,98 %  

Graf

14. Ve kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha12551,87 %51,87 %  
Středočeský kraj2610,79 %10,79 %  
Jihomoravský kraj208,3 %8,3 %  
Pardubický kraj114,56 %4,56 %  
Moravskoslezský kraj104,15 %4,15 %  
Olomoucký kraj93,73 %3,73 %  
Plzeňský kraj72,9 %2,9 %  
Jihočeský kraj72,9 %2,9 %  
Zlínský kraj62,49 %2,49 %  
Ústecký kraj62,49 %2,49 %  
Liberecký kraj41,66 %1,66 %  
Královehradecký kraj41,66 %1,66 %  
Karlovarský kraj31,24 %1,24 %  
Vysočina31,24 %1,24 %  

Graf

15. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17873,86 %73,86 %  
Ano6326,14 %26,14 %  

Graf

16. Na rodičovskou dovolenou jste nastoupil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vy4774,6 %19,5 %  
Váš partner/ka1523,81 %6,22 %  
Ani jeden z Vás11,59 %0,41 %  

Graf

17. Z jakého důvodu tomu tak bylo (vypište):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

__

Bez partnerova výdělku bychom zemřeli hlady a role živitele je pro něj zcela přirozenou. Já jsme zase lepší v kojení, foukání odřených kolen a debatování o politickém dění na Blízkém východě. Díky partnerovi a rodičovské dovolené mohu také studovat. Ani nás nenapadlo, že bychom si role skutečně měnili.

byla jsem vdova, takže jiné řešení nebylo:-(

bylo to obvyklé

bylo to výhodnější, chtěla jsem

dříve to ani jinak nešlo...r.1986

dříve to tak bylo

chtela jsem

chtěla jsem :)

Chtěla jsem pečovat o děti, kojení

Já jsem dělal náhradní vojenskou službu a dřív to tak bylo normální, a netvrdím, že spravne

jak jinak

jako matka - tenkrát rodičovskou dovolenou čerpali jenom ženy

Je nám bližší koncept tradiční rodiny. Neznamenalo to ale přerušení pracovních aktivit, máme 3 děti, a vždy jsme dokázali vše efektivně sladit. Genderová rovnost je o individuálním respektu k jedinečnostem.

jinak to dříve nešlo

Jinak to v te dobe neslo.

jsem žena

jsme matka a tak to za našeho mládí fungovalo

kojení do 2 let věku dítěte

kupodivu malé děti

kvůli tomu že jsme to tak chtěli

Mama ma byt pevni roky s ditetem.

manzel mel lepe placenou praci

Manžel nechtěl

manžel vydělává víc

Manžel vydělává více peněz. Starám se ráda o své děti.

Miluju děti a nedokážu si představit chodit do práce a nebýt s nimi. Také kvůli výši platu manžela by to ani jinak nešlo, domnívám se, že 95 % rodičů by si to nemohlo dovolit, aby byl muž na MD, prostě muži jsou živitelé, ženy berou mnohanásobně méně.

Můj muž má vyšší plat, ale taky jsem si chtěla užít své dítě a nevadilo mi být s ním doma - naopak! :) - jen ten návrat do práce je pak až překvapivě těžký - jesle nejsou, státní MŠ mi dítě nevzala a tak teď po skončení rodičovské vydělávám spíše na soukromou školku a jen díky příspěvku od rodičů na domácnost si můžu dovolit ten "luxus chodit do práce", jinak bych se asi již houpala v sociálních sítích úřadu práce - tento systém mě opravdu mrzí, ale pracovat chci a tak pracuji :)

Muž nemůže od přírody kojit (jinak bych klidně na mateřskou/rodičovskou nastoupil)

Naprosto přirozený, že s miminkem je matka. Manžel vydělával x krát víc než průměrnou mzdu.

Náš syn je v její péči.

Nechtěla jsem o toto období s dítětem přijít. Manžel také nepatří k mužům, kteří by se dokázali celodenně starat o kojence. To je u mužů značně individuální.

nemám partnera

nešlo to jinak

No, popravdě žena ještě studovala, já zrovna začínal pracovat a hlavně v té době by to nikoho ani moc nenapadlo.

O dítě jsem se starala pouze já (svobodná matka).

oba jsme se vystřídali na stejnou dobu

Obvyklá rutina. Matka s dítětem a otec vydělával.

otec je víc zaměstnán

péče o dítě

po porodu jsem automaticky nastoupila na rodičovskou dovolenou (na mateřskou dovolenou jsem neměla nárok) * pracuju, studuju a jsem na rodičovské dovolené - bohužel šlo u vás zvolit jen jednu kolonku, což považuju za diskriminující :)

Protože bagr

Protože je to z hlediska etologie normální a především velice důležité pro dítě.

Protože jsem cítila jako samozřejmost, že budu s dítěem doma já, jako matka. Nemyslím, že malé miminko dokáže obstarat muž.

Protože si myslím, že se to s genderovou vyvážeností přehání a v útlém věku děti potřebují mámu. To je staletími prověřený model. Dnes jsou 2 z mých 3 dětí dospělé a nikdy jsem 7mi let s nimi doma nelitovala a pěkné zaměstnání, které mě baví jsem si našla i po MD. Stejně tak jsem po 1,5 roce odešla z vlastního rozhodnutí z místa nadstandardně placeného (v mužské profesi. Vyzkoušela jsem si to a tak vím o čem mluvím). Až budou muži rodit děti, můžeme hovořit o rovnosti. Do té doby mě genderově nevyváženě neuráží, když mi muž pomůže s těžkou taškou. Snaha vyrovnat se mužům jim bere možnost chovat se galantně a nám ženám to pak chybí, ale těmito snahami je k tomu nutíme. Která chce dělat kariéru může i dnes. Nikoho neodsuzuji, znám obě strany mince (prosadila jsem se i s dětmi mezi muži) a v té "ženské" poloze je mi líp.

Protože uznáváme genderové role. Matkám to jde významně lépe.

přirozená věc

S dítětem jsem chtěla být na mateřské dovolené já. Manžel o to, že by s dítětem byl doma neprojevil zájem. Dalším důvodem byl podstatně vyšší příjem mého manžela v zaměstnání.

samoživitelka

Tak

tak to prostě bylo

tehdy nebyla možnost, aby šel muž na rodičovskou dovolenou

tehdy to ani jinak nešlo

Tehdy to bylo zvykem obecně

V době nástupu na mateřskou, nedodělaná VŠ, platově a kariérně neopovídající místo, a mateřský pud a láska a touha být se svým dítětem co nejvíce, takže jednoduché rozhodnutí...na druhou stranu nebyla jsem v situaci, že by muž vydělával méně než já....

V době, kdy jsem porodila děti, bylo samozřejmostí, že na mateřské dovolené byly, ženy.

V době, kdy jsme měli děti, to byla běžná a možná i zákonná praxe

V té době jiná možnost nebyla...

V té době nebyly možnost

Vařit kávu ,chodit pro svacinu,

vydělával jsem víc

Vydělával víc;měl lépe "našlápnuto" lépe ohledně kariéry

zaměstnavatel mi umožnil po skončení mateřské dovolené návrat do práce na zkrácený úvazek a podařilo se mi zajistit hlídání pro děti takovým způsobem, abych dokázala skloubit mateřské povinnosti s pracovními

18. Měl/a jste po návratu z rodičovské dovolené potíže s opětovnou aklimatizací na pracovní prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4876,19 %19,92 %  
Ano1117,46 %4,56 %  
Po rodičovské dovolené jsem se již do zaměstnání nevrátil/a46,35 %1,66 %  

Graf

19. Co pro Vás bylo po návratu z rodičovské dovolené největším problémem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skloubit zaměstnání s péčí o rodinu3352,38 %13,69 %  
Orientace v nových pracovních postupech či technologiích1015,87 %4,15 %  
vracet se po půl roce do zaměstnání od dítěte, kvůli udržení místa, a potřeby peněz pro nás.V té době naštěstí mohla hlídat babička v důchodu.11,59 %0,41 %  
častá nemocnost dětí a nedostatek míst v mateřských školkách11,59 %0,41 %  
nebyl jsem na RD11,59 %0,41 %  
žádný problém11,59 %0,41 %  
Dcera byla často nemocná, byl problém zajistit hlídání v době její nemoci.11,59 %0,41 %  
žádný11,59 %0,41 %  
Nebyl. 11,59 %0,41 %  
Nic.11,59 %0,41 %  
po skončení rodič. dovolené mne původní zamšstnavatel odmítl dále zaměstnávat, musela jsem hledat jinou práci11,59 %0,41 %  
Nic, vše plynulo přirozeně i během rodičovské.11,59 %0,41 %  
nic11,59 %0,41 %  
Nebyl jsem na MD11,59 %0,41 %  
co mám vyplnit, když jsem na RD nebyl? :)11,59 %0,41 %  
"pracuji" v rodinné firmě, když je nemocné dítě i babičky, bývám ve větším stresu. 11,59 %0,41 %  
žádný problém jsem neměla11,59 %0,41 %  
jsem stále na RD11,59 %0,41 %  
žádný problém jsem nepociťovala11,59 %0,41 %  
do práce jsem se vrátila 8 týdnů po porodu - takže skloubit kojení a práci11,59 %0,41 %  
bylo mi líto, že s dětmi již trávím méně času11,59 %0,41 %  
hledat jiné zaměstnání11,59 %0,41 %  

Graf

20. V souvislosti s výchovou dítěte (i v budoucnu) byste nejvíce ocenil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flexibilní pracovní dobu10744,4 %44,4 %  
Práci z domova4117,01 %17,01 %  
Firemní školku3614,94 %14,94 %  
Práci na částečný úvazek3012,45 %12,45 %  
více školek a lepší zákony20,83 %0,83 %  
Nic20,83 %0,83 %  
Stlačený pracovní týden20,83 %0,83 %  
praci10,41 %0,41 %  
babybox10,41 %0,41 %  
Nevím10,41 %0,41 %  
dítě nechci10,41 %0,41 %  
Fixní pracovní dobu10,41 %0,41 %  
částečný úvazek a firemní školku10,41 %0,41 %  
viz bod 2, 3, 6 výše10,41 %0,41 %  
kombinaci práce z domova a chozením do zaměstnání, 3 dny v práci a dva dny práce z domova, na plný úvazek10,41 %0,41 %  
nechci mít děti, takže jsem toto nikdy neřešila10,41 %0,41 %  
na rodičovskou půjde muž10,41 %0,41 %  
deti mit nebudu10,41 %0,41 %  
a co podnikání, s tím už nikdo nepočítá?10,41 %0,41 %  
úklidovou službu10,41 %0,41 %  
vše uvedené výše10,41 %0,41 %  
dítě mít nebudu10,41 %0,41 %  
lehký průběh puberty :)10,41 %0,41 %  
Cokoliv co by mi umožnilo co nejméně času trávit mimo domov, a co nejvíce se věnovat dětem. Odpověděl bych asi nejspíš práce z domova, ale i ta může zabat mnoho času který pak nejde věnovat dětem :) Částečný úvazek také není "dokonalé" řešení :)10,41 %0,41 %  
střídání se o práci/hlídání potomka s partnerem - zaměstnání na půl úvazku pro oba 10,41 %0,41 %  
nepotřebuji nic výše zmíněného. Jsem učitelka v MŠ10,41 %0,41 %  
nepřemýšlala jsem nadtím10,41 %0,41 %  
dobry prachy nic vic10,41 %0,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkal/a jste se někdy Vy osobně s diskriminací v práci kvůli vašemu pohlaví?

 • odpověď Ano:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při pracovních činnostech či úkolech na otázku 6. V jaké situaci s Vámi bylo nerovně zacházeno v souvislosti s vaším pohlavím?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při pracovním pohovoru či při náboru na otázku 6. V jaké situaci s Vámi bylo nerovně zacházeno v souvislosti s vaším pohlavím?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V odměňování na otázku 6. V jaké situaci s Vámi bylo nerovně zacházeno v souvislosti s vaším pohlavím?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odchodem od zaměstnavatele na otázku 8. Jak jste danou situaci řešil/a?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhovorem s vaším nadřízeným na otázku 8. Jak jste danou situaci řešil/a?

9. Vaše pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Váš partner/ka na otázku 16. Na rodičovskou dovolenou jste nastoupil/a:

13. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

 • odpověď 0 – 10 000 Kč:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

15. Máte děti?

 • odpověď Ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 55 na otázku 10. Jaký je Váš věk?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Váš partner/ka na otázku 16. Na rodičovskou dovolenou jste nastoupil/a:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vy na otázku 16. Na rodičovskou dovolenou jste nastoupil/a:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Měl/a jste po návratu z rodičovské dovolené potíže s opětovnou aklimatizací na pracovní prostředí:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Měl/a jste po návratu z rodičovské dovolené potíže s opětovnou aklimatizací na pracovní prostředí:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Orientace v nových pracovních postupech či technologiích na otázku 19. Co pro Vás bylo po návratu z rodičovské dovolené největším problémem:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skloubit zaměstnání s péčí o rodinu na otázku 19. Co pro Vás bylo po návratu z rodičovské dovolené největším problémem:

16. Na rodičovskou dovolenou jste nastoupil/a:

 • odpověď Vy:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Měl/a jste po návratu z rodičovské dovolené potíže s opětovnou aklimatizací na pracovní prostředí:

18. Měl/a jste po návratu z rodičovské dovolené potíže s opětovnou aklimatizací na pracovní prostředí:

 • odpověď Ne:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Váš partner/ka na otázku 16. Na rodičovskou dovolenou jste nastoupil/a:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 55 na otázku 10. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Problematice genderu a rovných příležitostí:

2. Myslíte si, že ženy a muži by měli být za stejnou práci stejně odměňováni?

3. Souhlasíte s pozitivní diskriminací tj. například se zaváděním povinných kvót pro stejné zastoupení žen a mužů na pracovišti?

4. S těmito pozitivními opatřeními nesouhlasím, protože:

5. Setkal/a jste se někdy Vy osobně s diskriminací v práci kvůli vašemu pohlaví?

6. V jaké situaci s Vámi bylo nerovně zacházeno v souvislosti s vaším pohlavím?

8. Jak jste danou situaci řešil/a?

9. Vaše pohlaví

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

12. Jaké je Vaše sociální postavení?

13. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

14. Ve kterém kraji bydlíte?

15. Máte děti?

16. Na rodičovskou dovolenou jste nastoupil/a:

18. Měl/a jste po návratu z rodičovské dovolené potíže s opětovnou aklimatizací na pracovní prostředí:

19. Co pro Vás bylo po návratu z rodičovské dovolené největším problémem:

20. V souvislosti s výchovou dítěte (i v budoucnu) byste nejvíce ocenil/a:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Problematice genderu a rovných příležitostí:

2. Myslíte si, že ženy a muži by měli být za stejnou práci stejně odměňováni?

3. Souhlasíte s pozitivní diskriminací tj. například se zaváděním povinných kvót pro stejné zastoupení žen a mužů na pracovišti?

4. S těmito pozitivními opatřeními nesouhlasím, protože:

5. Setkal/a jste se někdy Vy osobně s diskriminací v práci kvůli vašemu pohlaví?

6. V jaké situaci s Vámi bylo nerovně zacházeno v souvislosti s vaším pohlavím?

8. Jak jste danou situaci řešil/a?

9. Vaše pohlaví

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

12. Jaké je Vaše sociální postavení?

13. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

14. Ve kterém kraji bydlíte?

15. Máte děti?

16. Na rodičovskou dovolenou jste nastoupil/a:

18. Měl/a jste po návratu z rodičovské dovolené potíže s opětovnou aklimatizací na pracovní prostředí:

19. Co pro Vás bylo po návratu z rodičovské dovolené největším problémem:

20. V souvislosti s výchovou dítěte (i v budoucnu) byste nejvíce ocenil/a:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hlaváčová, Ž.Genderová rovnost v zaměstnávání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://genderova-rovnost-v-zamestna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.