Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Genderové stereotypy v české společnosti

Genderové stereotypy v české společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Soldánová
Šetření:08. 10. 2011 - 15. 10. 2011
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
za účelem zpracování své seminární práce na téma „Genderové stereotypy v české společnosti“, se na Vás obracím s žádostí o vyplnění tohoto kratšího dotazníku. Moc děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Týkal se Vás někdy problém v oblasti gender?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3745,12 %45,12 %  
nevím2328,05 %28,05 %  
ano2226,83 %26,83 %  

Graf

2. Souhlasíte, že muži a ženy dnes mají rovné postavení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5263,41 %63,41 %  
ano2125,61 %25,61 %  
nevím910,98 %10,98 %  

Graf

3. Souhlasíte s tím, že muž by měl být vždy hlavou rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5870,73 %70,73 %  
ano1923,17 %23,17 %  
nevím56,1 %6,1 %  

Graf

4. Myslíte si, že péče o rodinu je vždy záležitostí ženy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6882,93 %82,93 %  
ano1315,85 %15,85 %  
nevím11,22 %1,22 %  

Graf

5. Myslíte si, že mají ženy schopnosti pro řídící práci (např. ředitelky, atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7895,12 %95,12 %  
ne22,44 %2,44 %  
nevím22,44 %2,44 %  

Graf

6. Co je pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina5465,85 %65,85 %  
něco jiného2226,83 %26,83 %  
zaměstnání67,32 %7,32 %  

Graf

7. Kdo z rodičů měl hlavní slovo při Vaší výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba3542,68 %42,68 %  
matka2935,37 %35,37 %  
otec1214,63 %14,63 %  
nevím67,32 %7,32 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6478,05 %78,05 %  
muž1821,95 %21,95 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211214,63 %14,63 %  
25910,98 %10,98 %  
2389,76 %9,76 %  
2067,32 %7,32 %  
1767,32 %7,32 %  
2467,32 %7,32 %  
2267,32 %7,32 %  
1856,1 %6,1 %  
3333,66 %3,66 %  
3722,44 %2,44 %  
ostatní odpovědi 47
19
31
29
17 let
sedmnáct
padesát čtyři
27
16
41
28
39
30
35
dvacet
32
1923,17 %23,17 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Týkal se Vás někdy problém v oblasti gender?

2. Souhlasíte, že muži a ženy dnes mají rovné postavení?

3. Souhlasíte s tím, že muž by měl být vždy hlavou rodiny?

4. Myslíte si, že péče o rodinu je vždy záležitostí ženy?

5. Myslíte si, že mají ženy schopnosti pro řídící práci (např. ředitelky, atd.)?

6. Co je pro Vás nejdůležitější?

7. Kdo z rodičů měl hlavní slovo při Vaší výchově?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Týkal se Vás někdy problém v oblasti gender?

2. Souhlasíte, že muži a ženy dnes mají rovné postavení?

3. Souhlasíte s tím, že muž by měl být vždy hlavou rodiny?

4. Myslíte si, že péče o rodinu je vždy záležitostí ženy?

5. Myslíte si, že mají ženy schopnosti pro řídící práci (např. ředitelky, atd.)?

6. Co je pro Vás nejdůležitější?

7. Kdo z rodičů měl hlavní slovo při Vaší výchově?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Soldánová, D.Genderové stereotypy v české společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://genderove-stereotypy-v-ceske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.