Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Genderové stereotypy v reklamě

Genderové stereotypy v reklamě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Šestauberová
Šetření:16. 04. 2013 - 23. 04. 2013
Počet respondentů:730
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku na téma využívání genderových stereotypů v reklamě.

 

Dotazník je anonymní a je určen všem bez omezení. Výsledky dotazníku budou sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci.

 

Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Pracujete Vy nebo jiný člen Vaší rodiny v oblasti marketingu nebo výzkumu trhu?

(Pokud ano, prosím, dále nevyplňujte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne68794,11 %94,11 %  
Ano435,89 %5,89 %  

Graf

2. Necháváte se při koupi produktů ovlivnit reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne42862,21 %58,63 %  
Spíše ano20229,36 %27,67 %  
Určitě ne436,25 %5,89 %  
Určitě ano152,18 %2,05 %  

Graf

3. Dokážete se ztotožnit s postavami v reklamách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy42561,77 %58,22 %  
Občas ano26238,08 %35,89 %  
Téměř vždy ano10,15 %0,14 %  

Graf

4. Považujete využívání erotických či sexuálních motivů v reklamě za nevhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepovažuji v případě, že tyto motivy mají věcnou souvislost s propagovaným produktem40959,45 %56,03 %  
Ano, nelíbí se mi to17124,85 %23,42 %  
Ne, tyto reklamy se mi líbí10815,7 %14,79 %  

Graf

5. Myslíte si, že se v reklamě (televize, billboardy, časopisy,...) objevuje příliš nahoty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne26738,81 %36,58 %  
Spíše ano25937,65 %35,48 %  
Určitě ano10515,26 %14,38 %  
Určitě ne578,28 %7,81 %  

Graf

6. Myslíte si, že reklamy obsahující erotické motivy přitáhnou více pozornosti než jiné reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano35451,45 %48,49 %  
Určitě ano25036,34 %34,25 %  
Spíše ne7811,34 %10,68 %  
Určitě ne60,87 %0,82 %  

Graf

7. Myslíte si, že erotické motivy v reklamě pomohou k lepšímu zapamatování propagovaného produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano30544,33 %41,78 %  
Spíše ne21831,69 %29,86 %  
Určitě ano12418,02 %16,99 %  
Určitě ne415,96 %5,62 %  

Graf

8. Myslíte si, že média mají vliv na naše vnímání ohledně postavení mužů a žen ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano27139,39 %37,12 %  
Určitě ano24335,32 %33,29 %  
Spíše ne13519,62 %18,49 %  
Určitě ne395,67 %5,34 %  

Graf

9. Považujete za problém využívání genderových stereotypů v reklamě, tedy vyobrazování mužů a žen v rolích, které jsou od nich ve společnosti očekávány?

(např.: ženy pečují o domácnost nebo o své tělo, muži zase soustředí svou pozornost na práci, sport či zábavu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepovažuji to za problém34650,29 %47,4 %  
Ano, vede to k upevňování těchto stereotypů ve společnosti a následnému nerovnému zacházení29643,02 %40,55 %  
Nevím466,69 %6,3 %  

Graf

10. Myslíte si, že obraz mužů a žen vytvářený v reklamě je společensky vyrovnaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vlastnosti mužů působí jako důležitější23534,16 %32,19 %  
Ano, myslím, že ženy a muži, zobrazovaní v reklamě, jsou si rovni21431,1 %29,32 %  
Nevím19628,49 %26,85 %  
Ne, vlastnosti žen působí jako důležitější436,25 %5,89 %  

Graf

11. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena44664,83 %61,1 %  
Muž24235,17 %33,15 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let55981,25 %76,58 %  
26-40 let9513,81 %13,01 %  
41-60 let304,36 %4,11 %  
61 a více let40,58 %0,55 %  

Graf

13. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student55079,94 %75,34 %  
Zaměstnaný10515,26 %14,38 %  
Jiné233,34 %3,15 %  
Nezaměstnaný101,45 %1,37 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou46167,01 %63,15 %  
20730,09 %28,36 %  
162,33 %2,19 %  
SŠ bez maturity/vyučen40,58 %0,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Považujete využívání erotických či sexuálních motivů v reklamě za nevhodné?

  • odpověď Ne, nepovažuji v případě, že tyto motivy mají věcnou souvislost s propagovaným produktem:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezaměstnaný na otázku 13. V současné době jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete Vy nebo jiný člen Vaší rodiny v oblasti marketingu nebo výzkumu trhu?

2. Necháváte se při koupi produktů ovlivnit reklamou?

3. Dokážete se ztotožnit s postavami v reklamách?

4. Považujete využívání erotických či sexuálních motivů v reklamě za nevhodné?

5. Myslíte si, že se v reklamě (televize, billboardy, časopisy,...) objevuje příliš nahoty?

6. Myslíte si, že reklamy obsahující erotické motivy přitáhnou více pozornosti než jiné reklamy?

7. Myslíte si, že erotické motivy v reklamě pomohou k lepšímu zapamatování propagovaného produktu?

8. Myslíte si, že média mají vliv na naše vnímání ohledně postavení mužů a žen ve společnosti?

9. Považujete za problém využívání genderových stereotypů v reklamě, tedy vyobrazování mužů a žen v rolích, které jsou od nich ve společnosti očekávány?

10. Myslíte si, že obraz mužů a žen vytvářený v reklamě je společensky vyrovnaný?

11. Vaše pohlaví:

12. Váš věk:

13. V současné době jste:

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete Vy nebo jiný člen Vaší rodiny v oblasti marketingu nebo výzkumu trhu?

2. Necháváte se při koupi produktů ovlivnit reklamou?

3. Dokážete se ztotožnit s postavami v reklamách?

4. Považujete využívání erotických či sexuálních motivů v reklamě za nevhodné?

5. Myslíte si, že se v reklamě (televize, billboardy, časopisy,...) objevuje příliš nahoty?

6. Myslíte si, že reklamy obsahující erotické motivy přitáhnou více pozornosti než jiné reklamy?

7. Myslíte si, že erotické motivy v reklamě pomohou k lepšímu zapamatování propagovaného produktu?

8. Myslíte si, že média mají vliv na naše vnímání ohledně postavení mužů a žen ve společnosti?

9. Považujete za problém využívání genderových stereotypů v reklamě, tedy vyobrazování mužů a žen v rolích, které jsou od nich ve společnosti očekávány?

10. Myslíte si, že obraz mužů a žen vytvářený v reklamě je společensky vyrovnaný?

11. Vaše pohlaví:

12. Váš věk:

13. V současné době jste:

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šestauberová, K.Genderové stereotypy v reklamě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://genderove-stereotypy-v-rekla.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.